Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мастило для герметизації зазору тунелепрохідного щита, що містить низькомолекулярний каучук і оливну основу у складі нафтової оливи або синтетичної оливи, або олії, або їх сумішей, загущену модифікованим бентонітом, яке відрізняється тим, що додатково містить пакет наповнювачів, що складається з сульфату барію, карбонату кальцію та гідратованого силікату магнію, при наступному співвідношенні компонентів, % мас.:

сульфат барію

5-25

карбонат кальцію

5-25

модифікований бентоніт

1,5-10

гідратований силікат магнію

5-25

низькомолекулярний каучук

0,5-5

нафтова олива або синтетична олива, або олія, або їх суміші

до 100.

Текст

Мастило для герметизації зазору тунелепрохідного щита, що містить низькомолекулярний 3 41920 кість до компонентів газового конденсату, нафтопродуктів у широкому температурному діапазоні, гарантовану герметизуючу здатність терміном не менше півроку без додаткового поповнення. Однак, за показником біорозщеплюваності та реологічними властивостями поступається мастилу Condat WR-89 і не може застосовуватись в ТПК. Завданням корисної моделі є розробка мастила для ущільнювання зазору між внутрішньою оболонкою хвостової частини ТПК та залізобетонними кільцями тунелю із збалансованими захисними, адгезійними та реологічними властивостями, що може застосовуватися у вологих та агресивних середовищах незалежно від геологічних умов підземних ділянок та здатним протистояти механічному тиску води, компонентів породи та цементного розчину. Поставлене завдання вирішене створенням нового мастила, яке поряд із низькомолекулярним каучуком і оливною основою у складі нафтової оливи або синтетичної оливи, або олії, або їх сумішей, загущеною модифікованим бентонітом, додатково містить сульфат барію, карбонат кальцію та гідратований силікат магнію. При цьому необхідно дотримуватись наступного співвідношення всіх компонентів, % мас: сульфат барію 5-25 карбонат кальцію 5-25 модифікований бентоніт 1,5-10 гідратований силікат магнію 5-25 низькомолекулярний каучук 0,5-5 нафтова олива або синтетична олива, або олія або їх суміші до 100 Запропоноване мастило виготовляється за технологією, що складається з таких стадій: - розчинення низькомолекулярного каучуку в середовищі нафтової оливи, синтетичної оливи, олії або їх суміші; - введення твердих наповнювачів; - термомеханічна обробка суспензії та її охолодження; - гомогенізація мастила. Компоненти, які використовуються для виготовлення запропонованого мастила, випускаються 4 промисловістю за діючою нормативно-технічною документацією. У якості дисперсійного середовища мастила можна застосовувати нафтову оливу (індустріальні оливи згідно з ГОСТ 20799 або компонент олив залишковий згідно з ТУ 38.301-29-48, або їх суміші) або синтетичну оливу (гідровані поліолефіни (ПАО) або інші продукти, нерозчинні у воді), або ріпакову олію (ГОСТ 8988), або соняшникову олію (ГОСТ 1129), а також їх суміші. Для загущення оливної основи слід використовувати модифіковані бентоніти, наприклад, Бентон-34, що виробляється низкою закордонних компаній. У якості сульфату барію можна застосовувати мінерал баріт, в якості карбонату кальцію - мінерал кальцит, а в якості гідратованого силікату магнію - асбест хризотиловий (ГОСТ 12871). У якості низькомолекулярного каучуку можна застосовувати поліізобутилен ПИБ-20 (ТУ 38.103257) або інші продукти типу полібутадієну, карбоксилатних нітрільних каучуків, сополімерів етилену з пропіленом тощо. Як буде показано нижче (див. табл.1, 2), зміна складу дисперсійного середовища та введення пакету наповнювачів, що складається з сульфату барію, карбонату кальцію та гідратованого силікату магнію, разом з відомими компонентами при дотриманні запропонованого співвідношення всіх інгредієнтів дозволить одержати новий продукт, який характеризується високими захисними та реологічними характеристиками і є працездатним у вологих та агресивних середовищах незалежно від геологічних умов підземних ділянок. Таким чином, завдання корисної моделі вирішено з досягненням необхідного технічного результату. За описаною технологією у відповідності до корисної моделі, що заявляється, виготовлені зразки запропонованого мастила з використанням товарних сировинних продуктів. Склад виготовлених зразків мастила, що пропонується, наведений у таблиці 1. Таблиця 1 Найменування компонентів сульфат барію карбонат кальцію модифікований бентоніт гідратований силікат магнію низькомолекулярний каучук нафтова олива синтетична олива олія Вміст компонентів у зразках мастила, що пропонується, % мас. Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 16,7 21 16,5 16,7 21 18 2,8 1,5 3,5 8,3 10,5 10,2 2,0 2,0 3 53,5 39 38,8 5 10 Виготовлені зразки мастила випробувано у порівнянні з мастилом-прототипом (патент РФ 2218384) такого складу, % мас.: олігоорганосилоксан 15 мастило на нафтовій основі ЦИАТИМ 50 бентоніт 5 крейда осаджена 5 біла сажа 4 фторопласт гранульований 5 аеросил 5 каучук високомолекулярний 5 каучук низькомолекулярний 6 Зразки мастил досліджено лабораторними методами згідно з діючими стандартами і випробува 5 41920 но на спеціальному стенді для визначення швидкості корозії за методом „Динакоротест" (Кваліфікаційний метод оцінки захисних властивостей пла 6 стичних мастил, затверджений рішенням Держкомісії №23/1-91 від 01.03.82р.). Основні характеристики мастил та результати їх стендових випробувань надані у таблиці 2. Таблиця 2 Пенетрація при 25°С, 60 подв. тактів, м×10-4 Водозмивність, 79°С, 1год, % Межа міцності при зсуві, 20°С, Па Корозійна дія на метали (мідь) ASTM D1264 ГОСТ7143, метод Б ГОСТ 9.080 Мастило Condat WR89 3,0 ASTMD217 Мастило за пат. РФ 2218384 140 Найменування показни- Метод випроків, одиниця виміру бування Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 250 255 225 200 11,3 8,7 6,8 6,4 1410 1830 Мастило не 1040 1200 прокачується Витримує Зміна кольо- Витримує ру мідної пластини Захисні властивості у Метод УкрНДІ динамічних умовах. НП

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lubricant for sealing of tunnel boring gate

Автори англійською

Apanasenko Mykola Yuriiovych, Petrenko Volodymyr Ivanovych, Zheleznyi Leonid Vitaliiovych, Postolenko Volodymyr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Смазка для герметизации зазора тунелепроходческого щита

Автори російською

Апанасенко Николай Юрьевич, Петренко Володимир Іванович, Железный Леонид Витальевич, Постоленко Владимир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: C10M 169/06

Мітки: тунелепрохідного, щита, зазору, мастило, герметизації

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-41920-mastilo-dlya-germetizaci-zazoru-tuneleprokhidnogo-shhita.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастило для герметизації зазору тунелепрохідного щита</a>

Подібні патенти