Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дозиметричний пристрій, який містить блок керування, перший лічильник, дешифратор, цифровий індикатор, перший і другий логічні елементи І, елемент затримки, схему додавання, комбінаційний суматор і перший регістр, паралельні виходи якого з'єднані з першою групою входів комбінаційного суматора, паралельні виходи якого підключені до паралельних входів першого регістра, а вихід переносу з'єднаний з першим входом першого логічного елемента І, другий вхід якого підключений до виходу схеми додавання, а вихід з'єднаний з входом елемента затримки, вихід якого підключений до першого входу схеми додавання, другий вхід якої з'єднаний з виходом другого логічного елемента І, перший вхід якого підключений до першого виходу блока керування, другий вихід якого з'єднаний з входом установлення в нульовий стан першого лічильника, лічильний вхід якого підключений до виходу схеми додавання, а паралельні виходи з'єднані з входами дешифратора, виходи якого підключені до входів цифрового індикатора, який відрізняється тим, що додатково містить другий лічильник, другий регістр, керований подільник частоти і одновібратор, вхід якого з'єднаний з інформаційним входом пристрою, а вихід підключений до другого входу другого логічного елемента І і лічильного входу керованого подільника частоти, керуючі входи якого з'єднані з розрядами першого керуючого входу пристрою, а вихід підключений до лічильного входу другого лічильника, паралельні входи якого з'єднані з розрядами другого керуючого входу пристрою, а паралельні виходи підключені до паралельних входів другого регістра, паралельні виходи якого з'єднані з другою групою входів комбінаційного суматора, а тактовий вхід підключений до тактового входу запису другого лічильника і третього виходу блока керування, причому тактовий вхід першого регістра з'єднаний з виходом схеми додавання, а вхід установлення в нульовий стан першого регістра підключений до другого виходу блока керування.

