Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Лінія термічної обробки кормового зерна, що включає завантажувальний та вивантажувальний пристрої, вертикальну циліндричну камеру з прикріпленими на її зовнішній поверхні коробами, теплоносій та систему продування, яка відрізняється тим, що короби мають прямокутну форму і виконані у вигляді прикріпленої до стінки вертикальної циліндричної камери циліндричної спіралі, сам короб поділений вздовж на дві камери посередині перфорованою перегородкою для руху по ній зерна, причому верхня камера має в верхній частині спіралі впускний для зерна та випускний для повітря патрубки, нижня камера короба в нижній частині спіралі також оснащена впускним патрубком для повітря, а верхня камера короба в своїй нижній частині оснащена випускним патрубком для зерна, в ролі теплоносія служать прикріплені знизу до верхньої стінки верхньої камери короба електронагрівальні елементи, сама вертикальна циліндрична камера виконана у формі циклона, вентилятор якого з'єднаний з верхньою камерою короба для відсмоктування лушпайок, а шлюзовий затвор циклона служить для їх вивантаження, система продування зерна включає верхню і нижню, з'єднані перфорованою перегородкою, камери короба та вентилятор циклона, з'єднаний нагнітальним повітропроводом з впускним патрубком нижньої камери та вхідним патрубком на циклоні - з випускним патрубком для повітря верхньої камери короба.

2. Лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що завантажувальний пристрій виконано у вигляді бункера-дозатора, з'єднаного з впускним патрубком для зерна верхньої камери в верхній частині спіралі, та норії, а вивантажувальний пристрій - у вигляді шлюзового затвора, приєднаного до випускного патрубка для зерна верхньої камери в нижній частині спіралі короба.

3. Лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що при розміщенні коробів у вигляді спіралі можливе використання верхньої стінки верхньої камери короба в ролі днища нижньої камери вище розташованого короба.

