Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Абажур, який містить каркас, який відрізняється тим, що каркас виконано у вигляді корпусу з м'яко-пружного матеріалу модульного типу будь-якого кольору.

2. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури - восьми з'єднаних тетраедрів та містить чотири модулі першого типу, які з'єднано за допомогою клею.

3. Абажур за п. 2, який відрізняється тим, що містить модулі другого та третього типів по чотири кожного, які з'єднано за допомогою прорізів та защіпок.

4. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури - двадцяти з'єднаних тетраедрів та містить десять модулів першого типу, які з'єднано за допомогою клею.

5. Абажур за п. 4, який відрізняється тим, що містить модулі трьох типів, причому другого типу використано десять модулів, третього та четвертого типу по п'ять кожного,які з'єднано за допомогою прорізів та защіпок.

6. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури - двадцяти з'єднаних тригранних пірамід та містить десять модулів п'ятого типу, які з'єднано за допомогою клею.

7. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури - двадцяти з'єднаних тригранних пірамід, що усічені ввігнутими пірамідами меншого розміру, та містить десять модулів шостого типу, які з'єднано за допомогою клею.

8. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури - восьми з'єднаних тригранних пірамід та містить вісім модулів сьомого типу, які з'єднано за допомогою люверсів.

9. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що модулі з'єднуються у рельєфні панно на підкладці, та в залежності від типу використаних модулів вони з'єднуються за допомогою клею або прорізів та защіпок.

