Автоматизований комплекс комп’ютерного програмного навчання

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Автоматизований комплекс комп'ютерного програмного навчання, що містить зв'язані між собою джерело інформації, інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки, комплекс математичних моделей операцій - бойових дій, які об'єднані в локальну обчислювальну мережу, систему оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, комплекс загального програмного і технічного забезпечення, який містить операційні системи, загальне програмне забезпечення, сервери системи, електронні обчислювальні машини, засоби комунікацій і відображення інформації, при цьому інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки містить зв'язані між собою систему збору і розпізнавання інформації, систему відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, згаданий комплекс математичних моделей операцій - бойових дій містить зв'язані між собою комплекс штабних математичних моделей операцій - бойових дій і комплекс дослідницьких моделей операцій - бойових дій, перші і другий виходи комплексу загального програмного і технічного забезпечення виконані зв'язаними, відповідно, із локальною обчислювальною мережею і системою оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, а вихід локальної обчислювальної мережі виконаний зв'язаним із входом системи оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, який відрізняється тим, що кількість локальних обчислювальних мереж збільшена не менше ніж у два рази, в інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки додатково введена система формування, підтримки і управління єдиною базою даних, у комплекс математичних моделей операцій - бойових дій додатково введена система адаптації моделей, у комплекс загального програмного і технічного забезпечення введений додатковий зв'язок, а згадані інформаційно-незалежні обчислювальні локальні мережі, система оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому і комплекс загального програмного і технічного забезпечення об'єднані в єдину глобальну обчислювальну мережу, при цьому комплекси штабних математичних моделей і дослідницьких моделей операцій - бойових дій виконані у вигляді сумісних і адаптованих в єдиному інформаційному просторі моделей відповідно до рівня ієрархії лапок управління військами, додатковий вихід комплексу загального програмного і технічного забезпечення виконаний зв'язаним із другою локальною обчислювальною мережею, а вихід згаданої другої локальної обчислювальної мережі виконаний зв'язаним із другим входом системи оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому.

Текст

Реферат: UA 96374 U (12) UA 96374 U Автоматизований комплекс комп'ютерного програмного навчання, що містить зв'язані між собою джерело інформації, інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки, комплекс математичних моделей операцій - бойових дій, які об'єднані в локальну обчислювальну мережу, систему оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, комплекс загального програмного і технічного забезпечення, який містить операційні системи, загальне програмне забезпечення, сервери системи, електронні обчислювальні машини, засоби комунікацій і відображення інформації. Кількість локальних обчислювальних мереж збільшена не менше ніж у два рази, в інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки додатково введена система формування, підтримки і управління єдиною базою даних, у комплекс математичних моделей операцій - бойових дій додатково введена система адаптації моделей, у комплекс загального програмного і технічного забезпечення введений додатковий зв'язок, а згадані інформаційно-незалежні обчислювальні локальні мережі, система оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому і комплекс загального програмного і технічного забезпечення об'єднані в єдину глобальну обчислювальну мережу. UA 96374 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі освіти та науки, зокрема, до комп'ютерної технології навчання і практичної підготовки керівного складу і штабів збройних сил по управлінню військами (силами) при підготовці і веденні сучасних операцій - бойових дій. Однією з найгостріших проблем для Збройних Сил України є проблема практичної підготовки керівного складу і особливо штабів по управлінню військами і збройними силами в цілому. Гострота цієї проблеми збільшується: - практичною відсутністю можливості виділення території для проведення реальних, повномасштабних навчань із військами на території країни, забезпечуючи необхідний рівень безпеки; - великими економічними витратами на проведения командно-штабних навчань і, особливо, навчань із військами. Світова практика показує, що істотно підвищити ефективність і економічну доцільність підготовки керівного складу і штабів по управлінню військами при підготовці та веденні операцій можливо на основі впровадження комп'ютерних технологій у процес навчання керівного складу і штабів. Відомий комплекс комп'ютерного програмного навчання, який містить систему баз даних, систему відображення інформації, загального програмного забезпечення, набору математичних моделей [1]. До недоліків зазначеного комплексу комп'ютерного програмного навчання належить те, що при підготовці та навчанні керівного складу і особливо штабів неможливо одночасно проводити двосторонні