Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фрикційний варіатор, що містить ведучий і ведений конічні барабани, встановлені відповідно на ведучому та веденому валах, розташованих паралельно, та замкнений плоский пас, затиснений між конічними барабанами, який відрізняється тим, що фрикційний варіатор додатково обладнаний циліндричним роликом та віссю, на якій він вільно встановлений всередині паса з можливістю контактної взаємодії з ним, причому вісь циліндричного ролика розташована в одній площині з осями ведучого та веденого валів.

Текст

УКРАЇНА (19) UA (11)11191 (із) U (51)7F16H15/12 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОПИС ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ видається під відповідальність власника патенту (54) ФРИКЦІЙНИЙ ВАРІАТОР 1 (21)и200505350 (22) 06.06.2005 (24)15 12.2005 * • (46) 15.12.2005, Бюл. № 12, 2005 р. (72) Піпа Борис Федорович, Марченко Анатолій Іванович, Федоров Юрій Дмитрович (73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (57) Фрикційний варіатор, що містить ведучий і ведений конічні барабани, встановлені відповідно Корисна модель відноситься до загального машинобудування, а саме до фрикційного варіатора. Відомий фрикційний варіатор, що містить ведучий і ведений конічні барабани, встановлені відповідно на ведучому та веденому валах, розташованих паралельно, та замкнений плоский пас, що охоплює конічні барабани [Пронин БА. Клиноременные и фрикционные передачи и вариаторы. М., Машгиз, 1960, с.21, рис.3,а]. Наявність плоского паса, що охоплює обидва конічні барабани, призводить до зниження надійності та довговічності роботи фрикційного варіатора та привода в цілому, в якому він використовується, оскільки пас працює на розтяг Відомий також фрикційний варіатор, що містить ведучий і ведений конічні барабани, встановлені відповідно на ведучому та веденому валах, розташованих паралельно, та замкнений плоский пас, затиснений між конічними барабанами [Есипенко Я.И. Механические вариаторы скорости. К., Гостехиздат, 1961, с 144, рис.101] Затиснення замкненого плоского паса між конічними барабанами призводить до підвищення працездатності фрикційного варіатора, оскільки в цьому випадку пас працює на стиск. Але ті обставини, що плоский пас, охоплюючи один із конічних барабанів, звисає з нього вільно, призводить до нестабільності роботи фрикційного варіатора, що знижує надійність та довговічність його роботи та привода в цілому, в якому він використовується. Таким чином, в основу корисної моделі покладена задача створити такий фрикційний варіатор, на ведучому та веденому валах, розташованих паралельно, та замкнений плоский пас, затиснений між конічними барабанами, який відрізняється тим, що фрикційний варіатор додатково обладнаний циліндричним роликом та віссю, на якій він вільно встановлений всередині паса з можливістю контактної взаємодії' з ним, причому вісь циліндричного ролика розташована в одній площині з осями ведучого та веденого валів. в якому шляхом введення нових елементів та їх зв'язків, забезпечилось би підвищення довговічності роботи фрикційного варіатора. Поставлена задача вирішена тим, фрикційний варіатор, що містить ведучий і ведений конічні барабани, встановлені відповідно на ведучому та веденому валах, розташованих паралельно, та замкнений плоский пас, затиснений між конічними барабанами, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний циліндричним роликом та віссю, на якій він вільно встановлений всередині паса з можливістю контактної взаємодії з ним, причому вісь циліндричного ролика розташована в одній площині з осями ведучого та веденого валів. Обладнання фрикційного варіатора циліндричним роликом та віссю, на якій він вільно встановлений всередині паса з можливістю контактної взаємодії' з ним, причому вісь циліндричного ролика розташована в одній площині з осями ведучого та веденого валів, забезпечує стабільність положення плоского паса відносно конічних барабанів в процесі роботи фрикційного варіатора, що підвищує надійність та довговічність його роботи та привода в цілому, в якому він використовується. На кресленні представлена схема фрикційного варіатора. Фрикційний варіатор містить ведучий конічний барабан 1, встановлений на ведучому валу 2 з можливістю осьового переміщення вздовж нього, ведений конічний барабан 3, жорстко встановлений на веденому валу 4, замкнений плоский пас 5, затиснений між конічними барабанами 1, 3, та циліндричний ролик 6, вільно встановлений на осі 7 о> 11191 всередині паса 5 з можливістю контактної взаємодії' з ним, причому вісь циліндричного ролика 7 розташована в одній площині з осями ведучого 2 та веденого 4 валів. Фрикційний варіатор працює таким чином. При вмиканні привода, в складі якого використовується фрикційний варіатор (на кресленні не показаний), ведучий вал 2 з встановленим на ньому ведучим конічним барабаном 1 починає обертатися. Під дією зусилля циліндричної пружини (на кресленні не показана) ведучий конічний барабан 1, переміщуючись вздовж ведучого вала 2 вліво (згідно з кресленням), притискується до плоского паса 5 та разом з ним до веденого конічного барабана З, створюючи при цьому необхідну для роботи фрикційного варіатора силу тертя в зоні взаємодії конічних барабанів з плоским пасом. Ведений конічний барабан 3 за рахунок сил тертя починає обертатися, а разом з ним обертається і ведений вал 4, на якому він жорстко встановлений. Регулювання швидкості обертання веденого вала 4 досягається шляхом переміщення плоского паса 5 вздовж робочих поверхонь конічних барабанів 1, 3 за допомогою спеціального механізма (на кресленні не показаний). Комп'ютерна верстка А. Попік Циліндричний ролик 6, вільно встановлений на осі 7 всередині паса 5 з можливістю контактної взаємодії з ним, забезпечує стабільність положення плоского паса відносно конічних барабанів в процесі роботи фрикційного варіатора, що підвищує надійність та довговічність його роботи та привода в цілому, в якому він використовується. Нахил осі 7 циліндричного ролика 6 вибирається таким чином, щоб при переміщенні плоского паса 5 вздовж робочих поверхонь конічних барабанів 1, 3 плоский пас увесь час знаходився в контактній взаємодії з циліндричним роликом. Використання запропонованої конструкції фрикційного варіатора в приводі машин дозволяє: - розширити асортимент фрикційних варіаторів; - підвищити надійність та довговічність роботи фрикційного варіатора шляхом стабілізації положення плоского паса відносно конічних барабанів; - підвищити продуктивність машини за рахунок скорочення простоїв, зумовлених необхідністю ремонту або заміни робочих тіл фрикційного варіатора. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Friction variator

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Marchenko Anatolii Ivanovych, Fedorov Yurii Dmytrovych

Назва патенту російською

Фрикционный вариатор

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Марченко Анатолий Иванович, Федоров Юрий Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: F16H 15/08

Мітки: варіатор, фрикційний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/2-11191-frikcijjnijj-variator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фрикційний варіатор</a>

Подібні патенти