Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система для обміну даними між об'єктом керування і системою обробки даних, що містить приймач вхідних сигналів, вхід якого сполучений з виходом об'єкта керування, а вихід - з центральним блоком керування, вихід якого сполучений по лінії зв'язку з передавачем, яка відрізняється тим, що центральний блок керування має другий вихід, підключений через приймач-передавач до другої лінії зв'язку, яка має середовище для передавання, інше ніж середовище першої лінії зв'язку, причому центральний блок керування виконаний у вигляді блока вибору лінії зв'язку, і комутатор, один вхід комутатора сполучений з виходом приймача вхідних сигналів, а другий вхід сполучений з виходом блока вибору лінії зв'язку, один вихід комутатора сполучений зі входом приймача-передавача першої лінії зв’язку першим входом блока вибору лінії зв'язку, другий вихід комутатора сполучений із входом приймача-передавача другої лінії зв'язку і другим входом блока вибору лінії зв'язку.

2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що один приймач-передавач підключений до телефонної мережі, а другий - до мережі мобільного зв'язку GSM.

3. Система за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що один приймач-передавач виконаний у вигляді телефону, а другий - у вигляді термінала мобільного зв'язку.

4. Система за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що в термінал мобільного зв'язку вмонтовано радіомодем.

Текст

1 Система для обміну даними між об'єктом керування і системою обробки даних, що містить приймач вхідних сигналів, вхід якого сполучений з виходом об'єкта керування, а вихід - з центральним блоком керування, вихід якого сполучений по лінії зв'язку з передавачем, яка відрізняється тим, що центральний блок керування має другий вихід, підключений через приймач-передавач до другої лінії зв'язку, яка має середовище для передавання, інше ніж середовище першої лінії зв'язку, Винахід стосується комунікацій, зокрема засобів організації обміну даними між об'єктами керування і системами обробки даних, і може бути використаний в системах централізованого стеження за станом охоронно-пожежної сигналізації, в розподільчих автоматизованих системах керування, в системах диспетчерського керування віддаленим обладнанням в енергетиці і т п системах Відома система для обміну даними між об'єктом керування і системою обробки даних (патент США №6 563 910 від 13 05 2003р. МПК7 Н04М11/04), що містить приймач вхідних сигналів, вхід якого сполучений з виходом об'єкта керування, а вихід - з центральним блоком керування, вихід якого сполучений по лінії зв'язку з передавачем В якості лінії зв'язку використовують мережу Інтернет Недоліком відомої системи є те, що вона пристосована лише до одною середовища передачі причому центральний блок керування виконаний у вигляді блока вибору лінії зв'язку і комутатор, один вхід комутатора сполучений з виходом приймача вхідних сигналів, а другий вхід сполучений з виходом блока вибору лінії зв'язку, один вихід комутатора сполучений зі входом приймача-передавача першої лінії зв'язку першим входом блока вибору лінії зв'язку, другий вихід комутатора сполучений із входом приймача-передавача другої лінії зв'язку і другим входом блока вибору лінії зв'язку 2 Система за п 1, яка відрізняється тим, що один приймач-передавач підключений до телефонної мережі, а другий - до мережі мобільного зв'язку GSM 3 Система за пп 1, 2, яка відрізняється тим, що один приймач-передавач виконаний у вигляді телефону, а другий - у вигляді термінала мобільного зв'язку 4 Система за пп 1-3, яка відрізняється тим, що в термінал мобільного зв'язку вмонтовано радюмодем даних, а саме, - через Інтернет Тому, будь-який вихід з ладу каналу зв'язку призводить до втрати функції керування Крім того, використання Інтернет ІНОДІ призводить до затримки передачі повідомлень Відома також система для обміну даними між об'єктом керування і системою обробки даних (патент США №5 623 258 від 22 04 1997р. МПК7 G08B25/10), що містить приймач вхідних сигналів, вхід якого сполучений з виходом об'єкта керування, а вихід - з центральним блоком керування, вихід якого сполучений по лінії зв'язку з передавачем В якості лінії зв'язку використовують дводротову телефонну мережу Недоліком відомої системи є те, що вона пристосована лише до одного середовища передачі даних, а саме, - дводротової телефонної мережі Тому, будь-який вихід з ладу каналу зв'язку призводить до втрати функції керування Але в таких ю 00 (О 61852 жу мобільного зв'язку GSM ВІДПОВІДНО ДО винаходу один приймачпередавач 14 підключений до телефонної мережі, другий приймач-передавач 16 - до мережі мобільного зв'язку GSM ВІДПОВІДНО ДО винаходу приймач-передавач 14 виконаний у вигляді телефону, а приймачпередавач 1 6 - у вигляді терміналу мобільного зв'язку Система обміну даними між об'єктом 4 керування і системою обробки даних підключена одночасно до дротової і бездротової ЛІНІЙ зв'язку По дротовій лінії зв'язку блоком 7 вибору лінії зв'язку контролюється наявність живильної напруги телефонної мережі і наявність сигналу 400Гц По бездротовій лінії зв'язку блоком 7 вибору лінії зв'язку контролюється наявність оператора мобільного зв'язку і потужність передавального сигналу ЛІНІЯ зв'язку вважається працездатною, якщо виконані всі умови, в