Спосіб незалежного формування випадкової числової послідовності, однакової у двох рознесених пунктах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб незалежного формування випадкової числової послідовності, однакової у двох рознесених пунктах, що полягає у визначенні фазово-кутомірним способом кутових координат метеорного сліду з двох просторово рознесених пунктів, причому для визначення координат у першому пункті використовується сигнал другого пункту, а для визначення координат у другому пункті використовується сигнал першого пункту, який відрізняється тим, що випадковій числовій послідовності приписане випадкове положення метеорного сліду в просторі, яке обчислюється за знайденими кутовими координатами.

Текст

Спосіб незалежного формування випадкової числової послідовності, однакової у двох рознесе 3 кути α1, β1, α2, β2 , що вимірюються з пунктів зв'язку А і В, є базою для формування випадкової числової послідовності однакової у двох рознесених пунктах. Пристрій складається з передавача 1, пристрою формування ключів 2, обчислювального пристрою 3, фазового кутоміра 4, приймача 5, фазованої антенної решітки 6. На структурній схемі зображені два ідентичних пристрої, що встановлюються у пунктах зв'язку А і В. На виході передавача 1 знаходиться антена, вхід передавача 1 з'єднаний з другим виходом обчислювального пристрою 3, до першого входу обчислювального пристрою 3 приєднаний фазовий кутомір 4, у свою чергу вхід фазового кутоміру 4 приєднаний до фазованої антенної решітки 6, другий вихід якої з'єднаний з входом приймача 5 та вихід якого з'єднаний з другим входом обчислювального пристрою 3, який першим виходом з'єднано з пристроєм формування ключів 2, вихід якого є виходом пристрою в цілому. Спосіб може бути реалізовано таким чином. Зондуючий сигнал від передавача 1 пункту А випромінюється передавальною антеною та після відбиття від метеорного сліду М приймається фазованою антенною решіткою пункту В, після чого надходить на приймач 5 та фазовий кутомір 4 пункту В. Приймач 5 фіксує факт прийому сигналу від 40880 4 пункту А та формує керуючий сигнал, що надходить на другий вхід обчислювального пристрою 3. Від фазового кутоміра 4 інформація про різницю фаз між сигналами, прийнятими різними елементами фазованої антенної решітки 6, надходить на перший вхід обчислювального пристрою 3. Обчислювальний пристрій 3 за різницею фаз визначає кути α 2, β2 на метеорний слід. З першого виходу обчислювального пристрою 3 інформація надходить на пристрій формування ключів 2, у якому і формуються ключі. З другого виходу обчислювального пристрою 3 інформація про кути α 2, β2 надходить до передавача 1, який через антену передає її до пункту зв'язку А. У пункті А виконуються всі дії, що наведені попереду, однак джерелом сигналу для пункту А є передавач пункту В. В результаті виконаних дій у пункті А визначаються кути α1, β1 . Приймач 5 пункту А приймає інформацію про кути α 2, β2 від пункту В, що теж надходять на обчислювальний пристрій 3. На підставі інформації про кути α1, β1, α2, β2 за допомогою пристрою формування ключів 2 створюємо незалежні випадкові числові послідовності однакові у двох рознесених пунктах А і В. 5 Комп’ютерна верстка А. Рябко 40880 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for independent forming of random digital sequence, identical in two site separated points

Автори англійською

Antipov Ivan Yevhenovych, Kostyria Oleksandr Oleksiiovych, Shernin Mykhailo Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ независимого формирования случайной числовой последовательности, одинаковой в двух разнесенных пунктах

Автори російською

Антипов Иван Евгеньевич, Костиря Александр Алексеевич, Шернин Михаил Александрович

МПК / Мітки

МПК: H04L 9/00, H04B 7/22

Мітки: незалежного, формування, однакової, випадково, рознесених, двох, числової, послідовності, пунктах, спосіб

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-40880-sposib-nezalezhnogo-formuvannya-vipadkovo-chislovo-poslidovnosti-odnakovo-u-dvokh-roznesenikh-punktakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб незалежного формування випадкової числової послідовності, однакової у двох рознесених пунктах</a>

Подібні патенти