навчання протиборчих сторін. Найбільш близьким технічним рішенням як за суттю, так і за задачею, що вирішується, яке вибрано за найближчий аналог (прототип), є автоматизований комплекс комп'ютерного програмного навчання, який містить зв'язані між собою джерело інформації, інформаційноаналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки, комплекс математичних моделей операцій - бойових дій, що об'єднані в локальну обчислювальну мережу, систему оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, комплекс загального програмного і технічного забезпечення, що містить операційні системи, загальне програмне забезпечення, сервери системи, електронні обчислювальні машини, засоби комунікацій і відображення інформації, при цьому інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки містить зв'язані між собою систему збору і розпізнавання інформації, систему відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, згаданий комплекс математичних моделей операцій - бойових дій містить зв'язані між собою комплекс штабних математичних моделей операцій - бойових дій і комплекс дослідницьких моделей операцій - бойових дій, перший і другий виходи комплексу загального програмного і технічного забезпечення виконані зв'язаними, відповідно, із локальною обчислювальною мережею і системою оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, а вихід локальної обчислювальної мережі виконаний зв'язаним із входом системи оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому [2]. Недоліком автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання, який обрано за найближчий аналог (прототип) є те, що він не призначений для одночасного проведення двосторонніх навчань протиборчих сторін при використанні його в збройних силах при навчанні керівного складу і штабів веденню бойових дій. В основу корисної моделі поcтавлена задача шляхом введення додатково до складу комплексу нового обладнання, забезпечити підвищення ефективності та економічної доцільності практичної підготовки керівного складу і штабів по віртуальному управлінню військами (силами) при підготовці та у ході операцій - бойових дій. Суть корисної моделі в автоматизованому комплексі комп'ютерного програмного навчання, який містить зв'язані між собою джерело інформації, інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки, комплекс математичних моделей операцій бойових дій, що об'єднані в локальну обчислювальну мережу, систему оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, комплекс загального програмного і технічного забезпечення, який містить операційні системи, загальне програмне забезпечення, сервери системи, електронні обчислювальні машини, засоби комунікацій і відображення інформації, при цьому інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки містить зв'язані між собою систему збору і розпізнавання інформації, систему відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, згаданий комплекс математичних моделей операцій бойових дій містить зв'язані між собою комплекс штабних математичних моделей операцій - бойових дій і комплекс дослідницьких моделей операцій - бойових дій, перші і другий виходи комплексу загального програмного і технічного 1 UA 96374 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 забезпечення виконані зв'язаними, відповідно, із локальною обчислювальною мережею і системою оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, а вихід локальної обчислювальної мережі виконаний зв'язаним із входом системи оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, полягає в тому, то кількість локальних обчислювальних мереж збільшено не менше ніж у два рази, в інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки додатково введена система формування, підтримки і управління єдиною базою даних, у комплекс математичних моделей операцій - бойових дій додатково введена система адаптації моделей, у комплекс загального програмного і технічного забезпечення введений додатковий зв'язок, а згадані інформаційно-незалежні обчислювальні локальні мережі, система оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому і комплекс загального програмного і технічного забезпечення об'єднані в єдину глобальну обчислювальну мережу. Суть корисної моделі полягає і в тому, що комплекси штабних математичних моделей і дослідницьких моделей операцій - бойових дій виконані у вигляді сумісних і адаптованих в єдиному інформаційному просторі моделей у відповідності до рівня ієрархії ланок управління військами, додатковий вихід комплексу загального програмного і технічного забезпечення виконаний зв'язаним із другою локальною обчислювальною мережею. Суть корисної моделі полягає також і в тому, що вихід згаданої другої локальної обчислювальної мережі виконаний зв'язаним із другим входом системи оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому. Рішення технічної задачі в автоматизованому комплексі комп'ютерного програмного навчання, що заявляється, дійсно можливо тому, що: - шляхом збільшення кількості локальних обчислювальних мереж не менше, ніж у два рази забезпечується адаптація процесу управління до цілей і завдань підготовки військ (сил); - шляхом введення системи формування, підтримки і управління єдиною базою даних до складу інформаційно-аналітичного комплексу відображення, аналізу й оцінки обстановки забезпечується вирішення завдання