Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Годинник, що містить безпосередньо годинник, вмонтований в декоративний корпус, при цьому годинник містить годинниковий механізм, розміщений у корпусі, циферблат, стрілки, розміщені на осях, з'єднаних з годинниковим механізмом, і захисний екран, причому захисний екран виконаний із прозорого матеріалу, циферблат і захисний екран закріплені на корпусі годинникового механізму, годинниковий механізм виконаний з пристроєм для подачі звукового сигналу або без нього, годинниковий механізм виконаний таким, що або містить секундну стрілку, або виконаний без секундної стрілки, згаданий годинниковий механізм виконано або механічного, або електронного типу, який відрізняється тим, що декоративний корпус виконаний у вигляді або макета зразка техніки, або макета будь-якого типу інженерного спорудження, або макета будь-якого предмета, призначеного для використання людиною, або макета будь-якого предмета, створеного природою, або у вигляді з'єднаних між собою в просторі геометричних тіл будь-якої форми, при цьому годинник вмонтований в декоративний корпус у будь-якому його місці, причому фарбування декоративного корпусу, який виконано у вигляді макета, або відповідає реальній кольоровій гамі реального об'єкта, або виконане в будь-якій іншій кольоровій гамі, що відрізняється від кольорової гами реального об'єкта.

Текст

Годинник, що містить безпосередньо годинник, вмонтований в декоративний корпус, при цьому годинник містить годинниковий механізм, розміщений у корпусі, циферблат, стрілки, розміщені на осях, з'єднаних з годинниковим механізмом, і захисний екран, причому захисний екран виконаний із прозорого матеріалу, циферблат і захисний екран закріплені на корпусі годинникового механізму, годинниковий механізм виконаний з пристроєм для подачі звукового сигналу або без нього, годинниковий механізм виконаний таким, що або містить секундну стрілку, або виконаний без секундної стрілки, згаданий годинниковий механізм виконано або механічного, або електронного типу, який відрізняється тим, що декоративний корпус виконаний у вигляді або макета зразка техніки, або макета будь-якого типу інженерного спорудження, або макета будь-якого предмета, призначеного для використання людиною, або макета будь-якого предмета, створеного природою, або у вигляді з'єднаних між собою в просторі геометричних тіл будь-якої форми, при цьому годинник вмонтований в декоративний корпус у будь-якому його місці, причому фарбування декоративного корпусу, який виконано у вигляді макета, або відповідає реальній кольоровій гамі реального об'єкта, або виконане в будь-якій іншій кольоровій гамі, що відрізняється від кольорової гами реального об'єкта. Корисна модель відноситься до галузі задоволення життєвих потреб людини, зокрема, до систем відліку часу, а саме, до годинників, наприклад, вмонтованих у декоративний корпус. Технічне рішення може бути застосоване в годинниках (або інших пристроях, призначених для відрахування часу) різних типів: електронних, механічних, кварцових. Як варіант конструктивного виконання технічне рішення може бути застосоване в годинниках, які розміщаються в макетах або зразка техніки, або будь-якого типу інженерного спорудження, або будь-якого предмету, призначеного для використання людиною, або будь-якого предмету, створеного природою, або у вигляді з'єднаних між собою в просторі геометричних тіл будь-якої форми. Відомий годинник, який містить корпус, циферблат зі стрілками, прозорий матеріал, що закриває циферблат, годинниковий механізм і пристрій приведення в дію згаданого годинникового механізму [1]. До недоліків відомого годинника відноситься те, що дотримується можливість одержувати інформацію тільки про поточний час, проте корпус годинника не несе більше ніякої інформації, а виконує тільки функцію утримання корпуса годинни ка. Відомий годинник, який містить корпус, циферблат зі стрілками, прозорий матеріал, що закриває циферблат, годинниковий механізм, дзвоник і пристрій приведення в дію згаданого годинного механізму, при цьому корпус годинника вмонтований у декоративний корпус [2]. До недоліків зідомого годинника ставиться те, що дотримується можливість одержувати інформацію тільки про поточний час або час підйому, проте корпус годинника не несе більше ніякої інформації, і виконує тільки функцію утримання корпуса годинника. Найбільш близьким технічним рішенням, як по суті, так