Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Прискорювальний насос карбюратора для двигуна внутрішнього згоряння, що містить привід, диференціюючий пристрій з змінним ступенем диференціювання, пружинний елемент, колодязь з впускним і випускним клапанами і поршеньком, зв'язаним з приводом через пружний елемент, причому диференціюючий пристрій виконаний у вигляді замкненої ємності, розділеної поршнем зі штоком на дві порожнини, сполучені між собою трубопроводом з регулювальним голчатим дроселем, і підсумовуючого важеля з отворами, кінематично зв'язаного зі штоком поршня і приводом, який відрізняється тим, що в ньому додатково установлений важіль і зв'язана з його одним плечем одним кінцем тяга, другий кінець якої з'єднаний з корпусом диференціюючого пристрою, а друге плече важеля - з приводом.

Текст

Прискорювальний насос карбюратора для двигуна внутрішнього згоряння, що містить привід, диференціюючий пристрій з змінним ступенем 3 30897 4 підсумовуючого важеля буде додаватися три 19 в початковий момент перехідного процесу дещо переміщення: перше переміщення, викликане затримається через появу опору переміщенню, відкриванням дросельної заслінки, а друге і третє, зв'язаного з ним поршня 18, викликаного - викликане швидкостями її відкривання. наявністю дроселя 23. Це обумовить додаткове В порівнянні з прототипом, дане рішення переміщення правої частини важеля 24, а отже, забезпечить більш ефективну за оптимальністю зв'язаного з ним через сережку 26, тягу 8, планку 7 подачу палива на режимах розгону, збереже на і пружину 6, поршенька 4. Одночасно тяга 15, протязі більшого періоду експлуатації стабільні діючи на праве плече важеля 33 через його ліве характеристики прискорювального насосу і тим плече і тягу 34 шпарко перемістить корпус 27 самим підвищити його довговічність. диференціюючого пристрою дороги, назустріч На представленому кресленні схематично поршню 18, також додатково трохи затримуючи показано загальний вигляд прискорювального переміщення останнього, через появу при цьому насоса карбюратора для двигуна внутрішнього опору спричиненого дроселем 23. Це також згоряння. викличе додаткове переміщення правої частини Прискорювальний насос містить впускний 1 і важеля 24, а отже, зв'язаного з ним через сережку випускний 2 клапан, колодязь З, утворений 26, тягу 8, планку 7 і пружину 6, поршенька 4. циліндричною напрямною, в якій установлений Таким чином, на вихідній (правій) частині поршень 4, зв'язаний зі штоком 5, і пружним підсумовуючого важеля 24 буде формуватися елементом у вигляді пружини 6, взаємодіючої зі вхідний у прискорювальний насос і вихідний із штоком 5. В пружину 6 одним кінцем впирається нього сигнал, у вигляді трьох переміщень з'єднувальна планка 7, зв'язана другим кінцем з поршенька 4: першого, викликаного відкриванням верхньою частиною тяги 8. Прискорювальний дросельної заслінки, другого, викликаного насос розміщений в поплавковій камері 9, з якою швидкістю її відкривання в результаті затримки жорстко зв'язаний впускний патрубок 10 з переміщення лівого кінця важеля 24, зв'язаного з дифузором // і, посадженою на вісі 12, дросельною поршнем 18, через наявність дроселя 23, і, заслінкою 13. Заслінка 13 з'єднана з важелем 14 додаткового третього, викликаного також керування, який другим кінцем шарнірно зв'язаний швидкістю її відкривання, але в результаті через тягу 15 з диференціюючим пристроєм 16. додаткової затримки лівого кінця важеля 24, і Диференціюючий пристрій 16 виконаний у зв'язаного з ним поршня 18 від переміщення вигляді замкненої ємності 17, розділеної поршнем корпуса 27 дороги, також через наявність дроселя 18 зі штоком 19 на дві порожнини 20,21, сполучені 23. При цьому на початку перехідного процесу, під між собою трубопроводом 22 з регулюючим одночасною дією цих трьох складових вхідних голчатим дроселем 23, і підсумовуючого важеля сигналів поршеньок 4 буде з більшою (в порівнянні 24 з отворами 25. Середня частина з відомим насосом) швидкістю опускатися донизу і підсумовуючого важеля 24 зв'язана з важелем 14 більш інтенсивно підвищувати тиск палива в керування, права його частина через сережку 26 колодязі 3, забезпечуючи шпарке закривання з'єднана з нижньою частиною тяги 8, а ліва - зі впускного клапана 1 і зменшення витоку палива штоком 19. через нього в камеру 9. Крім цього, рух поршенька Замкнена ємність 77 утворена корпусом 27 і 4 з відносно більшою швидкістю також зменшить кришками 28 з напрямними 29 і ущільненнями 30, витік палива через зазор між ним і напрямною герметично з'єднаними з напрямними 29 і штоком насоса. 