Пристрій дистанційного керування механізмами для намотування і розмотування троса скреперної лебідки

Номер патенту: 33851

Опубліковано: 10.07.2008

Автори: Неруш Микола Миколайович, Митрофанов Сергій Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій дистанційного керування механізмом для намотування і розмотування троса скреперної лебідки, що містить розміщену в корпусі гідророзподільну систему з дистанційним пультом керування, механізм для намотування і розмотування троса скреперної лебідки, що містить гальмівні барабани з гальмівними стрічками, кінематично з'єднаними з виконавчим механізмом, який відрізняється тим, що виконавчий механізм виконаний у вигляді гідропневматичного циліндра, гідравлічно з'єднаного з гідророзподільною системою через дистанційний пульт керування, при цьому шток гідропневматичного циліндра з'єднаний з одним з кінців гальмівної стрічки, а циліндр з'єднаний з іншим кінцем згаданої гальмівної стрічки і забезпечений втулкою, коаксіально насадженою на гідропневматичний циліндр з можливістю переміщення уздовж нього і фіксації його положення на циліндрі.

2. Пристрій дистанційного керування механізмами для намотування і розмотування троса скреперної лебідки за п. 1, який відрізняється тим, що з гідророзподільною системою через дистанційний пульт керування зв'язана штокова порожнина гідропневматичного циліндра, а поршнева порожнина заповнена стисненим повітрям через зворотний клапан.

