Є ще 8 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб нотографічного запису мікрохроматики, що містить запис пишучим інструментом мікрохроматики тону на п'ятилінійному стані матеріального носія, наприклад паперового, з використанням графічних символів, як графічні символи записують нотний знак у вигляді овальної головки зі штилем чи без нього відносно п'ятилінійного стану, розташований перед ним четвертитоновий знак з арабськими цифрами чи без них, що позначають десяті, соті і т.д. частки від одного центу, лінії та крапки, що позначають звуковисотну позицію у центах, який відрізняється тим, що додатково розташовують перед арабськими цифрами чи перед нотним знаком при їх відсутності знак, що складається з вертикальної прямої лінії, ліворуч і праворуч до якої приєднані короткі, розташовані під нахилом лінії з ліворуч і праворуч розташованими крапками і з додатковими елементами праворуч низу вертикальної прямої лінії у вигляді зиґзаґу з кутів, а ліворуч - примикаючими до низу цієї лінії напівкруглими дужками з можливістю з'єднання їх між собою.

Текст

Винахід належить до галузі психології символьного уявлення акустичних параметрів звуковисотних співвідношень, а більш конкретно до символьного уявлення звуковисотної мікрохроматики і може бути використаним для найбільш зручного акустичного уявлення звукових продуктів, переважно створюючих музичні твори, які містять звукорух, наприклад музичному фольклорі, а також у творах сучасних композиторів та для психологічної адаптації зорово-слухового сприйняття акустичної висоти звука. Відомо спосіб запису звуковисотних відстаней, що позначають мікро-хроматичну зміну висоти темперованого тона, який навивається системою знаків альтерації Алоїса Хаба і включає запис пишучим інструментом мікрохроматики полутона на и пятілінійному стані матеріального носія, наприклад, паперового, із використанням графічних символів у вигляді овальної головки з додаванням ліній (Ц. Когоутек, Техника композиції в музике ХХвека-М., 1976 - 367 с. – С. 99-103). Цій спосіб має певну можливість графічної фіксації мікрохроматики, однак його недоліками є неможливість графічного виразу звуковисотної відстані менш, ніж 1/12 тона, та психологічна ускладненість освоєння графічних символів. Відомо спосіб запису звуковисотності мікрохроматики тона, що містить запис пишучим інструментом мікрохроматики тона на пятилінійному стані матеріального носія, наприклад паперового, із використанням графічних символів, у якості яких записують нотний знак у вигляді овальної голівки зі штилем чи без нього відносно пятилінійного нотного стану, розташований перед ним четвертитоновий знак з арабськими цифрами позначають десяті, соті і т. д. частки від одного центу, а перед четвертитоновим знаком з арабськими цифрами чи без них записують лінії з нахилом та крапки чи їх комбінації, що позначають звуковисотну позицію у центах (Заявка на патент України №2003109439 від 20.10.2003р." Спосіб запису звуковисотності мікрохроматики тона "Заявники: Туков В.A., Алімова С.В., Алімов В.І.) Цей спосіб за технічною сутністю є найближчим до заявляемого і тому прийнятий у якості найближчого аналога. Завдяки відомому способу запису за даним аналогом досягається більш предметна можливість графічної фіксації мікрохроматики. Ознаками відомого способу запису звуковисотності, що збігаються із сутнісними ознаками заявляемого способу нотографічного запису мікрохроматики, є запис пишучим інструментом звуковисотності мікрохроматики тона на пятилінійному стані матеріального носія, наприклад паперового, із використанням графічних символів, у якості яких записують нотний знак у вигляді овальної головки зі штилем чи без нього відносно п'ятилінійного нотного стану, розташований перед ним четвертитоновий знак з арабськими цифрами чи без них, що позначають десяті, соті і т.д. частки від одного центу, лінії та крапки, що позначають звуковисотну позицію у центах. Недоліком відомого способу запису звуковистності мікрохроматики тона є громіздкість графічно нез'еднаних між собою ліній, які складають звуковисотні значення, та психологічна незручність зоровослухового сприйняття горизонтально розташованих щодо звуковисотності графічних елементів. В основу заявляемого винаходу поставлено задану такого вдосконалення способу нотографічного запису мікрохроматики, яке б дозволило відійти від громіздкості графічно незєднаних собою ліній, які складають звуковисотні значення, і набути психологічну зручність зорово-слухового прийняття оптимально розташованих щодо звуковисотності графічних елементів. Поставлена задача вирішується тим, що у заявляемому способі