19. Тяга /5 нижнім кінцем зв'язана з Протягом всього перехідного процесу підсумовуючим важелем 24 через вісь 31, таким поршеньок 4 буде перемішуватися з відносно чином, що вісь 31 з'єднана з тягою 15 жорстко, а з більшою, ніж у відомого насоса, швидкістю і важелем 24 -шарнірно. З віссю 31 жорстко зупинитися в нижньому крайньому положенні, з'єднана плоска пружина 32, вільні кінці якої притисненим пружиною 6. На усталеному режимі, взаємодіють з підсумовуючим важелем 24. Таке коли сили опору перетікання робочої рідини і з'єднання пластинчатої пружини 32 забезпечує жорсткість плоскої пружини 32 зрівноважаться, підсумовуючому важелю 24 після закінчення підсумовуючий важіль 24 займе горизонтальне перехідного процесу повернення його у вихідне (вихідне) положення. А дві додаткові складові положення. переміщення його правої частини зникнуть, через Середня частина тяги 15 шарнірно з'єднана з що сережка 26, тяга 8 і планка 7 дещо одним плечем, додатково установленого перемістяться дороги, зменшуючи зусилля двоплечого важеля 33, друге плече якого зв'язано стискання пружини 6. Однак в цьому випадку з верхнім кінцем також додатково установленої поршеньок 4 буде продовжувати знаходитись у тяги 34, другий кінець якої з'єднаний з корпусом 27 нижньому положенні притиснений зусиллям диференціюючого пристрою 16. пружини, обумовленим дією на неї основної Впускний патрубок 10 оснащений жиклером 55 частини складової вхідного сигнала - положенням і повітряним каналом 36. дросельної заслінки 13. Працює прискорювальний насос наступним Таке технічне рішення запропонованого чином. прискорювального насосу не вносить суттєвих При шпаркому відкритті дросельної заслінки змін в конструкцію базового карбюратора і 13 і повороті важеля 14 за годинниковою стрілкою, відомого прискорювального насосу, однак тяга 15 також переміститься донизу, шпарко діючи використання його дасть можливість отримувати на середню частину підсумовуючого важеля 24. В порівняно більшої величини перемінну швидкість результаті його ліва частина, з'єднана зі штоком руху поршенька на перехідних режимах при 5 30897 однаковій швидкості відкривання дросельної заслінки. Використання запропонованого прискорювального насоса, в порівнянні з відомим, дасть можливість: - зменшити вміст токсичних речовин у відпрацьованих газах за рахунок більш ефективної за оптимальністю подачі палива на режимах розгону впродовж всього періоду експлуатації автомобіля; - підвищити паливну економічність шляхом покращення сумішоутворення і згоряння палива в перехідних режимах роботи ДВЗ; зменшити затрати на виконання технологічних операцій виготовлення тертьових елементів в кінематичній парі поршеньок напрямна прискорювального насосу завдяки пониження, на точність їх виготовлення, вимог; - зберегти закладені стабільні характеристики прискорювального насосу на протязі більшого періоду експлуатації і тим самим підвищити його довговічність; - покращити динамічні якості автомобіля шляхом забезпечення більш ефективної за оптимальністю подачі палива і тим самим підвищити надійність і довговічність його вузлів і деталей, підвищити виробність автомобільного транспорту за рахунок покращення режимів їх розгону і маневреності, що в загальному дасть народному господарству певний економічний ефект. 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Acceleration pump of carburetor for combustion engine

Автори англійською

Duhanets Viktor Ivanovych, Bozhok Arkadii Mykhailovych, Maisus Vasyl Volodymyrovych, Venher Mykola Anatoliiovych

Назва патенту російською

Ускорительный насос карбюратора для двигателя внутреннего сгорания

Автори російською

Дуганец Виктор Иванович, Божок Аркадий Михайлович, Майсус Василий Владимирович, Венгер Николай Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: F02M 7/00

Мітки: карбюратора, двигуна, насос, прискорювальний, згоряння, внутрішнього

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-30897-priskoryuvalnijj-nasos-karbyuratora-dlya-dviguna-vnutrishnogo-zgoryannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прискорювальний насос карбюратора для двигуна внутрішнього згоряння</a>

Подібні патенти