Пристрій для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин, що включає пазовий кулачок, двоплечі важелі з опорами, який відрізняється тим, що осьове переміщення двох і більше розтиральних циліндрів фарбового апарата друкарських машин забезпечує лише один закріплений на валу формного циліндра пазовий кулачок, у спіралеподібний замкнутий паз якого, що задає закон осьового руху розтиральних циліндрів, встановлені ролики, рухомо з'єднані з одними кінцями двоплечих важелів, які, в свою чергу, зв'язані через опорні пальці з опорами, закріпленими на станині машини, а другі кінці важелів рухомо з'єднані через ролики і шайби з валами розтиральних циліндрів, які встановлені у втулках, закріплених на стінці машини.

Текст

Пристрій для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин, що включає пазовий кулачок, двоплечі важелі з опорами, який відрізняється тим, що осьове переміщення двох і більше розтиральних циліндрів фарбового апарата друкарських машин забезпечує лише один закріплений на валу формного циліндра пазовий кулачок, у спіралеподібний замкнутий паз якого, що задає закон осьового руху розтиральних циліндрів, встановлені ролики, рухомо з'єднані з одними кінцями двоплечих важелів, які, в свою чергу, зв'язані через опорні пальці з опорами, закріпленими на станині машини, а другі КІНЦІ важелів рухомо з'єднані через ролики і шайби з валами розтиральних циліндрів, які встановлені у втулках, закріплених на СТІНЦІ машини Винахід відноситься до поліграфічного обладнання і може бути застосований при проектуванні або модернізації фарбових апаратів друкарських машин високого та офсетного друку, в склад розкочувально-накочувальної фарбової групи яких входить декілька розтиральних циліндрів, які, обертаючись одночасно, здійснюють в осьовому напрямку зворотно-поступальне переміщення Відомий пристрій, який забезпечує зворотнопоступальний хід розтирального циліндра, до складу якого входять кривошипно-коромисловий механізм, зв'язаний з розтиральним циліндром через черв'ячну передачу Черв'ячне колесо обертається разом з валом, на обох кінцях якого змонтовано кривошипні диски з кривошипними пальцями, які розміщені на різній віддалі від осі вала черв'ячного колеса На пальці встановлено коромисла різної довжини Другі КІНЦІ коромисел з'єднані з опорними цапфами, які можуть кріпитися до стінки машини, або до закриваючої плити [1] Недоліком цього пристрою є значна складність конструкції та обмеженість його застосування для регулювання осьового ходу лише одного циліндра Відомий також пристрій для осьового розтирання фарби у фарбових апаратах друкарських машин, до складу якого входить декілька розтиральних циліндрів, кожний з яких зв'язаний з механізмом регулювання циклового положення осьового переміщення циліндра, який складається з втулки, що охоплює частину пазового кулачка, регулювального колеса з валом і пари циліндричних зубчастих коліс, одне з яких закріплене на валу регулю вального колеса, а друге з єднане з втулкою, на якій змонтовано ролик, що входить у паз кулачка, а втулка кінематично зв'язана через двоплечий важіль з розтиральним циліндром [2] Недоліком цього відомого пристрою, як і попереднього, є складність його конструкції та потреба у виконанні для кожного розтирального циліндра індивідуального механізму осьового переміщення В основу винаходу поставлено завдання створення пристрою для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин, а внаслідок цього й осьового розтирання фарби, який би мав просту конструкцію, був зручний в монтуванні, налагодженні і обслуговуванні та забезпечував осьовий рух кількох розтиральних циліндрів одночасно Поставлене завдання вирішується за допомогою пристрою для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин, що включає в себе пазовий кулачок, двоплечий важіль з опорою, в якому осьове переміщення двох і більше розтиральних циліндрів фарбового апарата друкарських машин забезпечує лише один, закріплений на валу формного циліндра пазовий кулачок, у спіралеподібний замкнутий паз якого, що задає закон осьового руху розтиральних циліндрів, встановлені