Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Хімічностійке мастило на основі очищеної нафтової оливи, яке відрізняється тим, що воно додатково містить очищений петролатум при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

очищений петролатум                          -    65-80

очищена нафтова олива                       -  решта.

Текст

Хімічно стійке мастило на основі очищеної нафтової оливи, яке відрізняється тим, що воно додатково містить очищений петролатум при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: очищений петролатум - 65-80 очищена нафтова олива - решта (19) (21) 2000010354 (22) 21.01.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Калічевська Катерина Андріївна, Губарев Олександр Степанович, Любінін Йосип Абрамович, Стахурський Олександр Дмитрович, Македонський Олег Олександрович, Губарев Роман Олександрович, Калічевський Юрій Васильович (73) Калічевська Катерина Андрієвна, Губарев Олександр Степанович, Любінін Йосип Абрамович, 37598 Для виготовлення мастила використовуються компоненти, що випускаються за діючою нормативно-технічною документацією. В якості очищеної нафтової оливи доцільно використовувати очищену нафтову оливу САЕ-10 (ТУ 38.1011270-89). В якості очищеного петролатуму доцільно використовувати очищений обезмаслений петролатум (ТУ 00152307.027-96). Технологія отримання мастила заключається в зневодненні сировинних компонентів та їх взаєморозчиненні при температурі 105-110°С. Виготовлення хімічно стійкого мастила ведуть періодичним способом при атмосферному тиску в варочному апараті-мішалці ємністю 10 м3, який оснащений механічним перемішуючим пристроєм, системою циркуляції продукту і оболонкою для обігріву та охолодження. В реактор завантажують розраховану кількість очищеної нафтової оливи та нагрівають її до температури 80-85°С. При цій температурі в реактор завантажують очищений розплавлений петролатум. Після ретельного перемішування до однорідності та зневоднення продукт аналізують, охолоджують та зливають в тару. По приведеній технології у відповідності з заявляючим винаходом були виготовлені зразки мастила, склад яких наведено в табл. 1. Таблиця 1. Рецептура зразків мастила Найменування компонентів Вміст компонентів Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 80 75 65 Петролатум очищений Нафтова олива САЕ-10 очищена 20 25 35 Виготовлені зразки були випробувані в порівнянні з відомим мастилом ЦИАТИМ-205 (ГОСТ 8551) аналогом, наступного складу: % мас. олива вазелінова медична (ГОСТ 3164) 65 олива парфумерна (ГОСТ 4225) 5 церезин (ГОСТ 2488) 30 Фізико-хімічні характеристики зразків мастила і аналога наведені в табл. 2. Таблиця 2. Якісна характеристика зразків мастила Найменування показників Зовнішній вигляд Температура крапання, °С Пенетрація при 25°С, м.10-4 Колоїдна стабільність, % Кислотне число, мг КОН/г Випробування на корозію при 60°С протягом 24 год. на пластинках із: Сталі алюмінію Вміст водорозчинних кислот та лугів Вміст механічних домішок, % Випробування запобіжних властивостей Випробування захисних властивостей: - кількість заліза, що перейшло в мастило за період випробування стальних пластинок з нанесеним на них мастилом в камері штучної погоди ИП-1, мкг/см2 Аналог ЦИАТИМ-205 за ГОСТ 8551 однорідна вазеліноподібна масляниста мазь кремового кольору 66 160 3,8 0,05 1 Номери зразків 2 3 Однорідна вазеліноподібна масляниста мазь кремового кольору 68 155 3,6 0,05 67 160 3,7 0,05 66 158 3,2 0,05 витримує витримує витр. витр. витр. витр. витр. витр. відсутні 0,01 відс. 0,01 відс. 0,01 відс. 0,01 Витримує витр. витр. витр. 8,6 3,4 3,8 4,0 Як видно з даних табл. 1, 2 вміст компонентів в заявленому інтервалі кількісних співвідношень забезпечує запропонованому мастилу особливий склад властивостей, а саме: досягнення покращених захисних властивостей при одночасному збереженні високої температури крапання, низь кої колоїдної стабільності, задовільних реологічних та антифрикційних властивостей. Запропоноване мастило пройшло лабораторні та стендові випробування в інституті УкрНДІНП «МАСМА» і рекомендовано до промислового випробування. 1. ГОСТ 8551 – мастило ЦИАТИМ-205. 2 37598 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Chemical-resistant lubricating oil

Автори англійською

Kalichevska Kateryna Andriivna, Hubariev Oleksandr Stepanovych, Liubinin Yosyp Abramovych, Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych

Назва патенту російською

Химически стойкое смазочное масло

Автори російською

Каличевская Катерина Андреевна, Губарев Александр Степанович, Любинин Иосиф Абрамович, Стахурский Александр Дмитриевич, Македонский Олег Александрович

МПК / Мітки

МПК: C10M 111/00

Мітки: хімічностійке, мастило

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-37598-khimichnostijjke-mastilo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Хімічностійке мастило</a>

Подібні патенти