Спосіб складання набору для створення та нанесення аплікації та мозаїки на носій

Номер патенту: 46613

Опубліковано: 25.12.2009

Автор: Чугунова Ольга Леонідівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб складання набору для створення та нанесення аплікації на носій, що включає в себе техніку папероскручування та аплікації, який відрізняється тим, що на носій за допомогою друку наноситься повнокольорове зображення, яке має тематичний характер, властивий вітчизняному менталітету, на яке в кінці приклеюють попередньо підготовлені деталі мозаїки та аплікації за заданими правилами їх формування, при цьому смуги паперу для формування елементів нарізають з еластичного листового паперового матеріалу різного кольору, певної товщини, довжини та ширини, здатного добре тримати форму деталей, які формують за допомогою палочки-крутилки, пензлика, лінійки, ножиць та клея наступним чином: відміряють певний розмір смуги бажаного кольору, відрізають, накручують на палочку-крутилку, склеюють або знімають незакріпленими, формують з них за допомогою лінійки спіралі різного діаметра, з яких потім формують деталі різних геометричних форм, склеюють та пошарово прикріплюють до основи, формуючи сюжет аплікації.

Текст

Спосіб складання набору для створення та нанесення аплікації на носій, що включає в себе техніку папероскручування та аплікації, який відрізняється тим, що на носій за допомогою друку наноситься повнокольорове зображення, яке має тематичний характер, властивий вітчизняному менталітету, на яке в кінці приклеюють попередньо підготовлені деталі мозаїки та аплікації за за 3 46613 4 обмежує фантазію дитини і дорослого, оскільки в А також до комплекту можуть додаватися: ньому заздалегідь визначені колір, розмір і місце - ножиці; розташування елементів мозаїки та аплікації, що - спеціальний інструмент (паличка, на яку нананосяться, а також визначено заздалегідь закручують смужки картону, паличка з плоским кінвдання поєднання елементів сюжету. цем для згинання смуг); Тому завдання даної корисної моделі полягає - клей; у розробці такого способу складання набору для - лінійка з колами різного діаметру; створення та нанесення аплікації і мозаїки на па- пензлик; перовий носій, який був би досить простими для - інструкція з докладним описом техніки бумазастосування їх в дитячій творчості. гокручення і пропонованих сюжетів. Для досягнення зазначеного технічного реОб'ємна мозаїчна картинка-аплікація формузультату в об'єкті цієї корисної моделі пропонуєтьється шляхом пошарового наклеювання виготовся спосіб створення та нанесення аплікації і мозаїлених елементів, причому основа призначена для ки на носій, в якому: підготовлюють основу приклеювання до неї елементів першого шару. картинки, елементи картинки виготовляють з лисОсобливістю даного набору є і можливість натового паперового матеріалу, сформувавши об'єкнесення на основу контурного малюнка окремих ти різкої форми за допомогою вживаємого інструелементів. мента, скріплюють їх по інструкції клеєм ПВА або Тільки в поєднанні заявлених відмінних ознак з іншим, що широко застосовують у побуті для робіт відомими можна досягти наступних ефектів: з паперовими виробами, із застосуванням пензли1. Навчитися складати декоративний візерунок ка, наклеюють виготовлені елементи поетапно, з різнокольорових смуг паперу, надаючи їм різні причому елементи першого шару наклеюють на геометричні форми, і, складаючи їх на свій намір у основу картинки, дотримуючись сюжету, самостійпевному ритмі на картонній основі з нанесеним на но вибираючи колір і розмір деталей, або суворо ній різнім графічним зображенням, що сприяє роздотримуючись інструкції, або формуючи і розтавитку математичних уявлень. шовуючи деталі на свій розсуд. При наявності ба2. Складати зображення предмета з окремих гатошарових елементів, деталі наступних шарів частин, формуючи сюжет. наклеюють на перший шар. При наклеювання 3. Оволодівати різною технікою отримання деелементів використовують клей. талей для аплікації зі смуг: відрізання смуг різної Особливістю даного способу є те, що на носій довжини, обривання, їх кручення, а також технікою у вигляді листового паперового матеріалу наноприкріплення їх до основи. сять повнокольорове зображення, властиве вітчи4. Формувати почуття кольору, знати основні зняному менталітету, із зображенням мотивів прикольори ті їх відтінки, оволодівати вмінням складароди, побуту, народних казок, орнаментів і та інші. ти гармонійні колірні поєднання. У процесі занять у Ще одна особливість даного способу полягає дошкільників розвиваються почуття ритму, симетв тому, що при наклеюванні елементів з викорисрії і на цій основі формується художній смак. їм не танням клею деталі мають розташовувати у відпотреба самим зафарбовувати форми. Представлявідності з сюжетом, для виготовлення елементів ючи хлоп'ятам папір різних кольорів, в них виховунабір забезпечують інструментом та інструкцією. ється вміння підбирати красиві сполучення. При цьому можливо заздалегідь наносити на 5. Формувати почуття форми, пропорцій, комоснову контурний малюнок елементів першого позиції, отримуючи уявлення про просторове пошару, щоб полегшити процес збору для дітей ложення предметів та їх частин (ліворуч, правобільш молодшого віку. руч, у куті, в центрі і т.