Пристрій для пересування пляшконосіїв

Номер патенту: 3852

Опубліковано: 15.12.2004

Автори: Журба Володимир Миколаєвич, Воронін Євген Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для пересування пляшконосіїв, який складається з зовнішніх та внутрішніх пластин з отворами, на яких встановлено кутики, з втулки, на яку встановлено ролик, причому пластини, втулка і ролик встановлені на палець, який відрізняється тим, що отвори на пластинах виконано зі скосами, а палець і втулка мають лиски.

Текст

Пристрій для пересування пляшконосіїв, який складається з зовнішніх та внутрішніх пластин з отворами, на яких встановлено кутики, з втулки, на яку встановлено ролик, причому пластини, втулка і ролик встановлені на палець, який відрізняється тим, що отвори на пластинах виконано зі скосами, а палець і втулка мають лиски. (19) (21) 2004032239 (22) 26.03.2004 (24) 15.12.2004 (46) 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р. (72) Воронін Євген Петрович, Журба Володимир Миколаєвич (73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПОЛЬПРОДМАШ", ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІТОПОЛЬПРОДМАШСЕРВІС", ТОВАРИСТВО 3 3852 4 стин до 4...5 мм при практично повної відсутності пластина 5 встановлені куточками 3 і 6 на один бік. зміщення деталей одна відносно другої. Куточки 3 і 6 встановлено на зовнішній пластині 2 і Застосування такої конструкції пристрою завнутрішній пластині 5. Втулка 7 і палець 9 мають безпечує надійність його роботи та довговічність лиски 11 і 12. На внутрішніх пластинах 4 і 5 викодеталей, а також знижує енергоємкість та трунано отвіри зі скосами 13, а на зовнішних пластидоємкість виготовлення його. нах - отвіри зі скосами 14. Суть запропонованої корисної моделі поясПри збірці пристрою всі пластини збираються нюється кресленням, на якому зображено: з втулками і пальцями так, щоб їх скоси Фіг. 1 - загальна схема пристрою співпадали з відповідними лисками на втулках і Фіг. 2 - вид збоку пальцях. Фіг. 3 - вид зверху Наприклад, внутрішня пластина 4 своїм Фіг. 4 - загальний вид втулки отвіром зі скосом 13 повинна співпадати з лискою Фіг. 5 - загальний вид пальця 11 втулки 7, а отвір зовнішній пластини 1 зі скосом Фіг. 6 - загальний вид пластини внутрішній 14 повинен співпадати з лиской 12 пальця 9. Фіг. 7 - загальний вид пластини зовнішній Така збірка деталей забезпечує, під час робоФіг. 8 - розріз пристрою. ти машини, стабільність їх розташування відносно Пристрій для пересування пляшконосіїв склаодна одної. При випадку, коли з'явиться зазор у дається з зовнішніх пластин 1 і 2 і внутрішніх плаз'єднанні "пластина-палець" чи "пластина-втулка", стин 4 і 5. На зовнішній пластині 2 встановлено працездатність пристрою не знижується тому, що куточок 3, а на внутрішній пластині 5 - куточок 6. скоси і лиски не дозволяють деталям проворачиВнутрішні пластини 4 і 5 встановлено на втулку 7, ватися одна відносно другої, а це, в свою чергу, на яку також встановлено ролик 8. Внутрішні плавиключає необхідність застосування важких престини 4 і 5, втулка 7 і ролик 8 встановлено на пасових посадок і, як слідство, дозволяє зменшити лець 9, на якому по боках встановлено зовнішні товщин у пластин до 4.. .5 мм. Крім цього усунення пластини 1 і 2. Ці пластини зафіксовано на пальці проворота деталей виключає їх знос. 9 шайбами 10. Зовнішня пластина 2 і внутрішня 5 Комп’ютерна в ерстка М. Клюкін 3852 6 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститупромислов ої в ласності”, вул. Глазунов а, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B21L 9/00

Мітки: пристрій, пересування, пляшконосіїв

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-3852-pristrijj-dlya-peresuvannya-plyashkonosiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для пересування пляшконосіїв</a>

Подібні патенти