нотографічного запису мікрохроматики, що містять запис пишучим інструментом мікрохроматики тона на пятилінійному стані матеріального носія, наприклад, паперового, із використанням графічних символів, у якості яких записують нотний знак у вигляді овальної головки зі штилем чи без нього відносно п'ятилінійного нотного стану, розташований перед ним четвертитоновий знак з арабськими цифрами чи без них, що позначають десяті, соті і г д. частки від одного дату, лінії та крапки, що позначають звуковисотну позицію у цента х, додатково розташовують перед арабськими цифрами чи перед нотним знаком при їх відсутності знак, що складається з вертикальної прямої лінії, ліворуч і праворуч до якої приєднані короткі, розташовані під нахилом лінії з ліворуч і праворуч розташованими крапками і з додатковими елементами праворуч низа вертикальної прямої лінії у вигляді зигзагу з кутів, а ліворуч - з примикаючими до низу цієї лінії напівкруглими дужками з можливістю з'єднання їх між собою. Новими ознаками у заявляемому способі нотографічного запису мікрохроматики є те, що додатково розташовують перед арабськими цифрами чи перед нотним знаком при її відсутності знак, що складається з вертикальної прямої лінії, ліворуч і праворуч до якої приєднані короткі, розташовані під нахилом лінії з ліворуч і праворуч розташованими крапками і з додатковими елементами праворуч низа вертикальної прямої лінії у вигляді зигзагу з кутів, а ліворуч - з примикаючими до низу цієї лінії напівкруглими дужками з можливістю з'єднання їх між собою. Завдяки новим ознакам, у заявляемому способі досягається : - можливість відійти від громіздкості графічно нез'єднаних між собою ліній які складають звуковисотні значення; - психологічну можливість набути зручність зорово - слухового сприйняття оптимально розташованих щодо звуковисотності графічних елементів. Заявляємий спосіб нотографічного запису мікрохроматики пояснюється фігурами 1-13, на яких представлено: фіг.1 - нотографічний запис мікрохроматики при підвищенні в центах від основного тона у межах 1-49; фіг.2 - нотографічний запис мікрохроматики при підвищенні в центах від основного тона у межах (від "сі”) 1-49; фіг.3 – нотографічний запис мікрохроматики при підвищенні в центрах від основного тона у межах 51-99; фіг.4 - нотографічний запис мікрохроматики при підвищенні в центах від основного тона у межах (від “сі") 51-99; фіг.5 - нотографічний запис мікрохроматики при підвищенні в центах від основного тона у межах 101-149; фіг.6 - нотографічний запис мікрохроматики при підвищенні в центах від основного тона у межах 151-199 ; фіг.7- нотографічний запис мікрохроматики при зниженні у центах від основного тону у межах 49-1; фіг.8 - нотографічний запис мікрохраматики при зниженні у центах від основного тону у межах 99-51; фіг.9 - нотографічний запис мікрохроматики при зниженні у центах від основного тону у межах 149-101; фіг.10 - нотографічний запис мікрохроматики при зниженні у центах від основного тону у межах 199-151; фіг.11 - нотографічний загою мікрохроматики при підвищенні у центах від основного тона у межах 1,2849,28 (можуть буті зроблені нотографічні записи мікрохроматики при значенні у центах 1,28-99,28; 1,28-149,28; 1,28-199,28); фіг.12 - нотографічний запис мікрохроматики при зниженні у центах від основного тону у межах 4911/12 111/12 (можуть бути зроблені нотографічні записи мікрохроматики при значенні у центах 99 11/12-111/ 12;14911 /1211 1 /12; 19911 /12 -111 /12); фіг.13 - приклад конкретного виконання нотографічного запису мікрохроматики за заявляємим способом. Спосіб нотографічного запису мікрохроматики здійснюють шляхом запису пишучим інструментом на пятилініному стані матеріального носія, наприклад, паперового, графічних символів, які використовують нотний знак у вигляді овальної головки зі штилем чи без нього відносно п'ятилінійного нотного стану, розташовані перед ним четвертитоновий знак з арабськими цифрами, що позначають десяті, соті і т.