Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мастило канатне, що містить залишок атмосферно-вакуумної перегонки нафти, нафтовий церезин, яке відрізняється тим, що містить конденсат талової олії з триетаноламіном, нафтову оливу або суміш нафтових олив з температурою застигання не вище за мінус 15°С і в'язкістю при 100°С не нижче за 10 мм2/с, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

залишок атмосферно-вакуумної перегонки нафти

30-50

нафтовий церезин

22-30

конденсат талової олії з триетаноламіном

5-15

нафтова олива або суміш нафтових олив з температурою застигання не вище за мінус 15°С і в'язкістю при 100°С не нижче за 10 мм2/с

решта.

Текст

Мастило канатне, що містить залишок атмосферно-вакуумної перегонки нафти, нафтовий церезин, яке відрізняється тим, що містить конден 3 18590 4 синтетичних жирних кислот С20 і вище з TEA - 20ти ефіросполуки, які містять полярні амінні групи, 25, нігрол - до 100. Гудрон масляний є залишком що добре захищають від корозії чорні метали [3]. атмосферно-вакуумної перегонки нафти. Нігрол При виготовленні мастила канатного викорисолива трансмісійна для промислового устаткувантовують компоненти, які випускають по нормативня, в'язкий продукт атмосферно-вакуумної перегоно-технічній документації. нки нафти з в'язкістю кінематичною при 100°С 27Як залишок атмосферно-вакуумної перегонки 34мм2/сек. і температурою застигання не вище нафти доцільно використовувати „Сировину для мінус 5°С. Конденсат синтетичних жирних кислот виробництва в'язких дорожніх бітумів", ТУ У С20 і вище з TEA використовується як інгібітор ко00149943.427-88 або ТУ З 8.101.5 82-75. Допускарозії. В даний час канатне мастило 39-У не вигоється використовувати інші залишкові нафтопротовляється у зв'язку з відсутністю синтетичних дукти. жирних кислот, виробництво яких припинено. Як нафтовий церезин рекомендовано викориУ основу корисної моделі поставлена задача стовувати нафтовий церезин по ТУ 38.401.218-94 розробити мастило канатне з поліпшеними адгеабо ГОСТ 2488. Допускається використовувати зійними і захисними властивостями у порівнянні з інші тверді нафтові вуглеводні з температурою прототипом. краплепадіння не нижче за 78°С. Поставлене завдання досягається тим, що до Талова олія переважно використовується за мастила, яке містить залишок атмосферноТУ 13-0281078-119-89. вакуумної перегонки нафти, нафтовий церезин, Тріетаноламін технічний - марок А або Б по ТУ вводять конденсат талової олії з TEA, нафтову 6-02-916-79 або кубовий залишок моноетаноламіоливу або суміш нафтових олив з температурою на за ТУ У 00205601-068-95. застигання не вище за минус 15°С і в'язкістю при Як продукт конденсації талової олії з TEA пот100°С не нижче за 10мм2/с, при наступному співрібно використовувати продукт, який виходить при відношенні компонентів, мас. %: конденсації талової олії з TEA у співвідношенні залишок атмосферно-вакуумної пере6:(1-0,5) при температурі 160-180°С до досягнення гонки нафти 30-50 кислотного числа не більше за 20мгКОН/г. нафтовий церезин 22-30 Процес виготовлення мастила канатного здійконденсат талової олії з TEA 5-15 снюється при атмосферному тиску в реакторі, занафтова олива або суміш нафтових безпеченому перемішуючим пристроєм і обігрівом. олив з температурою застигання не У реактор завантажують, при перемішуванні і підівище за мінус 15°С і в'язкістю при гріві розрахункову кількість сировини для вироб100°С не нижче за 10мм2/с решта. ництва в'язких дорожніх бітумів, нафтового цереВідомо, що конденсати продуктів, які містять в зину і нафтової оливи, температуру в реакторі своєму складі аліфатичні жирні кислоти з TEA, є підвищують до 110-115°С і проводять процес знеінгібіторами корозії. Як інгібітор корозії для проповодження. Потім температуру знижують до 100°С і нованого мастила вибраний конденсат талової олії подають в реактор конденсат талової олії з TEA і з TEA. Талова олія - доступна сировина, побічний перемішують до однорідності. Готове мастило продукт сульфатцелюлозного виробництва, який аналізують і зливають в тару. містить складні суміші жирних кислот і смоляних Відповідно до заявленої корисної моделі були кислот, які входять до складу приблизно по 45%, виготовлені зразки мастила канатного рецептура продукт їх окислення та нейтральні речовини. Таяких наведена в таблиці 1. лова олія здатна при конденсації з TEA утворюваТаблиця 1 Найменування компонентів Сировина для виробництва в'язких дорожніх бітумів Нафтовий церезин Конденсат талової олії з TEA Нафтова олива Виготовлені зразки були проаналізовані і порівняні з прототипом. Результати порівняльних випробувань наведені в таблиці 2. Дані таблиці 2 показують, що використання компонентів в заяв Зразок 1 Співвідношення компонентів Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 32 38 44 50 30 15 23 28 12 22 25 8 23 23 5 22 леному інтервалі співвідношень дозволяє одержати мастило канатне з поліпшеною адгезією (скидання на центрифузі відсутнє), та з високими захисними властивостями від корозії. 5 18590 6 Таблиця 2 Найменування показників Значення показників Прототип Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 4,8 5,0 5,3 5,8 6,2 66 72 70 68 67 Витримує 1. Умовна в'язкість при 100С, град. умовний 2. Температура краплепадіння, °С 3. Низькотемпературні властивості при мінус 25°С 4. Адгезійна здатність: скидання на центрифузіпри Кр28 6270, % 5. Термічна здатність: - випадання осаду Відсутн. - випаровуваність, % 0,1 6. Корозійна дія на пластинки із сталі 7. Захисна здатність в умовах підвищеної вологості і те6 мператури, ГОСТ 9.045-75, цикл 8. Вміст водорозчинних кислот і лугів 9. Зовнішній вигляд На розроблене мастило канатне, що назване АЗМОЛ 39У, є технічні умови, а також необхідна технічна документація яка дає право на промислове виробництво і використання. Джерела інформації: 1. Гуревич І.Л. „Технология переработки нефти и газа" „Химия", Москва, 1972. Комп’ютерна верстка В. Мацело Відсутність Відсутн 0,1 10 Відсутн Відсутн 0,08 0,06 Відсутність 10 Відсутн 0,08 10 10 Відсутність Мазь чорного кольору 2. Богданова T.I., Шехтер Ю.Н. "Ингибированные нафтяные составы для защиты от коррозии", Москва „Химия", 1984. 3. Бакалейников М.Б. „Производство и применение пленкообразующих ингибированных нефтяных составов", Москва, ЦНИИТЭНефтехим, 1981. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cable lubricant

Автори англійською

Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Serhiiev Serhii Leonidovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Shaposhnyk Oleksandr Vasyliovych

Назва патенту російською

Смазка канатная

Автори російською

Стахурский Александр Дмитриевич, Сергиев Сергей Леонидович, Македонский Олег Александрович, Шапошник Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: C10M 105/00

Мітки: мастило, канатне

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-18590-mastilo-kanatne.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастило канатне</a>

Подібні патенти