Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування олійних культур, що включає послідовне вирощування на одному полі упродовж одного польового сезону двох олійних культур, який відрізняється тим, що як першу олійну культуру з коротким вегетаційним періодом використовують рижій озимий чи ярий, який збирають у фазі повної стиглості з одночасним подрібненням та розкиданням соломи по полю, а як другу - гірчицю білу, перед посівом якої проводять дискування стерні в 2 сліди на глибину 6-8 см та вносять 100-120 кг/га аміачної селітри, при цьому посіви гірчиці білої використовують як сидерати, рослини яких у фазі бутонізації-цвітіння дискують в 2 сліди важкими дисковими боронами та приорюють оборотними плугами, а після цього вирівнюють поверхню поля та висівають під зиму соняшник або сафлор.

Текст

Спосіб вирощування олійних культур, що включає послідовне вирощування на одному полі упродовж одного польового сезону двох олійних культур, який відрізняється тим, що як першу 3 41285 кові умови живлення. В багаторічних посівах це призводить до випадання окремих компонентів, що робить суміш якісно нестійкою. Разом з тим, вирощування сумішей в значній мірі ускладнює догляд за компонентами (злакові, бобові та інші). Крім того, повністю виключається дозоване внесення добрив по компонентах та не досить ефективно використовуються гербіциди. Відомий також спосіб вирощування кукурудзи на силос, що передбачає висів різних по стиглості сортів і гібридів чергуючими рядами [6]. Недоліком відомого способу є те, що ці посіви не забезпечують підвищення продуктивності, неефективно використовується ґрунтова волога та елементи живлення. Відомий спосіб вирощування проміжної культури, що включає агротехнічні операції по вирощуванню рису, передзбиральне видалення води з чеків та авіапосів проміжної культури з послідуючим збиранням врожаю рису по сходам проміжної культури [7]. До недоліків цього способу слід віднести погане проростання насіння через появу ґрунтової кірки на поверхні та значне пошкодження сходів проміжної культури збиральною технікою. Метою корисної моделі є підвищення виходу продукції з поля шляхом поліпшення умов розвитку рослин. Поставлена мета досягається тим, що в способі вирощування олійних культур, що включає послідовне вирощування на одному полі упродовж одного польового сезону двох олійних культур, відповідно до корисної моделі, в якості першої олійної культури з коротким вегетаційним періодом використовують рижій озимий чи ярий, котрий збирають в фазі повної стиглості з одночасним подрібнюванням та розкиданням соломи по полю, а в якості другої - гірчицю білу, перед посівом якої проводять дискування стерні в 2 сліди на глибину 6-8см та вносять 100-120кг/га аміачної селітри, при цьому посіви гірчиці білої використовують в якості сидератів, рослини яких в фазі бутонізації - цвітіння дискують в 2 сліди важкими дисковими боронами та приорюють оборотними плугами, а після цього проводять вирівнювання поверхні поля та висівають під зиму соняшник або сафлор. Спосіб здійснюють таким чином. Одночасно зі збиранням попередника (озимої пшениці чи ячменю) подрібнену солому розкидають по полю та разом пожнивним лущенням стерні на глибину 68см вносять азотні добрива з розрахунку 8-10кг діючої речовини на 1т соломи. Якщо грунт пересушений та ущільнений - застосовують дискові борони. Глибина обробітку залежить від фізичного Комп’ютерна верстка Л. Купенко 4 стану, вологості, механічного складу грунту, характеристики забур'яненості поля і становить 6-8 до 10-12см. Повторне лущення стерні здійснюють при появі бур'янів за 2-3 тижні до оранки, яку проводять на глибину 22-25см оборотними плугами в агрегаті з шлейф-вирівнювачами або зубовими боронами. Весною проводили передпосівну підготовку грунту, посів та ущільнення посівів котками. Збирання рижію проводять в фазі повної стиглості з одночасним подрібненням та розкиданням соломи по полю. Перед посівом гірчиці білої проводять дискування стерні в 2 сліди на глибину 6-8см та вносять 100-120кг/га аміачної селітри. При цьому посіви гірчиці білої використовують в якості сидератів, рослини якої в фазі бутонізації-цвітіння дискують в 2 сліди важкими дисковими боронами та приорюють оборотними плугами. Після цього проводять вирівнювання поверхні поля та висівають під зиму соняшник або сафлор, коли середньодобова температура повітря не перевищує 6°С та при середній температурі грунту в останні 15 діб не вище 4°С. При сівбі у ці строки повністю виключається несприятлива дія на культуру температурного фактора, так як підвищення температури може призвести до передчасного проростання та загибелі насіння. Запропонований спосіб дасть змогу одержувати більші і кращої якості урожаї олійних і інших сільськогосподарських культур. Джерела інформації: 1. Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Рослинництво. - К.: Аграрна освіта, 2001. 396с. 2. Чехов А. В. Мелкосемянные масличные культуры в степной зоне юга Украины // Науково технічний бюллетень ЮК УААН, Запоріжжя. - Вип. 8. - 2003. - С.172-190. 3. Шляхи підвищення родючості грунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва: Рекомендації по підвищенню ефективної родючості грунтів за рахунок місцевих сировинних ресурсів, біологізації землеробства та оптимального використання мінеральних добрив/ За ред. Акад. УААН Б. С. Носка. - К.: Аграрна наука, 1999. - 5с. 4. Мокий Н. Н. Земледелие и растениеводство. М., Сельхозиздат, 1957. - с. 155-157. 5. Лупашку М. Ф. Смешанные посевы силосных культур. М., «Колос», 1965. 6. А. с. СССР №245916, МКИ А01С7/00, 1960. 7. Кучеренко В. В., Чумак В. В. Посев сельскохозяйственных культур в неубранный рис. Бюллетень научно-технической информации ВНИИ риса, 1973, вып. 11., с. 35-37. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for growing oil crops

Автори англійською

Boiko Kostiantyn Yakovych, Vakhnenko Svitlana Valeriivna, Zhernova Natalia Petrivna, Chekhov Anatolii Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ выращивания масличных культур

Автори російською

Бойко Константин Яковлевич, Вахненко Светлана Валерьевна, Жернова Наталья Петровна, Чехов Анатолий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01C 7/00

Мітки: культур, спосіб, олійних, вирощування

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-41285-sposib-viroshhuvannya-olijjnikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування олійних культур</a>

Подібні патенти