Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Музичний автомат, що містить комп’ютер, дисплей, блок зберігання інформації, приймач грошової одиниці, пульт керування, джерело електроживлення, приймач сигналів дистанційного керування і акустичну систему, який відрізняється тим, що він забезпечений електронним блоком керування і інтерфейсом, при цьому електронний блок керування пов’язаний з комп’ютером через інтерфейс, а приймач грошової одиниці, пульт керування і приймач сигналів дистанційного керування підключені до електронного блока керування.

Текст

Музичний автомат, що містить комп’ютер, дисплей, блок зберігання інформації, приймач грошової одиниці, пульт керування, джерело елект 3 21395 4 пульт керування і приймач сигналів дистанційного ти. При цьому комп’ютер 1, згідно управляючій керування підключені до електронного блоку керупрограмі, видає сигнал на вивід на дисплей 2 вмісвання. ту даних з блоку зберігання інформації 3. Введення електронного блоку керування доСтруктура зберігання інформації 2-х рівнева і зволило здійснювати попередню обробку інфорвключає попередню організацію у файли, потім в мації, адаптовану для подальшої обробки простіальбоми. Відповідно на дисплей 2 виводяться два шими мікропроцесорними засобами, зокрема списки: список альбомів і список файлів в альбомі. персональними комп’ютерами, залежно від задаПоточний вибраний альбом і файл виділяються ного формату обробки. спеціальними маркерами. Сигнал про натиснення Введення взаємозв’язку комп’ютера з електкнопки 13 з пульта керування 5 на передній панелі ронним блоком керування через інтерфейс, доавтомата поступає на електронний блок керування зволило реалізувати різні модифікації управляю9, де заздалегідь обробляється і в певному форчих програм, адаптувати музичний апарат для маті передається на комп’ютер 1 по інтерфейсу відображення інших типів інформаційних даних, 10. По даному сигналу комп’ютер 1, згідно управнаприклад, текстів, слайдів, реалізації функції «каляючій програмі, виконує дії по відображенню інраоке» і усунути проблеми, пов’язані з узгодженформації. Таким чином, користувач музичного авням робочих параметрів персонального томата за допомогою кнопок пульта керування 5 комп’ютера з робочими параметрами згаданих «Альбом вниз», «Альбом вгору» вибирає альбом, зовнішніх пристроїв, що забезпечило високу техщо цікавить його, а потім кнопками «Файл вниз», нологічність їх виробництва. «Файл вгору»- потрібний файл. Суть корисної моделі пояснюється кресленДля полегшення пошуку, списки назв альбомів ням, на якому представлена блок-схема музичного і файлів в альбомі, сортовані за абеткою. Перед автомата (Фіг.). відтворенням інформації вибраного файлу, корисМузичний апарат містить, комп’ютер 1, дисптувач музичного автомата повинен виконати оплалей 2, блок зберігання інформації 3, приймач гроту. Оплата приймається за допомогою приймача шової одиниці 4, пульт керування 5, джерело елегрошової одиниці 4, сигнал з якого поступає на ктроживлення 6, приймач сигналів дистанційного електронний блок керування 9, обробляється і в керування 7, акустичну систему 8, електронний певному форматі передається на комп’ютер 1, де блок керування 9 і інтерфейс 10. Електронний сигнал, що поступив, вже обробляється згідно блок керування 9 пов’язаний з комп’ютером 1 чеуправляючій програмі. Результат обробки у виглярез інтерфейс 10. Приймач грошової одиниці 4, ді суми оплат виводиться на дисплей 2. Після чого пульт керування 5 і приймач сигналів дистанційнонатискають на кнопку «Старт». Сигнал про натисго керування 7 підключені до електронного блоку нення кнопки 13 потрапляє на електронний блок керування 9. Як електронний блок керування 9 керування 9, де також обробляється і в певному використовують мікропроцесорний пристрій. Інформаті передається на комп’ютер 1. Згідно данотерфейс 10 використовують стандартний. Акустиму сигналу комп’ютер 1 завантажується, вироблячна система 8 містить підсилювач потужності 11 і ється перетворення сигналу з подальшою передаакустичні головки 12. Пульт керування 5 містить чею його у вигляді інформації, заздалегідь п’ять кнопок керування 13: «Альбом вниз», «Альвибраного файлу, з блоку зберігання інформації 3 бом вгору», «Файл вниз», «Файл вгору». Кнопки через підсилювач потужності 11 в акустичну сискерування 13 розміщені на лицьовій панелі музичтему 8. ного автомата. Всі засоби, музичного автомата, за За наявності у файлі відео інформації, винятком мікрофону 14 і пульта дистанційного комп’ютер після його перетворення виводить інкерування 15 розміщені в загальному корпусі. формацію на дисплей 2. Організація черги відтвоМузичний апарат реалізується таким чином. рення і блокування приймача грошової одиниці є При підключенні джерела електроживлення 6 функціями управляючої програми комп’ютера 1. музичного автомата до мережі він переходить в Регулювання гучності відтворення звукової інстан «черговий режим». При цьому комп’ютер 1, формації здійснюють за допомогою пульта дистаблок зберігання інформації 3, дисплей 2, акустичні нційного керування 15. При цьому інфрачервоний головки 12, акустичної системи 8 і приймач грошосигнал з пульта дистанційного керування 15 пової одиниці 4 знаходяться у вимкненому стані, а ступає на приймач сигналів дистанційного керуелектронний блок керування 9 і пульт дистанційвання 7, декодується в електронному блоці керуного керування 7 у включеному стані. По команді вання 9 і передається на комп’ютер, згідно якого «Включити» переданою з пульта дистанційного здійснюється регулювання гучності. керування 5 і сприйманої пультом дистанційного Для реалізації функції «караоке», до складу керування 7, з електронного блоку керування 9, автомата входить мікрофон 14, який підключають управляючий сигнал поступає на комп’ютер 1 і до комп’ютера 1. При відтворенні файлу з інфорблок зберігання інформації 3. Починається процес мацією «караоке», управляюча програма завантаження інформації з блоку зберігання інфокомп’ютера дозволяє роботу мікрофонного входу рмації 3 в пам’ять комп’ютера 1. По закінченню комп’ютера 1. Таким чином, акустична система 8 завантаження комп’ютер 1 видає сигнал готовності відтворює інформацію «караоке», змішану з голона електронний блок керування 9 по інтерфейсу сом користувача. Окрім цього, автомат забезпечує 10. По цьому сигналу, електронний блок керування функцію «реклама». 9 видає сигнал на включення дисплея 2 і підсилюУправляюча програма комп’ютера також завача потужності 11 акустичної системи 8. Автомат безпечує ряд допоміжних функцій: поповнення переходить в стан «очікування» і готовий до робоколекції із змінних накопичувачів (на схемі не по 5 21395 6 казані), протоколювання роботи автомата, накції доступні в спеціальному режимі «сервіс», строювання різних параметрів, зміна зовнішнього включення якого відбувається по сигналу електровигляду представлення даних на дисплеї. Ці фуннного блоку керування 9. Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Juke

Назва патенту російською

Музыкальный автомат

МПК / Мітки

МПК: A63F 5/00, G07F 17/00, G10H 1/00

Мітки: автомат, музичній

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-21395-muzichnijj-avtomat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Музичний автомат</a>

Подібні патенти