і за результатом, що досягається, який обрано як прототип, є годинник, який містить безпосередньо годинник, вмонтований в декоративний корпус, при цьому годинник містить годинниковий механізм, розміщений у корпусі, циферблат, стрілки, розміщені на осях, з'єднаних з годинниковим механізмом, і захисний екран, причому захисний екран виконаний із прозорого матеріалу, циферблат і захисний екран закріплені на корпусі годинникового механізму, годинниковий механізм виконаний або без пристрою для подачі звукового сигналу, або утримуючим пристрій для подачі зву £2 'w ( 0 |*ч> CO ST w 10376 кового сигналу, годинниковий механізм виконаний таким, що або містить секундну стрілку, або виконаний без секундної стрілки, згаданий годинниковий механізм виконано або механічного, або електронного типу [3]. До недоліків годинника, який обраний за прототип, відноситься те, що дивлячись на годинник людина може одержувати інформацію тільки про поточний час або час підйому, проте корпус годинника не несе більше ніякої інформації для його власника, і виконує тільки функцію утримання корпуса годинника. В основу корисної моделі покладена задача шляхом виконання декоративного корпусу годинника у вигляді будь-яких макетів забезпечити можливість людині задовольнити свої естетичні потреби шляхом споглядання улюблених предметів. Суть корисної моделі в годиннику, який містить безпосередньо годинник, вмонтований в декоративний корпус, при цьому годинник містить годинниковий механізм, розміщений у корпусі, циферблат, стрілки, розміщені на осях, з'єднаних з годинниковим механізмом, і захисний екран, причому захисний екран виконаний із прозорого матеріалу, циферблат і захисний екран закріплені на корпусі годинникового механізму, годинниковий механізм виконаний або без пристрою для подачі звукового сигналу, або утримуючим пристрій для подачі звукового сигналу, годинниковий механізм виконаний таким, що або містить секундну стрілку, або виконаний без секундної стрілки, згаданий годинниковий механізм виконано або механічного, або електронного типу, полягає в тому, що декоративний корпус виконаний у вигляді або макету зразка техніки, або макету будь-якого типу інженерного спорудження, або макету будь-якого предмету, призначеного для використання людиною, або макету будь-якого предмету, створеного природою, або у вигляді з'єднаних між собою в просторі геометричних тіл будь-якої форми. Суть корисної моделі полягає і в тому, що годинник вмонтований в декоративний корпус у будь-якому його місці. Суть корисної моделі полягає також і в тому, що фарбування декоративного корпусу, який виконано у вигляді макету, або відповідає реальній кольоровій гамі реального об'єкту, або виконане в будь-якій іншій кольоровій гамі, що відрізняється від кольорової гами реального об'єкту. Порівняльний аналіз технічного рішення з корисною моделлю, яка обрана за прототип, показує, що годинник відрізняється тим, що декоративний корпус виконаний у вигляді або макету зразка техніки, або макету будь-якого типу інженерного спорудження, або макету будь-якого предмету, призначеного для використання людиною, або макету будь-якого предмету, створеного природою, або у вигляді з'єднаних між собою в просторі геометричних тіл будь-якої форми, при цьому годинник вмонтований в декоративний корпус у будь-якому його місці, причому фарбування декоративного корпусу, який виконано у вигляді макету, або відповідає реальній кольоровій гамі реального об'єкту, або виконане в будь-якій іншій кольоровій гамі, що відрізняється від кольорової гами реального об'єкту. Таким чином, годинник, який заявляється, від повідає критерію корисної моделі «новизна». Суть корисної моделі пояснюється ілюстраціями, де на Фіг. 1-2 представлений загальний вигляд годинника, який заявляється, як варіант конструктивного виконання, з використанням декоративного корпусу у вигляді танка, на Фіг.3-4 показані конструктивно-компонувальні схеми годинника, який заявляється, відповідно у ракурсі 3/4 на виді спереду і безпосередньо на виді спереду при одному з варіантів розміщення годинника в декоративному корпусі, який виконано у вигляді танка, на Фіг.5-52 показані варіанти конструктивного виконання декоративного корпусу з розміщеним в ньому або на ньому годинника. Годинник (як варіант конструктивного виконання) (див. Фіг. 1-2 та Фіг.3-4) містить безпосередньо годинник 1, вмонтований в декоративний корпус 2 (див. Фіг.1-52). Годинник 