ролики, рухомо з'єднані з одним із КІНЦІВ двоплечих важелів, які, в свою чергу, зв'язані через опорні пальці з опорами, закріпленими на станині машини, а другі КІНЦІ важелів рухомо з'єднані через ролики і шайби з валами розтиральних циліндрів, які встановлені у втулках, закріплених на стінці машини со сч (О 62391 Порівняльний аналіз технічного рішення, що заявляється, з прототипом, дозволяє зробити висновок, що шляхом удосконалення конструкції значно спрощується побудова пристрою, він стає більш зручним для монтажу, налагодження та обслуговування і забезпечує осьовий рух кількох розтиральних циліндрів одночасно Таким чином, пристрій для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин, відповідає критерію винаходу "новизна" Суть винаходу пояснюється за допомогою ілюстрації на фіг1, 2, де наведено загальний вигляд пристрою та переріз вузла з'єднання двоплечого важеля з валом розтирального циліндра Пристрій для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин (фіг 1, 2) складається з пазового кулачка 1, закріпленого на валу формного циліндра 2, який отримує обертовий рух від шестерні З З пазовим кулачком 1 взаємодіють ролики 4, встановлені у спіралеподібний паз 5, які рухомо з'єднані з одним із КІНЦІВ двоплечих важелів 6, котрі повертаються навколо опорних пальців 7, встановлених на опорах 8, закріплених на станині машини 9 Другі КІНЦІ важелів 6 через ролики 10 і шайби 11 зв'язані з валами 12 розтиральних циліндрів 13, які встановлені у втулках 14, закріплених на станині машини 9 Пристрій для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин працює наступним чином Шестерня 3, яка отримує рух від головного приводу машини, а ВІДПОВІДНО І пазовий кулачок 2, здійснюють один оберт за цикл роботи друкарської машини Кулачок, обертаючись своїм спіралеподібним пазом 5, який забезпечує певний Комп'ютерна верстка А Крулевський закон руху розтиральних циліндрів, переміщає ролики 4 в осьовому напрямку, зворотнопоступальний рух від яких передається одним плечам двоплечих важелів 6, які, повертаючись навколо опорних пальців 7, другими плечами через ролики 10 та втулки 11 переміщають в осьовому напрямку розтиральні циліндри 13, вали 12 яких ковзають у втулках 14 Опорні пальці 7, які встановлені в опорах 8, закріплених на станині машини 9, проходять через отвір двоплечого важеля 6 Позиція отвору задає довжини плечей важелів 6 Співвідношення плечей важелів 6 підбираються з урахуванням амплітуди осьового переміщення розтиральних циліндрів та конструктивних особливостей друкарської машини Конструктивне рішення пристрою нескладної побудови забезпечує зручність його монтування, налагодження та обслуговування, а також осьовий рух кількох розтиральних циліндрів одночасно Це створює умови для покращення якості друкованої продукції і подальшої автоматизації процесів регулювання вузлів пристрою Джерела інформації 1 А с №1225799 А (СССР), МКМ B41F31/14 Приспособление для регулирования осевого возвратно-поступательного хода раскатного валика печатной машини / Херманн Деббер (ДД) Опубл 23 04 86 Бюл №15 2 А с №870195 (СССР) МКМ B41F31/00 Устройство для осевого раската краски печатных машин / Хане Ионе, Гюнтер Шуманн, Андрт Ентшиш и др Опубл 07 10 81 Бюл №37 Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for axial moving of grinding roller of printing machines

Автори англійською

Verkhola Mykhailo Ivanovych, Nykyforuk Bohdan Vasyliovych, Huk Ihor Bohdanovych, Babinets Vasyl' Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для осевого перемещения растирочных цилиндров печатных машин

Автори російською

Верхола Михаил Иванович, Никифорук Богдан Васильевич, Гук Игорь Богданович, Бабинец Василий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B41F 31/00

Мітки: розтиральних, циліндрів, друкарських, машин, переміщення, пристрій, осьового

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-62391-pristrijj-dlya-osovogo-peremishhennya-roztiralnikh-cilindriv-drukarskikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для осьового переміщення розтиральних циліндрів друкарських машин</a>

Подібні патенти