Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Музичний автомат, що містить процесорний блок, дисплей, блок зберігання інформації, приймач грошової одиниці, джерело електроживлення, приймач сигналів дистанційного керування, акустичну систему і пульт керування, який відрізняється тим, що він додатково має електронний цифро-аналоговий перетворювач і перемикач дискретних цифрових сигналів, при цьому виходи приймача сигналів дистанційного керування, пульта керування, перемикача дискретних цифрових сигналів і приймача грошової одиниці підключені до входу електронного цифро-аналогового перетворювача, вихід якого підключений до входу процесорного блока.

Текст

Корисна модель відноситься до засобів зберігання і відтворення записаної інформації, зокрема до музичних апаратів і може бути використано для платного музичного супроводу різних розважальних заходів в суспільних і культурних закладах. Шляхом модифікації управляючої програми, можлива адаптація автомата для відображення інших типів даних, наприклад, текстів, слайдів і відео. Відомий музичний автомат по [деклараційному патенту України на корисну модель №6639 U, МПК A 63F 5/00 (2006), G 07F 17/00 (2006), G07F 17/30 (2006), опубл. 16.05.2005, бюл. №5/2005], що містить, процесорний блок, дисплей, блок зберігання інформації, приймач грошової одиниці, джерело електроживлення, приймач сигналів дистанційного керування, акустичн у систему і п ульт керування. Найближчим аналогом до корисної моделі, що заявляється, по сукупності ознак і очікуваному технічному результату є корисна модель на застосування персонального комп'ютера в поєднанні із зовнішніми пристроями як музичний апарат по [деклараційному патенту України на корисну модель №9717 U, МПК G 10Н 1/00 (2006), G 07F 17/00 (2006), опубл. 17.10.2005, бюл. №10/2005], що містить, процесорний блок, дисплей, блок зберігання інформації, приймач грошової одиниці, джерело електроживлення, приймач сигналів дистанційного керування, акустичну систему і пульт керування. Загальним недоліком приведених музичних апаратів є недостатня оперативність в обслуговуванні, а також нетехнологічність його виробництва. Враховуючи те, що в даних апаратах, як процесорний блок використовують персональні комп'ютери, то при підключенні різних зовнішніх пристроїв, таких як приймач грошової одиниці, пульт керування, приймач сигналів дистанційного керування, виникають певні технологічні проблеми, пов'язані з узгодженням робочих параметрів персонального комп'ютера з робочими параметрами згаданих зовнішніх пристроїв. Це робить виробництво музичних апаратів нетехнологічним. В основу корисної моделі поставлена задача, удосконалити музичний апарат, шляхом введення нових елементів і взаємозв'язку між ними, забезпечити обробку інформації залежно від заданого формату і, за рахунок цього підвищити оперативність і культуру обслуговування і забезпечити технологічність його виробництва. Задача вирішена тим, що музичний автомат, що містить процесорний блок, дисплей, блок зберігання інформації, приймач грошової одиниці, джерело електроживлення, приймач сигналів дистанційного керування, акустичну систему і пульт керування, згідно корисної моделі, він забезпечений електронним цифро-аналоговим перетворювачем і перемикачем дискретних цифрових сигналів, при цьому виходи приймача сигналів дистанційного керування, пульта керування, перемикача дискретних цифрових сигналів і приймача грошової одиниці підключені до входу електронного цифро-аналогового перетворювача, вихід якого підключений до входу процесорного блоку. Введення електронного цифро-аналогового перетворювача і перемикача дискретних цифрових сигналів в новому взаємозв'язку із зовнішніми пристроями процесорного блоку дозволило здійснити попередню обробку інформації, адаптовану для подальшої обробки простішими мікропроцесорними засобами, зокрема персональними комп'ютерами, залежно від заданого формату обробки і за рахунок цього підвищити оперативність і культур у обслуговування і забезпечити технологічність його виробництва. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, на якому представлена блок-схема музичного автомата. Музичний автомат містить процесорний блок 1, дисплей 2, блок зберігання інформації 3, приймач грошової одиниці 4, джерело електроживлення 5 приймач сигналів дистанційного керування 6, і акустичну систему 7 що складається з підсилювача звуку 8 і динаміків 9, пульт керування 10, електронний цифро-аналоговий перетворювач 11 і перемикач дискретних цифрових сигналів 12. Виходи приймача сигналів дистанційного керування 6, пульта керування 10, перемикача дискретних цифрових сигналів 12 і приймача грошової одиниці 4 підключені до входу цифро-аналогового перетворювача 11. Вихід електронного цифро-аналогового перетворювача 11 підключений до входу процесорного блоку. Пульт керування 10 містить кнопки керування 13: «вибір композиції», «вибір виконавця», «замовлення». Кнопки керування 13 розміщені на лицьовій панелі музичного автомата. Всі засоби, музичного автомата, за винятком пульта дистанційного керування 14 розміщені в загальному корпусі. Музичний апарат реалізується таким чином. При підключенні джерела електроживлення 5 музичного автомата до мережі він переходить в стан «черговий режим». При цьому процесорний блок 1, блок зберігання інформації 3, дисплей 2, приймач грошової одиниці 4 і електронний цифро-аналоговий перетворювач 11 знаходяться у вимкненому стані 11, а акустична система 7 у включеному стані. По команді «Включити» переданою з пульта керування 14 управляючий сигнал поступає на процесорний блок 1. Починається процес завантаження інформації з блоку зберігання інформації 3 в пам'ять процесорного блоку 1. По закінченню завантаження процесорний блок 1 видає сигнал готовності на електронний цифро-аналоговий перетворювач 11. При цьому електронний цифро-аналоговий перетворювач 11 формує сигнал на включення приймача грошової одиниці 4, приймача сигналів дистанційного керування 6 і пульт керування 10. Автомат переходить в стан «очікування» і готовий до роботи. При цьому процесорний блок 1 згідно заданій програмі видає сигнал на дисплей 2 вмісту блоку зберігання інформації 3. При натисненні кнопки керування 13 «вибір композиції», «вибір виконавця», «замовлення» замикаються контакти, і сигнал, по шлейфу передається в електронний цифро-аналоговий перетворювач 11, перетворений сигнал з виходу якого по кабелю інтерфейсу (USB) передається в процесорний блок 1. У процесорному блоці 1, згідно заданій програмі сигнал, що поступив, розпізнається і перетворюється в команди: «виконавець вгору», «виконавець вниз», «композиція вгору», «композиція вниз» і програма звертається до блоку зберігання інформації 3 з метою вибору потрібної музичної композиції. Інформація про вибрану композицію поступає в процесорний блок 1, де оброблюється і передається через відеовихід на дисплей 2. При надходженні грошової одиниці в приймач 4, або при введенні в дію, зокрема уручну, перемикача дискретних цифрових сигналів 12 формується один імпульс, який відповідає, наприклад монеті номіналом 50 копійок, 1 монета = 1 кредиту, залежно від вартості замовлень розраховуються по формулі: 1 замовлення = кредит x 50 копійок. Сформований імпульс подається на вхід електронного цифро-аналогового перетворювача 11, де відбувається перетворення імпульсу в сигнал, який поступає на вхід процесорного блоку 1, в якому програмне забезпечення розпізнає ці сигнали, і звертається до жорсткого диску блоку зберігання 3. Внаслідок чого відібрана для відтворення музична композиція, виводиться на дисплей 2. При натисненні кнопки 13 пульта керування 10 «замовлення», на цифро-аналоговий перетворювач 11 поступає сигнал, де оброблюється і передається на вхід процесорного блоку 1, для перевірки доступності замовлених композицій. Якщо композиції до замовлення недоступні, то ніяких процесів не відбувається, якщо композиція до замовлення доступна, то програмне забезпечення, звертаючись до блоку зберігання інформації 3, знаходить композицію і виводить на дисплей 2 назву виконавця, подає сигнал для включення підсилювача звуку 8 і починається програвання композиції в динаміках 9. Регулювання гучності відтворення музичних композицій, здійснюють з пульта дистанційного керування 14, сигнал з якого сприймається приймачем сигналів дистанційного керування 6, і передається на цифро-аналоговий перетворювач 11, де сигнал оброблюється і передається в процесорний блок 1. Перетворений сигнал згідно заданій програмі регулювання гучності задає відповідний рівень для акустичної системи 7. Одночасно з цим формується імпульс, який подається на вхід електронного цифро-аналогового перетворювача 11, де перетворені в дискретній послідовності сигнали, подаються на лампочки (на кресленні не показано) для підсвічування кнопок 13 пульта керування 10, забезпечуючи цим їх світлове мигання в певній послідовності. Кількість замовлень, кредитів, інформація про програні замовлення фіксуються і перетворюються електронним цифро-аналоговим перетворювачем 11 у відповідні сигнали згідно заданому програмному забезпеченню процесорного блоку 1.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Juke-box

Назва патенту російською

Музыкальный автомат

МПК / Мітки

МПК: G07F 17/00, G10H 1/00

Мітки: музичній, автомат

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-23357-muzichnijj-avtomat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Музичний автомат</a>

Подібні патенти