Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для обрізання копитець, що складається із каркаса, на якому встановлені решітчасті опорні поверхні, між пластинами яких розміщені робочі органи - різальні елементи, закріплені на гнучких тягах, який відрізняється тим, що на каркасі пристрою встановлено додатково опорну решітчасту поверхню, під якою розміщено розсіювачі та ртутно-кварцеві лампи, що встановлені усередині довгих прозорих барабанів, які мають можливість обертання відносно своєї повздовжньої осі.

Текст

Винахід належить до механізації виробничих процесів у тваринництві та ветеринарії, зокрема до пристроїв по догляду та профілактиці захворювань копитець свійських тварин. Відомий пристрій для обрізання копитець (А.С.СССР №1388022 A61D3/00 1988р. Бюл. №14), який складається із каркаса на якому встановлені решітчасті опорні поверхні, між пластинами яких розміщені робочі органи - різальні елементи, закріплені на гнучких тягах . Недоліком відомого пристрою є те що його різальні елементи не обробляють всієї опорної поверхні копитець. Залишаються окремі ділянки підошви та п'ятки, недоступні для механічної обробки, де накопичується бруд та мікроби - збудники багатьох грибкових хвороб. В основу винаходу покладено завдання створити такий пристрій для обрізання копитець свійських тварин, у якому б нове виконання робочих органів дозволяло обробляти важкодоступні місця опорної поверхні копитець і за рахунок цього зменшити ступінь захворюваності кінцівок тварин. Поставлене винаходом завдання досягається тим, що у пристрої для обрізання копитець, що складається із каркаса, решітчастих поверхонь, між пластинами якого розміщені робочі органи - різальні елементи, згідно винаходу на каркасі додатково встановлено опорну решітчасту поверхню, під якою розміщено розсіювачі та ртутно-кварцеві лампи, що закріплені у середині довгих прозорих барабанів, які мають можливість обертання відносно своєї повздовжньої осі. Додатково встановлена на каркасі опорна решітчаста поверхня дозволяє візуально виявити важкодоступні, механічно необроблені ділянки опорної поверхні копитець. Ртутно-кварцеві лампи, встановлені під решітчастою поверхнею - є джерелом променів, які здатні знищувати мікробів - збудників хвороб, а розсіюванні напрямляють ці промені у важкодоступні місця нижньої частини копитець. Довгі прозорі барабани захищають ртутно-кварцеві лампи від бруду, а обертальний рух барабанів дозволяє очистити їхню поверхню за допомогою пасивних очисників. На фіг.1 зображено загальний вигляд пристрою для обрізання копитець свійських тварин (вигляд збоку); на фіг.2 вигляд пристрою зверху; на фіг.3 зображено вузол скляних барабанів з ртутно-кварцевими лампами, розсіювачами, та привод барабанів. Пристрій для обрізання копитець свійських тварин складається із каркаса 1 на якому встановлено дві рухомі у вертикальній площині опорні поверхні 2 та 3. У середній частині пристрою встановлена нерухома щільниста опорна поверхня 4 (фіг.1, 2). Рухомі опорні поверхні 2 і 3 складаються із опорних пластин 5, між якими встановлені гнучкі тягові органи 6 (ланцюг або пас), на яких закріплено різальні елементи (не позначено). Причому, опорні пластини однієї із рухомих поверхонь розміщуються паралельно повздовжній осі пристрою, на другій рухомій опорній поверхні пластини 5 розміщені перпендикулярно до цієї осі (фіг.1). Гнучкі тягові органи 6 спираються на зірочки 7, що встановлюють на ведучому 8 та веденому 9 валах. На ведучих валах встановлено (на кінці валу) ведучі зірочки 10. Кожна із ведучих зірочок за допомогою ланцюга 11 з'єднана із приводом гнучких тягових органів із різальними елементами, що складається із електродвигуна 12, редуктора 13 та муфти 14. Рухомі поверхні 2 та 3 закріплені на каркасі 1 за допомогою механізмів регулювання висоти зрізу (не показано). Кожна із рухомих поверхонь має чотири таких механізми (гвинт-гайка). Нерухома опорна поверхня 4 складається із опорних пластин 15, що нерухомо закріплені на осях 16 і таким чином, що між бічними та торцевими поверхнями сусідніх пластин існують щілини (фіг.2). Під поверхнею 4, перпендикулярно до повздовжньої осі пристрою встановлено довгі, прозорі, порожнисті барабани 17 (фіг.1, 3), які по обидва боки спираються на опорні 18 та приводні 19 ролики. Усередині кожного барабана нерухомо встановлено ртутно-кварцеву лампу 20, що за допомогою кабелю з'єднана із джерелом струму (не показано). У нижній частині кожного із барабанів нерухомо встановлено розсіювач 21, який у своїй нижній частині має щілину, призначену для