Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мастило для сталевих канатів на основі асфальто-гудрону, мінеральної оливи, поліетиленового воску або поліетилену високого тиску, антикорозійної присадки і вуглеводневого загусника, яке відрізняється тим, що як антикорозійну присадку містить присадку ІХП-21 або В 15/41 або їх суміш, як вуглеводневий загусник - петролатум або церезин, додатково містить смолу-каніфоль або синтетичну нафтополімерну смолу при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

асфальто-гудрон

2 - 85

мінеральна олива

5 - 60

антикорозійна присадка ІХП-21 або В 15/41 або їх суміш

0,05 - 2,5

поліетиленовий віск або поліетилен високого тиску

0,2 - 7

петролатум або церезин

5 - 21

каніфоль або нафтополімерна смола

решта.

Текст

Мастило для сталевих канатів на основі асфальто-гудрону, мінеральної оливи, поліетиленового воску або поліетилену високого тиску, антикорозійної присадки і вуглеводневого загусника, яке відрізняється тим, що як антикорозійну присадку містить присадку ІХП-21 або В 15/41 або їх суміш, як вуглеводневий загусник петролатум або церезин, додатково містить смолу-каніфоль або синтетичну нафтополімерну смолу при такому співвідношенні компонентів, мас % асфальто-гудрон 2 - 85 мінеральна олива 5 - 60 антикорозійна присадка ІХП-21 або В 15/41 або їх суміш 0,05- 2,5 поліетиленовий віск або поліетилен високого тиску 0,2 - 7 петролатум або церезин 5 - 21 каніфоль або нафтополімерна смола решта Винахід відноситься до нафтопереробної галузі, а саме до мастильних матеріалів і стосується компонентного складу мастила, яке може використовуватись для змащування сталевих канатів в процесі їх виготовлення Основне призначення канатного мастила - забезпечення довготривалого захисту сталевих канатів від корозії та зносу В даний час находять використання ВІДОМІ канатні мастила 39у [1], торсюл - 35[2], Боз-1 [3], Елобор [4] Але вони не в повній мірі задовольняють сучасні вимоги і характеризуються низькою адгезією і, як наслідок, недостатньою здатністю утримуватись довгий час на канаті в процесі роботи Найбільш близьким аналогом за технічною суттю і досягаемому результату є канатне мастило за деклараційним патентом на винохід № 4763 А До його складу входять асфальто-гудрон, мінеральна олива, антикорозійна присадка ІХП-21 [5], поліетиленовий віск або поліетилен високого тиску і вуглеводневий загусник - петролатум при такому співвідношенні компонентів, мас % асфальто-гудрон 85-40 мінеральна олива 5-20 антикорозійна присадка ІХП-21 0,1-2 поліетиленовий віск або поліетилен високого тиску 0,2-10 петролатум решта Це мастило в процесі експлуатації проявило такі недоліки низька температура застигання В процесі нанесення гарячого мастила на канат, воно довго не застигає і надмірно стікає з поверхні канату, особливо в ЛІТНІЙ період, залишаючи дуже тонкий шар покриття, що неприпустимо, недостатньо надійний захист від корозії в умовах контакту з агресивними водами шахт В основу винаходу поставлено задачу створення мастила для сталевих канатів шляхом підбору такого компонентного складу, який забезпечує більш високе значення захисних властивостей, а також температури застигання Поставлена задача досягається тим, що мастило для сталевих канатів на основі асфальтогудрону, мінеральної оливи, поліетиленового воску або поліетилену високого тиску, антикорозійної присадки і вуглеводневого загусника, згідно з винаходом, в якості антикорозійної присадки містить присадку ІХП-21 або В 15/41 [6] або їх суміш, в якості вуглеводневого загусника - петролатум або церезин, додатково містить смолу - каніфоль або синтетичну нафтополімерну смолу при такому співвідношенні компонентів, мас % асфальто-гудрон мінеральна олива антикорозійна присадка ІХП-21 або В 15/41 або їх суміш поліетиленовий віск або поліетилен високого тиску петролатум або церезин 2-85 5-60 0,052,5 0,2-7 5-21 ^f ^ ^ £2 " ^1 CO ІО О) ІО р — ^ «і ^J 5Г — 59562 каніфоль або нафтополімерна значно довшим ніж прототипу, який в кислому сесмола решта редовищі після 1200 годин втрачає захисні властивості Використання в складі мастила для сталевих Всі компоненти мастила для сталевих канатів канатів смоли - каніфолі або нафтополімерної ВІДОМІ продукти Для його виготовлення викориссмоли, а також КІЛЬКІСНИЙ ВМІСТ інгредієнтів, які товували входять до композиції згідно об'єму патентних випетролатум за ОСТ 38 01 117-76, або церезин мог дозволяють отримати раніше недосяжні техніза ТУ У 38 401218-94 або ГОСТ 24880-79, чні результати, а саме підвищити захисні властиполіетиленовий віск марки ВП-200, або ВПвості і