Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пластичне мастило, що містить нафтову і/або синтетичну оливу, літієве мило жирних кислот та протиокисну присадку, яке відрізняється тим, що воно додатково містить осірковану олію, синтетичний каучук, як загусник містить літієве мило стеаринової або 12-гідро-оксистеаринової кислоти та кислот олій і тваринних жирів і як протиокисну присадку містить оброблений борною кислотою продукт конденсації 2,6-дитретбутилфенолу і алкілфенолів з формальдегідом та аміаком при такому співвідношенні кoмпoнeнтiв, % мас.:

літієве мило стеаринової або 12-гідрооксистеаринової кислоти та кислот олій і тваринних жирів

10-20

осіркована олія

1-6

синтетичний каучук

0,5-2

оброблений борною кислотою продукт конденсації 2,6-дитретбутилфенолу і алкілфенолів з формальдегідом та аміаком

0,5-2,0

олива нафтова і/або синтетична

до 100.

Текст

Пластичне мастило, що містить нафтову і/або синтетичну оливу, літійове мило жирних кислот та протиокисну присадку, яке відрізняється тим, що воно додатково містить осірковану олію синтетич 31883 Багаторічний досвід застосування цього мастила у вузлах тертя різних машин та механізмів засвідчив високу ефективність його в умовах середніх швидкостей та навантажень в діапазоні температур від -40 до +120 і короткочасно до 130°С. Але у зв'язку з зростаючими вимогами сучасної техніки виникла необхідність вдосконалення пластичних мастил загального призначення. Хоч введення до складу мастила Літол-24 присадки нафтам-2 (варіант 2) значно поліпшило її антиокиснювальну стабільність, але за показниками стійкості до розмиву водою та адгезійними властивостями це мастило (прототип) не відповідає сучасним вимогам. Крім того, відоме мастило виготовляють з використанням дефіцитної імпортної сировини - рицинової олії, що в даний час приводить до різкого зниження об'ємів його виробництва та застосування. Завданням винаходу є вдосконалення багатоцільового пластичного мастила загального призначення шляхом створення нової композиції, яка поряд з хорошими об'ємно-механічними та антиокиснювальними властивостями мала б в порівнянні з відомим мастилом поліпшені показники стійкості до розмиву водою, адгезії та змащувальних властивостей. Поставлене завдання вирішене запропонованим складом пластичного мастила, що містить нафтову і/або синтетичну оливу, літійове мило вищих жирних кислот, антиокисну присадку і відрізняється від прототипу тим, що додатково містить осірковану олію. синтетичний каучук, в якості загусника містить літійове мило стеаринової або 12гідрооксистеаринової кислоти та кислот олії і тваринних жирів, як протиокисну присадку – оброблений борною кислотою продукт конденсації 2,6дитретбутилфенолу та алкілфенолів з формальдегідом і аміаком при такому співвідношенні компонентів мас.%: - літійовє мило стеаринової або 12гідроксистеаринової кислоти та кислот олії і товарних жирів 10-20 - осіркована олія 1-6 - синтетичний каучук 0,5-2,0 - оброблений борною кислотою продукт конденсації 2,6-дитретбутилфенолу та алкілфенолів з формальдегідом та аміаком 0,5-2,0 - олива нафтова і/або синтетична до 100 Наведені дані про властивості мастила, що пропонується, (див. табл. 2, 3) пероконливо засвідчують, що особливості складу загусника в поєднанні з новими присадками та знайдене кількісне співвідношення компонентів дозволяють створити нову композицію багатоцільового мастила та вирішити поставлене завдання винаходу з досягненням вказаного в ньому технічного результату. Для виготовлення мастила, яке пропонується, жировою сировиною можуть бути: - олії: ріпакова, соняшникова, конопляна, гірчична та ін., наприклад, ріпакова олія за ГОСТ 8988-77; - жир тваринний технічний (ГОСТ 1045-73); лій, смалець або продукти їх переробки; - стеаринова кислота за ГОСТ 6484 - 64 або 12гідроксистеаринова кислота за ТУ 38.1721-78. Осірковану олію отримують осіркуванням однієї з вище перелічуваних олій до вмісту сірки не нижче 6%. Як синтетичний каучук можуть бути використані: розчин в оливі етилен-пропіленового співполімеру (МЕПС), що продуктується промисловістю за ТУ 38.303-02-76-95 або його зарубіжний аналог порошкоподібний етилен-пропіленовий співполімер, або суміш бутилкаучуку з оливою, що виробляється за ТУ 38.303-02-58-92. Оброблений борною кислотою продукт конденсації 2,6-дитретбутилфенолу та алкілфенолів з формальдегідом і аміаком виробляється під товарною назвою "Присадка Борін" (ТУ 38.10111003-87). Мастило готують таким чином: у реактор завантажують розрахункову кількість компонентів: нафтової (синтетичної) оливи, каучуку, олії, жиру тваринного технічного та стеаринової або 12-гідроксистеаринової кислот; вміст