Спосіб оцінки соціальної адаптованості інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів

Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки соціальної адаптованості інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів шляхом визначення рівня освіти, наявності трудового досвіду, характеристики матеріального становища сім'ї, родини, терміну інвалідності, загального рівня розвитку, рівня мовленнєвого розвитку, наявності уявлення про майбутню робітничу професію, громадської свідомості, хобі та дозвілля, навичок та звичок культурної поведінки, стосунків з друзями, наявності шкідливих звичок, якості реагування на свою фізичну неповносправність, особливостей спілкування, наявності планів на майбутнє, який відрізняється тим, що додатково визначають рівень навчальних закладів, який закінчив інвалід, якість сенсорних вад, якість самообслуговування, мотивацію до навчання, якість емоційного стану, проводять комп'ютерну електроенцефалографію і оцінюють фонову активність із визначенням математичної суми ознак оцінки соціальної адаптованості інваліда, середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда, при цьому при наявності неповної середньої освіти, яка дорівнює 1 балу, домашнього індивідуального навчання або навчання в допоміжній школі, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності досвіду роботи, який дорівнює 1 балу, тяжкого матеріального становища сім'ї, яке дорівнює 1 балу, самостійного проживання або проживання з батьками у вигляді утриманця, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, терміну інвалідності з дитинства понад три роки, який дорівнює 1 балу, виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів або середньо виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, дуже низького загального рівня розвитку або низького загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, мінімального словникового розвитку або зв'язного мовлення на побутовому рівні, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності уявлення про майбутню робітничу професію або наявності певних уявлень про майбутню робітничу професію, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам,низької громадської свідомості у вигляді переважання власних інтересів над громадськими, утриманських настроїв або слабко розвиненого почуття обов'язку перед суспільством, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності хобі та дозвілля або наявності хобі, яке пов'язане з перебуванням на самоті, дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності самообслуговування у вигляді повної залежності від інших осіб, яке дорівнює 1 балу, дуже низького рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 1 балу, відсутності друзів або заведенні знайомих без розбору, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, наявності шкідливих звичок у вигляді хронічного алкоголізму та токсикоманії або зловживання алкоголем частіше одного разу на місяць, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, наявності негативного реагування на свою фізичну неповносправність у вигляді агресивно-захисної форми поведінки, яка дорівнює 1 балу, конфліктності та агресивності або залежності, прив'язаності до оточуючих при спілкуванні, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності планів на майбутнє та при асоціальних планах або нереальних планах, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, дуже низькому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 1 балу, наявності емоційних порушень, які згруповані в клінічні синдроми, яка дорівнює 1 балу, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при відсутності альфа-ритму на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 1 балу, наявність математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межах 22-34 балів, наявність середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда до 1,6 свідчить про дезадаптацію інваліда, при наявності середньої освіти, яка дорівнює 2 балам, навчанні в допоміжній школі або в загальноосвітній школі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності досвіду надомної та легкої праці, який дорівнює 2 балам, наявності матеріального становища сім'ї на межі малозабезпеченості, яка дорівнює 2 балам, проживання з батьками у вигляді утриманця або наявності великої родини, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, терміну інвалідності внаслідок загального захворювання понад три роки, який дорівнює 2 балам, середньо виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів або при ускладненні координації рухів, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низького загального рівня розвитку або середнього загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, зв'язному мовленні на побутовому рівні або достатньому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності певних уявлень про майбутню робітничу професію або зацікавленні у майбутній робітничій професії, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності слабко розвиненого почуття обов'язку перед суспільством або наявності почуття обов'язку перед суспільством, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності хобі, яке пов'язане з перебуванням на самоті або з майбутньою робітничою професією, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низького рівня самообслуговування у вигляді значної допомоги у побуті, яке дорівнює 2 балам, низького рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 2 балам, заведенні знайомих без розбору або багатій чисельності друзів, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності зловживання алкоголем частіше одного разу на місяць або вживанні алкоголем рідше одного разу на місяць, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності негативного реагування на свою фізичну неповносправність у вигляді депресивних реакцій, яка дорівнює 2 балам, залежності, прив'язності до оточуючих при спілкуванні або сором'язливості, невпевненості у собі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності нереальних планів або при ситуативних планах, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низькому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 2 балам, наявності частих афективних реакцій, яка дорівнює 2 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при переважанні повільнохвильової активності над швидкохвильовою активністю на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 2 балам, наявність математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межах 35-56 балів, наявність середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межах 1,7-2,6 свідчить про проблемну адаптацію інваліда, при наявності середньої спеціальної освіти, яка дорівнює 3 балам, навчанні в загальноосвітній школі або середньому спеціальному закладі та вищому навчальному закладі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності постійної роботи до набуття інвалідності, який дорівнює 3 балам, наявності матеріального становища сім'ї вище межі малозабезпеченості, яка дорівнює 3 балам, наявності великої родини або власної сім'ї, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, терміну інвалідності з дитинства до трьох років, який дорівнює 3 балам, ускладненні координації рухів або відсутності сенсорних вад, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середнього загального рівня розвитку або високого загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, достатньому словниковому запасі або багатому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, зацікавленні у майбутній робітничій професії або доброму знанні майбутньої робітничої професії, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності почуття обов'язку перед суспільством або сповідання культу обов'язку перед суспільством, громадою, людством, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності хобі, яке пов'язане з майбутньою робітничою професією або активне проведення вільного часу, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, рівня самообслуговування у вигляді часткової допомоги у побуті, яке дорівнює 3 балам, середнього рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 3 балам, при багатій чисельності друзів або наявності вибіркового кола друзів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності вживання алкоголю рідше одного разу на місяць або відсутності вживання алкоголю, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності спокійного реагування на свою фізичну неповносправність, яка дорівнює 3 балам, сором'язливості, невпевненості у собі або критичності, доброзичливості, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності ситуативних планів або реальних планів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середньому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 3 балам, наявності настрою, який часто змінюється, яка дорівнює 3 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при низькій амплітуді альфа-ритму в межах 30-50 мкВ на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 3 балам, наявність математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межах 57-77 балів, наявність середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межах 2,7-3,6 свідчить про середній рівень адаптації інваліда, при наявності середньої спеціальної освіти або вищої освіти, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, навчанні в загальноосвітній школі або середньому спеціальному закладі та вищому навчальному закладі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності постійної роботи після набуття інвалідності, яка дорівнює 4 балам, наявності високого прибутку у матеріальному становищі сім'ї, яка дорівнює 4 балам, наявності великої родини або власної сім'ї, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, терміну інвалідності внаслідок загального захворювання до трьох років, який дорівнює 4 балам, ускладненні координації рухів або відсутності сенсорних вад, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середнього загального рівня розвитку або високого загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, достатньому словниковому запасі або багатому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, зацікавленні у майбутній робітничій професії або доброму знанні майбутньої робітничої професії, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності почуття обов'язку перед суспільством або сповіданням культу обов'язку перед суспільством, громадою, людством, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності хобі, яке пов'язане з майбутньою робітничою професією або активне проведення вільного часу, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності повного самообслуговування, яка дорівнює 4 балам, високого рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 4 балам, при багатій чисельності друзів або наявності вибіркового кола друзів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності вживання алкоголю рідше одного разу на місяць або відсутності вживання алкоголю, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, відсутності заважання хвороби активній життєдіяльності, яка дорівнює 4 балам, сором'язливості, невпевненості у собі або критичності, доброзичливості, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності ситуативних планів або реальних планів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, високому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 4 балам, наявності стабільного емоційного стану, яка дорівнює 4 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при амплітуді альфа-ритму в межах 50-100 мкВ на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 4 балам, наявність математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межах більше 77 балів, наявність середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межах більше 3,6 свідчить про високий рівень адаптації інваліда.

