Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Очисна машина, що включає несучу раму, на якій установлені основний і додатковий робочі органи і ходовий механізм, яка відрізняється тим, що вона оснащена розміщеним між основним робочим органом і ходовим механізмом охолоджувачем, виконаним з декількох секцій, з'єднаних шарнірами, кожна із яких виконана із двох поздовжніх колекторів, з'єднаних дугами, на внутрішній поверхні яких по всій довжині виконані отвори.

2. Очисна машина за п. 1, яка відрізняється тим, що відстань між дугами, якими з'єднано колектори охолоджувача, виконано рівною 1-10 діаметрів трубок дуг, а колектори й дуги зовні закриті теплоізоляційним кожухом.

Текст

1. Очисна машина, що включає несучу раму, на якій установлені основний і додатковий робочі 3 60211 плівкового покриття - відбувається налипання ізоляційних матеріалів на різальному інструменті, що призводить до зупинки агрегату й необхідності вручну очищати робочі органи. Крім того, виникає необхідність багаторазового проходу по тій самій ділянці з наступним ручним доочищенням значних ділянок труби. Ремонт трубопроводів здійснюють, як правило, у теплу пору року, тому всі труднощі пов'язані з високою пластичністю ізоляційних матеріалів. При високій температурі й сонячній радіації значно збільшуються затрати на очищення. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення очисної машини, в якій у результаті установки охолоджувача забезпечується якісне очищення поверхні трубопроводу, завдяки зміні властивості матеріалів покриття із пластичного стану у тверде, крихке, і за рахунок цього спрощується здійснення подальших операцій щодо обслуговування трубопроводу. Поставлена задача вирішена завдяки тому, що очисна машина, що включає несучу раму, на якій установлені основний і додатковий робочі органи і ходовий механізм, відповідно до пропозиції, оснащена розміщеним між основним робочим органом і ходовим механізмом охолоджувачем, виконаним із секцій, з'єднаних шарнірами, кожна із яких виконана із двох поздовжніх колекторів, з'єднаних дугами, на внутрішній поверхні яких по всій довжині виконані отвори. Додатковою відмінністю є те, що відстань між дугами, якими з'єднані колектори охолоджувача, виконано рівною 1-10 діаметрів трубок дуг, а колектори й дуги ззовні закриті теплоізоляційним кожухом. Пропонована корисна модель дозволяє вирішити поставлену задачу, тому що за допомогою охолоджувача є можливість змінити фізичні властивості матеріалу покриття - перевести із пластичного стану у тверде, крихке. Це досягається установкою на очисній машині охолоджувача, в який подають охолоджуючий агент, наприклад, рідкий азот. У цей же час, усередині охолоджувача розміщується оброблювана труба з ізоляцією. Потрапляючи на поверхню ізоляції, холодоагент різко охолоджує її до температури (-30÷ -70°C). При різкому зменшенні температури ізоляції відбуваються термічні напруги в її шарі, що призводить до зменшення адгезії з матеріалом труби, змінюються пластичні властивості матеріалу, що спрощує її руйнування. Пропозиція пояснюється кресленнями: Фіг.1. Загальний вигляд очисної машини; 4 Фіг.2. Загальний вигляд охолоджувача; Фіг.3. Вигляд на охолоджувач по стрілці А з боку ущільнюючого пристрою: Фіг.4. Вигляд по Б. Пропонована очисна машина (Фіг.1) включає раму 1 із закріпленими на ній по торцях основним робочим органом - роторами 2, 3 і додатковим робочим органом - ротором 4 і ходовим механізмом 5. Ротори 2, 3 з'єднані із приводом 6. Додатковий робочий орган - ротор 4 і ходовий механізм 5 з'єднані із приводом 7. Між роторами 2, 3 і ходовим механізмом 5 на рамі 1 укріплений охолоджувач 9. На роторі 4 закріплені