Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Присадка адгезійна АЗМОЛ БП-3 на основі талової оливи і триетаноламіну, яка відрізняється тим, що додатково містить поліетиленполіамін при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

талова олива

39-52

триетаноламін

39-43

поліетиленполіамін

6-8.

2. Присадка адгезійна АЗМОЛ БП-3 за п.1, яка відрізняється тим, що додатково містить кислоти, виділені з рослинних олій, в кількості 0,1-13 мас.%.

Текст

Присадка адгезійна АЗМОЛ БП-3 на основі талової оливи, кислот, виділених з рослинних олій, і триетаноламіну, яка відрізняється тим, що містить поліетиленполіамш при наступному співвідношенні компонентів, мас % талова олива 39-62 кислоти, виділені з рослинних олій 0-13 триетаноламш 39-43 поліетиленполіамш 6-8 Винахід належить до поверхнево-активних речовин, які підвищують зчеплення бітуму з мінеральною поверхнею Раніше для поліпшення зчеплення нафтових дорожніх бггумів з мінеральними матеріалами випускалася присадка адгезійна БП-3 [1] за ТУ 38 УРСР 20117078 В останні роки і зараз через відсутність сировини присадка БП-3 не виробляється Відома присадка (патент №4806166 - прототип), яка поліпшує адгезійні властивості бітуму до наповнювача і являє собою аміноефір, одержаний при взаємодії триетаноламіну і жирної кислоти талової оливи, наприклад, лінолевої, олеїнової та елаїдинової при ваговому відношенні кислота/амін - 1 5 Одержаний ефір додають до суміші бітумної композиції в КІЛЬКОСТІ 0,5-1,5%, яку виготовляють змішуванням бітуму марки АС-20 з наповнювачем кремнеземистого типу [2] Відома також присадка, що підвищує адгезію бітуму та асфальту до каменю, бетону, кераміки і складається з 45-99,8% солі алканоламінів і дікарбонових кислот С>8 з молекулярним відношенням СООН/алканоламш - 1 (0,3-1,5) та до 100% солей оксикислот Сб є, карбонових кислот C-z є, HCL, H2SO4 або Н3РО4 і алканоламінів Додаток вводять до асфальтових і бітумних сумішей в КІЛЬКОСТІ 0,02-2% [3] Низька адгезійна здатність бітумів до поверхні кам'яних матеріалів без застосування спеціальних поверхнево-активних речовин (далі ПАР) призво дить до швидкого руйнування асфальтобетонних покриттів, інтенсивного зменшення товщини асфальтобетонного шару Щоб попередити таке руйнування шляховики вводять до асфальтобетонної суміші підвищену КІЛЬКІСТЬ бітуму Але це прискорює пластичні деформації в асфальтобетоні, утворюються хвилі, напливи В основу винаходу поставлено задачу вдосконалити склад присадки, що дозволяє підвищити зчеплення бітуму з мінеральною поверхнею, стабілізувати його властивості під дією високих температур, підвищити тривалу ВОДОСТІЙКІСТЬ асфальтобетону, що підвищує СТІЙКІСТЬ асфальтобетонного покриття проти лущення, утворення ям і вибоїн Поставлена задача досягається шляхом додавання поліетиленполіамшу у присадку на основі талової оливи, кислот, виділених з рослинних олій і триетаноламіну, в якій як ПАР використовуються триетаноламшові ефіри кислот талової оливи і кислот, виділених з рослинних олій, при такому співвідношенні, мас % талова олива 39-52 кислоти, виділені з рослинних олій 0-13 триетаноламш 39-43 поліетиленполіамш 6-8 Поліетиленполіамш - це суміш амінів різної молекулярної ваги, що одержується в результаті реакції аміаку і діхлоретану О (О 42620 До складу талової оливи входять смоляні, жирні кислоти і речовини, які не обмиляються Головною складовою частиною жирних кислот талової оливи є ненасичені жирні кислоти в основному, лінолева, олеїнова, небагато ліноленової, рицинолової і ерукової У складі насичених жирних кислот - стеаринова, пальмітинова, міристинова, лігноцеринова Смоляні КИСЛОТИ В таловій