Текст

Спосіб оцінки соціальної адаптованості інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів шляхом визначення рівня освіти, наявності тр удового досвіду, характеристики матеріального становища сім'ї, родини, терміну інвалідності, загального рівня розвитку, рівня мовленнєвого розвитку, наявності уявлення про майбутню робітничу професію, громадської свідомості, хобі та дозвілля, навичок та звичок культурної поведінки, стосунків з друзями, наявності шкідливих звичок, якості реагування на свою фізичну неповносправність, особливостей спілкування, наявності планів на майбутнє, який відрізняє ться тим, що додатково визначають рівень навчальних закладів, який закінчив інвалід, якість сенсорних вад, якість самообслуговування, мотивацію до навчання, якість емоційного стану, проводять комп'ютерну електроенцефалографію і оцінюють фонову активність із визначенням математичної суми ознак оцінки соціальної адаптованості інваліда, середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда, при цьому при наявності неповної середньої освіти, яка дорівнює 1 балу, домашнього індивідуального навчання або навчання в допоміжній школі, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності досвіду роботи, який дорівнює 1 балу, тяжкого матеріального становища сім'ї, яке дорівнює 1 балу, самостійного проживання або проживання з батьками у вигляді утриманця, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, терміну інвалідності з дитинства понад три роки, який дорівнює 1 балу, виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів або середньо виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, дуже низького загального рівня розвитку або низького загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, мінімального словникового 2 (19) 1 3 32939 у вигляді утриманця або наявності великої родини, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, терміну інвалідності внаслідок загального захворювання понад три роки, який дорівнює 2 балам, середньо виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів або при ускладненні координації рухів, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низького загального рівня розвитку або середнього загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, зв'язному мовленні на побутовому рівні або достатньому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності певних уявлень про майбутню робітничу професію або зацікавленні у майбутній робітничій професії, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності слабко розвиненого почуття обов'язку перед суспільством або наявності почуття обов'язку перед суспільством, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності хобі, яке пов'язане з перебуванням на самоті або з майбутньою робітничою професією, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низького рівня самообслуговування у вигляді значної допомоги у побуті, яке дорівнює 2 балам, низького рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 2 балам, заведенні знайомих без розбору або багатій чисельності друзів, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності зловживання алкоголем частіше одного разу на місяць або вживанні алкоголем рідше одного разу на місяць, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності негативного реагування на свою фізичну неповносправність у вигляді депресивних реакцій, яка дорівнює 2 балам, залежності, прив'язності до оточуючи х при спілкуванні або сором'язливості, невпевненості у собі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності нереальних планів або при ситуативних планах, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низькому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 2 балам, наявності частих афективних реакцій, яка дорівнює 2 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при переважанні повільнохвильової активності над швидкохвильовою активністю на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 2 балам, наявність математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межах 35-56 балів, наявність середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межах 1,7-2,6 свідчить про проблемну адаптацію інваліда, при наявності середньої спеціальної освіти, яка дорівнює 3 балам, навчанні в загальноосвітній школі або середньому спеціальному закладі та вищому навчальному закладі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності постійної роботи до набуття інвалідності, який дорівнює 3 балам, наявності матеріального становища сім'ї вище межі малозабезпеченості, яка дорівнює 3 балам, наявності великої родини або власної сім'ї, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, терміну інвалідності з дитинства до трьох років, який дорівнює 3 балам, ускладненні координації рухів або відсутності сенсорних вад, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середнього загального рівня розвитку або високого загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, достатньому слов 4 никовому запасі або багатому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, зацікавленні у майбутній робітничій професії або доброму знанні майбутньої робітничої професії, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності почуття обов'язку перед суспільством або сповідання культу обов'язку перед суспільством, громадою, людством, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності хобі, яке пов'язане з майбутньою робітничою професією або активне проведення вільного часу, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, рівня самообслуговування у вигляді часткової допомоги у побуті, яке дорівнює 3 балам, середнього рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 3 балам, при багатій чисельності друзів або наявності вибіркового кола друзів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності вживання алкоголю рідше одного разу на місяць або відсутності вживання алкоголю, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності спокійного реагування на свою фізичну неповносправність, яка дорівнює 3 балам, сором'язливості, невпевненості у собі або критичності, доброзичливості, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності ситуати вних планів або реальних планів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середньому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 3 балам, наявності настрою, який часто змінюється, яка дорівнює 3 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при низькій амплітуді альфа-ритму в межах 30-50 мкВ на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 3 балам, наявність математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межах 57-77 балів, наявність середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межах 2,7-3,6 свідчить про середній рівень адаптації інваліда, при наявності середньої спеціальної освіти або вищої освіти, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, навчанні в загальноосвітній школі або середньому спеціальному закладі та вищому навчальному закладі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності постійної роботи після набуття інвалідності, яка дорівнює 4 балам, наявності високого прибутку у матеріальному становищі сім'ї, яка дорівнює 4 балам, наявності великої родини або власної сім'ї, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, терміну інвалідності внаслідок загального захворювання до трьох років, який дорівнює 4 балам, ускладненні координації рухів або відсутності сенсорних вад, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середнього загального рівня розвитку або високого загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, достатньому словниковому запасі або багатому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, зацікавленні у майбутній робітничій професії або доброму знанні майбутньої робітничої професії, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності почуття обов'язку перед суспільством або сповіданням культу обов'язку перед суспільством, громадою, людством, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності хобі, яке пов'язане з майбутньою робітничою професією або активне проведення вільного часу, які дорівнюють відповідно 3 5 32939 6 або 4 балам, наявності повного самообслуговування, яка дорівнює 4 балам, високого рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 4 балам, при багатій чисельності друзів або наявності вибіркового кола друзів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності вживання алкоголю рідше одного разу на місяць або відсутності вживання алкоголю, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, відсутності заважання хвороби активній життєдіяльності, яка дорівнює 4 балам, сором'язливості, невпевненості у собі або критичності, доброзичливості, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності ситуативних планів або реальних планів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, високому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 4 балам, наявності стабільного емоційного стану, яка дорівнює 4 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при амплітуді альфаритму в межах 50-100 мкВ на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 4 балам, наявність математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межах більше 77 балів, наявність середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межах більше 3,6 свідчить про високий рівень адаптації інваліда. Корисна модель відноситься до медицини, а саме, до реабілітації інвалідів і може бути використана в оцінці соціальної адаптованості інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів. Чисельність людей з обмеженими фізичними можливостями в Україні з кожним роком зростає [1]. Це обумовлено комплексним впливом чисельних чинників, серед яких найзначущими є природні катаклізми, техногенні катастрофи, дорожньотранспортні пригоди, наслідки аварії на Чорнобильській атомної електростанції, збільшення кількості вроджених аномалій, хронічні захворювання, травматизм на виробництві та інші [3]. В Україні загальна чисельність інвалідів складає сьогодні понад 2,4 мільйона осіб, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення [4]. Понад 600тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями потребують професійної реабілітації і працевлаштування. Це визначило необхідність створення на державному рівні ефективної системи професійної реабілітації інвалідів та забезпечення їх соціальній інтеграції [2]. Професійна реабілітація інвалідів - система заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи. Професійна реабілітація інвалідів спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами, нахилами, здібностями і станом здоров'я людини з інвалідністю та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності [1]. Процес професійної реабілітації людей з інвалідністю є комплексним і досить складним процесом, реалізація якого полягає у визначенні потреб та бажань інвалідів щодо заходів професійної реабілітації, визначення стану працездатності, реабілітаційного потенціалу та придатності до професійного навчання, формування клініко-реабілітаційних груп, реалізації, корекції та контролю виконання індивідуальної програми реабілітації (ІПР). При цьому необхідно враховувати психологічний стан інваліда, його індивідуальні нахили та здібності, рівень освіти, рівень соціальної та побутової повносправності тощо [3]. У "Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для Інвалідів", затверджених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №48/96 і виданих в 2004 році в Україні, процес реабілітації інвалідів визначено як "широке коло заходів і діяльності від початкової та більш загальної реабілітації до цілеспрямованої діяльності, наприклад, відновлення професійної працездатності" [8]. Ратифікована Верховною Радою України в 2004 році Конвенція №159 і Рекомендації №99, 168 Міжнародної Організації Праці заклали підвалини створення і передумови розбудови в Україні нової галузі знань і нового напрямку соціальної політики держави – професійної реабілітації людей з інвалідністю. Створення для інвалідів можливостей набути професійну освіту, о тримати гідну роботу та бути конкурентоспроможними на відкритому ринку праці знайшло своє відображення в Національній програмі професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005p.p. Складовою частиною цієї програми стало створення в Україні Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України - основної ланки державної системи професійної реабілітації інвалідів [6]. Програма діяльності Уряду також має одним із завдань - соціально-психологічну підтримку осіб з обмеженими фізичними можливостями [5]. Відомий спосіб оцінки соціальної адаптованості інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів, який полягає у визначенні рівня освіти, наявності трудового досвіду, терміну інвалідності, загального рівня розвитку, наявності уявлення про майбутню робітничу професію, громадської свідомості, якості самообслуговування, навичок та звичок культурної поведінки, якості реагування на свою фізичну неповносправність, наявності планів на майбутнє, мотивації до навчання, якості емоційного стану [6]. 7 32939 Спільні суттєві ознаки аналогу та корисної моделі, що заявляється: проводять визначення рівня освіти, наявності трудового досвіду, терміну інвалідності, загального рівня розвитку, наявності уявлення про майбутню робітничу професію, громадської свідомості, якості самообслуговування, навичок та звичок культурної поведінки, якості реагування на свою фізичну неповносправність, наявності планів на майбутнє, мотивації до навчання, якості емоційного стану. Однак, при цьому способі не проводиться статистична обробка отриманої інформації, що не дозволяє провести розподіл інвалідів, які перебувають на професійній реабілітації в умовах центрів професійної реабілітації, згідно їх соціальнореабілітаційного потенціалу. Також авторами зовсім не існує градації між різними інвалідами в плані їх вхідного (спочатку професійного навчання) рівня освіти, знань та вмінь. Найбільш близьким за технічною сутністю та результатом, що досягається є спосіб, який полягає у визначенні рівня освіти, наявності трудового досвіду, характеристики матеріального становища сім'ї, родини, терміну інвалідності, загального рівня розвитку, рівня мовленевого розвитку, наявності уявлення про майбутню робітничу професію, громадської свідомості, хобі та дозвілля, навичок та звичок культурної поведінки, стосунків з друзями, наявності шкідливих звичок, якості реагування на свою фізичну неповносправність, особливостей спілкування, наявності планів на майбутнє [7]. Спільні суттєві ознаки прототипу та корисної моделі, що заявляються: проводять визначення рівня освіти, наявності трудового досвіду, характеристики матеріального становища сім'ї, родини, терміну інвалідності, загального рівня розвитку, рівня мовленевого розвитку, наявності уявлення про майбутню робітничу професію, громадської свідомості, хобі та дозвілля, навичок та звичок культурної поведінки, стосунків з друзями, наявності шкідливих звичок, якості реагування на свою фізичну неповносправність, особливостей спілкування, наявності планів на майбутнє. Однак, при цьому способі також не проводиться статистична обробка отриманої інформації та її систематизація, що не дозволяє провести розподіл інвалідів, які перебувають на професійній реабілітації в умовах центрів професійної реабілітації, згідно їх соціально-реабілітаційного потенціалу. Також авторами зовсім не проведений статистичний аналіз за допомогою методів непараметричної математичної статистики, яка є досить сучасним методом обробки інформації. Також без вирішення залишається питання обґрунтування призначень заходів соціальнопсихологічного супроводження інвалідам в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів. Відсутня об'єктивна методика організації роботи найбільш високоорганізованої та високо спеціалізованої субстанції - головного мозку, який об'єднує усі функції організму інваліда, які свідчать про соціальну його орієнтованість. