Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Інфрачервоний обігрівач, що містить корпус із закріпленою на ньому тепловипромінювальною пластиною і розміщені в корпусі принаймні один нагрівальний елемент, теплоізолятор і розташований між ними відбивач, причому корпус оснащений елементами для кріплення обігрівача, а нагрівальний елемент виконаний у вигляді змонтованого уздовж тепловипромінювальної пластини низькотемпературного трубчастого електронагрівача з струмопідводами, підключеними до електричного розніму, який відрізняється тим, що він оснащений розміщеним у корпусі додатковим струмопровідником, струмопідводи трубчастого електронагрівача виконані на його протилежних торцях, причому струмопідвід на одному з торців безпосередньо підключений до електричного розніму, а струмопідвід на іншому торці підключений до електричного розніму за допомогою зазначеного додаткового струмопровідника.

2.     Інфрачервоний обігрівач за п. 1, який відрізняється тим, що додатковий струмопровідник виконаний з термостійкою ізоляцією і прокладений через теплоізолятор.

3.     Інфрачервоний обігрівач за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що відбивач виконаний з тонколистової нержавіючої сталі або фольги.

4.     Інфрачервоний обігрівач за пп. 1 або 2, або 3, який відрізняється тим, що він містить терморегулятор.

Текст

1. Інфрачервоний обігрівач, що містить корпус із закріпленою на ньому тепловипромінювальною пластиною і розміщені в корпусі принаймні один нагрівальний елемент, теплоізолятор і розташований між ними відбивач, причому корпус оснащений елементами для кріплення обігрівача, а нагрівальний елемент виконаний у вигляді змонтованого уздовж тепловипромінювальної пластини низькотемпературного трубчастого електронагрівача з струмопідводами, підключеними до електричного розніму, який відрізняється тим, що він оснащений розміщеним 5. 3 29430 4 Спіраль виконана із сплаву високого опору, розташованими на його протилежних торцях, що, у зокрема, ніхромова, і ізольована від внутрішньої свою чергу, значно спрощує виготовлення поверхні трубки діелектричним наповнювачем, що обігрівача і здешевлює його вартість. При цьому має високу теплопровідність, зокрема, оксидом забезпечуються так само, як і у відомому магнію. Обидва струмопідводи трубчастого обігрівачі, задані характеристики потужності електронагрівача ізольовані від стінок металевої теплового випромінювання. трубки діелектричними ізоляторами і Сутність корисної моделі пояснюється безпосередньо підключені до електричного представленими фігурами креслень: на Фіг.1 роз'єму. представлений загальний вид інфрачервоного Недоліком відомого інфрачервоного обігрівача обігрівача; на Фіг.2 - схематичне зображення є підвищена складність виготовлення трубчастого поперечного перерізу інфрачервоного обігрівача. електронагрівача патронного типу і, відповідно, Інфрачервоний обігрівач складається з висока вартість обігрівача в цілому, що суттєво корпусу 1, тепловипромінювальної пластини 2 і обмежує область його застосування. розміщених в корпусі 1 нагрівального елемента В основу корисної моделі поставлена задача низькотемпературного трубчастого створення такого інфрачервоного обігрівача, в електронагрівача 3, теплоізолятора 4 і якому за рахунок використовування трубчастого встановленого між ними відбивача 5. Корпус 1 електронагрівача іншого конструктивного виконаний коробчатої форми з покриттям з виконання і іншого взаємозв'язку його жароміцної фарби і містить елементи 6 для струмопідводів з електричним роз'ємом кріплення обігрівача на стелі приміщення. досягається суттєве зниження вартості обігрівача Тепловипромінювальна пластина 2 виконана у при забезпеченні необхідної потужності теплового вигляді анодованого профілю з алюмінієвого випромінювання. Зазначений технічний результат сплаву і закріплена на нижній поверхні корпусу 1. дозволяє значно розширити область застосування Трубчастий електронагрівач 3 жорстко інфрачервоного обігрівача, що заявляється. закріплений в спеціальних затисках (не показані) Поставлена задача вирішується тим, що в уздовж тепловипромінювальної пластини 2 і інфрачервоному обігрівачі, що містить корпус із складається з тонкостінної металевої трубки 7 закріпленою на ньому тепловипромінювальною діаметром 7,9-8,0мм і довжиною від 1200мм (не пластиною і розміщені в корпусі, щонайменше, позначені), усередині якої змонтована спіраль 8. один нагрівальний елемент, теплоізолятор і Металева трубка 7 може бути виконана з розташований між ними відбивач, при цьому вуглецевої сталі. Для запобігання від попадання корпус оснащений елементами для кріплення вологи торці трубчастого електронагрівача 3 обігрівача, а нагрівальний елемент виконаний у загерметизовані. Спіраль 8 виконана із сплаву вигляді змонтованого уздовж високого опору з струмопідводами 9 і 10 на її тепловипромінювальної пластини протилежних торцях. Спіраль 8 ізольована від низькотемпературного трубчастого внутрішньої поверхні металевої трубки 7 електронагрівача з струмопідводами, діелектричним наповнювачем (не показаний), що підключеними до електричного роз'єму, згідно має високою теплопровідність, наприклад, корисної моделі він оснащений розміщеним в оксидом магнію або кварцовим піском, а корпусі додатковим