Номер патенту: 28836

Опубліковано: 25.12.2007

Автори: Шкоп Андрій Олександрович, Трошин Георгій Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Центрифуга осаджувальна горизонтальна, що містить корпус, установлений в ньому ротор, який складається з циліндричної і конічної частин, розташований усередині коаксіально ротору шнек, виконаний у вигляді порожнистого барабана з укріпленими на ньому витками спіралі, порожнистий барабан шнека усередині поділений на камери за допомогою перетинок, кожна з камер має вікна завантаження суспензії, в конічній частині ротора виконані вікна для вивантаження твердої фази, в торці циліндричної частини ротора розташовані отвори для відведення фугату, центрифуга обладнана трубою живлення, розміщеною усередині барабана шнека, яка відрізняється тим, що труба живлення з зовнішнього боку жорстко приєднана до фланця, який кріпиться до корпусу центрифуги або до підшипникової опори ротора, причому труба живлення виконана з можливістю повороту навколо власної осі на кут 180°, також має перше вікно завантаження, розташоване в межах камери, яка примикає до конічної частини ротора, і друге вікно завантаження, розташоване в межах камери, яка примикає до торця циліндричної частини ротора, причому перше вікно завантаження розміщене під кутом 180° по відношенню до другого вікна завантаження.

Текст

Центрифуга осаджувальна горизонтальна, що містить корпус, установлений в ньому ротор, який складається з циліндричної і конічної частин, розташований усередині коаксіально ротору шнек, виконаний у вигляді порожнистого барабана з укріпленими на ньому витками спіралі, порожнистий барабан шнека усередині поділений на камери за допомогою перетинок, кожна з камер має вікна завантаження суспензії, в конічній частині ротора виконані вікна для вивантаження 3 и руководством А.Я. Соколова. «Машиностроение», Москва, стор.139]. Дана конструкція дозволяє змінювати точку подачі суспензії в ротор за рахунок переміщення труби живлення уздовж горизонтальної осі, що, в свою чергу, дозволяє регулювати довжину зони осадження. Довжина зони осадження впливає на вміст твердої фази у фугаті, а також на вологість осаду, який утворюється в процесі центрифугування. У тому випадку, коли необхідно одержувати осад з достатньою вологістю, подають суспензію на межу між конічною і циліндричною частинами ротора. При подачі суспензії у циліндричну частину ротора зменшується довжина зони осадження і, відповідно, зменшується вологість осаду. Зменшення довжини зони осадження сприяє осадженню великих твердих часток і виносу найбільш дрібних часток твердої фази з фугатом. Відомо, що вологість зневодненого осаду визначається вмістом дрібних часток розміром менш ніж 63мк. Чим більше дрібних часток містить осад, тим вище його вологість. До недоліків найближчого аналогу слід віднести великі розміри кронштейну, велику довжину пристрою за рахунок висунення труби живлення за межу габаритного розміру до 1 метру, що потребує великих площ. В основу корисної моделі поставлено технічну задачу створення такої центрифуги осаджувальної горизонтальної, у якій за рахунок використання нових конструктивних елементів вдалось би забезпечити зменшення габаритних розмірів пристрою з одночасним збереженням його технологічної ефективності. Технічний результат, який досягається, полягає в зменшенні габаритних розмірів з одночасним збереженням його технологічної ефективності. Даний технічний результат досягається тим, що центрифуга осаджувальна горизонтальна, що містить корпус, установлений в ньому ротор, який складається з циліндричної і конічної частин, розташований усередині коаксіальне ротору шнек, виконаний у вигляді порожнистого барабану з укріпленими на ньому витками спіралі, порожнистий барабан шнека усередині поділений на камери за допомогою перетинок, кожна з камер має вікна завантаження суспензії, в конічній частині ротора виконані вікна для вивантаження твердої фази, в торці циліндричній частині ротора розташовані отвори для відводу фугата, центрифуга обладнана трубою живлення, розміщеною усередині барабану шнека, згідно корисної моделі, труба живлення з зовнішнього боку жорстко приєднана до фланцю, який кріпиться до корпуса центрифуги і виконана з можливістю повороту навколо власної осі на кут 180°, також має перше вікно завантаження, розташоване в межах камери, яка примикає до конічної частини ротора і друге вікно завантаження, розташоване в межах камери, яка примикає до торця циліндричної частини ротора, при цьому перше вікно завантаження розміщене 28836 4 під кутом 180° по відношенню до другого вікна завантаження. Крім цього, фланець кріпиться до підшипникової опори ротору. Аналіз співставлення з найближчим аналогом свідчить, що центрифуга, яка заявляється, відрізняється