Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вантажний люк літального апарата, який містить рампу з привідними гідроциліндрами і замками кріплення до конструкції фюзеляжу, шарнірно закріплену до порога вантажної кабіни, стулку з замками кріплення до конструкції фюзеляжу, задня частина якої шарнірно з'єднана з конструкцією фюзеляжу, і гермощиток з привідним гідроциліндром, верхня частина якого шарнірно з'єднана з конструкцією фюзеляжу, а нижня - взаємодіє зі стулкою, який відрізняється тим, що його оснащено пристроєм стопоріння замків рампи і стулки, а гермощиток оснащено пристроєм блокування в незакритому положенні, при цьому пристрій стопоріння замків рампи і стулки кінематично зв'язано з пристроєм блокування гермощитка.

2. Вантажний люк літального апарата за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій блокування гермощитка в відкритому положенні виконано у вигляді підпружиненого упора, закріпленого до конструкції фюзеляжу.

3. Вантажний люк літального апарата за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій стопоріння замків рампи і стулки виконано у вигляді двох валів, які встановлені на конструкції фюзеляжу вздовж прорізу вантажного люка, з'єднані між собою і мають привід повороту, при цьому один вал має упори, які мають можливість взаємодіяти з замками рампи, а другій вал має упори, які мають можливість взаємодіяти з замками стулки.

4. Вантажний люк літального апарата за п. 3, який відрізняється тим, що вал стопоріння замків стулки кінематично зв'язано з підпружиненим упором блокування гермощитка.

5. Вантажний люк літального апарата за п. 1, який відрізняється тим, що стулку оснащено встановленими на боковій поверхні роликами, які взаємодіють з уловлювачами, які встановлені на окантовці прорізу вантажного люка, при цьому у вузлах навіски стулки виконані повздовжні пази.

6. Вантажний люк літального апарата за п. 1, який відрізняється тим, що замки рампи оснащено покажчиками, які кінематично зв'язані з валом пристрою стопоріння замків рампи.