встановлення в ній пасивного очисника 22. На кожному із валів (не показано) приводних роликів 19 встановлено приводні зірочки 23, на них та на натяжну зірочку 24 надіто приводний ланцюг 25. На одному із приводних валів (не показано) приводного ролика 19 встановлено зірочку 26, що за допомогою приводного ланцюга 27 з'єднана із приводом барабанів. Привод складається із електродвигуна 28, редуктора 29 та муфти (не показано). На каркасі нерухомо закріплено огородження 30, та похилу площину 31. На огородженні, з однієї сторони встановлено рухомі обмежувачі руху 32. Пристрій працює таким чином. Тварину, у якої потрібно обрізати надлишковий копитцевий ріг заводять по похилій площині 31 на горизонтальну поверхню 2. Обмежувач руху 32, перший по ходу тварини (напрямок руху показано стрілкою), встановлюють у горизонтальне положення (фіг.1, 2), при цьому на поверхні 2, у середній її частині розміщуються передні кінцівки тварини. Включають привід різальних елементів: електродвигун 12, редуктор 13. Різальні елементи, закріплені на гнучких тягах, починають рухатись між опорними пластинами 5 у напрямку, паралельному повздовжній осі пристрою. За допомогою механізмів регулювання висоти зрізу (гвинт-гайка) (не показано), рухому поверхню 2 переміщують вгору або до низу відносно різальних елементів, встановлюючи необхідну висоту зрізу копитцевого рогу. При цьому різальні елементи знімають однаковий шар старого копитцевого рогу з усієї опорної поверхні копитець у повздовжньому напрямку. Після обробки копитець на цій поверхні, оператор переміщує перший обмежувач руху 32 у вертикальне положення, а наступний по ходу тварини обмежувач руху, встановлює у горизонтальне положення. Тварина переміщується вперед, передніми кінцівками стає на решітчасту поверхню 4, яка утворена пластинами 15, а заднім кінцівками на поверхнею 2. Обробка задніх кінцівок здійснюється аналогічно переднім. Передні копитця обробляються променями ртутно-кварцевих ламп 20, які оператор вмикає разом із електродвигуном 28. Внаслідок цього, крутний момент із вихідного валу редуктора 29, за допомогою ланцюга 27 та зірочки 26 передається на ведучий вал (не показано), на якому встановлено приводну зірочку 23 та приводний ролик 19 (рис. 3). За допомогою ланцюга 25, який охоплює приводні зірочки всіх барабанів, вони (барабани) всі набувають обертального руху (напрямок обертання показано стрілками). Обертання барабанів здійснюється за рахунок сил тертя, які виникають, на поверхнях барабанів 17 та приводних роликів 19. Промені від ламп 20, відбиваючись від поверхні розсіювачів21, крізь щілини між пластинами 15 потрапляють на опорну поверхню копитець передніх кінцівок тварини. За декілька хвилин промені знешкоджують хвороботворні мікроби на всій опорній поверхні копитець, в тому числі у недоступних для механічної обробки місцях: міжкопитцева щілина, ділянки підошви та п'ятки. Після обробки передніх кінцівок тварини променями ртутно-кварцевих ламп, оператор переводить середній обмежувач руху 32 у вертикальне положення а наступний обмежувач у горизонтальне. Тварина переміщуються вперед і передніми кінцівками стає на рухому поверхню 3, а задніми - на щільнисту поверхню 4. При цьому копитця передніх кінцівок обробляються різальними елементами (не показані), які закріплені на гнучких тягових органах 6 та рухаються у напрямку, перпендикулярному повздовжній осі пристрою. Задні кінцівки обробляються променями ламп 20. Далі тварину переміщують вперед і обробляють задні кінцівки різальними елементами опорної поверхні 3. Після цього здійснюють контроль якості обрізання копитець і виводять тварину за межі пристрою, а на її місце заводять іншу тварину. Чистоту поверхні барабанів 17, забезпечує їх обертальний рух та пасивні очисники 22, які постійно мають контакт із зовнішньою поверхнею барабанів .

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for cutting hoofs of domestic animals

Автори англійською

Yaroshenko Volodymyr Fedorovych, Rybalko Viacheslav Mykolaiovych, Bilonozhko Volodymyr Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для обрезки копытец домашних животных

Автори російською

Ярошенко Владимир Федорович, Рыбалко Вячеслав Николаевич, Билоножко Владимир Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A01L 11/00

Мітки: пристрій, копитець, свійських, обрізання, тварин

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-69095-pristrijj-dlya-obrizannya-kopitec-svijjskikh-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для обрізання копитець свійських тварин</a>

Подібні патенти