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу оцінки ступеня соціальної 8 адаптованості інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів, виділення чотирьох варіантів соціальної адаптованості інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів, що дозволяє значно підвищити ефективність оцінки соціальної адаптованості інваліда, класифікувати інвалідів в залежності від соціально-реабілітаційних гр уп інвалідів, які знаходяться на професійній реабілітації в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів та призначити відповідні диференційовані комплекси. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який включає визначення рівня освіти, наявності трудового досвіду, характеристики матеріального становища сім'ї, родини, терміну інвалідності, загального рівня розвитку, рівня мовленевого розвитку, наявності уявлення про майбутню робітничу професію, громадської свідомості, хобі та дозвілля, навичок та звичок культурної поведінки, стосунків з друзями, наявності шкідливих звичок, якості реагування на свою фізичну неповносправність, особливостей спілкування, наявності планів на майбутнє, новим є те, що додатково визначають рівень навчальних закладів, який закінчив інвалід, якість сенсорних вад, якість самообслуговування, мотивацію до навчання, якість емоційного стану, проводять комп'ютерну електроенцефалографію і оцінюють фонову активність із визначенням математичної суми ознак оцінки соціальної адаптованості інваліда, середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда. При цьому при наявності неповної середньої освіти, яка дорівнює 1 балу, домашнього індивідуального навчання або навчанні в допоміжній школі, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності досвіду роботи, який дорівнює 1 балу, тяжкого матеріального становища сім'ї, яке дорівнює 1 балу, самостійного проживання або проживання з батьками у вигляді утриманця, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, терміну інвалідності з дитинства понад трьох років, який дорівнює 1 балу, виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів або середньо виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, дуже низького загального рівня розвитку або низького загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, мінімального словникового розвитку або зв'язному мовленні на побутовому рівні, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності уявлення про майбутню робітничу професію або наявності певних уявлень про майбутню робітничу професію, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, низької громадської свідомості у ви гляді переважання власних інтересів над громадськими, утриманських настроїв або слабко розвиненого почуття обов'язку перед суспільством, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності хобі та дозвілля або наявності хобі, яке пов'язане з перебуванням на самоті, дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності самообслуговування у вигляді повної залежності від інших осіб, яке дорівнює 1 балу, дуже низького рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 1 балу, 9 32939 відсутності друзів або заведенні знайомих без розбору, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, наявності шкідливих звичок у вигляді хронічного алкоголізму та токсикоманії або зловживанні алкоголем частіше одного разу на місяць, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, наявності негативного реагування на свою фізичну неповносправність у вигляді агресивно-захисної форми поведінки, яка дорівнює 1 балу, конфліктності та агресивності або залежності, прив’язаності до оточуючи х при спілкуванні, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності планів на майбутнє та асоціальних планах або нереальних планах, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, дуже низькому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 1 балу, наявності емоційних порушень, які групировані в клінічні синдроми, яка дорівнює 1 балу, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при відсутності альфа ритму на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 1 балу, наявності математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межі 22 - 34 балів, наявності середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда до 1,6 свідчать про дезадаптацію інваліда. При наявності середньої освіти, яка дорівнює 2 балам, навчанні в допоміжній школі або в загальноосвітній школі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності досвіду надомної та легкої праці, який дорівнює 2 балам, наявності матеріального становища сім'ї на межі малозабезпеченості, яка дорівнює 2 балам, проживання з батьками у вигляді утриманця або наявності великої родини, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, терміну інвалідності внаслідок загального захворювання понад трьох років, який дорівнює 2 балам, середньо виражених сенсорних вад зорового та слухово го аналізаторів або ускладненні координації рухів, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низького загального рівня розвитку або середнього загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, зв'язному мовленні на побутовому рівні або достатньому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності певних уявлень про майбутню робітничу професію або зацікавленні у майбутній робітничій професії, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності слабко розвиненого почуття обов'язку перед суспільством або наявності почуття обов'язку перед суспільством, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності хобі, яке пов'язане з перебуванням на самоті або з майбутньою робітничою професією, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низького рівня самообслуговування у вигляді значної допомоги у побуті, яке дорівнює 2 балам, низького рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 2 балам, заведенні знайомих без розбору або багатій чисельності друзів, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності зловживання алкоголем частіше одного разу на місяць або вживанні алкоголем рідше одного разу на місяць, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності негативного реагування на свою фізичну неповносправність у вигляді депре 10 сивних реакцій, яка дорівнює 2 балам, залежності, прив’язаності до оточуючи х при спілкуванні або сором'язливості, невпевненості у собі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності нереальних планів або ситуативних планах, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низькому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 2 балам, наявності частих а фективних реакцій, яка дорівнює 2 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при переважанні повільнохвильової активності над швидкохвильовою