Пристрій для контролю геометричних характеристик копитець та копит свійських тварин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для контролю геометричних характеристик копитець та копит свійських тварин, що складається із каркаса та закріплених на ньому засобів для контролю лінійних розмірів, який відрізняється тим, що всі вимірювальні засоби для контролю лінійних розмірів, кожен з яких призначений для контролю окремої ділянки копитця (копита), закріплені відносно спільної точки відліку із вимірювальним засобом для контролю кутових розмірів на L-подібному каркасі та мають обладнання для візуального контролю.

Текст

Винахід належить до галузей механізації виробничих процесів у тваринництві та ветеринарії, зокрема до пристроїв по догляду та профілактиці захворювань копит та копитець свійських тварин. Величину всіх основних ділянок (характеристик) копитець, кут нахилу копитцевої стінки, довжину копитцевої стінки, довжину копитця, ширину копитця, висоту у п'яточній частині копитця та їх співвідношень, визначають за допомогою відомого мірильного інструменту: лінійок (металевих), транспортирів ("Профилактика и лечение заболеваний копытец у коров" В.А.Лукъяновский. М. Россельиздат. 1985г. 115с.) Недоліком відомих засобів для контролю геометричних характеристик копитець та копит є низька точність вимірювань основних ділянок копитець, яка викликана тим, що при вимірюванні кожної з основних ділянок (характеристик) копитець оператор весь час змінює початкову точку відліку (базову поверхню). Зміна базової поверхні приводить до збільшення відносної похибки вимірювань. Відомий пристрій для контролю геометричних характеристик копитець та копит, що складається із плоского металевого каркаса на якому закріплені поперечні металеві смужки та одна центральна (подометр) ("Ветеринарная ортопедия" Α.Φ. Бурденюк; Г.С. Кузнецов, Л. "Колос" 1976г. 190с). За допомогою цього пристрою можна визначити з достатньою точністю два параметри: ширину та довжину копитця. Для цього пристрій накладають на опорну поверхню кінцівки і окреслюють контури копита або копитця. Потім за допомогою лінійки визначають дійсні розміри. Недоліком цього пристрою є те, що його конструкція не дозволяє контролювати інші, не менш важливі характеристики копитець та копит. Результати вимірювань основних ділянок копитець та копит, що проводяться відомими засобами не дають змоги встановити дійсні розміри рогового башмака і відповідно встановити дійсну товщин у надлишкового рогу. В основу винаходу покладено завдання створити такий пристрій для контролю геометричних характеристик копитець та копит, у якому нове виконання мірильних засобів та їх взаємне розміщення дозволяло здійснювати вимірювання основних ділянок копитець відносно однієї початкової точки та мінімальної кількості базових поверхонь і за рахунок цього підвищити точність вимірювання. Поставлене винаходом завдання досягається тим, що пристрій для контролю геометричних характеристик копитець та копит свійських тварин, який складається із каркаса та закріплених на ньому мірильних засобів для лінійних розмірів, згідно винаходу всі мірильні засоби, кожен з яких призначений для контролю окремої ділянки копитця, закріплені відносно спільної точки відліку із мірильним засобом для контролю кутових розмірів на L-подібному каркасі та мають обладнання для візуального контролю. Закріплення вимірювальних засобів для лінійних розмірів відносно однієї спільної точки дозволяє проводити контроль основних ділянок копитець із достатньо високою точністю, бо вимірювання здійснюються відносно однієї бази. При цьому, кожен із вимірюючи засобів контролює тільки одну ділянку копита чи копитця, тому будь-яке зміщення цих засобів відносно початкової точки вимірюваннь не передбачене і як результат збільшення точності вимірювання. Введення у конструкцію пристрою для контролю геометричних характеристик копитець та копит засобу контролю кутових розмірів розширює можливості запропонованого приладу у порівнянні із прототипом (подометром). Завдяки цьому засобу можна з достатньою точністю визначити одну із найважливіших характеристик копитця - кут нахилу копитцевої стінки у зачіпній частині відносно підошвеної поверхні. У більшості випадків ця характеристика є головною у визначенні правильності форми копитець. L-подібна форма каркаса пристрою дозволяє компактно розмістити на ньому декілька вимірювальних засобів, що контролюють різні ділянки копитець, відносно однієї спільної (базової) поверхні (точки). Така форма каркаса пристрою задовольняє вимоги техніки безпеки при обслуговуванні свійських тварин. забезпечує стійкість пристрою на будь-якій поверхні, є зручною у користуванні та транспортуванні. Обладнання для контролю, яким оснащено деякі засоби для контролю лінійних розмірів, дозволяє із достатньою точністю визначити параметри ділянок із складним криволінійним профілем (ширина копитця, копита). Обладнання для візуального контролю допомагає оператору самому встановити та робити візуально спостережними умовні бічні осі пальця та копитця тварини. Завдяки такому обладнанню спеціаліст визначає правильність постановки кінцівки тварини орієнтуючись на візирні лінії, що відображають бічні осі пальця та копитця. На фіг.1 зображено загальний вигляд пристрою для контролю геометричних характеристик копитець та копит (вигляд збоку); на фіг.2 представлено цей пристрій згори (вид А). Пристрій для контролю геометричних характеристик копитець та копит свійських тварин складається із каркаса 1, L-подібної форми (фронтальна проекція), який має горизонтальну та вертикальну частину. На горизонтальній частині каркаса, що має U-подібну форму (фіг.2), на кожній із бічних поверхонь віток нерухомо закріплено вимірювальний засіб 2 для контролю довжини копитця. Засіб виконаний у вигляді металевої лінійки із шкалою для вимірювання у межах від "0°" до 200мм та ціною поділки n=1мм. Початкова точка вимірювального засобу 2, "0" співпадає із віссю 3 вимірювального засобу для контролю кутови х розмірів, який складається із корпуса 4 па якій нанесено шкалу в градусах, від 0 до 90° (ціна поділки 1°), кронштейна 5, який нерухомо з'єднаний із стрілкою 6. Кронштейн 5 має П-подібниіі замкнутий контур, на бічних поверхнях якого нанесено шкалу у межах від "0" до 150мм. із ціною поділки n=1мм. Ця шкала призначена для вимірювання довжини копитцевої стінки у зачепній частині копитця. Кронштейн 5 нерухомо закріплений на втулці (не показано), яка рухомо встановлено на осі 3 (має можливість обертання навколо осі 3). Па цій же втулці (не показано), під кутом 90° нерухомо закріплено стрілку 6. Корпус 4 нерухомо закріплено на нижній частині каркасу. Вимірювальний засіб для контролю кутових розмірів призначено для контролю кута нахилу копитцевої стінки у зачіпній частині, a. У нижній частині каркаса 1, посередині нерухомо закріплено обмежувальний кронштейн 7. На вертикальній частині каркасу, нгоризонтальному кронштейні 8 встановлено вимірювальний засіб для контролю ширини копитець. Він складається із шкали з межею вимірювання під 0 до 70мм, ціною поділки n=1мм, яка нанесена на кронштейні 8, та обладнання для дистанційною контролю, що складається із втулки 9, вказівною стержня 10 та важеля керування 11. Втулка 9 має можливість, переміщення вздовж осі кронштейна 8 та шкали, що нанесена на ньому. Вказівний стержень 10 та важіль керування нерухомо закріпленні на втулці 9. Кронштейн 8 нерухомо закріплений на каркасі 1. Засіб для контролю ширини копитець має дві окремі шкали, дві втулки 9 на яких закріплені стержні 10 та важелі 11 і встановлені вони на кронштейні 8 симетрично (другий комплект умовно не зображено). "0" нульова відмітка кожної шкали співпадає із вершиною кронштейна 7. Нугоріа вертикальній частині каркасу, угорі, р ухомо встановлено втулку 12 з фіксаційним гвинтом 13. Втулка має можливість переміщення у вертикальній площині та фіксуватися на потрібній висоті за допомогою гвинта 13. За допомогою фігурного рухомого з'єднання, наприклад "ластівчин хвіст", втулка 12 з'єднана із горизонтальним кронштейном 14, що має направляючий повздовжній паз 15. На кронштейні 14 за допомогою гвинта 16, що входить у паз 15, та затискної шайби з гайкою (не показані), рухомо закріплено обладнання для візуального контролю. Обладнання складається із вертикальної пластини 17, що виконана із прозорого матеріалу (плексиглас). У середній частині пластини, по всій її довжині фарбою (червоною або чорною) нанесена лінія 18. У нижній частині пластини нанесена шкала, у градусах (від 0 до 90 ), центр шкали лежить на лінії 18. У центрі шкали встановлено вісь 19 на якій закріплено рухому пластину 20, що має опорну планку 21. Рухома пластина 20 також виготовлена із прозорого матеріалу і у середній частині має лінію 22, що виконана фарбою (як у попередньому випадку). Лінія 22 пластини 20 проходить через центр шкали пластини 17. У кінцевій частині кронштейна 14, на тонкому канаті 23 підвішено висок 24 із