Текст

Дозиметричний пристрій, який містить блок керування, перший лічильник, дешифратор, цифровий індикатор, перший і другий логічні елементи І, елемент затримки, схему додавання, комбінаційний суматор і перший регістр, паралельні виходи якого з'єднані з першою групою входів комбінаційного суматора, паралельні виходи якого підключені до паралельних входів першого регістра, а вихід переносу з'єднаний з першим входом першого логічного елемента І, др угий вхід якого підключений до виходу схеми додавання, а вихід з'єднаний з входом елемента затримки, вихід якого підключений до першого входу схеми додавання, другий вхід якої з'єднаний з виходом другого логічного елемента І, перший вхід якого підключе U 2 (19) 1 3 36248 входу пристрою, а др уга гр упа входів комбінаційного суматора безпосередньо з’єднана з розрядами керуючого коду пристрою, що не дозволяє здійснювати вимірювання потужності експозиційної (еквівалентної) дози з одночасним урахуванням чутливості і мертвого часу дозиметричного детектора і, таким чином, істотно зменшує точність вимірювання при достатньо великих значеннях вимірюваної величини. В основу корисної моделі поставлене завдання удосконалення дозиметричного пристрою, у якому завдяки введенню нових конструктивних елементів та зв’язків забезпечується можливість керування потоком імпульсів на вході дозиметричного пристрою з одночасним урахування чутливості і мертвого часу дозиметричного детектора і за рахунок цього підвищується точність вимірювання потужності експозиційної (еквівалентної) дози в широкому динамічному діапазоні. Поставлене завдання вирішується тим, що дозиметричний пристрій, який містить блок управління, перший лічильник, дешифратор, цифровий індикатор, перший і другий логічні елементи І, елемент затримки, схему додавання, комбінаційний суматор і перший регістр, паралельні виходи якого з’єднані з першою групою входів комбінаційного суматора, паралельні виходи якого підключені до паралельних входів першого регістра, а вихід переносу з’єднаний з першим входом першого логічного елемента І, другий вхід якого підключений до виходу схеми додавання, а вихід з’єднаний з входом елемента затримки, вихід якого підключений до першого входу схеми додавання, другий вхід якої з’єднаний з виходом другого логічного елемента І, перший вхід якого підключений до першого виходу блоку управління, другий вихід якого з’єднаний з входом установлення в нульовий стан першого лічильника, лічильний вхід якого підключений до виходу схеми додавання, а паралельні виходи з’єднані з входами дешифратора, виходи якого підключені до входів цифрового індикатора, згідно з корисною моделлю, він додатково містить другий лічильник, другий регістр, керований дільник частоти і одновібратор, вхід якого з’єднаний з інформаційним входом пристрою, а вихід підключений до другого входу др угого логічного елемента І і лічильного входу керованого дільника частоти, керуючі входи якого з’єднані з розрядами першого керуючого входу пристрою, а вихід підключений до лічильного входу другого лічильника, паралельні входи якого з’єднані з розрядами другого керуючого входу пристрою, а паралельні виходи підключені до паралельних входів другого регістра, паралельні виходи якого з’єднані з другою групою входів комбінаційного суматора, а тактовий вхід підключений до тактового входу запису другого лічильника і третього виходу блоку управління, причому тактовий вхід першого регістра з’єднаний з виходом схеми додавання, а вхід установлення в нульовий стан першого регістра підключений до другого ви ходу блока управління. Це дає змогу сформува ти під час тривалості вхідних імпульсів дозиметричного пристрою, тобто вихідних імпульсів дозиметричного детектора, пачку імпульсів, кількість яких залежить від чутли 4 вості і мертвого часу детектора. Таким чином, підвищення точності вимірювання потужності експозиційної (еквівалентної) дози відбувається без будь яких втрат швидкодії, оскільки опрацювання вимірюваної інформації відбувається в реальному масштабі часу під час тривалості вихідних імпульсів детектора. На Фіг. представлена блок-схема дозиметричного пристрою, де: 1 -одновібратор, 2 - блок управління, 3 - другий логічний елемент І, 4 - схема додавання, 5 - керований дільник частоти, 6 елемент затримки, 7 - перший логічний елемент І, 8 - комбінаційний суматор, 9 - перший регістр, 10 другий лічильник, 11 - другий регістр, 12 - перший лічильник, 13 - дешифратор, 14 -цифровий індикатор. Дозиметричний пристрій складається з першого регістра 9, паралельні виходи якого з’єднані з першою групою входів комбінаційного суматора 8, паралельні виходи якого підключені до паралельних входів першого регістра 9, а вихід переносу з’єднаний з першим входом першого логічного елемента І 7, другий вхід якого підключений до виходу схеми додавання 4, а вихід з’єднаний з входом елемента затримки 6, вихід якого підключений до першого входу схеми додавання 4, другий вхід якої з’єднаний з виходом другого логічного елемента І 3, перший вхід якого підключений до першого виходу блоку управління 2, другий ви хід якого з’єднаний з входом установлення в нульовий стан першого лічильника 12, лічильний вхід якого підключений до виходу схеми додавання 4, а паралельні виходи з’єднані з входами дешифратора 13, виходи якого підключені до входів ци фрового індикатора 14. Вхід одновібратора 1 з’єднаний з інформаційним входом пристрою, а вихід підключений до другого входу др угого логічного елемента І 3 і лічильного входу керованого дільника частоти 5, керуючі входи якого з’єднані з розрядами першого керуючого входу пристрою, а вихід підключений до лічильного входу другого лічильника 10, паралельні входи якого з’єднані з розрядами другого керуючого входу пристрою, а паралельні виходи підключені до паралельних входів другого регістра 11, паралельні виходи якого з’єднані з другою групою входів комбінаційного суматора 8, а тактовий вхід підключений до тактового входу запису другого лічильника 10 і третього виходу блоку управління 2, причому тактовий вхід першого регістра 9 з’єднаний з виходом схеми додавання 4, а вхід установлення в нульовий стан першого регістра 9 підключений до другого виходу блока управління 2. На тактовий вхід запису лічильника 10 і тактовий вхід регістра 11 з виходу блока управління 2 надходить періодичний сигнал, тривалість імпульсів якого дорівнює Tf. На початку кожного з цих імпульсів в лічильник 10 записується число N0, яке може збільшуватись протягом Tf при надходженні на лічильний вхід лічильника 10 імпульсів з виходу керованого дільника частоти 5. По закінченню кожного з імпульсів Tf в буферному регістрі 11 фіксується число Nf, значення якого визначається виразом Nf =N0 + ent((f/kД).Тf), де f - середня частота 5 36248 імпульсів на вході дозиметричного пристрою, kД коефіцієнт ділення дільника 5. Кількість імпульсів на виході логічного елемента 3 дорівнює fi = ent(f.Т В), де ТВ - час вимірювання, що формується блоком управління 2. Комбінаційний суматор 8, регістр 9, логічний елемент 7, елемент затримки 6 і схема додавання 4 складають нагромаджувальний суматор з імпульсним додатним зворотним зв’язком, кількість вихідних імпульсів якого, тобто кількість вихідних імпульсів схеми додавання 4, визначається формулою g = ent((2 m/(2m-Nf)).fi), де m - кількість двійкових розрядів 8 і 9. Отже, кожному вихідному імпульсу детектора відповідає пачка імпульсів на виході схеми додавання 4, кількість імпульсів в Комп’ютерна в ерстка О. Рябко 6 якій визначається значенням Nf, що дозволяє компенсувати "пропадання" імпульсів в блоці детектування зумовлене мертвим часом детектора. Одновібратор 1 формує короткі імпульси, що відповідають початку імпульсів на вході дозиметричного пристрою, тобто на виході детектора. За рахунок цього, імпульсна пачка на виході схеми 4 формується "в тілі" вихідного імпульсу детектора і, таким чином, мертвий час детектора не збільшується. В лічильнику 12 фіксується результат вимірювання Np = ki.g, де ki - вага, в одиницях вимірюваної величини, молодшого розряду лічильника 12. Результат вимірювання висвітлюється на цифровому індикаторі 14 за допомогою дешифратора 13. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Dosimeter device

Автори англійською

Bisyk Andrii Mykhailovych, Dudykevych Valerii Bohdanovych, Maksymovych Volodymyr Mykolaiovych, Smuk Rostyslav Teodorovych, Storonskyi Yurii Bohdanovych, Khoroshko Volodymyr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Дозиметрическое устройство

Автори російською

Бисик Андрей Михайлович, Дудикевич Валерий Богданович, Максимович Владимир Николаевич, Смук Ростислав Теодорович, Сторонский Юрий Богданович, Хорошко Владимир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: G01T 1/15

Мітки: пристрій, дозиметричний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-36248-dozimetrichnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дозиметричний пристрій</a>

Подібні патенти