струмопровідником, струмопідводи 9 і 10 ізольовані діелектричними струмопідводи трубчастого електронагрівача ізоляторами (не показані). Струмопідвод 9 розташовані на його протилежних торцях, при безпосередньо з'єднаний з електричним роз'ємом цьому струмопідвід на одному з торців 11. Струмопідвод 10 за допомогою додаткового безпосередньо підключений до електричного струмопровідника 12, розміщеного всередині роз'єму, а струмопідвід на іншому торці корпуси 1, підведений через теплоізолятор 4 до підключений до електричного роз'єму за протилежного торця трубчастого електронагрівача допомогою зазначеного додаткового 3 і з'єднаний з електричним роз'ємом 11, до якого струмопровідника. приєднаний струмопідвід 9. Струмопровідник 12 Для підвищення ефективності теплопередачі виконаний з термостійкою ізоляцією, наприклад, з від трубчастого електронагрівача до дроту марки РКГМ. Відбивач 5 виконаний з тепловипромінювальної пластини відбивач тонколистової неіржавіючої сталі або фольги. виконаний з тонколистової неіржавіючої сталі або Промислові інфрачервоні обігрівачі залежно фольги. від заданої потужності можуть бути виконані з Для забезпечення надійності інфрачервоного двома (потужність складає 800-2000Вт) або з обігрівача доцільно, щоб додатковий трьома (потужність складає 3200-4200Вт) струмопровідник був виконаний з термостійкою нагрівальними елементами. ізоляцією і прокладений через теплоізолятор. Робота інфрачервоного обігрівача, що Для забезпечення можливості регулювання заявляється, здійснюється таким чином. параметрів в автоматичному режимі Інфрачервоний обігрівач за допомогою інфрачервоний обігрівач містить терморегулятор. елементів 6 закріплюється на стелі приміщення, Виконання інфрачервоного обігрівача що обігрівається. При підключенні до мережі струм пропонованої конструкції за рахунок введення через електричний роз'єм 11 поступає додаткового струмопровідника і його іншого безпосередньо на струмопідвід 9, а на взаємозв'язку з елементами конструкції дозволило струмопідвід 10 через додатковий використовувати нагрівальний елемент більш струмопровідник 12. З струмо-провідників 9 і 10 простої конструкції, а саме, з струмопідводами, струм подається на спіраль 8 трубчастого 5 29430 електронагрівача 3, забезпечуючи його нагрівання до заданої температури. Теплова енергія від трубчастого електронагрівача 3 передається на тепловипромінювальну пластину 2. Підвищення ефективності теплопередачі від трубчастого електронагрівача 3 до тепловипромінювальної пластини 2 забезпечується за рахунок відбивача 5. Тепловипромінювальна пластина 2 перетворює до 90% енергії, отриманої від нагрівального елемента, в потік теплового проміння довгохвильового спектру, що розходиться конусом з кутом у вершині близько 90°. Теплове випромінювання від тепловипромінювальної пластини 2 нагріває спочатку підлогу, стіни і інші предмети і поверхні, а потім вони створюють вторинне тепло, обігріваюче приміщення. Внаслідок цього тепло передається за більш короткий час, що в 3-5 разів скорочує тривалість обігріву всього приміщення. Оскільки нагріті предмети і поверхні випромінюють вторинне тепло, то різниця температури повітря в нижній і верхній частинах приміщення мінімальна, що створює рівномірне прогрівання повітря. Таким чином, при використовуванні пропонованого інфрачервоного обігрівача енергоспоживання знижується на 30-40% в порівнянні з конвекторними опалювальними приладами. Режими роботи інфрачервоного обігрівача можуть регулюватися і задаватися в автоматичному режимі, наприклад, за допомогою терморегулятора (не показаний). Вказаний інфрачервоний обігрівач, що використовується, наприклад, в житлових і офісних приміщеннях, має потужність від 400 до 1200Вт при силі струму від 1,8 до 5,5А і напрузі 220В. Температура нагріву тепловипромінювальної пластини 2 складає до 300°С. Залежно від потужності інфрачервоні обігрівачі кріпляться в приміщеннях на висоті не менше 2,2м. На основі технічного рішення, що заявляється, розроблена серія простих у виготовленні і недорогих побутових і промислових інфрачервоних обігрівачів "Теплый луч". Випробування підтвердили основні технічні характеристики інфрачервоних обігрівачів: перетворення до 90% електричної енергії в теплову, економія порівняно з традиційними опалювальними приладами - до 40%. При цьому інфрачервоні обігрівачі є екологічними і безпечним для здоров'я людини, оскільки не знижують зміст кисню в повітрі, не виділяють неприємні і шкідливі запахи, не випромінюють світло, безшумні в роботі і не створюють теплових потоків повітря, що піднімають пил і мікрочастинки сміття. Вартість інфрачервоного обігрівача, що заявляється, в порівнянні з прототипом при порівняльній потужності, знижена на 25-30%, що робить його більш доступним і, за рахунок цього, значно розширює область застосування. 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Indfrared heater

Автори англійською

Demchuk Roman Volodymyrovych

Назва патенту російською

Инфракрасный обогреватель

Автори російською

Демчук Роман Владимирович

МПК / Мітки

МПК: H05B 3/02

Мітки: обігрівач, інфрачервоний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-29430-infrachervonijj-obigrivach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Інфрачервоний обігрівач</a>

Подібні патенти