Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мастило канатне на основі петролатуму, мінеральної оливи, буровугільного воску, поліетилену високого тиску, яке відрізняється тим, що містить додатково гудрон при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

мінеральна олива

5-50

гудрон

3-50

буровугільний віск

0,1-5

поліетилен високого тиску

0,1-5

петролатум

решта.

Текст

Мастило канатне на основі петролатуму, мінеральної оливи, буро вугільного воску, поліетиле ну високого тиску, яке відрізняється тим, що містить додатково гудрон при такому співвідношенні компонентів, мас. %: мінеральна олива 5-50 гудрон 3-50 буровугільний віск 0,1-5 поліетилен високого тиску 0,1-5 петролатум решта. Корисна модель відноситься до нафтопереробної галузі, а саме до мастильних матеріалів і стосується компонентного складу мастила, яке може використовуватись для змащування сталевих канатів в процесі їх виготовлення. Основне призначення канатного мастила - забезпечення довготривалого захисту сталевих канатів від корозії та зносу В даний час находять використання відомі канатні мастила 39у [1], торсюл - 35 [2], СКП-Б [3]. Але вони не задовольняють сучасних вимог і характеризуються незадовільними захисними властивостями, низького адгезією і, як наслідок, недостатньою здатністю утримуватись довгий час на канаті в процесі роботи. Найбільш близьким аналогом за технічною суттю і досягаемому результату є канатне мастило за пат. 67640А Україна, [3] До його складу входять - мінеральна олива або суміш мінеральної оливи та екстракту селективної очистки нафтових олив, буровугільний віск, поліетилен високого тиску та петролатум, при такому співвідношенні компонентів, мас.%; мінеральна олива або суміш мінеральної оливи та екстракту селективної очистки олив у співвідношенні відповідно 19-9:1 10-60 буровугільний віск 0,5-6 поліетилен високого тиску 0,1-5 петролатум решта Це мастило має суттєві недоліки, які перешкоджають одержанню очікуваного результату, а саме' - низька адгезія не може забезпечити надійного зв'язку мастила з металевою поверхнею каната, В основу корисної моделі поставлено задачу створення канатного мастила шляхом підбору такого компонентного складу, який здатний забезпечити більш високі значення адгезії. Поставлена задача досягається тим, що канатне мастило, яке виготовлене на основі петролатуму, мінеральної оливи, буровугільного воску, поліетилену високого тиску додатково містить гудрон - при такому співвідношенні компонентів, мас мінеральна олива 5-50 гудрон 3-50 буровугільний віск 0,1-5 поліетилен високого тиску 0,1-5 петролатум до 100 Використання в складі канатного мастила гудрону, а також кількісний вміст інгредієнтів, які входять до композиції, згідно об'єму патентних вимог, дозволяють отримати раніше недосяжний технічний результат, а саме підвищити адгезію мастила до металу. Заявлене мастило готують окремими етапами. Перший етап. В мішалку завантажують петролатум, мінеральну оливу і поліетилен високого тиску і перемішують при температурі 110-130°С протягом 1-4 годин до повного розчинення полімеРУДругий етап. В іншому апараті готують суміш буровугільного воску та гудрону при температурі 120-130°С і перемішуванні протягом 1-2 годин до повної гомогенізації. Третій етап. Два напівпродук ю 5751 ти з'єднують і перемішують ще протягом 1-2 годин до отримання готового продукту В таблиці 1 подано компонентний склад заявленого мастила, виготовленого за наведеною технологією, а в таблиці 2 - характеристики зразків заявленого та відомого мастил. Із таблиці 2 видно, що заявлений продукт суттєво переважає прототип. Так, значення адгезії заявленого мастила майже в 80 разів краща ніж у прототипу. Це в поєднанні з більш високою в'язкістю (min 25 проти 17) дозволяє створити надійне і міцне покриття. 4 Всі компоненти канатного мастила відомі продукти Для виготовлення канатного мастила використовували: - в якості мінеральної оливи - нафтові дистиляти, наприклад олива ОР-3 ТУ У 38301-72-42-96 або олива І-50А ГОСТ 20799-88; - гудрон за СТП 03-202; - петролатум за ТУ 38.401166-90; - поліетилен високого тиску за ГОСТ 16 33777; -буровугільний віск ТУ 39-232-86. Таблиця 1 Склад зразків заявленого канатного мастила Вміст інгредієнтів Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 Зразок 5 Зразок 6 1. Мінеральна олива 5 10 20 ЗО 40 50 2. Гудрон 50 40 20 10 5 3 3 Буровугільний віск 0,5 1,0 0,1 2,0 3,0 5,0 4. Поліетилен високого тиску або поліетиленовий віск 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 0,1 5. Петролатум до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 Таблиця 2 Характеристики заявленого та відомого канатного мастила Показники якості 1 Температура каплепадіння °С 2. Морозостійкість при мінус 30°С 3. Випробування адгезії при центрифугуванні: % відриву мастила від металевої поверхні (7000об/хв.); % відриву мастила від металевої поверхні (8000об/хв); 4. В'язкість при 100°С сСт Канатне мастило Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 Зразок 5 Зразок 6 прототип пат.67640А 85 89 92 94 92 78 79 Витр. Витр. Витр. Витр. Витр. Витр. Витр. Відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. Відсутн. 1,2 Відсутн. Відсутн Відсутн 78 210 140 25 17 Дослідні парти' заявленого канатного мастила пройшли технологічні випробування і отримали високу оцінку їх якості. На заявлене мастило розроблені технічні умови. Джерела інформації' 1. Синицын В.В. Подбор и применение плас Комп'ютерна верстка Л Литвиненко Відсутн. Відсутн. Відсутн 92 64 40 тинных смазок. М., "Химия" 1974, 395с. 2. Синицын В С. Пластичне смазки "Ассортимент" Справочник. М., "Химия", 1979, с.215-228 3. Патент 67640А. Україна МКИ СЮМ141/00; 157/00. Заявка 28.11.03 Опубліковано 15.06.04. Бюл. №6. Підписне Тираж 28 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A cable compound

Автори англійською

Kubrak Halyna Vasylivna, Charnosh Yaroslav Mykhailovych, Charnosh Marian Mykhailovych, Fast Oleksandr Oleksandrovych, Demianova Liudmyla Ivanivna

Назва патенту російською

Смазка канатная

Автори російською

Кубрак Галина Васильевна, Чарнош Ярослав Михайлович, Чарнош Марьян Михайлович, Фаст Александр Александрович, Демьянова Людмила Ивановна

МПК / Мітки

МПК: C10M 157/00, C10M 141/00

Мітки: канатне, мастило

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-5751-mastilo-kanatne.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастило канатне</a>

Подібні патенти