реактора нагрівають до 85-95°С і при постійному перемішуванні розрахунковою кількістю гідроксиду літію омилюють жири та нейтралізують жирні кислоти. Після повного омилення реакційну масу зневоднюють та проводять термічну обробку. Потім мильно-оливну основу розводять додатковою кількістю холодної оливи, завантажують присадки. Отриману суміш охолоджують та гомогенізують. В табл. 1 наведені конкретні приклади складу мастила, що пропонується, в табл. 2 – характеристика показників якості його зразків, а в табл. 3 – дані про експлуатаційні властивості. Для порівняння в табл. 2 наведені також вимоги ГОСТ 21150-87 на мастило Літол-24, в табл. 3 - властивості цього мастила, виготовленого за вище описаними рецептурами (варіант 1 та варіант 2). Наведені дані засвідчують, що мастило, яке пропонується, за своїми об'ємно-механічними властивостями та іншими характеристиками (див. табл. 2) відповідає вимогам, що являються вимогами до багатоцільових мастил загального призначення. За трибологічними характеристиками, адгезіційними властивостями та стійкістю до размивання водою (див. табл. 3) мастило, що пропонується, перевершує мастило-прототип, не поступаючись кращому його зразку (варіант 2) у антиокиснювальній стабільності. Таким чином, винахід, що пропонується, дозволяє на основі недефіцитної екологічно чистої сировини отримати нове ефективне багатоцільове мастило, що, завдяки своїм високим експлуатаційним характеристикам, забезпечить надійну та безперебійну роботу вузлів тертя сучасного обладнання. Джерела інформації 1. Синицын В.В. Пластичнне смазки в СССР. М.: Xимия, 1984. - С. 56-59, 95, 98-99. 2. А.с. СССР № 362865, 20.12.1972. 3. Синицын В.В. Пластичнне смазки в СССР. М.: Химия, 1984. - С. 34-38. 4. Синицын В.В. Подбор и применение пластичних смазок. - М.: Химия, 1974. - С. 339-391. 5. Бутовец В.В., Мительман Б.Ю. Сакович А.Б., Костюк Л.М. Исследование кинетики окислення литиевой смазки // Повышение качества смазочных материалов и эффективности их применения. - М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1980. - С. 3-8. 2 31883 Таблиця 1 Вміст, % мас. Зразок 1 Зразок 2 Компоненти Літійове мило стеаринової або 12-гідроксистеаринової кислоти та кислот олії і тваринних жирів (лій, смалець) Оброблений борною кислотою продукт конденсації 2,6-дитретбутилфенолу і алкілфенолів з формальдегідом та аміаком Осіркована олія Синтетичний каучук Суміш нафтових (синтетичних) олив 10 20 0,5 2,0 6,0 2,0 до 100 1,0 0,5 до 100 Таблиця 2 Показники якості Температура крапання, °С Пенетрація при 25°С з перемішуванням, м×10-4 Межа міцності на зсув при 20°С, Па В'язкість ефективна, Па×с, при: 0°С та середньому градієнті швидкості деформації 10 с-1 -20°С та середньому градієнті швидкості деформації 10 с-1 Колоїдна стабільність, % виділеної оливи Вміст вільних лугів в перерахунку на NаОН Мастило, що пропонуВимоги ГОСТ ється 21150-87 на мастило Літол-24 зразок 1 зразок 2 ГОСТ 6793 184 185 не нижче 185-200 275 250 ГОСТ 5346 220-250 ГОСТ 7143 560 650 500-1000 ГОСТ 7163 Методи випробування 200 ГОСТ 7442 ГОСТ 6707 250 не більше 280 570 12 0,08 630 9,8 0,10 не більше 650 не більше 12 не більше 0,10 Таблиця 3 Експлуатаційні характеристики Стійкість до розмиву водою Скидання мастила з маточини колеса (адгезія) на стенді ADAMS, г Трибологічні властивості на чотирикульковій машині тертя при 25°С: - критичне навантаження, Рк (Н) - навантаження зварювання, Рз (Н) - індекс задиру, Із (Н) Випаровуваність при 120°С за 1 год., % Антиокислювальна стабільність в динамічних умовах, год. Методи випробування ASTM 1264 ASTM 1263 Мастило, що пропонується Зразок 1 Зразок 2 0,75 1,0 Відоме мастило Літол-24 Зразок 3 Зразок 4 3,0 2,5 0,05 0,1 2,0 1,8 785 1880 344 2,4 710 1740 318 2,2 630 1410 280 2-3 630 1580 280 2-3 65 70 10 70 ГОСТ 9490 ГОСТ 9566 За методикою [5] __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A plastic lubricant

Автори англійською

Vdovychenko Petro Mykolaiovych, Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Ischuk Yurii Lukych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Novodid Raisa Denysivna, Hubariev Oleksandr Stepanovych, Lendiel Yosyp Vasyliovych

Назва патенту російською

Пластичная смазка

Автори російською

Вдовиченко Петр Николаевич, Стахурский Александр Дмитриевич, Ищук Юрий Лукич, Македонский Олег Александрович, Новодед Раиса Денисовна, Губарев Александр Степанович, Лендьел Иосиф Васильевич

МПК / Мітки

МПК: C10M 169/06, C10M 169/04

Мітки: пластичне, мастило

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-31883-plastichne-mastilo.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пластичне мастило</a>

Подібні патенти