шкалою до 100мм (ціна поділки 1мм). На нижній частині каркаса, під виском розміщено контрольну мітку 25, для визначення правильного положення пристрою геометричних характеристик копитець та копит. При необхідності, кронштейн 14 разом із усім обладнанням можна закріпити на другій стороні вертикальної частини каркаса, де також встановлено втулку 12 з гвинтом 13. Пристрій має установочні гвинти (не показано), що встановлені у його нижній частині. Пристрій працює таким чином. Тварину, у якої потрібно здійснити контроль геометричних характеристик копитець, заводять у фіксаційний станок та фіксують її. Оператор ставить пристрій на опорну поверхню станка так, щоб кінцівка тварини знаходилася між вітками U-подібної нижньої частини, вершина кута копитцевої стінки у зачіпній частині повинна доторкатися до осі 3, а обмежувальний кронштейн 7 повинен знаходитись між двома частинами копитець. За допомогою виска 24, контрольної мітки 25 та установочних гвинтів (не показані), встановлюють пристрій у горизонтальне положення. При цьому вершина виска 24 повинна бути над вершиною контрольної мітки 25. За допомогою шкали вимірювального засобу 2 визначають довжину копитця, від вершини кута копитцевої стінки до п'ятки. Притискаючи кронштейн 5 до копитцевої стінки у зачіпній частині копитця, визначають її довжину, скориставшись шкалою, що нанесена па цей кронштейн. Утримуючи кронштейн 5 па копитцевій стінці, за допомогою стрілки 6 та шкали, що нанесена па корпусі 4, визначають кут нахилу копитцевої стінки у зачіпній частині до підошви. Встановлюючи вказівні стержні 10 на крайні точки кожної частини копитець, визначають ширину кожної частини та загальну ширину копитця. За допомогою важеля 11 втулка 9 переміщується па потрібну відстань, вздовж шкали на кронштейні 8, поки вказівний стержень 10 не доторкнеться до потрібної точки поверхні копитця, а край втулки 9 покаже кількість поділок на шкалі. Для визначення правильності постановки кінцівки, оператор встановлює пластину 17 на довжині паза 15 так, щоб риска 18 на цій пластині співпадала із умовною віссю кінцівки тварини (середня частина кінцівки). За допомогою гвинта 16 пластину фіксують у такому положенні. Рухому пластину 20 розміщують вздовж пальців тварини так, щоб умовна вісь пальців збігалася, із лінією 22 та фіксують пластину за допомогою опорної планки 21, що спирається на поверхню пальців. При умові правильної постановки кінцівки, та оброблених копитцях, бічна вісь пальців (зафарбована лінія) та копитець повинна бути прямою, а кути, що показують стрілка 6 на шкалі корпуса 4 та лінія 22 на шкалі пластинки 17 - однаковими. Якщо цього не відбувається потрібно робити обрізку та розчистку копитець. Висоту у п'яточній частині копитець визначають за допомогою шкали, що нанесена на виску 24. Маючи результати контролю (замірів) основних характеристик (ділянок) копитець тварин, оператор визначає скільки та на яких ділянках опорної поверхні треба зрізати надлишкового рогу. За основну характеристику, яка визначає постановку копитця приймають кут нахилу копитцевої стінки у зачіпній частині до підошви. Порівнюючи результати вимірювання цієї характеристики із стандартними (a=50° - для передніх та a=55° для тазових), встановлюють з яких ділянок опорної частини копитець потрібно зрізати ріг, щоб кут a був у межах стандарту. Наприклад, для передніх кінцівок якщо кут на хилу копитцевої стінки у зачіпній, частині a50° - тоді у п'яточній частині. Визначення точної кількості копитцевого рогу, що підлягає видаленню, визначають за допомогою співвідношень між основними характеристиками копитець [2].

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for controlling geometrical characteristics of hooflets and hoofs of domestic animals

Автори англійською

Yaroshenko Volodymyr Fedorovych, Rybalko Viacheslav Mykolaiovych

Назва патенту російською

Устройство для контроля геометрических характеристик копытец и копыт домашних животных

Автори російською

Ярошенко Владимир Федорович, Рыбалко Вячеслав Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01K 29/00, A01L 15/00

Мітки: тварин, контролю, геометричних, характеристик, свійських, копитець, копит, пристрій

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-66944-pristrijj-dlya-kontrolyu-geometrichnikh-kharakteristik-kopitec-ta-kopit-svijjskikh-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для контролю геометричних характеристик копитець та копит свійських тварин</a>

Подібні патенти