тим, що труба живлення з зовнішнього боку жорстко приєднана до фланцю, який кріпиться до корпуса центрифуги і виконана з можливістю повороту навколо власної осі на кут 180°, також має перше вікно завантаження, розташоване в межах камери, яка примикає до конічної частини ротора і друге вікно завантаження, розташоване в межах камери, яка примикає до торця циліндричної частини ротора, при цьому перше вікно завантаження розміщене під кутом 180° по відношенню до другого вікна завантаження. Крім цього, фланець кріпиться до підшипникової опори ротору. Причинно-наслідковий зв'язок суттєвих ознак корисної моделі з технічним результатом, який досягається, полягає в наступному. Так, наявність таких суттєвих ознак, як: труба живлення з зовнішнього боку жорстко приєднана до фланцю, який кріпиться до корпуса центрифуги, а також виконання труби живлення з можливістю повороту навколо власної осі на кут 180° обумовлює зменшення довжини центрифуги за рахунок того, що в процесі роботи центрифуги при зміненні точки подачі суспензії нема необхідності видвигати трубу живлення за межі габаритного розміру. Місця розміщення в трубі живлення першого і другого вікон завантаження забезпечує рівномірну подачу суспензії у ротор центрифуги при зміні точки подачі суспензії, що, в свою чергу, обумовлює технологічну ефективність процесу. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на Фіг. зображений загальний вигляд центрифуги осаджувальної горизонтальної. Центрифуга осаджувальна горизонтальна містить корпус 1, установлений в ньому ротор 2, який складається з циліндричної частини 3 і конічної частини 4. Усередині ротору 2 коаксіальне розташований шнек 5, виконаний у вигляді порожнистого барабану 6 з укріпленими на ньому витками спіралі 7. Порожнистий барабан 6 шнека 5 усередині поділений на камери 8 і 9 за допомогою перетинок 10. Кожна з цих камер має вікна завантаження суспензії 11. В конічній частині 4 ротора виконані вікна для вивантаження твердої фази 12. В торці 13 циліндричної частини 3 ротора 2 розташовані отвори для відводу фугата 14. Центрифуга обладнана трубою живлення 15, розміщеною усередині барабану 6 шнека 5. Труба живлення 15 з зовнішнього боку 16 жорстко приєднана до фланцю 17, який кріпиться до корпуса 1 центрифуги і виконана з можливістю повороту навколо власної осі на кут 180°. Труба живлення має перше вікно завантаження 18, розташоване в межах камери 8, яка примикає до конічної частини 4 ротора 2 і друге вікно завантаження 19, розташоване в межах камери 9, 5 яка примикає до торця 13 циліндричної частини 3 ротора 2. Перше вікно завантаження 18 розміщене під кутом 180° по відношенню до другого вікна завантаження 19. У окремому випадку виконання фланець 17 кріпиться до підшипникової опори 20 ротору 2. Центрифуга працює наступним чином. Суспензія, що підлягає розділенню, подається по трубі живлення 15 і крізь перше вікно завантаження 18 попадає у камеру 8 шнека 5, проходить вікна завантаження суспензії 11 і далі у ротор 2 центрифуги. Таким чином суспензія подається на межу конічної 4 і циліндричної 3 частин центрифуги. У роторі 2 під дією відцентрових сил, які створюються обертаннями ротора, відбувається розділення суспензії на тверду фазу і фугат. Тверда фаза відкидається до стінок ротора 2. При цьому витки спіралі 7 шнека 5 переміщують тверду фазу із циліндричної частини 3 ротора 2 в конічну частину 4 і сприяють вивантаженню її крізь вікна для вивантаження твердої фази 12. Фугат, який утворюється під час розділення суспензії, тече у протилежному напрямку - до отворів для відводу фугату 14. Для змінення точки подачі суспензії у центрифугу, фланець 17 за допомогою болтів (на малюнку не показано) відкріплюють від підшипникової опори 20 ротора 2, потім повертають фланець 17 разом з трубою живлення 15 навколо власної осі на кут 180°. У цьому випадку суспензія, яка подається по трубі живлення 15 проходить крізь друге вікно завантаження 19 і попадає у камеру 9, яка примикає до торця циліндричної частини 3 ротора 2. Таким чином, суспензія подається у циліндричну частину 3 ротора 2. У роторі 2 відбувається розділення суспензії на тверду фазу і фугат. 28836 6

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Horizontal sedimentation centrifuge

Автори англійською

Troshyn Heorhii Petrovych, Shkop Andrii Oleksandrovych

Назва патенту російською

Центрифуга осадительная горизонтальная

Автори російською

Трошин Георгий Петрович, Шкоп Андрей Александрович

МПК / Мітки

МПК: B04B 3/00

Мітки: горизонтальна, осаджувальна, центрифуга

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-28836-centrifuga-osadzhuvalna-gorizontalna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Центрифуга осаджувальна горизонтальна</a>

Подібні патенти