досягнення потрібного рівня підготовки керівників штабів та корегування рішень в умовах, що змінюються; - шляхом введення у комплекс математичних моделей операцій бойових дій додатково системи адаптації моделей забезпечується визначення управляючих впливів, спрямованих на підвищення рівня підготовленості в умовах обмеженого ресурсу; - шляхом введення додаткового зв'язку у комплекс загального програмного і технічного забезпеченим забезпечується функціонування підсистеми діагностики рівня підготовленості об'єктів підготовки; - шляхом об'єднання інформаційно-незалежних обчислювальних локальних мереж, системи оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому і комплексу загального програмного і технічного забезпечення в єдину глобальну обчислювальну мережу забезпечується організація централізованого навчання та діагностування об'єктів підготовки з метою визначення і оцінки їх рівня при початковому, проміжному і кінцевому діагностуванні. Таким чином додавання нового до прототипу дозволить вдосконалити структуру автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання в системі підготовки військ (сил) та структуру програмних модулів автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання. Суть корисної моделі пояснюється за допомогою креслень, де на Фіг. 1 наведено функціональну схему автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання, що заявляється, на Фіг. 2 показано взаємозв'язок першого Джерела інформації: із складовими автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання, що заявляється, на Фіг. 3 показано взаємозв'язок другого Джерела інформації: із складовими автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання, що заявляється, на Фіг. 4 показано взаємозв'язок системи оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому із складовими автоматизованою комплексу комп'ютерного програмного навчання, що заявляється, на Фіг. 5 показано взаємозв'язок комплексу загального програмного і технічного забезпечення із складовими автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання, що заявляється. Автоматизований комплекс (позиція "К") комп'ютерного програмного навчання містить (як варіант конструктивного виконання - див. блок-схему па Фіг. 1): - перший 1 і другий 2 інформаційно-аналітичні комплекси відображення, аналізу й оцінки обстановки; - перший 3 і другий 4 комплекси математичних моделей операцій - бойових дій; - перше 5 і друге 6 Джерела інформації:. При цьому (див. блок-схему на Фіг. 1): 2 UA 96374 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - перший 1 інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки, перший 3 комплекс математичних моделей операцій - бойових дій і перше 5 джерело інформації об'єднано в першу 7 локальну обчислювальну мережу; - другий 2 інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки, другий 4 комплекс математичних моделей операцій - бойових дій і друге 6 джерело інформації об'єднано в другу 8 локальну обчислювальну мережу. Перший 1 і другий 2 інформаційно-аналітичні комплекси відображення, аналізу й оцінки обстановки містять, відповідно, першу 9 і другу 10 системи збору і розпізнавання інформації, першу 11 і другу 12 системи формування, підтримки і управління єдиною базою даних, першу 13 і другу 14 системи відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому (див. блок-схеми на Фіг. 2-3). Перший 3 і другий 4 комплекси математичних моделей операцій - бойових дій містять, відповідно, перший 15 і другий 16 комплекси штабних математичних моделей операцій бойових дій, перший 17 і другий 18 комплекси дослідницьких моделей операцій - бойових дій, і першу 19 і другу 20 системи адаптації моделей (див. блок-схеми на Фіг. 2-3). Автоматизований комплекс ("К") комп'ютерного програмного навчання також містить (див., відповідно, блок-схеми на Фіг. 1-5): - систему 21 оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому; - комплекс 22 загального програмного і технічного забезпечення. Згаданий комплекс 22 загального програмного і технічного забезпечення, у свою чергу містить операційні системи 23, загальне програмне забезпечення 24, сервери системи 25, електронні обчислювальні машини 26, засоби комунікацій і відображення інформації 27 (див. блок-схему на Фіг. 5). Перша 7 і друга 8 незалежні локальні обчислювальні мережі, система 21 оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, комплекс 22 загального програмного і технічного забезпечення об'єднано в єдину глобальну мережу 28 (див. блок-схему на Фіг. 1). Вихід першого 5 Джерела інформації: (див. блок-схему на Фіг. 2) виконано зв'язаним із входом першої 9 системи збору і розпізнавання інформації, вихід якої зв'язано із першим входом першої 11 системи формування, підтримки і управління єдиною базою даних. Вихід згаданої першої 11 системи формування, підтримки і управління єдиною базою даних виконано зв'язаним із входом першої 19 системи адаптації моделей і першим входом першої 13 системи відображення обстановки. Її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, а вихід першої 13 системи відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому виконано зв'язаним із входом першого 5 Джерела інформації:. Виходи першої 19 системи адаптації моделей виконано зв'язаним, відповідно, із входом першого 15 комплексу штабних математичних моделей операцій бойових дій і входом