Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фрикційний варіатор, що містить ролик, встановлений на ведучому валу, і диск, встановлений на веденому валу, кінематично зв'язаний з роликом, який відрізняється тим, що додатково містить другий ролик, кінематично зв'язаний з першим роликом, розташований з протилежної сторони диска і притиснутий до нього, при цьому осі роликів розташовані в одній площині.

Текст

Винахід відноситься до загального машинобудування, а саме до фрикційного варіатора привода машин. Відомий фрикційний варіатор, що містить ролик, встановлений на ведучому валу, і диск, встановлений на веденому валу, кінематичне зв'язаний з роликом (див. Батурин А.Т. Детали машин. М., Машгиз, 1954, с.229, рис.203). При роботі фрикційного варіатора на диск діє значна осьова сила, зумовлена взаємодією ролика з диском, яка викликає деформації диска та веденого вала що знижує надійність та довговічність роботи фрикційного варіатора. Відомий також фрикційний варіатор, що містить ролик, встановлений на ведучому валу, і диск, встановлений на веденому валу, кінематичне зв'язаний з роликом (див. Есипенко Я.И. Механические вариаторы скорости. К., Гостехиздат, 1961, с.56, рис.30). При цьому диск виконано з ребрами жорсткості. Наявність ребер жорсткості значно зменшує де формацію диска, зумовлену осьовою силою. Проте, як і раніше, деформація веденого вала залишається, що знижує надійність та довговічність роботи фрикційного варіатора. Таким чином в основу винаходу покладена задача створити таку конструкцію фрикційного варіатора, в якій шляхом введення додаткових робочих елементів та їх взаємодії забезпечилось би підвищення довговічності роботи фрикційного варіатора. Поставлена задача вирішена тим, що фрикційний варіатор, що містить ролик, встановлений на ведучому валу, і диск, встановлений на веденому валу, кінематичне зв'язаний з роликом, згідно з винаходом, додатково містить другий ролик кінематичне зв'язаний з першим роликом, розташований з протилежної сторони диску і притиснутий до нього, при цьому осі роликів розташовані в одній площині. Наявність двох роликів, між якими розташований диск, взаємно урівноважує осьові сили, зумовлені тиском роликів на диск, що усуває деформацію як диска, так і веденого вала і, таким чином, підвищує надійність та довговічність роботи фрикційного варіатора. На кресленні представлена схема фрикційного варіатора. Фрикційний варіатор містить два ролики 1 і 2, між якими розташований диск 3. Ролик 1 жорстко встановлений на ведучому валу 4, а ролик 2 на валу 5. Осі ведучого вала 4 та вала 5 розташовані в одній площині. Ролики 1 та 2 кінематичне з'єднані між собою за допомогою циліндричної зубчастої передачі 6 та притиснуті до диска 3 за допомогою пружини 7. Диск З встановлено на веденому валу 8 з можливістю осьового переміщення. Принцип роботи фрикційного варіатора полягає в наступному. Обертальний рух ведучого вала 4 передається ролику 1 та, за допомогою циліндричної зубчастої передачі 6, ролику 2. Ролики 1 і 2 за допомогою пружини 7 притискуються до диска 3 (зубчасте зачеплення циліндричної зубчастої передачі 6 виконано з можливістю радіального переміщення зубчастих коліс і, відповідно, роликів). Сила тертя, що виникає при цьому, зумовлює обертальний рух диска 3 і з'єднаного з ним веденого вала 8. З метою забезпечення рівномірного притиску роликів 1 і 2 до диску 3 останній встановлено на веденому валу 8 з можливістю осьового переміщення. Зусилля притиску ролика 1 до диска 3 (осьова сила, що діє на диск) і зусилля притиску ролика 2 до диска взаємно урівноважуються, як такі, що рівні по величині та протилежно спрямовані. Зміна швидкості обертання веденого вала 8 здійснюється так. Одночасне осьове переміщення ведучого вала 4 і вала 5, що обертаються з постійною частотою, з роликами, відповідно, 1 і 2, жорстко закріпленими на них, призводить до зміни робочого радіуса диска і, таким чином, до зміни швидкості обертання веденого вала 8. При цьому переміщення роликів вправо збільшує величину робочого радіуса диска, що призводить до зниження частоти обертання веденого вала. При переміщенні роликів вліво робочий радіус диска зменшується і частота обертання веденого вала збільшується. Використання запропонованої конструкції фрикційного варіатора в приводі машин дозволяє: - підвищити продуктивність машини за рахунок скорочення простоїв, зумовлених необхідністю ремонту або заміни робочих тіл варіатора; - підвищити довговічність роботи фрикційного варіатора шляхом компенсації осьових зусиль, що діють на диск.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Friction variator

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Khomiak Oleh Mykolaiovych

Назва патенту російською

Фрикционный вариатор

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Хомяк Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: F16H 15/08

Мітки: варіатор, фрикційний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/1-67415-frikcijjnijj-variator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фрикційний варіатор</a>

Подібні патенти