протилежному випадку блок 7 вибору лінії зв'язку видає команду комутатору 8 для підключення виходу 5 приймача 1 вхідних сигналів до входу приймача-передавача справної лінії зв'язку При цьому блок 7 вибору лінії зв'язку автоматично генерує повідомлення для системи обробки даних про несправності лінії зв'язку При справності двох ЛІНІЙ зв'язку вихід 5 приймача 1 вхідних сигналів підключений до входу приймачапередавача 16 і дані передаються по бездротовій лінії зв'язку При відсутності в плині визначеного часу підтвердження з боку системи обробки даних про прийом даних, блок 7 вибору лінії зв'язку видає команду комутатору 8 для підключення виходу 5 приймача 1 вхідних сигналів до входу приймачапередавача 14 У такий спосіб пристрій обміну даними між об'єктом керування і системою обробВІДПОВІДНО ДО винаходу один приймачки даних визначає працездатність каналів зв'язку і передавач підключений до телефонної мережі, використовує оптимальний, з погляду завантажендругий - до мережі мобільного зв'язку GSM ня ЛІНІЙ зв'язку, трафік передачі даних ВІДПОВІДНО ДО винаходу один приймачпередавач виконаний у вигляді телефону, а другий Таким чином система за винаходом забезпе- у вигляді терміналу мобільного зв'язку В термічує високу надійність передачі даних за рахунок нал мобільного зв'язку вмонтовано радюмодем наявності двох незалежних ЛІНІЙ передачі даних з використанням ВІДМІННИХ середовищ передачі даВинахід пояснюється кресленням, на якому них - дротового і бездротового, що дозволяє здійсхематично показана запропонована система снювати контроль працездатності кожної з ЛІНІЙ, Система для обміну даними між об'єктом кеавтоматично обираючи справну (менш завантажерування і системою обробки даних містить прину) ЛІНІЮ передачі даних, передавати в систему ймач 1 вхідних сигналів, вхід якого 2 сполучений з обробки даних інформацію про екстремальну сивиходом 3 об'єкта керування 4, а вихід 5 - з туацію в тій чи ІНШІЙ лінії передачі даних по справцентральним блоком керування 6 Центральний ній ЛІНИ блок керування 6 виконаний у вигляді блока 7 вибору лінії зв'язку і комутатора 8 Комутатор 8 має Використання в якості бездротового середодва входи 9 і 10 і два виходи 11 і 12 Вхід 9 комувища передачі даних глобальної мережі для мобітатора 8 сполучений з виходом 5 приймача 1 вхідльного зв'язку практично знімає обмеження на них сигналів, а вхід 10 - з виходом 13 блоку 7 вивідстань між об'єктом (об'єктами) керування і сисбору лінії зв'язку Вихід 11 комутатора 8 сполучетемою обробки даних і визначається лише велиний з першим приймачем-передавачем 14 і перчиною зони покриття оператором мобільного зв'язшим входом 15 блоку 7, а вихід 12 комутатора 8 ку і дозволяє в якості приймача-передавача бездсполучений з другим приймачем-передавачем 16 і ротової лінії передачі даних використовувати тердругим входом 17 блоку 7 вибору лінії зв'язку мінали мобільного зв'язку з вмонтованими радіо модемами У випадку, коли перша ЛІНІЯ зв'язку є дротова телефонна ЛІНІЯ, то як другу ЛІНІЮ обирають мересистемах як, наприклад, охоронно-пожежна будьяке гаяння часу може призвести до значних збитків і непоправних втрат В основу винаходу поставлено задачу в системі для обміну даними між об'єктом керування і системою обробки даних ввести додаткові засоби, які б забезпечили можливість одночасного використовування різноманітних середовищ передачі даних, - дротової і бездротової і передачу сигналу від об'єкту керування до системи обробки даних при перебоях в обраній лінії зв'язку, за рахунок чого підвищити надійність і оперативність передачі даних внаслідок застосування зарезервованих каналів передачі даних Поставлена задача вирішується тим, що в системі для обміну даними між об'єктом керування і системою обробки даних, що містить приймач вхідних сигналів, вхід якого сполучений з виходом об'єкта керування, а вихід - з центральним блоком керування, вихід якого сполучений по лінії зв'язку з передавачем, ВІДПОВІДНО ДО винаходу центральний блок керування має другий вихід, підключений через приймач-передавач до другої лінії зв'язку, яка має середовище для передавання інше ніж середовище першої лінії зв'язку, причому, центральний блок керування виконаний у вигляді блока вибору лінії зв'язку і комутатор, один вхід комутатора сполучений з виходом приймача вхідних сигналів, а другий вхід сполучений з виходом блоку вибору лінії зв'язку, один вихід комутатора сполучений зі входом приймача-передавача першої лінії зв'язку і першим входом блока вибору лінії зв'язку, другий вихід комутатора сполучений із входом приймача-передавача другої лінії зв'язку і другим входом блока вибору лінії зв'язку 61852 Комп'ютерна верстка Л Ціхановська Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for data communication between a controlled object and data processing equipment

Назва патенту російською

Система обмена данными между объектом управления и аппаратурой для обработки данных

МПК / Мітки

МПК: H04M 11/04, G08B 25/00

Мітки: даними, система, даних, об'єктом, системою, обробки, обміну, керування

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-61852-sistema-dlya-obminu-danimi-mizh-obehktom-keruvannya-ta-sistemoyu-obrobki-danikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система для обміну даними між об’єктом керування та системою обробки даних</a>

Подібні патенти