першого 17 комплексу дослідницьких моделей операцій - бойових дій, виходи яких виконані зв'язаними з другим входом першої 11 системи формування, підтримки і управління єдиною базою даних. Вихід першого 3 комплексу математичних моделей операцій бойових дій виконаний зв'язаним із другим входом першої 13 системи відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому і з першим входом системи 21 оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому. Вихід другого 6 Джерела інформації: (див. блок-схему на Фіг. 3) виконано зв'язаним із входом другої 10 системи збору і розпізнавання інформації, вихід якої зв'язано із першим входом другої 12 системи формування, підтримки і управління єдиною базою даних. Вихід згаданої другої 12 системи формування, підтримки і управління єдиною базою даних виконано зв'язаним із входом другої 20 системи адаптації моделей і першим входом другої 14 системи відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, а вихід другої 14 системи відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому виконаний зв'язаним із входом другого 6 Джерела інформації:. Виходи другої 20 системи адаптації моделей виконані зв'язаними, відповідно, із входом другого 16 комплексу штабних математичних моделей операцій бойових дій і входом другого 18 комплексу дослідницьких моделей операцій - бойових дій, виходи яких виконані зв'язаними з другим входом другої 12 системи формування, підтримки і управління єдиною базою даних. 3 UA 96374 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Вихід другого 4 комплексу математичних моделей операцій бойових дій виконаний зв'язаним із другим входом другої 14 системи відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому і з другим входом системи 21 оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому. Перший вихід комплексу 22 загального програмного і технічного забезпечення (див. блоксхему на Фіг. 5) виконано зв'язаним із входом першої 7 локальної обчислювальної мережі, другий вихід комплексу 22 загального програмного і технічного забезпечення виконано зв'язаним із входом другої 8 локальної обчислювальної мережі, а третій вихід - із третім входом системи 21 оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому (див. блок-схему на Фіг. 4). Автоматизований комплекс (позиція "К") комп'ютерного програмного навчання (відповідно до функціональної схеми на Фіг. 1 та блок-схем, показаних на Фіг. 2-5) працює таким чином. Вихідні дані для підготовки і проведення навчання з першого 5 і другого 6 джерел інформації надходять, відповідно, у першу 9 і другу 10 системи збору і розпізнавання інформації (відповідно, першої 7 і другої 8 локальних мереж) для розпізнавання, реєстрації, класифікації і систематизації. Зі згаданих першої 9 і другої 10 систем збору і розпізнавання інформації дані надходять, відповідно, на перші входи першої 11 і другої 12 систем формування, підтримки і управління єдиною базою даних, що забезпечують взаємодію користувача і прикладних програм із базами даних, а також виконання спеціальних функцій із даними. З перших виходів першої 11 і другої 12 систем формування, підтримки і управління единою базою даних, дані надходять, відповідно, на вхід першої 19 і другої 20 систем адаптації моделей, що однозначно визначають застосовувані моделі (комплекс моделей) необхідному рівню ланки управління військами або поставленому завданню. З других виходів першої L1 і другої 12 систем формування, підтримки і управління єдиною базою даних, дані диференційовано надходять, відповідно, на перші входи першої 13 і другої 14 систем відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, у яких відбувається відображення локальних обстановок, їхній аналіз і проведення розрахунків для оцінки задуму і прийнятих рішень у цілому. З першої 13 і другої 14 систем відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, дані, у виді зворотного зв'язку, надходять, відповідно, на перше 5 і друге 6 Джерела інформації: (із метою одержання або уточнення інформації). З першої 19 і другої 20 систем адаптації моделей управляючі дані надходять, відповідно, у перший 15 і другий 16 комплекси штабних математичних моделей операцій - бойових дій або в перший 17 і другий 18 комплекси дослідницьких моделей операцій - бойових дій у залежності від розв'язуваних завдань. З першого 15 і другого 16 комплексів моделей штабних математичних моделей операцій - бойових дій і першого 17 і другого 18 комплексів дослідницьких моделей операцій бойових дій, дані, у виді зворотного зв'язку, надходять, відповідно, на другі входи першої 11 і другої 12 систем формування, підтримки і управління єдиною базою даних. Після розрахунку результати з першого 3 і другого 4 комплексів математичних моделей операцій - бойових дій у виді задумів, рішень, висновків надходять, відповідно, на перший і другий входи системи 21 оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, де оцінюється рівень вірогідності прийнятих рішень. Одночасно результати з першого 3 і другого 4 комплексів математичних моделей операцій - бойових дій у вигляді задумів, рішень, висновків надходять, відповідно, на другі входи першої 13 і другої 14 систем відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому з метою обліку, коректування й уточнення. Комплекс 22 загального програмного і технічного забезпечення, у який входять операційні системи 23, які