Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб обробки різанням плоских поверхонь деталей, в якому зрізання стружки здійснюють різальним диском, який відрізняється тим, що торцеву поверхню диска встановлюють під кутом 3...5° до площини оброблюваної поверхні.

Текст

Спосіб обробки різанням плоских поверхонь деталей, в якому зрізання стружки здійснюють різальним диском, який відрізняється тим, що торцеву поверхню диска встановлюють під кутом 3...5° до площини оброблюваної поверхні. (19) (21) 97105201 (22) 24.10.1997 (24) 15.11.2000 (33) UA (46) 15.11.2000, Бюл. № 6, 2000 р. (72) Зарубицький Євген Ульянович, Покинтелиця Микола Іванович, Кривобоков Владислав Анатолійович 29929 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 35 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of working by cutting of flat surfaces

Автори англійською

Zarubytskyi Yevhen Ul’ianovych, Pokyntelytsia Mykola Ivanovych, Kryvobokov Vladyslav Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ обработки резанием плоских поверхностей

Автори російською

Зарубицкий Евгений Ульянович, Покинтелица Николай Иванович, Кривобоков Владислав Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B23D 23/00

Мітки: обробки, поверхонь, різанням, плоских, деталей, спосіб

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-29929-sposib-obrobki-rizannyam-ploskikh-poverkhon-detalejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обробки різанням плоских поверхонь деталей</a>

Подібні патенти