оливи представлені абієтиновоюта іншими кислотами Кислоти, виділені з рослинних олій, складаються, в основному, з лінолевої і олеїнової кислот, а також невеликої КІЛЬКОСТІ пальмітинової, стеаринової і лінолевої кислот Моноациламідоамш, що утворюється в результаті реакції поліетиленполіамшу з перерахованими вище кислотами, в сполученні з триетаноламшовими ефірами тих же кислот дає продукт з поверхнево-активними властивостями, що забезпечують високу адгезію бітуму до мінеральної основи - присадку адгезійну Технологічний процес виготовлення присадки адгезійної одноступеневий, здійснюється при атмосферному тиску і полягає в отакому До реактора завантажують талову оливу і кислоти, виділені з рослинної олії Вмикають перемішувальний пристрій і починають підігрів суміші Одночасно продовжують завантаження решти компонентів триетаноламшу і поліетиленполіамшу Підіймають температуру до 190-200°С і проводять при цій температурі реакцію до досягнення кислотного числа продукту, що дорівнює не більше 6 мг КОН/г Потім температуру знижують до 70-80°С, відбирають пробу присадки адгезійної на аналіз, перевіряють ВІДПОВІДНІСТЬ фізико-хімічних показників вимогам нормативно-технічної документації і проводять зливання в тару За наведеною вище технологією були виготовлені зразки присадки адгезійної, склад яких наведений втабл № 1 Фізико-хімічна характеристика цих зразків наведена втабл № 2 Як бачимо з табл 1 і 2, зразки № 1, 2, 3 запропонованої присадки адгезійної мають здатність підвищувати зчеплення бітуму з мінеральним матеріалом, мають високі технологічні властивості При збільшенні витрати талової оливи (зразок № 4), триетаноламшу (зразок № 7) або поліетиленполіаміну (зразок № 8) показник зчеплення бітуму з мінеральним матеріалом залишається на тому ж рівні, що й у зразках № 1, 2, З Зниження витрати талової оливи (зразок № 5) і поліетиленполіамшу (зразок № 9) призводить до зниження технологічних властивостей Погіршується якість присадки адгезійної і при ЗМІНІ співвідношення талова олива/кислоти, виділені з рослинних олій, в бік збільшення витрат останніх і зменшення талової оливи (зразок № 6) Концентрація компонентів в зразках № 1, 2, 3 є оптимальною і при додержанні технології отримують продукт, названий присадкою адгезійною АЗМОЛ БП-3 За комплексом технологічних властивостей присадка адгезійна АЗМОЛ БП-3 відповідає вимогам, що ставляться до поверхнево-активних речо вин для підвищення СТІЙКОСТІ асфальтобетонних покриттів Дослідження впливу адгезійних присадок на фізико-хімічні властивості дорожнього бітуму проводились в Харківському державному автомобільно-дорожньому технічному університеті (ХДАДТУ) Присадки адгезійні АЗМОЛ БП-3 були надані для випробувань в ХДАДТУ під назвою ДАЗ Зразок № 3 відповідає ДАЗ-6, зразок № 1 відповідає ДАЗ-7 Ефективність запропонованої присадки в процесі випробувань порівнювалась з кращими зарубіжними ПАВ - CECABASE (Франція), TEPAMIN 10 TaTEPAMIN 12 (Польща) та вітчизняним УДОМ-1 Випробування присадки адгезійної АЗМОЛ БП-3 (ДАЗ-6 та ДАЗ-7) показали таке За своєю ефективністю, що оцінювалась за ступенем збільшення адгезійної здатності бітумів при невеликій витраті присадки, є конкурентоспроможніми стосовно традиційних західних ПАВ Введення до бітуму присадки адгезійної АЗМОЛ БП-3 дозволяє підвищити показник зчеплення і, ВІДПОВІДНО, збільшити коефіцієнти ВОДОСТІЙКОСТІ асфальтобетону Крім значного зростання зчеплення бітуму з мінеральним матеріалом, присадка адгезійна АЗМОЛ БП-3 забезпечує термічну стабільність адгезійних властивостей на рівні широкозастосовуваних європейських додатків Найкращу термічну стабільність на стадії