активністю на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 2 балам, наявності математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межі 35 - 56 балів, наявності середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межі 1,7 - 2,6 свідчать про проблемну адаптацію інваліда. При наявності середньої спеціальної освіти, яка дорівнює 3 балам, навчанні в загальноосвітній школі або середньому спеціальному закладі та вищому навчальному закладі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності постійної роботи до набуття інвалідності, який дорівнює 3 балам, наявності матеріального становища сім'ї вище межі малозабезпеченості, яка дорівнює 3 балам, наявності великої родини або власної сім'ї, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, терміну інвалідності з дитинства до трьох років, який дорівнює 3 балам, ускладненні координації рухів або відсутності сенсорних вад, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середнього загального рівня розвитку або високого загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, достатньому словниковому запасі або багатому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, зацікавленні у майбутній робітничій професії або доброму знанні майбутньої робітничої професії, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності почуття обов'язку перед суспільством або сповіданням культу обов'язку перед суспільством, громадою, людством, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності хобі, яке пов'язане з майбутньою робітничою професією або активне проведення вільного часу, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, рівня самообслуговування у вигляді часткової допомоги у побуті, яке дорівнює 3 балам, середнього рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 3 балам, багатій чисельності друзів або наявності вибіркового кола друзів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності вживання алкоголю рідше одного разу на місяць або відсутності вживання алкоголю, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності спокійного реагування на свою фізичну неповносправність, яка дорівнює 3 балам, сором'язливості, невпевненості у собі або критичності, доброзичливості, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності ситуативних планів або реальних планів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середньому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 3 балам, наявності настрою, який часто змінюється, яка дорівнює 3 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при низькій 11 32939 амплітуді альфа - ритму в межі 30-50мкВ на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 3 балам, наявності математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межі 57 - 77 балів, наявності середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межі 2,7 - 3,6 свідчать про середній рівень адаптації інваліда. При наявності середньої спеціальної освіти або вищої освіти, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, навчанні в загальноосвітній школі або середньому спеціальному закладі та вищому навчальному закладі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності постійної роботи після набуття інвалідності, який дорівнює 4 балам, наявності високого прибутку у матеріальному становищі сім'ї, яка дорівнює 4 балам, наявності великої родини або власної сім'ї, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, терміну інвалідності внаслідок загального захворювання до трьох років, який дорівнює 4 балам, ускладненні координації рухів або відсутності сенсорних вад, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середнього загального рівня розвитку або високого загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, достатньому словниковому запасі або багатому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, зацікавленні у майбутній робітничій професії або доброму знанні майбутньої робітничої професії, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності почуття обов'язку перед суспільством або сповіданням культу обов'язку перед суспільством, громадою, людством, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності хобі, яке пов'язане з майбутньою робітничою професією або активне проведення вільного часу, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності повного самообслуговування, яка дорівнює 4 балам, високого рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 4 балам, багатій чисельності друзів або наявності вибіркового кола друзів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності вживання алкоголю рідше одного разу на місяць або відсутності вживання алкоголю, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, відсутності заважання хвороби активній життєдіяльності, яка дорівнює 4 балам, сором'язливості, невпевненості у собі або критичності, доброзичливості, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності ситуативних планів або реальних планів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, високому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 4 балам, наявності стабільного емоційного стану, яка дорівнює 4 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при амплітуді альфа ритму в межі 50-100мкВ на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 4 балам, наявності математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межі більше 77 балів, наявності середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межі більше 3,6 свідчать про високий рівень адаптації інваліда. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, за технічним результатом полягає у такому, що за наявності використання 12 таких ознак, як визначення рівня освіти, рівня навчальних закладів, які закінчив інвалід, наявності трудового досвіду, характеристики матеріального становища сім'ї, родини, терміну інвалідності, якості сенсорних вад, загального рівня розвитку, рівня мовленевого розвитку, наявності уявлення про майбутню робітничу професію, громадської свідомості, хобі та дозвілля, якості самообслуговування, навичок та звичок культурної поведінки, стосунків з друзями, наявності шкідливих звичок, якості реагування на свою фізичну неповносправність, особливостей спілкування, наявності планів на майбутнє, мотивації до навчання, якості емоційного стану, проведенні комп'ютерної електроенцефалографії і оцінки фонової активності із визначенням математичної суми ознак оцінки соціальної адаптованості інваліда, середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда нами запропоновано чотири варіанти соціальної адаптованості інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів. Завдяки використанню цього алгоритму значно підвищується ефективність оцінки соціальної адаптованості інваліда, класифікація інвалідів в залежності від соціальнореабілітаційних груп інвалідів, які знаходяться на професійній реабілітації в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів, та призначаються відповідні диференційовані комплекси. Спосіб здійснюють таким чином. Інваліду визначають рівень освіти, рівень навчальних закладів, який закінчив інвалід, наявність трудового досвіду, характеристику матеріального становища сім'ї, родини, термін інвалідності, якість сенсорних вад, загальний рівень розвитку, рівень мовленевого розвитку, наявність уявлення про майбутню робітничу професію, громадську свідомість, хобі та дозвілля, якість самообслуговування, навички та звички культурної поведінки, стосунки з друзями, наявність шкідливих звичок, якість реагування на свою фізичну неповносправність, особливості спілкування, наявність планів на