Мобільний радіотелефонний термінал з додатковим зчитувачем чіп-карт

Номер патенту: 41456

Опубліковано: 17.09.2001

Автор: Сентінеллі Мауро

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мобільний радіотелефонний термінал з додатковим зчитувачем чіп-карт, який містить додатковий зчитуючий пристрій для обслуговування чіп-карт стандартного формату, причому згаданий додатковий зчитуючий пристрій є другим зчитувачем, який має стандартний формат у випадку термінала GSM, і здатний розміщувати та обслуговувати завчасно сплачену чіп-карту, у якій зберігається інформація про наявну суму кредиту на користування телефонними послугами та у якій передбачено засоби для здійснення сплати за послуги мобільного радіотелефону, який відрізняється тим, що у терміналах типу GSM додатковий зчитувач виконаний з можливістю зчитування SIM-карт формату ID-1 при таких можливих робочих умовах двох зчитувачів:

- якщо SIM-карта завантажена у ординарний зчитувач, а у додатковий зчитувач ID-1 не встановлено жодної карти, термінал типу GSM обробляє SIM-карту ординарного зчитувача;

- якщо SIM-карта завантажена в ординарний зчитувач, а друга SIM-карта завантажена у додатковий зчитувач ID-1, термінал GSM обслуговує тільки SIM-карту додаткового зчитувача ID-1;

- якщо SIM-карта не завантажена в ординарний зчитувач, а завантажений тільки додатковий зчитувач формату ID-1, термінал GSM обслуговує SIM-карту додаткового зчитувача формату ID-1;

- якщо SIM-карта завантажена в ординарний зчитувач, а у додатковий зчитувач завантажена завчасно сплачена карта, термінал GSM обробляє SIM-карту ординарного зчитувача; сплату виконують за допомогою завчасно сплаченої карти, установленої у додатковий зчитувач.

Текст

Мобільний радіотелефонний термінал з додатковим зчитувачем чіп-карт, який містить додатковий зчитуючий пристрій для обслуговування чіпкарт стандартного формату, причому згаданий додатковий зчитуючий пристрій є другим зчитувачем, який має стандартний формат у випадку термінала GSM, і здатний розміщувати та обслуговувати завчасно сплачену чіп-карту, у якій зберігається інформація про наявну суму кредиту на користування телефонними послугами та у якій передба C2 (54) МОБІЛЬНИЙ РАДІОТЕЛЕФОННИЙ ТЕРМІНАЛ З ДОДАТКОВИМ ЗЧИТУВАЧЕМ ЧІП-КАРТ 41456 чем чіп-карт, який обслуговує завчасно сплачену чіп-карту (другий зчитувач відповідає стандартному формату у разі використання терміналів типу GSM), в якій зберігається інформація про суму наявного кредиту для користування телефонними послугами; згадана чіп-карта містить у собі також засоби для сплати за послуги мобільного радіотелефонного зв'язку. Додатковий зчитувач чіп-карт відповідає стандарту ISO 7816-2 формату ID-1, він здатен зчитувати карти з шістьома контактами, а також вісьмома контактами. Оскільки мобільний радіотелефонний термінал є сумісним із сітьовим стандартом, він здатен виконувати усі функції, передбачені у мережі, і додатково може виконувати функції, пов'язані з обслуговуванням чіп-карт. У терміналах типу GSM додатковий зчитувач повинен бути реалізований таким чином, щоб бути здатним зчитувати ідентифікаційні карти (SIM) (Subscriber Identity Module = Модуль Ідентифікації Абонента), які мають формат ID-1. Робочі умови термінала, що містить два зчитувачі чіп-карт, у цьому випадку можуть, бути такі: - якщо SIM-карта установлена у звичайний (ординарний) зчитувач, а у додатковий зчитувач формату ID-1 не установлено жодної карти, термінал типу GSM обслуговує SIM-карту ординарного зчитувача; - якщо установлено дві SIM-карти, SIM-карта ординарного зчитувача та SIM-карта додаткового зчитувача формату ID-1, термінал GSM обслуговує тільки SIM-карту додаткового зчитувача формату ID-1; - якщо ординарний, або звичайний зчитувач не завантажений, а завантажений лише додатковий зчитувач формату ID-1, термінал GSM обслуговує SIM-карту додаткового зчитувача формату ID-1; - якщо ординарний зчитувач завантажений і завчасно сплачена карта завантажена у додатковий зчитувач, термінал GSM обслуговує SIM-карту ординарного зчитувача; сплату здійснюють за допомогою завчасно сплаченої карти, установленої у додатковий зчитувач. Додатковий зчитувач термінала здатен також виконувати такі функції: - дозволяє автоматично і просто (без видалення будь-яких механічних частин термінала) установлювати та видаляти чіп-карту; - запобігає переміщенню карти під час телефонної розмови, за винятком випадку, коли кредит вичерпано, оскільки у цьому випадку карта повинна бути замінена; - автоматично виявляє можливі зовнішні зв'язки з картою, припиняючи їхню дію. Термінал, оснащений додатковим зчитувачем, показує на дисплеї залишок кредиту завчасно сплаченої карти за таких робочих обставин: - якщо термінал знаходиться у очікуючому режимі і для того, щоб його запитати, користувач повинен скористатися клавіатурою; - впродовж сплаченого телефонного виклику (виконаного з термінала, оснащеного додатковим зчитувачем). Додатковий зчитувач термінала здатен також виконувати такі обслуговуючі процедури (крім звичайних стандартних процедур мережі): - підтвердження достовірності чіп-карти; - зменшення суми кредиту чіп-карти під час телефонної розмови; - заміна чіп-карти, яка вичерпана. Практична реалізація винаходу, вищеподаний опис якого має ілюстративний характер, безумовно не може бути інтерпретована обмежено. Численними та різноманітними можуть бути конфігурації пристроїв, які, опираючись на базовий принцип, сформульований у пункті 1 формули винаходу, використовують додатковий зчитувач завчасно сплачених чіп-карт з метою забезпечення оптимального функціонування термінала, на якому він розміщений. Додаткове використання винаходу за прямим призначенням може стосуватися телефонної мережі загального користування, впровадженої на річкових паромах, де термінали інтегровані у мережу з централізованим керуванням і де термінал починає функціонувати після того, як у нього встановлена SІM-карта, що дозволяє ідентифікувати користувача. У терміналах такого типу, підключених до мережі, наявність подвійного зчитувача для обслуговування завчасно сплачених чіп-карт також призводить до збільшення об'єму послуг, пов'язаних із самим терміналом. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mobile radiotelephone terminal with additional chip-card reader

Автори англійською

Sentinelli Mauro

Назва патенту російською

Мобильный радиотелефонный терминал с дополнительным считывателем чип-карт

Автори російською

Сентинелли Мауро

МПК / Мітки

МПК: H04M 1/02, H04Q 7/00

Мітки: зчитувачем, мобільній, термінал, додатковим, радіотелефонний, чіп-карт

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-41456-mobilnijj-radiotelefonnijj-terminal-z-dodatkovim-zchituvachem-chip-kart.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мобільний радіотелефонний термінал з додатковим зчитувачем чіп-карт</a>

Подібні патенти