Текст

Реферат: Винахід стосується конструкції вантажного люка літального апарата. Вантажний люк літального апарата містить рампу з привідними гідроциліндрами і замками кріплення до конструкції фюзеляжу, шарнірно закріплену до порога вантажної кабіни, стулку з замками кріплення до конструкції фюзеляжу, задня частина якої шарнірно з'єднана з конструкцією фюзеляжу, і гермощиток з привідним гідроциліндром, верхня частина якого шарнірно з'єднана з конструкцією фюзеляжу, а нижня - взаємодіє зі стулкою. З метою покращення експлуатаційних можливостей та підвищення надійності, вантажний люк додатково містить пристрій стопоріння замків рампи і стулки, а гермощиток має пристрій блокування в незакритому положенні, при цьому пристрій стопоріння замків рампи і стулки кінематично зв'язано з пристроєм блокування гермощитка. Пристрій блокування гермощитка в відкритому положенні виконано у вигляді підпружиненого упора, закріпленого до конструкції фюзеляжу. Пристрій стопоріння замків рампи і стулки виконано у вигляді двох валів, які встановлені на конструкції фюзеляжу вздовж прорізу вантажного люка, з'єднані між собою і мають привід повороту, при цьому один вал має упори, які мають можливість взаємодіяти з замками рампи, а другій вал має упори, які мають можливість взаємодіяти з замками стулки. UA 114426 C2 (12) UA 114426 C2 UA 114426 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до сфери авіаційної техніки в частині вантажних люків літальних апаратів. Відомий вантажний люк літального апарата, який складається з: - рампи з приводними гідроциліндрами та замками кріплення до окантовки прорізу вантажного люка, шарнірно навішеної на порозі транспортної кабіни; - стулки з замками кріплення, задня частина якої шарнірно з'єднана з каркасом хвостової частини фюзеляжу, а передня - взаємодіє з задньою частиною рампи; - гермоперегородки з приводним гідроциліндром, верхня частина якої шарнірно зв'язана з каркасом фюзеляжу, а нижня частина має каретку, яка з'єднує гермоперегородку із стулкою (Патент США № 4498648, 1985 г., МПК B64D9/00; В64С 1/22). Стопоріння рампи в закритому положенні відбувається за допомогою штирів, встановлених у вузлах навіски рампи. Замикання стулки та гермоперегородки виконується системою штирів. Рампа має можливість поздовжнього переміщення, для чого має привод. При поздовжньому переміщенні рампи відбувається фіксування та розфіксування замків кріплення рампи. Вантажний люк має складну систему герметизації рампи, стулки, гермоперегородки та прорізу люка. Відомий вантажний люк має низькі експлуатаційні якості і надійність, оскільки: - для відкриття-закриття рампи необхідно поздовжнє її зсовування, яке потребує додаткового приводу і рухомої герметизації, пов'язаної із стопорінням вузлів навіски рампи; відкриття-закриття стулки відбувається підйомом-опусканням гермоперегородки, нижні вузли якої переміщуються за напрямними на стулці, що потребує додаткового люка або від'єднання гермоперегородки від стулки для забезпечення доступу обслуговуючого персоналу в зону за гермоперегородкою. Технічною задачею є створення вантажного люка літального апарата, в якому виключені недоліки відомих конструкцій. Для вирішення поставленої задачі вантажний люк, який має рампу з приводними гідроциліндрами і замками кріплення до конструкції фюзеляжу, шарнірно прикріплену до порога транспортної кабіни, стулку з замками кріплення до конструкції фюзеляжу, задня частина якої шарнірно з'єднана з конструкцією фюзеляжу, та гермощиток з приводним гідроциліндром, верхня частина якого шарнірно з'єднана з конструкцією фюзеляжу, а нижня - взаємодіє із стулкою, оснащеною пристроєм стопоріння замків рампи і стулки, а гермощиток оснащений пристроєм блокування в незакритому положенні, при цьому пристрій стопоріння замків рампи і стулки кінематично зв'язаний з пристроєм блокування гермощитка. Пристрій блокування гермощитка у відкритому положенні може бути виконаний у вигляді підпружиненого упора, шарнірно закріпленого до конструкції фюзеляжу. При цьому пристрій стопоріння замків рампи і стулки виконано у вигляді двох зв'язаних між собою валів, встановлених на конструкції фюзеляжу вздовж прорізу вантажного люка, які мають привод повороту, при цьому один вал має упори, які можуть взаємодіяти з замками рампи, а другий вал має упори, які можуть взаємодіяти з замками стулки. Вал стопоріння замків стулки кінематично зв'язаний з підпружиненим упором блокування гермощитка. Стулка має встановлені на бокових поверхнях ролики, які взаємодіють з уловлювачами, встановленими на окантовці прорізу вантажного люка, при цьому у вузлах навіски