майбутнє, мотивацію до навчання, якість емоційного стану, проводять комп'ютерну електроенцефалографію і оцінюють фонову активність, математичну суму ознак оцінки ступеня соціальної адаптованості інваліда, середню арифметичну суму ознак оцінки ступеня соціальної адаптованості інваліда. При наявності неповної середньої освіти, яка дорівнює 1 балу, домашнього індивідуального навчання або навчанні в допоміжній школі, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності досвіду роботи, який дорівнює 1 балу, тяжкого матеріального становища сім'ї, яке дорівнює 1 балу, самостійного проживання або проживання з батьками у вигляді утриманця, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, терміну інвалідності з дитинства понад трьох років, який дорівнює 1 балу, виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів або середньо виражених сенсорних вад зорового та слухового аналізаторів, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, дуже низького загального рівня розвитку або низького загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, 13 32939 мінімального словникового розвитку або зв'язному мовленні на побутовому рівні, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності уявлення про майбутню робітничу професію або наявності певних уявлень про майбутню робітничу професію, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, низької громадської свідомості у ви гляді переважання власних інтересів над громадськими, утриманських настроїв або слабко розвиненого почуття обов'язку перед суспільством, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності хобі та дозвілля або наявності хобі, яке пов'язане з перебуванням на самоті, дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності самообслуговування у вигляді повної залежності від інших осіб, яке дорівнює 1 балу, дуже низького рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 1 балу, відсутності друзів або заведенні знайомих без розбору, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, наявності шкідливих звичок у вигляді хронічного алкоголізму та токсикоманії або зловживанні алкоголем частіше одного разу на місяць, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, наявності негативного реагування на свою фізичну неповносправність у вигляді агресивно-захисної форми поведінки, яка дорівнює 1 балу, конфліктності та агресивності або залежності, прив’язаності до оточуючи х при спілкуванні, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, відсутності планів на майбутнє та асоціальних планах або нереальних планах, які дорівнюють відповідно 1 або 2 балам, дуже низькому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 1 балу, наявності емоційних порушень, які групировані в клінічні синдроми, яка дорівнює 1 балу, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при відсутності альфа ритму на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 1 балу, наявності математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межі 22 - 34 балів, наявності середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда до 1,6 свідчать про дезадаптацію інваліда. При наявності середньої освіти, яка дорівнює 2 балам, навчанні в допоміжній школі або в загальноосвітній школі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності досвіду надомної та легкої праці, який дорівнює 2 балам, наявності матеріального становища сім'ї на межі малозабезпеченості, яка дорівнює 2 балам, проживання з батьками у вигляді утриманця або наявності великої родини, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, терміну інвалідності внаслідок загального захворювання понад трьох років, який дорівнює 2 балам, середньо виражених сенсорних вад зорового та слухово го аналізаторів або ускладненні координації рухів, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низького загального рівня розвитку або середнього загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, зв'язному мовленні на побутовому рівні або достатньому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності певних уявлень про майбутню робітничу професію або зацікавленні у майбутній робітничій професії, які дорівнюють відповідно 2 або З балам, наявності 14 слабко розвиненого почуття обов'язку перед суспільством або наявності почуття обов'язку перед суспільством, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності хобі, яке пов'язане з перебуванням на самоті або з майбутньою робітничою професією, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низького рівня самообслуговування у вигляді значної допомоги у побуті, яке дорівнює 2 балам, низького рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 2 балам, заведенні знайомих без розбору або багатій чисельності друзів, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності зловживання алкоголем частіше одного разу на місяць або вживанні алкоголем рідше одного разу на місяць, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності негативного реагування на свою фізичну неповносправність у вигляді депресивних реакцій, яка дорівнює 2 балам, залежності, прив’язаності до оточуючи х при спілкуванні або сором'язливості, невпевненості у собі, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, наявності нереальних планів або ситуативних планах, які дорівнюють відповідно 2 або 3 балам, низькому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 2 балам, наявності частих а фективних реакцій, яка дорівнює 2 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при переважанні повільнохвильової активності над швидкохвильовою активністю на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 2 балам, наявності математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межі 35 - 56 балів, наявності середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межі 1,7 - 2,6 свідчать про проблемну адаптацію інваліда. При наявності середньої спеціальної освіти, яка дорівнює 3 балам, навчанні в загальноосвітній школі або середньому спеціальному закладі та вищому навчальному закладі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності постійної роботи до набуття інвалідності, який дорівнює 3 балам, наявності матеріального становища сім'ї вище межі малозабезпеченості, яка дорівнює 3 балам, наявності великої родини або власної сім'ї, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, терміну інвалідності з дитинства до трьох років, який дорівнює 3 балам, ускладненні координації рухів або відсутності сенсорних вад, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середнього загального рівня розвитку або високого загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, достатньому словниковому запасі або багатому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, зацікавленні у майбутній робітничій професії або доброму знанні майбутньої робітничої професії, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності почуття обов'язку перед суспільством або сповіданням культу обов'язку перед суспільством, громадою, людством, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності хобі, яке пов'язане з майбутньою робітничою професією або активне проведення вільного часу, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, рівня самообслуговування у вигляді часткової допомоги у побуті, яке дорівнює 3 балам, середнього рівня 15 32939 навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 3 балам, багатій чисельності друзів або наявності вибіркового кола друзів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності вживання алкоголю рідше одного разу на місяць або відсутності вживання алкоголю, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності