Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб обробки металічних поверхонь деталей машин шляхом механічного впливу на них енергії ударної хвилі, який відрізняється тим, що з метою усунення сульфідної, крихкості, деталі попередньо піддаються хімічній обробці мастильним концентратом з емульсола на основі лужних відходів нафтопродуктів і мил органічних кислот на протязі 1-2 хвилин.

Текст

Винахід відноситься до галузі машинобудування і може бути використаний для усунення сульфідної крихкості деталей машин, які працюють в умовах статистичних навантажень розтягу в середовищі вологого сірководню. В сучасному хімічному машинобудуванні для видобутку, зберігання і транспортування сіркової нафти і газу використовують відповідні деталі, поверхні яких зміцнюють. Відомі способи обробки металічних поверхонь вибухом не дозволяють зміцнювати поверхню деталі без зниження її корозійної стійкості (патент Великобританії № 990404, кл. В З, В 23 р; патент США № 3739614, кл. 72-56; патент Японії № 50-3035, кл. 73 В 71, 12 С4; авт. св. СРСР №224463, кл. В 21). Найбільш близькими з вищезгаданих аналогів по технічній суті є спосіб обробки металів енергією ударної хвилі, створеної вибухом заряду, полягає в тому, що на поверхню вихідного матеріалу наносять не менше 2-х шарів вибухової речовини. Це забезпечує вплив на метал енергії декількох ударних хвиль в короткий проміжок часу (опис до авт. св. СРСР № 224463, кл. В 21). Проте даний спосіб обробки не застосовується для зміцнення 1 підвищення довговічності металів, які контактують з сірководневим середовищем, поскільки не усуває сульфідну крихкість металів. Сірководень адсорбуючи на поверхні деталі, дисоціює з утворенням Іонів водню, які проникають в метал і сприяють утворенню інтеркристалітної тріщини, перпендикулярної силовому потоку, знижуючи рівень ефективної поверхневої енергії. Швидкість утворення тріщини залежить від концентрації сірководню і рН середовища, збільшуючись з концентрацією і зменшенням рН. Метою передбаченого є усунення сульфідної крихкості металічних деталей машин. Поставлена мета досягається тим, що оброблювану поверхню деталі попередньо піддають хімічній обробці мастильним концентратом з емульсола на основі лужних відходів нафтопродуктів І мил органічних кислот на протязі 1-2 хв з наступним зміцненням ЇЇ ударною хвилею. Мастильний концентрат підчас хімічної обробки деталей проникає в міжкристалічний простір, зменшуючи адсорбцію сірководню на поверхні металу. За рахунок зв'язування Іонів водню Іонами гідроксилу речовин, які входять в хімічний склад мастильного концентрату, 1 одночасно збільшується рН середовища. Наступний вплив енергією ударної хвилі прискорює десорбцію Іонів водню, що усуває сульфідну крихкість металічних поверхонь оброблюваних деталей. Приклад, Проводили хімічну обробку зразків листової сталі 20 товщиною 5 мм мастильним концентратом наступного складу: ваг.%; Зразки на 1,5 хв опускали у вищезгаданий склад мастильного концентрату, а потім на їх поверхню наносили шар вибухової речовини Л-48К товщиною 1 мм І зміцнювали енергією вибухової хвилі. Досліди проводились в середовищі сірководню на зразках не зміцнених, зміцнених енергією ударної хвилі, хімічно оброблених мастильним концентратом 1 зміцнених енергією ударної хвилі. Результати дослідів на малоциклову втому зведені в таблицю. Як видно з таблиці, хімічна обробка мастильним концентратом зразків сталі 20 з наступним зміцненням їх енергією ударної хвилі підвищує малоциклову довговічність зразків в середовищі сірководню до 15,2 тис. циклів, знижує коефіцієнт сульфідної крихкості в 3,8 рази. Використання запропонованого способу обробки металічних поверхонь деталей машин забезпечить в порівнянні з існуючими способами довговічність І надійність їх роботи в середовищі сідководню, збільшить рівень ефективної поверхневої енергії на 50% І зменшить швидкість розповсюдження тріщин на 30-40 %. Даний спосіб є ефективним І екологічно вигідним, використання якого в промисловості дасть значний економічний ефект.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of treatment of metal surfaces of machine parts

Автори англійською

Pistun Ihor Pavlovych, Berezovetskyi Andrii Petrovych, Khomiak Yosyp Vasyliovych, Teslenko Anatolii Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ обработки металлических поверхностей деталей машин

Автори російською

Пистун Игорь Павлович, Березовецкий Андрей Петрович, Хомяк Иосиф Васильевич, Тесленко Анатолий Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B21D 26/06

Мітки: спосіб, машин, поверхонь, обробки, металевих, деталей

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-17782-sposib-obrobki-metalevikh-poverkhon-detalejj-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обробки металевих поверхонь деталей машин</a>

Подібні патенти