Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фрикційний варіатор, що містить ведучий ролик, встановлений на ведучому валу, і ведений ролик, встановлений на веденому валу, та два диски, встановлені на одній осі, які притискуються до роликів, який відрізняється тим, що він оснащений двома сферичними підшипниками, розташованими на осі дисків, причому останні встановлені на сферичних підшипниках.

Текст

Фрикційний варіатор, що містить ведучий ролик, встановлений на ведучому валу, і ведений ролик, встановлений на веденому валу, та два диски, встановлені на одній осі, які притискуються до роликів, який відрізняється тим, що він оснащений двома сферичними підшипниками, розташованими на осі дисків, причому останні встановлені на сферичних підшипниках. (19) (21) 99126951 (22) 20.12.1999 (24) 16.10.2000 (33) UA (46) 16.10.2000, Бюл. № 5, 2000 р. (72) Піпа Борис Федорович, Тарасенко Анатолій Іванович, Гранкін Євген Валерійович (73) Київський державний університет технологій та дизайну, UA 626 можливість потрапляння до підшипника пилу і бруду. Принцип роботи фрикційного варіатора полягаї в наступному. При вмиканні привода машини, до складу якого вхопить фрикційний варіатор, ведучий ролик 1, встановлений на ведучому валу 2, за допомогою сил тертя, що виникають в зонах притискання дисків 5 і 6 до ролика 1, приводить в обертальний рух диски 5 і 6. Останні за рахунок сил тертя, що виникають в зонах притискання їх до веденого ролика 3, приводять в рух ведений ролик 3 і ведений вал 4. Обертальний рух вала 4 передається іншим передачам привода машини (на фіг. 1, 2 не показано). При наявності неточності складання фрикційного варіатора або нерівномірності зносу пар його тертя диски 5, 6 повертаються відносно осі 7 на сферичних підшипниках 8 і рівномірно притискуються до ведучого і веденого 3 роликів. Кожен сферичний підшипник закріплюється в тілі відповідного диска за допомогою кришки 9. Наявність кілець-ущільнень 10 і 11 виключає можливість потрапляння пилу та бруду в підшипник. Використання запропонованої конструкції фрикційного варіатора в приводі машини дозволяє: підвищити продуктивність машини за рахунок скорочення простоїв, зумовлених необхідністю ремонту або заміни фрикційного варіатора; підвищити довговічність роботи фрикційного варіатора шляхом компенсації неточності складання варіатора і нерівномірності зносу його пар тертя. Фіг. 1 Фіг. 2 2 626 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Friction variator

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Tarasenko Anatolii Ivanovych, Hrankin Yevhen Valeriiovych

Назва патенту російською

Фрикционный вариатор

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Тарасенко Анатолий Иванович, Гранкин Евгений Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: F16H 15/08

Мітки: фрикційний, варіатор

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-626-frikcijjnijj-variator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фрикційний варіатор</a>

Подібні патенти