спокійного реагування на свою фізичну неповносправність, яка дорівнює 3 балам, сором'язливості, невпевненості у собі або критичності, доброзичливості, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності ситуативних планів або реальних планів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середньому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 3 балам, наявності настрою, який часто змінюється, яка дорівнює 3 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при низькій амплітуді альфа - ритму в межі 30-50мкВ на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 3 балам, наявності математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межі 57 - 77 балів, наявності середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межі 2,7 - 3,6 свідчать про середній рівень адаптації інваліда. При наявності середньої спеціальної освіти або вищої освіти, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, навчанні в загальноосвітній школі або середньому спеціальному закладі та вищому навчальному закладі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності постійної роботи після набуття інвалідності, який дорівнює 4 балам, наявності високого прибутку у матеріальному становищі сім'ї, яка дорівнює 4 балам, наявності великої родини або власної сім'ї, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, терміну інвалідності внаслідок загального захворювання до трьох років, який дорівнює 4 балам, ускладненні координації рухів або відсутності сенсорних вад, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, середнього загального рівня розвитку або високого загального рівня розвитку, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, достатньому словниковому запасі № з/п 1. 2. 3. 16 або багатому словниковому запасі, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, зацікавленні у майбутній робітничій професії або доброму знанні майбутньої робітничої професії, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності почуття обов'язку перед суспільством або сповіданням культу обов'язку перед суспільством, громадою, людством, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності хобі, яке пов'язане з майбутньою робітничою професією або активне проведення вільного часу, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності повного самообслуговування, яка дорівнює 4 балам, високого рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 4 балам, багатій чисельності друзів або наявності вибіркового кола друзів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності вживання алкоголю рідше одного разу на місяць або відсутності вживання алкоголю, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, відсутності заважання хвороби активній життєдіяльності, яка дорівнює 4 балам, сором'язливості, невпевненості у собі або критичності, доброзичливості, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, наявності ситуативних планів або реальних планів, які дорівнюють відповідно 3 або 4 балам, високому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 4 балам, наявності стабільного емоційного стану, яка дорівнює 4 балам, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при амплітуді альфа ритму в межі 50-100мкВ на фоновій електроенцефалограмі, яка дорівнює 4 балам, наявності математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межі більше 77 балів, наявності середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда у межі більше 3,6 свідчать про високий рівень адаптації інваліда. Нижче наведена сводна таблиця, в якій продемонстровані всі ознаки, які характеризують соціальну адаптацію інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів. Показники Рівень освіти: Середня неповна Середня Середньо-спеціальна Вища Навчальні заклади: Домашнє індивідуальне навчання Спеціальна школа-інтернат (допоміжна школа) Загальноосвітня школа Середньо-спеціальний, вищий навчальний заклад Наявність трудового досвіду: Не має досвіду роботи Має досвід надомної/легкої праці Працював постійно до отримання інвалідності Має стаж роботи після отримання інвалідності Кількість балів 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 17 № з/п 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 32939 18 Показники Матеріальне становище сім'ї Тяжке (не має годувальника) Малозабезпечена (має працюючого члена сім'ї) Середній прибуток (працюючі члени сім'ї мають прибуток вище межі малозабезпеченості) Високий прибуток (працюючі члени сім'ї мають високі прибутки) Родина Розлучений, одинокий (проживає сам) Проживає з батьками (утриманець) Має велику родину (батьки, чоловік, дружина, діти) Має власну сім'ю (чоловік, дружина, діти) Термін інвалідності: Інвалід дитинства (понад 3 роки) Інвалід загального захворювання, трудового каліцтва (понад 3 роки) Інвалід дитинства (до 3-х років) Інвалід загального захворювання/ трудового каліцтва (до 3-х років) Сенсорні вади: Порушення координації рухів/просторового орієнтування/зорового, слухового сприймання тяжкого ступеня Порушення координації рухів/просторового орієнтування/зорового, слухового сприймання середнього ступеня Ускладнення координації рухів/просторового орієнтування/ зорового, слухо вого сприймання легкого ступеня Без ускладнень, не має сенсорних вад Загальний рівень розвитку (культура мови, кругозір, начитаність, широта і сталість читацьких інтересів, відвідування культурно-освітніх закладів) Дуже низький Низький (інтереси обмежені, дуже рідко відвідує культурні заходи, науковопопулярні передачі переглядає рідко) Середній (цікавиться певними темами, з якими досить добре обізнаний) Високий (широке коло інтересів, знання в багатьох галузях) Мовленнєвий розвиток: Мінімальний словниковий запас Зв'язне мовлення на побутовому рівні Словниковий запас достатній Багатий словниковий запас Уявлення про майбутню професію, наявність певних навичок Не знає конкретно чим доведеться займатися, уявлення приблизне Має певні уявлення про вимоги майбутньої професії Цікавиться професією, має певні навички роботи Добре знає майбутню професію, має певний досвід самостійної роботи, має матеріально-технічну базу Громадська свідомість, моральні принципи Особисті інтереси ставляться вище за громадські, характерні утриманські настрої Слабко розвинене почуття обов'язку перед суспільством, відсутнє почуття національної гідності, найбільше цінує діловитість, пристосовництво, „уміння робити гроші" Наявне почуття обов'язку перед суспільством, людьми, сповідує моральні принципи, але великодушність та доброчинність вважає другорядними Сповідує культ обов'язку перед суспільством, громадою, людством, цінує патріотизм, моральні принципи, справедливість Наявність хобі, дозвілля Не має хобі, нічим не цікавиться Любить усамітнення і дозвілля, пов'язане з перебуванням на самоті (читання, музика, телевізор) Має хобі, пов'язане з майбутньою професією Проводить активно вільний час (концерти, кіно, дискотеки, спорт, туризм) Кількість балів 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 19 № з/п 13. 