д.) і величин (більше, Ще одна особливість даного способу полягає менше). в тому, що смуги паперу для формування елеменЗаняття аплікацією привчають користувачів до тів нарізають з еластичного листового паперового планової організації роботи, яка тут особливо ваматеріалу (дизайнерський картон) різного кольору, жлива, тому що в цьому виді мистецтва велике певної товщини і довжини, здатного добре тримазначення для створення композиції має послідовти форму при формуванні з нього деталей. ність прикріплення частин (спочатку наклеюється Відсутність цілеспрямованого виробництва великі форми, потім деталі; в сюжетних роботах пропонованого набору підштовхує на створення спочатку фон, потім предмети другого плану, що пропонованого способу. заслоняються іншими, і в останню чергу предмети Передбачається, що набір для створення мопершого плану). заїчного картинки та аплікації, повинен містити: Значення занять аппликацией, в тому числі і з - картонну основу, як найменш, один лист мавикористанням нетрадиційної техніки, з використеріалу, призначеного для розміщення на ньому танням цікавого матеріалу для освіти дошкільнят виготовленої аплікації і мозаїки; та дітей шкільного віку історично і науково дове- комплект смуг картону різного кольору для дено. виготовлення елементів зображення; Для пояснення способу наведені креслення, - паперовий носій з повнокольоровим або фоде на Фіг. 1 показаний загальний вигляд об'ємної новим зображенням, призначений для розміщення мозаїчної картинки згідно з цим описом; на Фіг. 2 на ньому підготовлених елементів; показаний поперечний розріз по Фіг. 1. - комплект підготовлених смуг картону з біговНа Фіг. 1 наведено загальний вигляд об'ємної кою для формування рамки навколо готової аплімозаїчного картинки-аплікації згідно з цим винахокації і мозаїки, для розміщення на картонну оснодом. Зрозуміло, сюжет зображення може бути ву. будь-яким, і показаний на Фіг. 1 приклад є суто 5 46613 6 ілюстративним, а не обмежуючим. На Фіг. 1 мозаїкації і мозаїки, ножиці, клей, лінійка з колами різночна картинка, позначена в цілому позицією 1, го діаметра, пензлик; інструкція з докладним опискладена з паперової, бажано картонної основи 2, сом техніки бумагокручення і пропонованим сюжена яку приклеюють наступну паперову основу с том складають набір для створення об'ємної повнокольоровим малюком 3, на якій може бути мозаїчного картинки 1. заздалегідь нанесений контурний малюнок для Паперовий носій з повнокольоровим зобравстановлення на ньому окремих елементів 4 перженням 3 наклеюють на картонну основу 2. Після шого шару. виготовлення (відрізання, відривання, скручуванНа Фіг. 2 наведено поперечний розріз об'ємної ня, формування, склеювання і т.п.) елементів 4 мозаїчної картинки по Фіг. 1. З Фіг. 2 видно, що об'ємної мозаїчного картинки-аплікації 1 отримані об'ємна мозаїчна картинка 1 складається з декільелементи першого шару 4 наклеюють на основу 3 кох шарів 4.і. Кожен з шарів 4.і складається з однов потрібному порядку за допомогою клею ПВА або го або кількох елементів 4, наклеєних у відповідіншого пропонованого для робіт з папером. Рамку ному місці мозаїчного зображення 1 на елемент формують у вигляді об'ємного трикутника, яку при(и) попереднього шару 4.(і-1). При цьому елементи кріплюють поверх повнокольорового зображення 4.і першого шару 4. наклеєні на основу з повнокоза допомогою клея. льоровим зображенням 3. Таким чином, виготовлення об'ємної мозаїчноОб'ємну мозаїчну картинку 1 створюють наго картинки 1 по справжньому способу здійснюєтьступним чином. Спочатку підготовлюють картонну ся досить просто і цілком доступно навіть для діоснову 2, паперову основу з повнокольоровим або тей дошкільного віку у супроводі дорослого, та фоновим зображенням 3. Підготовлюють також робить занятті аплікацією захоплюючим процесом. листовий паперовій матеріал для виготовлення Наведені в даному описі приклади не слід траелементів 4. Картонна основа; паперовий носій з ктувати в обмежувальному сенсі. Вони лише ілюсповнокольоровим або фоновим зображенням, смутрують цей спосіб, обсяг якого визначається тільки ги картону різного кольору шириною від 3 до 10 доданою формулою винаходу з урахуванням еквімм; комплект підготовлених смуг картону з біговвалентів вхідних у неї ознак. кою для формування рамки навколо готової аплі Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for compiling set for covering carrier with application

Автори англійською

Chuhunova Olha Leonidivna

Назва патенту російською

Способ составления набора для создания и нанесения аппликации на носитель

Автори російською

Чугунова Ольга Леонидовна

МПК / Мітки

МПК: D99Z 99/00, A63H 33/00

Мітки: спосіб, створення, мозаїки, аплікації, складання, носій, набору, нанесення

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-46613-sposib-skladannya-naboru-dlya-stvorennya-ta-nanesennya-aplikaci-ta-mozaki-na-nosijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб складання набору для створення та нанесення аплікації та мозаїки на носій</a>

Подібні патенти