Текст

Реферат: UA 112427 U UA 112427 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до світлотехніки, а саме до конструкції абажурів світильників, та може бути використана для оформлення декоративних ефектів при створенні інтер'єрів як у побутових приміщеннях, так і промислових. Відома конструкція відбивача світильника [1], яка містить каркас, чохол, засіб кріплення чохла до каркаса та установчий вузол. Каркас виконано у формі бокової поверхні усіченого конуса. Установчий вузол виконано у формі опорного кільця, з'єднаного радіальними перемичками з установчим кільцем. Чохол є оболонкою, яка обтягує каркас з двома протилежно розташованими горловинами. Недоліком цієї конструкції є складність конструкції та неможливість виконання чохла іншої форми, ніж усічений конус. Прототипом вибрана конструкція абажура, що містить каркас та чохол. Каркас виконано з окремих частин із буртиком із жорсткого світлопропускаючого пластику. Кожна частина чохла та каркаса жорстко зафіксована. До недоліків прототипу можна віднести неможливість виконання абажура інших форм. В основу корисної моделі поставлено задачу створення абажура зі спрощеною конструкцією та зниженою собівартістю виготовлення і водночас з оригінальним дизайном, використовуючи різні геометричні форми. Задача вирішується тим, що абажур, який містить каркас, виконаний у вигляді корпусу з м'яко-пружного матеріалу модульного типу будь-якого кольору. Абажур має форму складної геометричної фігури - восьми з'єднаних тетраедрів та містить чотири модулі першого типу, які з'єднані за допомогою клею, або містить модулі другого та третього типів, по чотири кожного, які з'єднані за допомогою прорізів та защіпок. Абажур має форму складної геометричної фігури - двадцяти з'єднаних тетраедрів та містить десять модулів першого типу, з'єднаних за допомогою клею, або містить модулі трьох типів, причому другого типу використано десять модулів, третього та четвертого типу по п'ять кожного, які з'єднано за допомогою прорізів та защіпок. Абажур має форму складної геометричної фігури - двадцяти з'єднаних тригранних пірамід та містить десять модулів п'ятого типу, з'єднаних за допомогою клею. Абажур має форму складної геометричної фігури - двадцяти з'єднаних тригранних пірамід, що усічені ввігнутими пірамідами меншого розміру, та містить десять модулів шостого типу, з'єднаних за допомогою клею. Абажур має форму складної геометричної фігури - восьми з'єднаних тригранних пірамід та містить вісім модулів сьомого типу, з'єднаних за допомогою люверсів. Абажур, у якому модулі з'єднуються у рельєфні панно на підкладці, та в залежності від форми використаних модулів вони з'єднуються за допомогою клею або прорізів та защіпок. Саме виконання абажура з м'яко-пружного матеріалу дозволяє створити абажур зі спрощеною конструкцією, а також властивості м'яко-пружного матеріалу дозволяють створювати декоративні предмети дизайну будь-якої геометричної форми з будь-якою кількістю модулів, а з'єднання модулів за допомогою клею, прорізів та защіпок або люверсів. Це забезпечує усій заявленій сукупності ознак відповідність критерію "новизна" та приводить до нових технічних результатів. Таким чином, нові ознаки при взаємодії з відомими ознаками забезпечують виявлення нових технічних властивостей - шляхом конструкційних удосконалень розроблена конструкція простого абажура із поліпшеними експлуатаційними характеристиками. Аналоги, які містять ознаки, що відрізняються від прототипу, не знайдені, рішення явним чином не випливає з рівня техніки. Корисна модель пояснюється кресленнями, де на Фіг. 1 зображено загальний вигляд абажура з восьми з'єднаних тетраедрів; на Фіг. 2 - модуль першого типу; на Фіг. 3 - модуль другого типу; на Фіг. 4 - модуль третього типу; на Фіг. 5 - загальний вигляд абажура з двадцяти з'єднаних тетраедрів; на Фіг. 6 - модуль четвертого типу; на Фіг. 7 - загальний вигляд абажура з двадцяти з'єднаних тригранних пірамід; на Фіг. 8 - модуль п'ятого типу; на Фіг. 9 - загальний вигляд абажура з двадцяти з'єднаних тригранних пірамід, що усічені ввігнутими пірамідами меншого розміру; на Фіг. 10 - модуль шостого типу; на Фіг. 11 - загальний вигляд абажура з восьми з'єднаних тригранних пірамід; на Фіг. 12 - модуль сьомого типу; на Фіг. 13 - загальний вигляд абажура при з'єднанні модулів у рельєфні пано. Абажур містить корпус із м'яко-пружного матеріалу. Абажур з восьми з'єднаних тетраедрів (Фіг. 1) виконано із чотирьох модулів першого типу (Фіг. 2). Пунктиром на фігурах показано лінії згину. Модулі між собою з'єднані за допомогою клею. При з'єднанні модулів за допомогою прорізів та защіпок абажур (Фіг. 1) містить модулі другого (Фіг. 3) та третього (Фіг. 4) типів по чотири кожного. 1 UA 112427 U 5 10 15 20 Абажур форми двадцяти з'єднаних тетраедрів (Фіг. 5) містить десять модулів першого типу (Фіг. 2), з'єднаних за допомогою клею, а при з'єднанні за допомогою прорізів та защіпок містить модулі трьох типів, причому другого типу (Фіг. 3) використано десять модулів, третього (Фіг. 4) та четвертого типу (Фіг. 6) по п'ять кожного. Абажур форми двадцяти з'єднаних тригранних пірамід (Фіг. 7) містить десять модулів п'ятого типу (Фіг. 8), з'єднаних за допомогою клею. Абажур форми двадцяти з'єднаних тригранних пірамід, що усічені ввігнутими пірамідами меншого розміру (Фіг. 9), містить десять модулів шостого типу (Фіг. 10), з'єднаних за допомогою клею. Абажур форми восьми з'єднаних тригранних пірамід (Фіг. 11) містить вісім модулів сьомого типу (Фіг. 12), з'єднаних за допомогою люверсів. Абажур, у якому модулі з'єднуються у рельєфні панно на підкладці (Фіг. 13) та в залежності від форми використаних модулів вони з'єднуються за допомогою клею або прорізів та защіпок. Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що технічне рішення, яке заявляється, задовольняє критерій "Промислове застосування". Джерела інформації: 1. Пат. 2069289 Росія, МПК (6) F21V 1/06 Отражатель светильника. [Електронний ресурс]/ Д.И. Горошко, Е.Ф. Попов; заявл. 14.04.1994; опубл. 20.11.1996. Режим доступу: http://www 1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet. 2. Пат. 109266 Росія, МПК (6) F21V 1/00 Абажур. [Електронний ресурс]/ С.Н. Тепляков; заявл. 06.09.2010; опубл. 10.11.2011. Режим доступу: http://www 1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 45 1. Абажур, який містить каркас, який відрізняється тим, що каркас виконано у вигляді корпусу з м'яко-пружного матеріалу модульного типу будь-якого кольору. 2. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури восьми з'єднаних тетраедрів та містить чотири модулі першого типу, які з'єднано за допомогою клею. 3. Абажур за п. 2, який відрізняється тим, що містить модулі другого та третього типів по чотири кожного, які з'єднано за допомогою прорізів та защіпок. 4. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури двадцяти з'єднаних тетраедрів та містить десять модулів першого типу, які з'єднано за допомогою клею. 5. Абажур за п. 4, який відрізняється тим, що містить модулі трьох типів, причому другого типу використано десять модулів, третього та четвертого типу по п'ять кожного, які з'єднано за допомогою прорізів та защіпок. 6. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури двадцяти з'єднаних тригранних пірамід та містить десять модулів п'ятого типу, які з'єднано за допомогою клею. 7. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури двадцяти з'єднаних тригранних пірамід, що усічені ввігнутими пірамідами меншого розміру, та містить десять модулів шостого типу, які з'єднано за допомогою клею. 8. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що має форму складної геометричної фігури восьми з'єднаних тригранних пірамід та містить вісім модулів сьомого типу, які з'єднано за допомогою люверсів. 9. Абажур за п. 1, який відрізняється тим, що модулі з'єднуються у рельєфні панно на підкладці, та в залежності від типу використаних модулів вони з'єднуються за допомогою клею або прорізів та защіпок. 2 UA 112427 U 3 UA 112427 U 4 UA 112427 U 5 UA 112427 U 6 UA 112427 U 7 UA 112427 U 8 UA 112427 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 9

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F21V 1/02, F21V 1/00

Мітки: абажур

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/11-112427-abazhur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Абажур</a>

Подібні патенти