1 конструктивно містить годинниковий механізм 3, розміщений у корпусі 4, циферблат 5, стрілки 6 і 7 (відповідно, годинникову та хвилинну), розміщені на осях 8 і 9 (відповідно, годинникову та хвилинну), з'єднаних з годинниковим механізмом 3, і захисний екран 10 (див. Фіг.3-4). Захисний екран 10 конструктивно виконаний із прозорого матеріалу. Циферблат 5 і захисний екран 10 закріплені на корпусі 4 годинникового механізму 3. Годинниковий механізм 3 виконаний або без пристрою 11 для подачі звукового сигналу, або утримуючим зазначений пристрій 11 для подачі звукового сигналу. Годинниковий механізм 3 виконаний або з секундною стрілкою 12 (див., наприклад, Фіг.1-2 та Фіг. 16), або без зазначеної секундної стрілки 12 (див., наприклад, Фіг.5 та Фіг. 13). Згаданий годинниковий механізм 3 виконано або механічного, або електронного типу. Конструктивно декоративний корпус 2 виконаний у вигляді або макету зразка техніки (наприклад, танка - див. Фіг. 1-6, бронетранспортеру - див. Фіг.7, автомобіля - див. Фіг.8-13 та Фіг. 15-16, мотоцикла див. Фіг. 14, вітрильного судна - див. Фіг. 17, літака див. Фіг. 18-20), або макету будь-якого типу інженерного спорудження (наприклад, будинку див. Фіг.21-22, телевізійної вежі - див. Фіг.48, меморіального пам'ятника - див. Фіг.46-47), або макету будь-якого предмету, призначеного для використання людиною (наприклад, акваріума - див. Фіг.23, крісла -див. Фіг.ЗО, каміну - див. Фіг.31, радіоприймача - див. Фіг.32-33 та Фіг.37, фотоапарата - див. Фіг.34, попільнички - див. Фіг.35, комп'ютера - див. Фіг.36, декоративної миски - див. Фіг.38, чобота - див. Фіг.39, портфеля - див. Фіг.40, преспапьє - див. Фіг.41, жіночої сумочки - див. Фіг.42, запальнички - див. Фіг.43, декоративної вази - див. Фіг.44, пачки цигарок - див. Фіг.49, пляшки - див. Фіг.50-52 та інше), або макету будь-якого предмету, створеного природою, (наприклад, овочу - див. Фіг.45, квітки, тварини - у вигляді чучела або фігурки - див. Фіг.25-29, гори, водоспаду та інше), або у вигляді з'єднаних між собою в просторі геометричних тіл будь-якої форми (наприклад, пластин див. Фіг.24, куль та інше). Конструктивно годинник 1 вмонтований в декоративний корпус 2 у будьякому його місці, наприклад, усередині (див. Фіг.49-52) або зверху (див. Фіг.5, Фіг.9-10, Фіг.1920, Фіг.22 та Фіг.36-38). Технологічно фарбування декоративного корпусу 2, який виконано у вигляді макету, або відповідає реальній кольоровій гамі реального об'єкту, або виконане в будь-якій іншій кольоровій гамі, що відрізняється від кольорової гами реального об'єкту. Годинник експлуатується наступним чином. Попередньо виготовляють безпосередньо годинник 1 і декоративний корпус 2. Годинник 1 може бути виконаний у двох варіантах конструктивного виконання - або без пристрою 11 для подачі звукового сигналу, або утримуючим зазначений пристрій 11 для подачі звукового сигналу. Також годинник 1 (а саме, годинниковий механізм 3) може бути виконаний у двох варіантах конструктивного виконання - механічного, або електронного типу. Для виготовлення годинника 1 попередньо виготовляють: годинниковий механізм 3, корпус 4 (для розміщення годинникового механізму 3), циферблат 5, стрілки 6 і 7 (відповідно, годинникову та хвилинну), осі 8 і 9 (відповідно, годинникову та хвилинну) і захисний екран 10. Як варіант конструктивного виконання додатково виготовляють секундну стрілку 12. В разі виконання годинника 1 таким, що містить пристрій 11 для подачі звукового сигналу, додатково виготовляють зазначений пристрій 11 для подачі звукового сигналу. Захисний екран 10 конструктивно виконують із прозорого матеріалу, наприклад, зі скла або пластмаси. Далі проводять заходи щодо зборки годинника 1, при цьому годинниковий механізм 3 та пристрій 11 для подачі звукового сигналу закріплюють усередині корпуса 4, до корпуса 4 годинникового механізму 3 закріплюють циферблат 5, а стрілки 6 і 7 (відповідно, годинникову та хвилинну) закріплюють на осях 8 і 9 (відповідно, на годинниковій та хвилинній) - зовні циферблату 5 (див. Фіг.3-4). Також до годинникового механізму 3 закріплюють секундну стрілку 12 (на відповідній осі, яка може, за конструктивними особливостями годинникового механізму 3 не співпадати з осями 8 і 9. Після цього до корпуса 4 годинникового механізму 3 закріплюють захисний екран 10, який закриває циферблат 5 та стрілки 6, 7 та 12 (див. Фіг.3-4). По закінченню вищевказаних технологічних операцій