Текст

1. Лінія термічної обробки кормового зерна, що включає завантажувальний та вивантажувальний пристрої, вертикальну циліндричну камеру з прикріпленими на її зовнішній поверхні коробами, теплоносій та систему продування, яка відрізняється тим, що короби мають прямокутну форму і виконані у вигляді прикріпленої до стінки вертикальної циліндричної камери циліндричної спіралі, сам короб поділений вздовж на дві камери посередині перфорованою перегородкою для руху по ній зерна, причому верхня камера має в верхній частині спіралі впускний для зерна та випускний для повітря патрубки, нижня камера короба в нижній частині спіралі також оснащена впускним патрубком для повітря, а верхня камера короба в своїй нижній частині оснащена випускним патрубком U 2 63597 1 3 сушильного агента, а на внутрішній поверхні циліндричної зовнішньої камери та на зовнішній поверхні внутрішньої камери встановлені кільцеві порожнинні короби [патент України №21502, A23N12/08, бюл. №2/1998]. Така енергоекономічна, компактна лінія є найбільш близька до тієї, що заявляється, і тому прийнята за найближчий аналог. Недоліком такої лінії є недостатній прогрів зерна для прожарювання, бо ця лінія призначена для сушіння зерна, втрати тепла через стінки зовнішньої циліндричної камери та з повітрям, що виходить з сушильної камери. Задачею корисної моделі є розробка конструкції лінії для прожарювання зерна, в якій шляхом зміни конструктивно-технологічної схеми лінії досягається використання її для прожарювання зерна, зменшення втрат тепла. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що лінія термічної обробки кормового зерна включає завантажувальний та вивантажувальний пристрої, вертикальну циліндричну камеру з прикріпленими на її зовнішній поверхні коробами, теплоносій та систему продування, але згідно корисної моделі короби мають прямокутну форму і виконані у вигляді прикріпленої до стінки вертикальної циліндричної камери циліндричної спіралі, сам короб поділений вздовж на дві камери посередині перфорованою перегородкою для руху по ній зерна, причому верхня камера має в верхній частині спіралі впускний для зерна та випускний для повітря патрубки, нижня камера короба в нижній частині спіралі оснащена впускним патрубком, для повітря, а верхня камера короба в своїй нижній частині оснащена випускним патрубком для зерна, в ролі теплоносія служать прикріплені знизу до верхньої стінки верхньої камери короба електронагрівальні елементи, сама вертикальна циліндрична камера виконана у формі циклона, вентилятор якого з'єднаний з верхньою камерою короба для відсмоктування лушпайок, а шлюзовий затвор циклона служить для їх вивантаження, система продування зерна включає верхню і нижню, з'єднані перфорованою перегородкою, камери короба та вентилятор циклона, з'єднаний нагнітальним повітропроводом з впускним патрубком нижньої камери та вхідним патрубком циклона - з випускним патрубком для повітря верхньої камери короба. Крім цього, завантажувальний пристрій виконано у вигляді бункера-дозатора, з'єднаного з впускним патрубком верхньої камери в верхній частині спіралі та норії, а вивантажувальний пристрій - у вигляді шлюзового затвора, приєднаного до випускного патрубка нижньої камери в нижній частині спіралі короба. Крім того, при розміщенні коробів у вигляді спіралі можливе використання верхньої стінки верхньої камери короба в ролі днища нижньої камери вище розташованого короба. Виконання коробів прямокутної форми з перегородкою посередині та закріплення коробів по спіралі дозволяє подовжити шлях руху зерна під ІЧ-випромінюванням електронагрівальних елементів, розташованих в верхній частині короба, краще 63597 4 обробити зерно при підвищенні продуктивності лінії. Наявність двох половинок камери дозволяє пропускати по нижній її частині повітря, яке, проходячи через перфоровану перегородку, створює псевдо зріджений шар оброблюваного зерна, сприяючи кращій його обробці, а потік повітря, що проходить і рухається у верхній частині короба, відбирає від зерна лушпайки. Виконання вертикальної циліндричної камери у вигляді циклона дозволяє вентилятору останнього відсмоктувати в циклон лушпайки, які осідають на внутрішній поверхні циклона, спускаються вниз і виходять з нього через шлюзовий затвор. Використання верхньої стінки верхньої камери короба в ролі днища нижньої камери вище розташованого короба дозволяє як зменшити металоємкість, так і втрати теплової енергії через лишню стінку. Представлене виконання системи продування дозволяє повторно використовувати вже підігріте повітря для продування зерна через перфоровану перегородку, тим самим економлячи енергію. Лінія схематично зображена на рисунку, де фіг.1 - вид збоку з частковим розрізом, фіг.2 - вид зверху. Лінія термічної обробки кормового зерна включає завантажувальний 1 та вивантажувальний 2 пристрої, вертикальну циліндричну камеру 3 з прикріпленими на її зовнішній поверхні коробами 4, теплоносій 5 та систему продування 6. Короби 4 мають прямокутну форму і виконані у вигляді прикріпленої до стінки вертикальної циліндричної камери 3 циліндричної спіралі. Сам короб 4 поділений вздовж на дві камери 4а та 4б посередині перфорованою перегородкою 7 для руху по ній зерна, причому верхня камера 4а має в верхній частині спіралі впускний для зерна 8 та випускний патрубок 9 для повітря, а в нижній частині спіралі камера 4б має впускний патрубок 10 для повітря. Камера 4а в нижній частині спіралі має випускний патрубок 11 для обжареного зерна, з'єднаний з вивантажувальним пристроєм 2. В ролі теплоносія служать прикріплені знизу до верхньої стінки камери 4а короба електронагрівальні елементи 5. Вертикальна циліндрична камера 3 виконана у формі циклона 12, вентилятор 13 якого сполучений з верхньою камерою 4а короба для відсмоктування лушпайок, а шлюзовий затвор 14 циклона 12 служить для їх вивантаження. Система продування зерна включає верхню 4а і нижню 4б, з'єднані перфорованою перегородкою 7, камери короба 4 та вентилятор 13 циклона 12, з'єднаний нагнітальним повітропроводом 15 з впускним патрубком 10 нижньої камери 4б, та всмоктувальним патрубком 16 з випускним патрубком 9 для повітря верхньої камери 4а короба. Завантажувальний пристрій 1 виконано у вигляді бункера-дозатора 17, з'єднаного з впускним патрубком 8 для зерна верхньої камери 4а в верхній частині спіралі та норії 18. Вивантажувальний пристрій 2 виконано у вигляді шлюзового затвора, приєднаного до випускного патрубка 11 верхньої камери короба. Можливе використання верхньої стінки верхньої камери 4а з нагрівачами 5 в коробі в ролі днища нижньої камери 4б вище розташованого короба. 5 Працює лінія термічної обробки кормового зерна так. Сире зерно через бункер - дозатор 17 поступає на похилу спіральну поверхню перегородки 7 через впускний патрубок 8 і, проходячи під 14 - випромінюванням електронагрівальних елементів 5, прожарюється і виходить через патрубок 11 верхньої камери 4а та вивантажувальний пристрій 2 у вигляді шлюзового затвора. Розміщений зверху циклона - корпуса нагрівача 3 - вентилятор 12 служить для відсмоктування лушпайок з обжареного зерна сої, які потрапляють всередину циклона, осідають вздовж його стінок і виводяться Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 63597 6 назовні періодично через шлюзовий затвор 14. Відпрацьоване повітря з циклона по повітропроводу 15 та завантажувальний патрубок 10 поступає в нижню камеру 46 короба 4. Проходячи по камері 4б повітря через отвори в перфорованій перегородці 7 надходить у верхню камеру 4а, створюючи псевдозріджений шар зерна, який більш якісно обробляється. Але при цьому нагрівається не лише зерно, а і повітря, яке потім віддає своє тепло стінкам циклона, акумулюючи його, чим зменшуються затрати енергії на теплову обробку зерна. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Line for thermal treatment of feed grain

Автори англійською

Herasymchuk Yurii Vasyliovych, Deshko Vitalii Ivanovych, Tkach Viktor Vasyliovych, Bratishko Viacheslav Viacheslavovych, Kolesnik Ihor Viktorovich

Назва патенту російською

Линия термической обработки кормового зерна

Автори російською

Герасимчук Юрий Васильевич, Дешко Виталий Иванович, Ткач Виктор Васильевич, Братишко Вячеслав Вячеславович, Колесник Игорь Викторович

МПК / Мітки

МПК: A23N 12/08

Мітки: зерна, термічної, лінія, кормового, обробки

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-63597-liniya-termichno-obrobki-kormovogo-zerna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Лінія термічної обробки кормового зерна</a>

Подібні патенти