Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гідромеханічна трансмісія транспортного засобу, яка містить гідротрансформатор та коробку передач, що включає вхідний, проміжний та вихідний вали, кінематично зв’язані поміж собою за допомогою зубчастих коліс сталого зачеплення та керованих муфт, що забезпечують одержання двох передач переднього ходу та однієї передачі заднього ходу, яка відрізняється тим, що на вхідному валу встановлено три керовані муфти, а кінематичний зв’язок проміжного вала з вихідним валом для передачі заднього ходу виконано з допомогою зубчастого колеса, жорстко встановленого на вихідному валу, і який також входить до кінематичного ланцюга однієї з передач переднього ходу.

Текст

Гідромеханічна трансмісія транспортного засобу, яка містить гідротрансформатор та коробку передач, що включає вхідний, проміжний та вихід ний вали, кінематично зв'язані поміж собою за допомогою зубчастих коліс сталого зачеплення та керованих муфт, що забезпечують одержання двох передач переднього ходу та однієї передачі заднього ходу, яка відрізняється тим, що на вхідному валу встановлено три керовані муфти, а кінематичний зв'язок проміжного вала з вихідним валом для передачі заднього ходу виконано з допомогою зубчастого колеса, жорстко встановленого на вихідному валу, і який також входить до кінематичного ланцюга однієї з передач переднього ходу Корисна модель відноситься до транспортного машинобудування, зокрема до трансмісій транспортних засобів й може бути використана головним чином для вилуватих навантажувачів Відома гідромеханічна трансмісія вилуватого навантажувача моделі № 150 В англійської фірми «Хайстер» [див А 3 Шевченко «Универсальные погрузчики» - М «Высшая школа», 1976, с 263] Передача складається з гідротрансформатора, двоступеневої коробки передач зі сталим зачепленням зубчастих коліс та фрикційними муфтами перемикання передач переднього та заднього ходу Недоліком такої трансмісії є складність керування перемиканням передач, тому що для забезпечення передачі крутильного моменту від вхідного вала на вихідний потрібно замикання двох фрикційних муфт передач з-за наявності складного кінематичного ланцюга фрикційних муфт, валів та зубчастих коліс Задачею корисної моделі є спрощення системи перемикання передач і, тим самим, забезпечення більшої компактності гідромеханічної трансмісії Гідромеханічна трансмісія, яка розв'язує цю задачу, містить гідротрансформатор та коробку передач, що забезпечує одержання двох передач переднього ходу та однієї передачі заднього ходу Коробка передач включає вхідний, проміжний та вихідний вали, кінематичне зв'язані поміж собою за допомогою зубчастих коліс сталого зачеплення, та керовані муфти, причому, згідно з технічним розв'язанням, на вхідному валу встановлено три керовані муфти, а кінематичний зв'язок проміжного вала з вихідним валом для передачі заднього ходу виконано з допомогою зубчастого колеса, твердо встановленого на вихідному валу, і який також входить до кінематичного ланцюга передачі переднього ходу Найбільш близьким аналогом до пропонованої корисної моделі є гідромеханічна трансмісія універсального навантажувача [див Справочник «Погрузчики» под редакцией Г П Ефимова, М «Транспорт», 1978, с 144, прототип], яка складається з гідротрансформатора та двостепеневої коробки передач, що включає вхідний, проміжний та вихідний вали, кінематично зв'язані поміж собою за допомогою зубчастих коліс сталого зачеплення та двох здвоєних фрикціонів, призначених для вмикання передач переднього та заднього ходу Недоліком такої конструкції гідромеханічної трансмісії є ускладнення системи перемикання Таке виконання гідромеханічної трансмісії дозволяє передавати потужність від вхідного вала на вихідний при вмиканні передачі переднього ходу або передачі заднього ходу замиканням однієї керованої муфти На Фіг зображено кінематичну схему гідромеханічної трансмісії со 1432 Гідромеханічна трансмісія вилуватого навантажувача містить гідротрансформатор 1 та коробку передач 2, з якою з'єднано ведучий міст, що передає крутильний момент до коліс (не показано) Коробка передач 2 включає вхідний вал З, кінематичне зв'язаний з вихідним валом 4 за допомогою зубчастих коліс 5 та 6 сталого зачеплення та керованої муфти 7, установленої на вхідному валу 3, для вмикання першої передачі переднього ходу або зубчастих коліс 8, 9 сталого зачеплення та керованої муфти 10 також установленої на вхідному валу 3 для вмикання другої передачі переднього ходу Керована муфта 11 вмикання передачі заднього ходу кінематично зв'язана з проміжним валом 12 за допомогою зубчастих коліс 13, 14 сталого зачеплення Керовані муфти 10, 11 можуть бути виконаними у вигляді здвоєного фрикціона Гідромеханічна трансмісія винуватого навантажувача працює наступним чином Крутильний момент від двигуна (не показано) передається за допомогою гідротрансформатора 1 на вхідний вал 3 коробки передач 2 й далі при вмиканні по черзі однієї з керованих муфт 7 першої передачі або 10 другої передачі переднього ходу за допомогою зубчастих коліс 5, 6 або 8, 9 ВІДПОВІДНО - безпосередньо на вихідний вал 4 При вмиканні керованої муфти 11 заднього ходу крутильний момент від вхідного вала 3 передається на вихідний вал 4 за допомогою зубчастих коліс 13, 14, 15, проміжного вала 12 заднього ходу та зубчастого колеса 6 першої передачі переднього ходу При цьому відбувається зміна напряму обертання вихідного вала 4 Відбирання потужності на пдропривод насосів 16, 17 здійснюється від насосного колеса гідротрансформатора 1 за допомогою зубчастих коліс 18, 19, 20 Таким чином, пропонована корисна модель забезпечує компактність та спрощення конструкції гідромеханічної трансмісії та винуватого навантажувача в цілому Джерела інформації 1 А 3 Шевченко «Универсальные погрузчики» - М «Высшая школа», 1976 - с 263 Проміжний вал 12 кінематично зв'язаний з вихідним валом 4 за допомогою зубчастого колеса 15, твердо встановленого на згаданому валу 12, і який перебуває в сталому зачепленні з зубчастим колесом 6 першої передачі переднього ходу Зубчасті колеса 5, 8 та 13 установлено на вхідному валу 3 вільно, а зубчасті колеса 6, 9 та 14 на вихідному валу 4 - твердо Привод гідронасосів 16 та 17 здійснюється за допомогою зубчастого колеса 18, твердо зв'язаного з насосним колесом гідротрансформатора 1 та зубчастих коліс 19, 20, установлених на приводних валах гідронасосів 16 та 17 17/1В/ 20 9/ 2 Справочник «Погрузчики» под редакцией Г П Ефимова - М «Транспорт», 1978 - с 144, (прототип) 1О\ ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B60K 17/02

Мітки: трансмісія, транспортного, гідромеханічна, засобу

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-1432-gidromekhanichna-transmisiya-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гідромеханічна трансмісія транспортного засобу</a>

Подібні патенти