Текст

Корисна модель відноситься до гірничої промисловості і може бути використовуватися в механізмах для намотування або розмотування канатів, тросів, зокрема скреперної лебідки для переміщення різних вантажів в шахтних виробленнях. Відома шахтна лебідка по патенту України на корисну модель №3650, МПК (2006) B66D1/14, B66D1/02, дата подання 20.01.2004, дата набуття чинності 15.12.2004, що містить механізм для намотування і розмотування троса скреперної лебідки, включаючий гальмівні барабани з гальмівними стрічками кінематичне пов'язаними з виконавчим механізмом. Недоліком приведеної шахтної лебідки є те, що керування гальмівними стрічками здійснюється уручну, де за допомогою важелів, впливають безпосередньо на гальмівну стрічку, яка навантажує або розвантажує гальмівні барабани, і залежно від величини навантаження на них барабан змінює швидкість обертання аж до повної зупинки тобто загальмовування одного з барабанів з одночасним розгальмовуванням іншого барабана. Із збільшенням потужності лебідки збільшується зусилля необхідне для загальмовування барабана, для чого подовжують важіль і відповідно збільшують час розгальмовування, внаслідок чого відбувається ривок і перенапускання троса. Трос, що сплітався йде у різних напрямах, швидко зношується або обривається. Найближчим аналогом до корисної моделі, що заявляється, по сукупності ознак і очікуваному технічному результату є пристрій для керування дисковим гальмом за деклараційним патентом України №56580, МПК (2006), B66D5/14, F16D55/22, дата подання 25.07.2002, дата набуття чинності 15.05.2003, що містить, розміщений в корпусі гідророзподільну систему з дистанційним пультом керування, механізм для намотування і розмотування троса скреперної лебідки, включаючий гальмівні барабани з гальмівними стрічками кінематичне пов'язаними з виконавчим механізмом. Недоліком приведеного пристрою керування, є недостатня швидкодія виконавчих механізмів гальмівних пристосувань, які приводяться в дію гідроциліндрами і поворотними пружинами. Це також приводить до збільшення часу загальмовування або розгальмовування. При такому режимі керування натягненням троса також виникають ривки, які приводять до його перенапусканню , подальшому швидкому зносу або обриву. В основу корисної моделі поставлена задача, удосконалити пристрій дистанційного керування механізмом для намотування і розмотування троса скреперної лебідки шляхом зміни форми виконання виконавчого механізму гальмівних пристосувань, підвищити швидкодію виконавчого механізму, поліпшити режим керування механізмом для намотування і розмотування троса і, за рахунок цього, підвищити експлуатаційні властивості троса і скреперної лебідки в цілому. Задача вирішена тим, що в пристрої дистанційного керування механізмом для намотування і розмотування троса скреперної лебідки включаючому розміщений в корпусі гідророзподільну систему з дистанційним пультом керування, механізм для намотування і розмотування троса скреперної лебідки що містить гальмівні барабани з гальмівними стрічками кінематичне пов'язаними з виконавчим механізмом, згідно корисної моделі, виконавчий механізм виконаний у вигляді гідропневматичного циліндра, гідравлічне пов'язаного з гідророзподільною системою через дистанційний пульт керування, при цьому шток гідропневматичного циліндра пов'язаний з одним з кінців гальмівної стрічки, а циліндр пов'язаний з іншим кінцем згаданої гальмівної стрічки і забезпечений втулкою коаксіальне насадженої на гідропневматичний циліндр з можливістю переміщення уздовж нього і фіксації його положення на циліндрі. Згідно корисної моделі з гідророзподільною системою через дистанційний пульт керування зв'язана штокова порожнина гідропневматичного циліндра, а поршнева порожнина заповнена стислим повітрям через зворотний клапан. Виконання виконавчого механізму у вигляді гідропневматичного циліндра, у якого шток гідропневматичного циліндра пов'язаний з одним з кінців гальмівної стрічки, а циліндр пов'язаний з іншим кінцем згаданої гальмівної стрічки дозволило підвищити швидкодію виконавчого механізму, поліпшити режим керування механізмами для намотування і розмотування троса і, за рахунок цього, підвищити експлуатаційні властивості троса скреперної лебідки. Сутність корисної моделі пояснюється кресленням, на якому представлений пристрій дистанційного керування механізмами для намотування і розмотування троса скреперної лебідки. Пристрій дистанційного керування механізмами для намотування і розмотування троса скреперної лебідки містить, розміщену в корпусі гідророзподільну систему 1 з дистанційним пультом керування 2, механізм для намотування і розмотування троса скреперної лебідки, що включає гальмівні барабани 3 з гальмівними стрічками 4 кінематичне пов'язаними з виконавчими механізмами. Виконавчий механізм виконаний у вигляді гідропневматичного циліндра 5 гідравлічне пов'язаного з гідро розподільною системою 1 через дистанційний пульт керування 2. При цьому штоки 6 згаданих гідропневматичних циліндрів 5 пов'язані з одним з кінців гальмівної стрічки 4, а циліндр пов'язаний з іншим кінцем згаданої гальмівної стрічки 4 і забезпечений втулкою 7 коаксіальне насадженої на згаданий циліндр з можливістю переміщення уздовж нього і фіксації його положення на циліндрі 5. Штокова порожнина гідропневматичного циліндра 5 сполучена гідролінією 16 з гідророзподільною системою 1 через дистанційний пультом керування 2. Поршнева порожнина гідропневматичного циліндра 5 заповнена стислим повітрям через зворотний клапан 8. Гідророзподільна система керування містить електродвигун 9, маслобак 10, маслонасос 11, фільтри 12, запобіжні клапани 13, вимірювальні прилади 14, гідророзподільники 15 і гідролінії 16. Пристрій дистанційного керування механізмом для намотування і розмотування троса скреперної лебідки працює таким чином. У початковому положенні, розміщена в корпусі гідророзподільна система 1 з дистанційним пультом керування 2 встановлена на безпечній відстані від механізму для намотування і розмотування троса скреперної лебідки. Поршневі порожнини гідропневматичних циліндрів 5 заповнені стислим повітрям через зворотні клапана 8. До штокових порожнин гідропневматичних циліндрів 5 підведені гідролінії 16 з виходу гідро розподільника 15, керовані з дистанційного пульта керування 2. Далі приводять в дію гідророзподільну систему 1. Для чого включають електродвигун 9. Маслонасос 11, подає робочу рідину з маслобака 10 через фільтри 12, запобіжні клапани 13 в гідророзподільник 15. Керуванням гідро розподільниками 15 з пульта керування, регулюють подачу робочої рідини через гідролінії 16 в штокові порожнини гідро пневматичних циліндрів 5. При нагнітанні робочої рідини в штокову порожнину гідропневматичного гідроциліндра 5, його шток приводить в дію кінець гальмівної стрічки 4 в напрям до її іншого кінця. Внаслідок чого, гальмівна стрічка 4 із зусиллям обжимає гальмівний барабан 3 і загальмовує його. Загальмовуванням гальмівного барабана 3 забезпечується відключення механізму намотування або розмотування тросу скреперної лебідки. Зусилля стискування гальмівної стрічки 4 регулюється запобіжними клапанами 13, максимальне навантаження в яких виставляється за свідченнями вимірювальних приладів 14, зокрема манометра. Оскільки, поршнева порожнина заповнена стислим повітрям і утримується зворотним клапаном 8, то у момент припинення подачі робочої рідини в штокову порожнину гідропневматичних циліндрів 5 через гідро розподільники 15, кінець гальмівної стрічки 4 під дією тиску стислого повітря на шток циліндра 5 швидко повертається в первинне положення і розгальмовує відповідний гальмівний барабан 3, що приводить в дію механізми намотування або розмотування скреперної лебідки. При виникненні в режимі загальмовування, люфту між кінцями гальмівної стрічки 4 за допомогою втулки 7 його компенсують, шляхом її переміщення уздовж циліндра 5 з подальшою фіксацією її положення.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device of remote control of mechanism for winding and unwinding of rope of scraper winch

Автори англійською

Nerush Mykola Mykolaiovych, Mytrofanov Serhii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Устройство дистанционного управления механизмом для намотки и размотки троса скреперной лебедки

Автори російською

Неруш Николай Николаевич, Митрофанов Сергей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B66D 5/00, B66D 1/00

Мітки: дистанційного, керування, скреперної, розмотування, намотування, троса, лебідки, пристрій, механізмами

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-33851-pristrijj-distancijjnogo-keruvannya-mekhanizmami-dlya-namotuvannya-i-rozmotuvannya-trosa-skreperno-lebidki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій дистанційного керування механізмами для намотування і розмотування троса скреперної лебідки</a>

Подібні патенти