температуру застигання 300, або поліетилен високого тиску за ГОСТ 16 Заявлене мастило готують окремими етапами 337-79, Перший етап В мішалку завантажують петроканіфоль соснову ТУ У ГОСТ 19113-84, латум або церезин і поліетиленовий віск або полінафтополімерну смолу ТУ 38 10916-79, етилен високого тиску і перемішують при темпераантикорозійну присадку В 15/41 ТУ У 6-14-866турі 110-130°С протягом 1-6 годин до повного 77 розчинення полімеру В якості суміші асфальто-гудрону, мінеральної Другий етап В іншому апараті готують суміш оливи і антикорозійної присадки ІХП-21 можна асфальто-гудрону, антикорозійної присадки, міневикористовувати товарний продукт - Покриття заральної оливи і смоли при температурі 100-115°С і хисне марки "Ольвіт-КПЗ" за ТУ У 138 310 91 020перемішуванні протягом 1-3 годин до повного вза2001, в якому вищеназвані компоненти знаходятьємо розчинення компонентів ся в найбільш оптимальному співвідношенні, що Третій етап Два напівпродукти з'єднують і пеповністю відповідає складу заявленого мастила ремішують ще протягом 1-2 годин до отримання ДОСЛІДНІ партії заявленого мастила для сталеготового продукту вих канатів пройшли технологічні випробування і В таблиці 1 подано компонентний склад заявотримали високу оцінку їх якості На заявлене маленого мастила, виготовленого за наведеною техстило розроблені технічні умови нологією, а в таблиці 2 - характеристики зразків Список джерел інформації заявленого та відомого мастил 1 Синицын В В Подбор и применение пласІз таблиці 2 видно, що заявлений продукт суттичных смазок М , "Химия" 1974, 395с тєво переважає прототип Так, значення темпера2 А С СССР № 859430, пл С ЮМ 5/08, 1979 тури застигання на 16-20°С вища, ніж прототипу 3 Синицын В С Пластичные смазки "АссорЦе в поєднанні з більш високою в'язкістю і темпетимент" Справочник М , "Химимя", 1979, с 215ратурою каплепадшня дозволяє створити надійне і 228 міцне покриття і суттєво скоротити час застигання 4 Деклараційний патент на винахід № 47063А мастила на канаті, що робить його більш технологічним 5 ТУ 38 101 724-82 (присадка ІХП-21) 6 Топлива, смазочные материалы, техничесПеревага стосується і захисних властивостей кие жидкости Ассортимент и применение Заявлене мастило запобігає корозії, як в лужному Справ изд под ред В М Школьникова- М Хитак і кислому середовищі Час до з'явлення ознак мия, 1989 Стр 365 корозії при використанні заявленого мастила є Таблиця 1 Склад зразків заявленого мастила для стальних канатів 1 2 3 4 5 6 Вміст інгредієнтів Асфальто-гудрон Мінеральна олива Присадка В 15/41 або ІХП-21 Поліетилен високого тиску або поліетиленовий віск Петролатум або церезин Каніфоль або нафтополімерна смола Зразок 1 85 5 2,5 0,2 5 до 100 Зразок 2 60 25 1,0 1,0 9 до 100 Зразок 3 20 45 0,5 2,0 16 до 100 Зразок 4 2 60 0,05 7 21 до 100 Таблиця 2 Характеристики заявленого та відомого мастила для стальних канатів Показники якості 1 В'язкість кінематична при 100°С, мм^/с 2 Температура каплепадіння, °С Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 84 82 86 84 92 87 Канатне мастило за патентом Зразок 4 №47063А (прототип) 105 80 92 82 59562 Продовження таблиці 2 Показники якості Канатне мастило за патентом Зразок 4 №47063А (прототип) витримує витримує Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 3 Морозостійкість при мінус 25°С витримує 4 Випробування адгезії при центрифугуванні (5000 об/хв) - % відриву мастила від метале1,2 вої поверхні 5 Захисні властивості на пластинах із ст 10 і ст 45 протягом 1200 год при 40°С (ГОСТ 05475) в контакті з водою (РН=9,2), витримує в контакті з водою (РН=1,68) витримує 6 Температура застигання, °С 67 витримує витримує 1,4 1,7 2,8 3,2 витримує витримує 68 витримує витримує 70 витримує витримує 73 витримує не витримує 53 Комп'ютерна верстка Т Чепелєва Підписано до друку 06 10 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A lubricant for steel ropes

Автори англійською

Kubrak Halyna Vasylivna, Tkachuk Tetiana Illivna, Vainshenker Svitlana Israilivna, Charnosh Yaroslav Mykhailovych, Fast Oleksandr Oleksandrovych, Hanina Lidiia Kyrylivna

Назва патенту російською

Смазка для стальных канатов

Автори російською

Кубрак Галина Васильевна, Ткачук Татьяна Ильинична, Вайншенкер Светлана Израилевна, Чарнош Ярослав Михайлович, Фаст Александр Александрович, Ганина Лидия Кирилловна

МПК / Мітки

МПК: C10M 105/00

Мітки: канатів, сталевих, мастило

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-59562-mastilo-dlya-stalevikh-kanativ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастило для сталевих канатів</a>

Подібні патенти