годинник 1 є зібраним і готовим до відліку часу. Паралельно з виготовленням годинника 1 виготовляють декоративний корпус 2. Конструктивно декоративний корпус 2 виготовляють у вигляді або макету зразка техніки (наприклад, танка, автомобіля, бронетранспортера, трактора, літака, корабля, космічної ракети, вітрильного судна та інше), або макету будь-якого типу інженерного спорудження (наприклад, будинку, церкви, греблі гідроелектростанції, телевізійної вежі, меморіального пам'ятника та інше), або макету будь-якого предмету, призначеного для використання людиною (наприклад, чайника, радіоприймача, телевізора, старовинного сундука, ляльки та інше), або макету будь-якого предмету, створеного природою, (наприклад, квітки, гори, водоспаду), або у вигляді з'єднаних між собою в просторі геометричних тіл будь-якої форми (наприклад, пластин, куль та інше). Технологічно фарбування декоративного корпусу 2, який виконано у вигляді макету, проводять 10376 так, щоб воно або відповідало реальній кольоровій гамі реального об'єкту, або було виконане в будьякій іншій кольоровій гамі, що відрізняється від кольорової гамі реального об'єкту. На завершальній стадії зборки годинника (пристрою для відліку часу), годинник 1 вмонтовують в декоративний корпус 2 у будь-якому його місці, наприклад, на бічній стінці макету танка (див. Фіг. 1), на передній (див. Фіг. 16) або задній стороні макету автомобіля (див. Фіг. 13), зверху фюзеляжу макету літака (див. Фіг.19-20), під крилами літака (див. Фіг. 18), усередині макету квітки, овочу (див. Фіг.45) та пляшки (див. Фіг.50-52). Таке з'єднання декоративного корпуса 2 і годинника 1 являє собою зібраний і готовий до роботи годинник (пристрій для відліку часу). Після виконання вищезазначених технологічних операцій годинник, який заявляється, є готовим до роботи. Попередньо заводять годинник 1, який знаходиться усередині декоративного корпуса 2, а саме, годинниковий механізм 3 та пристрій 11 для подачі звукового сигналу, які закріплені усередині корпуса 4, при цьому виставляють пристрій 11 для подачі звукового сигналу на визначений час. Далі визначають час по циферблату 5, а саме, по положенню на ньому стрілок 6 і 7 (відповідно, годинникової та хвилинної), а також секундної стрілки 12. Оглядаючи циферблат 5 годинника 1 водночас оглядають і декоративний корпус 2 (задовольняючи свої естетичні потреби щодо споглядання декоративного корпуса годинника, який виконано у вигляді улюблених предметів - макетів або зразків техніки, або будь-якого типу інженерного спорудження, або будь-якого предмету, призначеного для використання людиною, або будь-якого предмету, створеного природою, або у вигляді з'єднаних між собою в просторі геометричних тіл будьякої форми). Підвищення ефективності застосування годинника, який заявляється, у порівнянні з прототипом, досягається за рахунок покращання естетичного вигляду декоративного корпуса, в якому розміщений годинник. Підвищення ефективності застосування годинника, який заявляється, у порівнянні з прототипом, досягається також і за рахунок виконання декоративного корпуса годинника у вигляді макетів або зразків техніки, або будь-якого типу інженерного спорудження, або будь-якого предмету, призначеного для використання людиною, або будь-якого предмету, створеного природою, або у вигляді з'єднаних між собою в просторі геометричних тіл будь-якої форми задовольнити свої естетичні потреби. Джерела інформації 1. Газета "Столичка", від 24.10.2005, стор. 8, стаття "Время паралельного мира" - аналог. 2. Журнал Men's Heals, август 2003, Учредитель и издатель русского издания Men's Heals ООО "Юнайтед Пресс", Москва, Стаття "Гид по часам", стор. 6 - аналог. 3. Журнал Men's Heals, август 2003, Учредитель и издатель русского издания Men's Heals ООО "Юнайтед Пресс", Москва, Стаття "Гид по часам", стор. 4 - прототип. 15 10376 16 Шт. 33 Фіг. 32 J^'^^mm o» 10376 б 8-9 9 N0 Є О OS 2 09 ha І 00 19 10376 20 Фіг. 45 9Z90J. VZ 23 10376 24 Фіг. 51 Комп'ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Clock

Автори англійською

Komarov Volodymyr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Часы

Автори російською

Комаров Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: G04B 45/00, G04B 47/00, G04B 37/00, G04B 19/00

Мітки: годинник

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/10-10376-godinnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Годинник</a>

Подібні патенти