призначені для управління комп'ютерами, запуску програм, виконання різних сервісних функцій по запитах користувачів і програм, загальне програмне забезпечення 24, яке призначене для програмного забезпечення роботи локальних і глобальної мереж; сервери системи 25, які призначені для забезпечення роботи локальних і глобальної мереж, електронні обчислювальні машини 26, які є основним елементом автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання, засоби комунікацій і відображення інформації 27, які призначені для забезпечення передачі даних і відображення інформації, управляє через свій перший вихід першою 7 локальною обчислювальною мережею, через другий вихід другою 8 локальною обчислювальною мережею, і через третій вихід - системою 21 оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому. Також комплекс 22 загального програмного і технічного забезпечення контролює і підтримує необхідний рівень працездатності і надійності окремих систем і автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання в цілому. 4 UA 96374 U 5 10 Підвищення ефективності й економічної доцільності застосування автоматизованого комплексу комп'ютерного програмного навчання, у порівнянні з прототипом, досягається за рахунок введення в згаданий автоматизований комплекс системи формування, підтримки і управління єдиною базою даних, введення додаткових локальних інформаційно-незалежних обчислювальних мереж і об'єднання їх у єдину глобальну мережу, введення систем розпізнавання інформації та адаптації моделей відповідно до рівнів ієрархії лапок управління військами. Джерела інформації: 1. Компьютерная игровая тренировка по управлению боем. Учебно-методическое пособие. Издание военной орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной ордена Суворова академии им. М.В.Фрунзе, Москва, 1991, 63 стор. - аналог. 2. Проспект фірми Tchomson-CSF AIRSIS (Франція). Компьютерная система программного обучения "Stradivarius" - прототип. 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 35 40 45 Автоматизований комплекс комп'ютерного програмного навчання, що містить зв'язані між собою джерело інформації, інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки, комплекс математичних моделей операцій - бойових дій, які об'єднані в локальну обчислювальну мережу, систему оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, комплекс загального програмного і технічного забезпечення, який містить операційні системи, загальне програмне забезпечення, сервери системи, електронні обчислювальні машини, засоби комунікацій і відображення інформації, при цьому інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки містить зв'язані між собою систему збору і розпізнавання інформації, систему відображення обстановки, її аналізу і проведення розрахунків для оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, згаданий комплекс математичних моделей операцій - бойових дій містить зв'язані між собою комплекс штабних математичних моделей операцій - бойових дій і комплекс дослідницьких моделей операцій бойових дій, перші і другий виходи комплексу загального програмного і технічного забезпечення виконані зв'язаними, відповідно, із локальною обчислювальною мережею і системою оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, а вихід локальної обчислювальної мережі виконаний зв'язаним із входом системи оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому, який відрізняється тим, що кількість локальних обчислювальних мереж збільшена не менше ніж у два рази, в інформаційно-аналітичний комплекс відображення, аналізу й оцінки обстановки додатково введена система формування, підтримки і управління єдиною базою даних, у комплекс математичних моделей операцій - бойових дій додатково введена система адаптації моделей, у комплекс загального програмного і технічного забезпечення введений додатковий зв'язок, а згадані інформаційно-незалежні обчислювальні локальні мережі, система оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому і комплекс загального програмного і технічного забезпечення об'єднані в єдину глобальну обчислювальну мережу, при цьому комплекси штабних математичних моделей і дослідницьких моделей операцій - бойових дій виконані у вигляді сумісних і адаптованих в єдиному інформаційному просторі моделей відповідно до рівня ієрархії лапок управління військами, додатковий вихід комплексу загального програмного і технічного забезпечення виконаний зв'язаним із другою локальною обчислювальною мережею, а вихід згаданої другої локальної обчислювальної мережі виконаний зв'язаним із другим входом системи оцінки якості задуму і прийнятих рішень у цілому. 5 UA 96374 U 6 UA 96374 U 7 UA 96374 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Buhera Mykhailo Hryhorovych, Sendetskyi Mykola Mykolaiovych, Kurovska Tetiana Yuriivna

Автори російською

Бугера Михаил Григоьевич, Сендецкий Николай Николаевич, Куровская Татьяна Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: G05F 3/00, G05F 1/00, G05B 15/00, G05B 19/00, G05G 7/00

Мітки: програмного, навчання, комп'ютерного, комплекс, автоматизований

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/10-96374-avtomatizovanijj-kompleks-kompyuternogo-programnogo-navchannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автоматизований комплекс комп’ютерного програмного навчання</a>

Подібні патенти