стулки є поздовжні пази, а замки рампи мають покажчики, кінематично зв'язані з валом пристрою стопоріння замків рампи. Технічний результат полягає в покращенні експлуатаційних можливостей та підвищенні надійності, оскільки спрощується конструкція вузлів навіски рампи та схема герметизації прорізу люка. Усунено можливість створення небезпечного тиску в фюзеляжі з не застопореними замками рампи і стулки, оскільки в цьому випадку пристрій блокування гермощитка залишить його в прочиненому положенні. Крім цього, забезпечено відсутність поздовжніх навантажень на вузлах навіски стулки при надлишковому тиску від гермощитка за рахунок того, що поздовжнє навантаження від стулки передається на конструкцію фюзеляжу через встановлені на її бокових поверхнях ролики, які взаємодіють з уловлювачами, встановленими на окантовці прорізу вантажного люка. На фіг. 1 зображено вигляд збоку на вантажний люк у закритому положенні; На фіг. 2 зображено вигляд збоку на вантажний люк у відкритому положенні; На фіг. 3 - вигляд збоку на вантажний люк в закритому положенні; На фіг. 4 - вигляд збоку на пристрій блокування гермощитка; На фіг. 5 - розріз А-А фіг.4; На фіг. 6 - вигляд збоку на ролик з уловлювачем; На фіг. 7 - вигляд збоку на вузол навішування стулки; На фіг. 8 - вигляд збоку на замок стулки; На фіг. 9 - розріз Б-Б фіг. 8; 1 UA 114426 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 На фіг. 10 - вигляд збоку на замок рампи; На фіг. 11 - вигляд В на замок рампи фіг. 10; На фіг. 12 - вигляд Г на замок рампи фіг. 10. Вантажний люк 1 складається з рампи 2, шарнірно навішеної на порозі 3 транспортної кабіни, стулки 4, шарнірно навішеної на вузлах навіски 5 в хвостовій частині фюзеляжу 6, і гермощитка 7, шарнірно навішеного на каркасі фюзеляжу 6. Рампа 2, стулка 4 і гермощиток 7 оснащені відповідно приводними гідроциліндрами 8, 9 і 10. Рампа 2 має замки 11 закритого положення, кожний з яких складається з гака 12, шарнірно з'єднаного з кронштейном 13, встановленим на конструкції фюзеляжу 6, який взаємодіє з роликом 14, закріпленим на рампі 2 (Фіг. 10-12). Тильна частина кожного гака 12 кінематично зв'язана з валом 15, встановленим вздовж краю вантажного люка, і повертається за допомогою гідроприводу 16. Кожен замок 17 стулки 4 виконаний у вигляді гака 18, закріпленого на боковій частині стулки 4 і взаємодіючого при закриті з роликом 19, встановленим на кронштейні 20, закріпленому на конструкції фюзеляжу 6. Вантажний люк обладнаний пристроєм стопоріння замків 11 і 17, відповідно рампи 2 і стулки 4, який складається з двох валів 21 і 22, встановлених на конструкції фюзеляжу 6 вздовж прорізу вантажного люка, зв'язаних між собою проміжним валом 23, які мають привод повороту 24, при цьому вал 21 має упори 25, які можуть взаємодіяти з виступами 26, які розміщаються на гаках 12 замків 11 рампи 2, а вал 22 має упори 27, які можуть взаємодіяти з гаками 18 замків 17 стулки 4. Замки 11 рампи 2 мають покажчики 28, шарнірно встановлені на кронштейнах 13 і кінематично зв'язані з валом 21. Гермощиток 7 має пристрій блокування в незакритому положенні, який виконаний у вигляді підпружиненого упору 29, шарнірно зв'язаного з конструкцією фюзеляжу. Упор 29 кінематично через тяги 31, 32, 33 і качалки 34 зв'язаний з валом 22 пристрою стопоріння замків 11 і 17 рампи 2 і стулки 4. Стулка 4 має встановлені на боковій поверхні ролики 35, які взаємодіють з уловлювачами 36, встановленими на окантовці прорізу вантажного люка 1. При цьому у вузлах 5 навіски стулки 4 виконані поздовжні пази 37. Заявлений пристрій працює наступним чином. При відкриті вантажного люка подається команда на гідропривід 24, який повертає вал 22, а також вал 21 через проміжний вал 23. При цьому разом з валами 22 і 21 повертаються стопори 25 і 27, і відбувається розблокування замків 11 рампи 2 і замків 17 стулки 4. Упор 29 пристрою блокування гермощитка 7 в прочиненому положенні повертається в положення блокування, при якому неможливе закриття гермощитка 7. Потім подається команда на гідропривід 16, який повертає вал 15, і гаки 12 виводяться із зачеплення з роликами 14, замки 11 відкриваються. Потім відбувається відкриття вантажного люка в наступній послідовності: спочатку приводний гідроциліндр 10 відхиляє гермощиток 7 всередину вантажного люка, при цьому, при своєму відкритті гермощиток 7 натискає на підпружинений упор 29 і повертає останній, пересилюючи пружину, потім приводний гідроциліндр 10 повертає стулку 4, яка притискується до гермощитка 7, потім привідний гідроциліндр 8 відхиляє рампу 2 вниз. Вантажний люк відкритий. Закриття вантажного люка виконується