щітки 10. Охолоджувач 9 (Фіг.2, 3) виконаний із двох секцій 11 і 12, які з'єднані шарніром 13. Кожна секція виконана із двох поздовжніх колекторів 14 і 15, які з'єднані між собою дугами 16. Кількість дуг від однієї й більше. Відстань між дугами від 1 до 10 діаметрів трубок дуг 16. Колектори й дуги закриті ззовні теплоізоляційним кожухом 17. На внутрішніх твірних дуг (Фіг.4) по всій довжині виконані отвори 18 для подачі на поверхню ізоляції охолоджуючої рідини (рідкого азоту). Торець колектора 14 оснащений патрубком 18 для підведення охолоджуючої рідини. У теплоізоляційному кожусі 17 (Фіг.3) з торців встановлено ущільнюючий пристрій (фартух) 20 для запобігання втрат холодоагенту. Пропонована очисна машина працює таким чином. За допомогою шарніра 13 роз'єднують секції 11 і 12 і очисну машину встановлюють на трубу 8. Після установки секції 11 і 12 замикають навколо труби, що очищують. Обертання очисних щіток і переміщення очисної машини, спрямоване убік щіток 10, здійснюють ходовим механізмом 5 від привода 7. Через патрубки 19 у колектори 14 подають холодоагент (рідкий азот), що по дугах 16 надходить у колектори 15 для вирівнювання тиску. Через отвори 18, що виконані на внутрішніх твірних дуг, на поверхню ізоляції труби подають холодоагент (рідкий азот), що, випаровуючись, охолоджує ізоляцію до температури зміни її (ізоляції) властивостей - із пластичного в крихкий стан. При переміщенні очисної машини за допомогою ходового механізму 5, охолоджувач охолоджує нові ділянки ізоляції, а охолоджені ділянки вступають у зону дії основних робочих органів - роторів 2, 3, які очищують трубу від ізоляції. Випробування проведені на полігоні Наукововиробничого об'єднання «Ротор» із трубою діаметром 720мм. Таблиця 1 Порівняльні показники прототипу й запропонованої очисної машини по продуктивності очищення труби Швидкість Очисна машина ОМ-1 (прототип) Пропонована очисна машина 175м/г Зупинка машини через 5м через валик ізоляції Очищення 100% 100м/г Зупинка машини через 10м через валик ізоляції Очищення 100% 50м/г Потреба в повторному очищенні Очищення 100% З таблиці 1 бачимо, що запропонована очисна машина підвищує продуктивність очищення трубопроводу від ізоляції з підвищенням якості очищення. 5 60211 6 Таблиця 2 Вплив відстані між дугами на рівномірність охолодження ізоляції при різних швидкостях Відстань між дугами 1 діаметр труб 3 діаметри труб 5 діаметрів труб 10 діаметрів труб 12 діаметрів труб Рівномірність охолодження ізоляції, Тмін/Тмах при швидкості 175м/г 100м/г 50м/г 0,97 0,96 0,95 0,95 0,9 0,9 0,8 0,7 0,85 0,6 0,65 0,6 0,5 0,45 0,5 Потреба в повторному Потреба в повторному Потреба в повторному очищенні очищенні очищенні Таблиця 2 показує, що відстань між дугами не повинна перевищувати 10 діаметрів труб для забезпечення рівномірного охолодження ізоляції та відповідної якості очищення. Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко Запропонована очисна машина дозволяє підвищити продуктивність очищення трубопроводу від ізоляції з підвищенням якості очищення. Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cleaning machine

Автори англійською

Aleksieienko Viktor Vasyliovych, Dolhaliov Mykola Anatoliiovych, Nikitin Valerii Yuriiovych, Sezonenko Oleksii Borysovych

Назва патенту російською

Очистительная машина

Автори російською

Алексеенко Виктор Васильевич, Долгалев Николай Анатольевич, Никитин Валерий Юрьевич, Сезоненко Алексей Борисович

МПК / Мітки

МПК: B08B 9/02

Мітки: очисна, машина

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-60211-ochisna-mashina.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Очисна машина</a>

Подібні патенти