д. частки від одного центу; і знак, що складіться з вертикальної прямої лінії, ліворуч і праворуч до якої приєднані короткі, розташовані під нахилом лінії з ліворуч і праворуч розташованими крапками і з додатковими елементами праворуч низа вертикальної прямої лінії у вигляді зигзагу з кутів, а ліворуч - з примикаючими до низу цієї лінії напівкруглими дужками з можливістю з'єднання їх між собою. Способом нотографічного запису мікрохроматики, поясненим фігурами 1-12, користуються таким чином. Четвертитон - четверта частина (50 центів) звуковідстані цілого тона (200 центїв). Відповідно принципу фіг.1-12, 50-центовий четвертитон складається з п'яти рівнів. Кількість розташованих під нахилом ліній ліворуч та праворуч від вертикальній прямій лінії (максимально 5) - показник звуковисотної позиції у кожному з цих п'яти рівнів. У четвертитоновій альтерації підвищення тона порядок звуковисотної позиції, яка виражена у центах, такий (фіг.1-6): У четвертитоновій альтерації зниження тона порядок звуковисотної позиції, яка виражена у центах, такий (фіг.7-1 0): Порядок викосористовуємих фігурних елементів зберігається в усіх десятках із п’яти рівнів у мікро хроматичному підвищенні або зниженні. Лінія під нахилом / або \ ліворуч або праворуч вказує на певний порядок розташування звуковисотной позиції вираженої у центах, у любому із п'яти рівнів четвертитона. Крапки поруч із лініями вказують також на певний порядок розташування звуковисотної позиції, вираженої у цента х, у будь-якому із п'яти рівнів четвертитона. Арабські цифри позначають десяті, соті і т.д. частки, вад одного центу; комбинация арабських цифр може бути у вигляді дробі, взятої від одного центу (фіг.11-12). Узгоджуючись із знаками ліній під нахилом та крапок; а також із арабськими цифрами, що позначають десяті, соті і т. д. частки від одного центу чи з комбинациями арабських цифр у вигляді дробі, взятої від одного центу, знаки підвищення (на 50 центів), (на 100 центів), (на 150 центів), (на 200 центів) і зменшення (на 50 центів), (на 100 центів), (на 150центів), (на 200 центів) вказують звуковисотну позицію, виражену у центах із відповідним додатком у бік підвищення тона, яка підсумовує значення знаків ліній під нахилом і крапок; узгоджуючись також з арабськими цифрами, що позначають десяті, соті і т.д. частки від одного центу чи з комбінаціями арабських цифр у вигляді дробі, взятої від одного центу та значення знаків, бік підвищення / (знак додає 50 центів до значення комбінації ліній під нахилом та крапок, а також арабських цифр і дробі) (знак додає 100 центів до значення комбінації ліній ліній під нахилом і крапок, а також арабських цифр і дробі), (знак додає 150 центів до значення комбінації лівій під нахилом та крапок, а також арабських цифр і дробі); у бік зменшення (знак додає 50 центів до значенні комбінації ліній під нахилом та крапок, а також арабських цифр і дробі), (знак додає 100 центів до значення комбінації ліній під нахилом та крапок, а також арабських цифр і дробі), (знак додає 150 центів до значення комбінацій ліній під нахилам та крапок, а також фабсьшх цифр і дробі). На фігурах наводяться спосіб нотографічного запису мікрохроматики до нот «ля» та «сі» за скрипковим ключем (фіг.1-12), які розташовани за звуковисотою у трьох різних октавах, а також різної тривалості - цілої, половинної, четвертної, восьмої, шістнадцятої, тридцять другої, шістдесят четвернтої. За допомогою заявляемої символики фіксують мікрохроматику, мікрохроматичні звукоряди із точністю до десятих, соти х і т.д. часток від одного центу чи дробі, взятої від одного цента. Спосіб нотографічного запису мікрохроматики можна використовувати у музичній практиці, наприклад у композиції дім позначення фактури музичних творів із абсолютною точністю до одного цента, що психологічно стримається зручніше. Приклад. Спосіб нотографічного запису мікрохроматики випробували стосовно нотного матеріалу із твору В. Тукова (Заявка на патент України №2003109439 від 20.10.2003 р. ”Спосіб запису мікрохроматики тона" Заявники: Туков В.А. Алімова С.В, Алімов В.I.; фіг.12). Отримані результати показано на фіг.13, де показаний запис звуковисотності за заявляємим способом. Твір приклада, записаний заявляємим способом, було виконано гітаристом консерваторії на електрогітарі, користуючись при цьому центововимірювальним приладом. Заявляємий спосіб психологічно сприймався зручніше, поширювалися композиторсько-виконавчі можливості, підвищувалася точність фіксації акустичної висоти звуків мікрохроматики у порівнянні зі способом по найближчому аналогу.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for notographic record of microchromatics

Автори англійською

Tukov Volodymyr Anatoliiovych, Alimova Svitlana Valeriivna, Alimov Valerii Ivanovych

Назва патенту російською

Способ нотографической записи микрохроматики

Автори російською

Туков Владимир Анатольевич, Алимова Светлана Валерьевна, Алимов Валерий Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/05, G10G 3/00

Мітки: мікрохроматики, спосіб, нотографічного, запису

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/16-72395-sposib-notografichnogo-zapisu-mikrokhromatiki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб нотографічного запису мікрохроматики</a>

Подібні патенти