в зворотному порядку. Спочатку закривають рампу 2 і замки 11, повертаючи вал 15, а разом з ним і гаки 12, які входять в зачеплення з роликами 14. Потім повертають стулку 4 вниз, і при цьому гаки 18 входять в зачеплення з роликами 19 і таким чином відбувається закриття замків 17 стулки 4. Після цього подають команду на приводний гідропривід 24, який повертає вали 22 і 21, при цьому відповідно упори 27 і 25 блокують гаки 18 і 12 в закритому положенні. При цьому відбувається поворот покажчиків 28, що свідчить про закриття і блокування замків 11 рампи 2. Покажчики 28 легко видно з середини транспортної кабіни. При повороті вала 22 відбувається поворот підпружиненого упора 29 тяги 32, 31, 30 і качалки 34 в положення, при якому він не блокує закриття гермощитка 7. Потім подають команду на приводний гідроциліндр 10, який опускає гермощиток 7 вниз в закрите положення. Вантажний люк закритий. Якщо замки 11 рампи 2 або замки 12 стулки 4 не закриті, то неможливе їх стопоріння в закритому положенні, і вали 22 і 21 не будуть мати можливості повернутися на потрібний кут, що, в свою чергу, не дозволить розвернути упор 29, який створить перепону для закриття гермощитка 7. При цьому гермощиток 7 упирає в упор 29, і між гермощитком 7 і конструкцією фюзеляжу 6 утворюється щілина, яка буде візуально показувати те, що замки 11 рампи 2 або замки 12 стулки 4 не закриті, або відмовив пристрій блокування гермощитка 7, і усувається можливість створення небезпечного тиску в фюзеляжі. 2 UA 114426 C2 5 10 15 20 25 30 35 Для того, щоб не передавати поздовжні навантаження на вузли 5 навіски стулки 4 від гермощитка 7, який опирається на стулку 4, на прорізі встановлені уловлювачі 36, а на стулці 4 ролики 35, які передають це навантаження на каркас фюзеляжу. Для компенсації переміщення каркасу фюзеляжу відносно стулки 4 у вузлах 5 навіски стулки 4 є пази 37. Завдяки такому конструктивному виконанню вантажного люка 1 літального апарата з'явилася можливість виконати просту і надійну навіску рампи 2, стулки 4 і гермощитка 7, а незалежне управління гермощитка 7 забезпечує доступ за гермошпангоут без додаткових люків або операцій. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 1. Вантажний люк літального апарата, який містить рампу з привідними гідроциліндрами і замками кріплення до конструкції фюзеляжу, шарнірно закріплену до порога вантажної кабіни, стулку з замками кріплення до конструкції фюзеляжу, задня частина якої шарнірно з'єднана з конструкцією фюзеляжу, і гермощиток з привідним гідроциліндром, верхня частина якого шарнірно з'єднана з конструкцією фюзеляжу, а нижня - взаємодіє зі стулкою, який відрізняється тим, що його оснащено пристроєм стопоріння замків рампи і стулки, а гермощиток оснащено пристроєм блокування в незакритому положенні, при цьому пристрій стопоріння замків рампи і стулки кінематично зв'язано з пристроєм блокування гермощитка. 2. Вантажний люк літального апарата за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій блокування гермощитка в відкритому положенні виконано у вигляді підпружиненого упора, закріпленого до конструкції фюзеляжу. 3. Вантажний люк літального апарата за п. 1, який відрізняється тим, що пристрій стопоріння замків рампи і стулки виконано у вигляді двох валів, які встановлені на конструкції фюзеляжу вздовж прорізу вантажного люка, з'єднані між собою і мають привід повороту, при цьому один вал має упори, які мають можливість взаємодіяти з замками рампи, а другій вал має упори, які мають можливість взаємодіяти з замками стулки. 4. Вантажний люк літального апарата за п. 3, який відрізняється тим, що вал стопоріння замків стулки кінематично зв'язано з підпружиненим упором блокування гермощитка. 5. Вантажний люк літального апарата за п. 1, який відрізняється тим, що стулку оснащено встановленими на боковій поверхні роликами, які взаємодіють з уловлювачами, які встановлені на окантовці прорізу вантажного люка, при цьому у вузлах навіски стулки виконані повздовжні пази. 6. Вантажний люк літального апарата за п. 1, який відрізняється тим, що замки рампи оснащено покажчиками, які кінематично зв'язані з валом пристрою стопоріння замків рампи. 3 UA 114426 C2 4 UA 114426 C2 5 UA 114426 C2 6 UA 114426 C2 7 UA 114426 C2 8 UA 114426 C2 9 UA 114426 C2 . 10 UA 114426 C2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B64C 1/22, B64C 1/14

Мітки: апарата, вантажний, літального, люк

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/13-114426-vantazhnijj-lyuk-litalnogo-aparata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вантажний люк літального апарата</a>

Подібні патенти