Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб класифікації зразків соняшнику за вмістом білка, що включає визначення вмісту білка в ядрі зрілого насіння, який відрізняється тим, що здійснюють розподіл зразків соняшнику згідно зі шкалою, складену з 9-ти класів (на основі класових інтервалів) та відповідних балових оцінок.

Текст

Спосіб класифікації зразків соняшнику за вмістом білка, що включає визначення вмісту білка в ядрі зрілого насіння, який відрізняється тим, що здійснюють розподіл зразків соняшнику згідно зі шкалою, складену з 9-ти класів (на основі класових інтервалів) та відповідних балових оцінок. (11) (21) u201100181 (22) 04.01.2011 (24) 11.07.2011 (46) 11.07.2011, Бюл.№ 13, 2011 р. (72) КИРИЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, КРИВОШЕЄВА ОЛЕНА ВАЦЛАВІВНА, МАКЛЯК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА, ЛЕОНОВА НІНА МИКОЛАЇВНА, РОГУЛІНА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА 3 61248 та біосировини Інституту рослинництва їм. В.Я. Юр'єва УААН впродовж 1996 - 2010 років. Дослідження здійснено на матеріалі базової колекції генофонду соняшнику інституту, яка містить понад 450 зразків соняшнику з 18 країн світу. № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 В ході проведених досліджень встановлено, що вміст білка в ядрі зрілого насіння зразків варіював від 14,9% до 32,6 % (табл.). Таблиця Приклади вмісту білка в ядрі насіння зразків соняшнику (середнє за роки вивчення ) Вміст білка в ядрі Балова Зразок Роки вивчення Класовий інтервал насіння зразка, % оцінка Х 503 Б 2004-2009 14,9 1 32,5% Таким чином, зроблено висновок, що за допомогою даного способу класифікації зразків соняшнику за вмістом білка в ядрі насіння можна розподілити зразки на класи із баловою оцінкою від 1 до 9. Це дає можливість використовувати зразки, як джерела високого (низького) вмісту білка, зробити опис зразків генофонду соняшнику, та спрямувати селекційний добір у бажаному для селекціонера напрямі, що прискорить процес селекції та підвищить її результативність. Джерела інформації: 1. Международный классификатор СЭВ рода Triticum L. - Л. : ВИР, 1984.-С. 38. 2. Класифікатор - довідник виду Zea Mays L.; підгот.: В.В.Кириченко, І.А.Гур'єва, В.К.Рябчун [та Ін.] / УААН, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва. - X., 2009. - С 68-69. 3. Широкий уніфікований класифікатор роду Glicine max (L.) Merr.; підгот. : Л.Н.Кобизева, В.К.Рябчун, О.М.Безугла [та ін.] / УААН, Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - X., 2004. - С. 38. Комп’ютерна верстка І.Скворцова 4. Широкий уніфікований класифікатор України роду Phaseolus L.; підгот. : О. М. Безугла, Л. Н. Кобизева, В. К. Рябчун [та ін.] / УААН, Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - X., 2004. - С 37. 5. Широкий унифицированный классификатор СЭВ и Международный классификатор СЭВ рода Pisum L. - Л.: ВИР, 1981. - С. 20. 6. Швецова В.П. Характеристика белкового комплекса семян подсолнечника при гибридизации и самоопылении / В.П.Швецова // Бюл. научн. - техн. информации по масличным культурам ВНИИМК. - Краснодар, 1980. - Вып. 2.-С. 36-39. 7. Interdependence of sunflower seed quality parameters / V. Radic, M. Vujakovic, A. MarjanovicJeromela [et all] // Helia. - 2009. - Vol. 32, Nr. 50. -P. 157-164. 8. Низова Г.К. Химический состав крупноплодного подсолнечника / Г. К. Низова, В. А. Гаврилова //Ботаника, генетика и селекция технических культур: тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции технических культур. - СПб: ВИР, 1999. - С. 26-28. Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for classifying samples of sunflower according to protein content in nuclei of mature seeds

Автори англійською

Kyrychenko Viktor Vasyliovych, Kryvosheieva Olena Vatslavivna, Makliak Kateryna Mykolaivna, Leonova Nina Mykolaivna, Rohulina Larysa Vasylivna

Назва патенту російською

Способ классификации образцов подсолнуха по содержанию белка в ядре зрелых семян

Автори російською

Кириченко Виктор Васильевич, Кривошеева Елена Вацлавовна, Макляк Екатерина Николаевна, Леонова Нина Николаевна, Рогулина Лариса Васильевна

МПК / Мітки

МПК: A99Z 99/00

Мітки: класифікації, вмістом, насіння, зразків, білка, соняшнику, спосіб, ядрі

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-61248-sposib-klasifikaci-zrazkiv-sonyashniku-za-vmistom-bilka-v-yadri-nasinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб класифікації зразків соняшнику за вмістом білка в ядрі насіння</a>

Подібні патенти