Номер патенту: 40360

Опубліковано: 10.04.2009

Автор: Селезнев Олександр Георгійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб омолоджування, що включає використання стовбурових клітин, який відрізняється тим, що заздалегідь у пацієнта визначають показники біополя, виділяють, формують та активізують комп'ютерний голографічний електромагнітний аутоаналоговий образ стовбурової клітини, переносять його завдяки резонансу на елементи рідини, наприклад штучні еритроцити у фізіологічному розчині, розчин вводять до прямого кишковика пацієнта на 25-30 хвилин та активують стовбурові клітини пацієнта завдяки переносу резонансом активованого аутоаналогового образу стовбурової клітини на стовбурові клітини пацієнта до насищання організму пацієнта активізованими стовбуровими клітинами під контролем показників біополя пацієнта.

Текст

Спосіб омолоджування, що включає використання стовбурових клітин, який відрізняється тим, що заздалегідь у пацієнта визначають показники біополя, виділяють, формують та активізують комп'ютерний голографічний електромагнітний 3 40360 4 аплікаційного впливу на усі органи та системи набуває норми сон та апетит. У творчих людей організму, які привели до їх очищення та детокпідвищується працездатність та натхнення, набусикації, що й привело до отримання ефекту омоває часу активне творче життя. Відмічається полодження. силення статевого позиву та потенції у чоловіків. Ціль наступної корисної моделі є усунення Відбуваються також неочікувані ефекти, такі як недоліків прототипу та отримання стійкого та поліпшення слуху та відчуття кольору. Були спотривалого омолодження. стережені значні зміни у шкірі: відновлюється Указана ціль досягнута тим, що заздалегідь у колір шкіри; підвищується її тургор та еластичпацієнта визначають показники біополю, виділяність; розрівнюються дрібні морщинки, середні та ють, формують та активізують комп'ютерний гоглибокі морщини зникають; проходить сухість лографічний електромагнітний ауто аналоговий шкіри та її облуплювання. образ стовбуровій клітини, переносять його заПоставлену задачу вирішується так, що у вівдяки резонансу на елементи рідини, наприклад, домому способі омолодження із використанням штучні еритроцити у фізіологічному розчині,, розстовбурових клітин по-новому проводять відбір чин вводять до прямого кишковика пацієнта на стовбурових клітин та саму процедуру омоло25-30 хвилин та активують стовбурові клітини дження: стовбурові клітини відбирають із показпацієнта завдяки переносу резонансом активоваників біополю пацієнта, формують віртуальний ного аутоаналогового образу стовбурової клітини образ стовбурової клітини, активують його перена стовбурові клітини пацієнта до насищання носом на елементі рідини, наприклад, штучні організму пацієнта активізованими стовбуровими еритроцити, які знаходяться у рідині. Переніс клітинами під контролем показників біополя пацівіртуального образу стовбурової клітини відтвоєнта. рюють завдяки резонансу. Спосіб, що заявляється, реалізують таким Крім того, відзнакою запропонованого засобу чином. являється процедура омолоджування пацієнта: Заздалегідь у пацієнта визначають цифрові рідину, у котрій знаходиться штучні еритроцити , електромагнітні показники біоенергетики (біопона які нанесений віртуальний образ стовбурових лю) органів та систем людини від 1 до 1000. Виклітин пацієнта, вводять до прямого кишковика діляють, формують та активізують комп'ютерний пацієнта на 25-30 хвилин та активують стовбурові голографічний електромагнітний ауто аналоговий клітини пацієнта завдяки переносу резонансом образ стовбуровій клітини на спеціальній матриці активованого аутоаналогового образу стовбуроу комп'ютері. Отриманий образ стовбурової клівої клітини на стовбурові клітини пацієнта до натини переносять завдяки резонансу на елементи сищання організму пацієнта активізованими сторідини, наприклад, штучні еритроцити у фізіологівбуровими клітинами під контролем показників чному розчині, які знаходяться у ємкості. Отрибіополя пацієнта. маний розчин у кількості 400-500мл вводять у Між сукупністю ознак корисної моделі та техпрямий кишковик пацієнта, який був до цього звінічним результатом, якій можна отримати під час льнений від калу. Клітини, які введені у кишковик його застосування, має місце причиннопацієнта, активізують стовбурові клітини пацієнта наслідковий зв’язок. завдяки переносу резонансом активізованого Дослідами автора було установлений раніш ауто аналогового образу стовбурової клітини на невідомий науковий факт, якій полягає у тому, що стовбурові клітини пацієнта до насищення органівідокремлений із показників біополю комп'ютерзму пацієнта активованими стовбуровими клітиний віртуальний голографічний аналоговий резонами під контролем показників біополю пацієнта нансно-аплікаційний електромагнітний образ стона 25-30 хвилин. Цю процедуру проводять один вбурової клітини володіє властивістю нативної раз на день 3-4 місяця. живої стовбурової клітини. При цьому було встаНаводимо приклад здійснення запропоновановлено, що віртуальний образ стовбурової кліного способу. тини володіє можливістю для переносу його шляЖінка, 57 років. Виглядає на 8-10 років старіхом резонансної аплікації на елементи рідини, ше свого віку внаслідок зморшок на шкірі обличнаприклад, штучні еритроцити, які знаходяться у чя, шиї та руках. У пацієнта визначають показнифізіологічному розчині. Отриманий таким чином ки біоенергетики органів та систем організму віртуальний образ стовбурової клітини може бути інтегральний показник був 270 одиниць. У пацієнперенесений на стовбурові клітини організму люта виділили та сформулювали віртуальний образ дини, при цьому стовбурові клітини людини стовбурової клітини. Отриманий образ стовбуроотримають заряд активності і будуть виконувати вої клітини перенесли завдяки резонансу на штупритаманні їм функції - нормалізувати роботу чні еритроцити, які знаходяться у фізіологічному клітин організму. Як наслідок нормалізації роботи розчині у ємкості 450мл. Перед процедурою у клітин організму опосередковано поліпшуються пацієнта звільняють кишковик від калу - ставлять показники шкіри - у даному разі їх функції будуть очисну клізму. Розчин 450мл вводять у кишковик спрямовані на отримання ефекту омолоджуванпацієнта на 25 хвилин. Під час процедури виміня. рювали показники біоенергетики, котрі коливаНеочікуваним ефектом запропонованого зались від 250 до 480 одиниць. Вказану процедуру собу омолоджування є тривале (на протязі 3-5 проводили один раз на день на протязі 3 місяців. років) збереження отриманого ефекту омолоджуУ кінці процедур показник біополю був стабільвання. Можливо припустити, що цій ефект пов'яним - 390 одиниць. Зміни, які відбулися у організзаний із благодійною дією активованих стовбуромі, відзначилися на зовнішнім вигляді пацієнта: вих клітин, які були отримані після резонансно 5 40360 6 відновився здоровий колір шкіри; підвищився її підвищення загального життєвого тонусу та сатургор та еластичність; розгладилися дрібні змомовідчуття. Пацієнт має вигляд як на 53 роки своршки, середні та глибокі зморшки зовсім зникли; го життя. Під час повторного огляду через 2 роки зникла сухість шкіри та її лущення. Мале місце - стан пацієнта залишався стабільний. Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Selezniov's method of rejuvenation

Автори англійською

Selezniov Oleksandr Heorhiiovych

Назва патенту російською

Способ омоложения селезнева

Автори російською

Селезнев Александр Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: A99Z 99/00

Мітки: омолоджування, селезнева, спосіб

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-40360-sposib-omolodzhuvannya-selezneva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб омолоджування селезнева</a>

Подібні патенти