32939 20 Показники Кількість балів Самообслуговування Повністю залежний 1 Потребує великої допомоги 2 Потребує часткової допомоги 3 Самостійний 4 Навички та звички культурної поведінки (рівень дисципліни, організованість, 14. ввічливість, о хайність) Дуже низький рівень 1 Низький рівень 2 Середній (достатній) 3 Високий 4 15. Стосунки з друзями Немає друзів 1 Водить знайомих без розбору 2 Багато друзів 3 Є вибіркове коло друзів 4 16. Наявність шкідливих звичок Хронічний алкоголізм, токсикоманія 1 Зловживає спиртним (частіше 1 разу на місяць) 2 Вживає легкі спиртні напої, рідко вживає (рідше 1 разу на місяць), палить 3 Не має 4 17. Реагування на свою фізичну неповносправність Сприймає свої вади негативно (агресивно-захисні форми поведінки) 1 Невпевнений у собі (депресивні реакції) 2 Спокійне ставлення, намагається не загострювати увагу на фізичних вадах 3 Хвороба не заважає активній життєдіяльності 4 18. Особливості спілкування: Конфліктність, агресивність 1 Залежність, прив’язаність до оточуючих 2 Сором'язливість, невпевненість у собі 3 Емоційність, критичність, доброзичливість 4 19. Наявність планів на майбутнє Відсутність планів, асоціальні плани 1 Плани нереальні (стати начальником і т.п.) 2 Плани ситуативні (одружитися, заробити багато грошей і т.п.) 3 Має реальні плани (отримання спеціальності, житла, створення сім'ї і т.п.) 4 20. Мотивація до навчання: Дуже низький рівень (працювати не збирається, в Центрі планує відпочити і 1 підлікуватися) Низький рівень (спробує звернутися до Центру зайнятості, професію хоче от2 римати для особистого розвитку) Середній рівень (звернеться до Центру зайнятості, знайомих, сподівається на 3 успіх) Високий рівень (бажає працювати за професією, активно шукатиме роботу че4 рез всі засоби: сім'я , знайомі, ЗМІ, Центр зайнятості) 21. Емоційний стан Емоційні порушення 1 Часті афективні реакції 2 Настрій, що часто змінюється; знижений настрій 3 Емоційний стан стабільний 4 22. Фонова активність на комп'ютерній електроенцефалограмі Відсутність альфа - ритму 1 Переважання повільнохвильової активності над швидкохвильовою активністю 2 Низька амплітуда альфа - ритму в межі 30-50мкВ 3 Амплітуді альфа - ритму в межі 50-100мкВ 4 Примітка. Ефективність соціальної адаптованості оцінюється фахівцями з соціальної роботи у вигляді бесіди, опитування по шкалам анкети. Соціальну адаптацію ми розглядаємо в широкому змісті і включаємо в неї різноманітні сторони життя. Це дозволяє нам більш якісно оцінити успішність самостійного функціонування випускників. 21 32939 Ефективність соціальної адаптованості оцінюється по 22 (при вхідному оцінюванні) чи 12 критеріям (при проміжному та заключному оцінюванні), які включають в себе навчальну, побутову, соціально-психологічну, власне соціальну адаптацію. Кожен критерій оцінюється в балах від 1 до 4, в залежності від успішності адаптації. Загальний критерій адаптованості являє собою середнє арифметичне всіх 22 оцінок. Приклад. Слухач К., 28 років, поступив на навчання у Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів (далі - Центр) за професією "Бджоляр". Основним інвалідизуючим діагнозом було: ДЦП, спастичний тетрапарез, епісиндром, інтелектуально-мнестичні розлади. Клінічна картина захворювання була пов'язана з атрофічним процесом в корі головного мозку та несформованими механізмами регуляції функціональних особливостей мозку. При наявності неповної середньої освіти, яка дорівнює 1 балу, домашнього індивідуального навчання, яка дорівнює 1 балу, відсутності досвіду роботи, який дорівнює 1 балу, тяжкого матеріального становища сім'ї, яке дорівнює 1 балу, проживання з батьками у вигляді утриманця, яке дорівнює 2 балам, терміну інвалідності з дитинства понад трьох років, який дорівнює 1 балу, середньо виражених сенсорних вад зорового аналізатора, яке дорівнює 2 балам, дуже низького загального рівня розвитку, яке дорівнює 2 балам, зв'язному мовленні на побутовому рівні, яке дорівнює 2 балам, відсутності уявлення про майбутню робітничу професію, яка дорівнює 1 балу, низької громадської свідомості у вигляді переважання власних інтересів над громадськими, утриманських настроїв, яка дорівнює 1 балу, відсутності хобі та дозвілля, яка дорівнює 1 балу, відсутності самообслуговування у вигляді повної залежності від інших осіб, яке дорівнює 1 балу, дуже низького рівня навичок та звичок культурної поведінки, яке дорівнює 1 балу, відсутності друзів, яка дорівнює 1 балу, наявності шкідливих звичок у вигляді токсикоманії, яка дорівнює 1 балу, наявності негативного реагування на свою фізичну неповносправність у вигляді агресивно-захисної форми поведінки, яка дорівнює 1 балу, конфліктності та агресивності, яка дорівнює 1 балу, відсутності планів на майбутнє та асоціальних планах, яка дорівнює 1 балу, дуже низькому рівні мотивації до навчання, який дорівнює 1 балу, наявності емоційних порушень, які групировані в клінічні синдроми, яка дорівнює 1 балу, за даними комп'ютерної електроенцефалографії при відсутності альфа ритмуна фоновій Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун 22 електроенцефалограмі, яка дорівнює 1 балу, наявності математичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда в межі 22 - 34 балів, наявності середньої арифметичної суми ознак соціальної адаптованості інваліда до 1,6 свідчать про дезадаптацію інваліда. Цей факт був причиною винесення питання щодо слухача К. на розгляд Реабілітаційною комісією Центру. Висновок: недоцільне подальше перебування та навчання інваліда в Центрі у зв'язку з його безперспективністю. Завдяки використанню цього алгоритму значно підвищується ефективність оцінки соціальної адаптованості інваліда. Список літератури: 1. Авраменко М.Л. Діяльність Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів у світлі реалізації Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями / Матеріали науковопрактичної конференції 25-26 грудня 2003р. "Актуальні проблеми професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів" (тези доповіді). Київ, 2003. - С 48-57. 2. Іпатов А.В. Комплексна технологія реабілітації інвалідів в Україні // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. - 2004, №3 (39). – С. 44-45. 3. Ипатов А.В., Сергиени Е.В., Марунич В.В. и др. Методика составления индивидуальной программы медицинской реабилитации инвалидов, управление процессом ее реализации и контроля. - Днепропетровск, изд-во «Пороги». - 2003. - 107с. 4. Модель державної системи професійної реабілітації інвалідів в Україні / Методичні рекомендації. - Дніпропетровськ, вид-во «Пороги». - 2002. -32с. 5. Назустріч людям / Програма діяльності Кабінету Міністрів України. -Адреса в Ін тернеті http://www.kmu.gov.ua. 6. Про становище інвалідів в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами / Державна доповідь. - Київ, 2002. - 160с. 7. Смычек В.Б., Хулуп Г.Я., Милькаманович В.К. Медико-социальная экспертиза и реабилитация. - Минск, изд - во Юнипак. - 2005. - 420с. 8. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів / Офіційний переклад Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96.40с. 9. Человек и его здоровье / Материалы IX Российского Национального конгресса 22 - 26 ноября 2004г., г. Санкт - Петербург, Россия. - 328с. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessment of social adaptation of disabled persons in centers of professional rehabilitation

Автори англійською

Avramenko Mykola Leonidovych, Hladka Iryna Viktorivna, Kuznietsov Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ оценки социальной адаптированности инвалида в условиях центров профессиональной реабилитации инвалидов

Автори російською

Авраменко Николай Леонидович, Гладкая Ирина Викторовна, Кузнецов Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A99Z 99/00

Мітки: професійної, соціальної, оцінки, адаптованості, інвалідів, умовах, реабілітації, інваліда, спосіб, центрів

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/11-32939-sposib-ocinki-socialno-adaptovanosti-invalida-v-umovakh-centriv-profesijjno-reabilitaci-invalidiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки соціальної адаптованості інваліда в умовах центрів професійної реабілітації інвалідів</a>

Подібні патенти