сполучення присадки з бітумом, зберігання бітуму з присадкою і виготовлення асфальтобетонної суміші має присадка адгезійна АЗМОЛ БП-3 - зразок № 1 (ДАЗ-7) З метою поглибленого оцінювання ефективності присадки адгезійної АЗМОЛ БП-3 (ДАЗ-6 і ДАЗ-7) проводились випробування асфальтобетонів з оцінюванням їх тривалої ВОДОСТІЙКОСТІ Найбільш ефективною за показниками тривалої ВОДОСТІЙКОСТІ (до 28 діб) є присадка адгезійна АЗМОЛ БП-3 зразок № 1 (ДАЗ-7), з використанням якої істотно уповільнюються зростання набрякання і водонасичення асфальтобетону Оптимальний вміст присадки адгезійної АЗМОЛ БП-3 в бітумі 0,7-1,5%, який встановлюється з урахуванням якості використовуваного бітуму Запорізьким облавтодором була проведена дослідно-експериментальна робота по улаштуванню асфальтобетонного покриття із застосуванням присадки адгезійної АЗМОЛ БП-3 на ДІЛЯНЦІ автошляху Одеса-Мелітополь-Новоазовськ Результати випробувань - позитивні Київським інститутом медицини і праці проведена санітарно-гігієнічна експертиза присадки адгезійної АЗМОЛ БП-3, на підставі якої Міністерством охорони здоров'я України дозволено виробництво і застосування присадки адгезійної АЗМОЛ БП-3 На присадку адгезійну АЗМОЛ БП-3 є ТУ У 00152365 102-2001, а також необхідна технічна документація, яка дає право на промислове виробництво і застосування Джерела інформації 1 Присадка адгезійна БП-3 ТУ 38 УРСР 20117078 42620 2 Патент 4806166 США, МКИ C08L95/00 C09D3/24 "Аміноефір на основі талової оливи, як присадка до бітуму, що запобігає відшаровування", опублікований 21 02 89, НКИ 106/284 06 З Патент 279228 Словаччина, МПК6 C09J11/06 С08К5/20 "Додаток до бітумних або асфальтових виробів і спосіб його отримання", опублікований 5 08 98 Таблиця 1 No Найменування компонентів 1 2 3 4 Талова олива, % Кислоти, виділені з рослинних олій, % Триетаноламш, % Поліетиленполіамш, % 1 52 0 40 8 2 46 6 41 7 3 39 13 42 6 4 54 0 40 8 Зразки 5 50 0 40 8 6 37 15 42 6 7 39 13 45 6 8 52 0 40 10 9 52 0 40 5 Таблиця 2 № Найменування показників Зчеплення з мінеральним матеріалом бітуму, що міс1 тить 1,5% присадки, не гірше за контрольний зразок 2 Кислотне число, мг КОН/г 3 Загальна лужність, мг КОН/г 4 Масова частка води, % Прототип Зразки 1 ДАЗ-7 №2 №1 1,65 292,9 Відс 2,7 159,2 Відс 2 3 ДАЗ-6 4 5 6 7 №1 5,2 161,9 0,2 №1 4,9 163,4 0,3 №1 3,7 145,7 Відс №2 4,3 162,4 0,4 №2 2,5 135,6 0,3 №1 4,4 165,6 0,2 ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Киів-133, бульв Лесі Українки, 26 (044)295-81-42, 295-61-97 Підписано до друку Обсяг с)бл -вид арк 2002 р Формат 60x84 1/8 Тираж 50 прим Зам УкрІНТЕІ, 03680, Киів-39 МСП, вулі Горького, 180 (044) 268-25-22 8 9 №1 № 2 4,0 2,5 174,5 120,4 Відс 0,2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

An adhesion additive azmol bp-3

Автори англійською

Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Shaposhnyk Oleksandr Vasyliovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Serhiiev Serhii Leonidovych, Shafranova Svitlana Heorhiivna, Terekhova Henrieta Phedorivna, Borodenko Tetiana Oleksiivna

Назва патенту російською

Присадка адгезионная азмол бп-3

Автори російською

Стахурский Александр Дмитриевич, Шапошник Александр Васильевич, Македонский Олег Александрович, Сергиев Сергей Леонидович, Шафранова Светлана Георгиевна, Терехова Генриетта Федоровна, Бороденко Тятьяна Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: C08L 95/00

Мітки: бп-3, азмол, адгезійна, присадка

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-42620-prisadka-adgezijjna-azmol-bp-3.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Присадка адгезійна азмол бп-3</a>

Подібні патенти