Воронков Олександр Петрович

Спосіб одержання 1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропіонілоксипіперидину гідрохлориду

Завантаження...

Номер патенту: 45297

Опубліковано: 16.05.2005

Автори: Огієнко Володимир Назарович, Калінченко Наталія Борисівна, Кошелєв Віталій Іванович, Борисов Петро Павлович, Глікін Марат Аронович, Островерхова Ніна Федорівна, Воронков Олександр Петрович

МПК: C07D 211/08

Мітки: одержання, гідрохлориду, спосіб, 1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропіонілоксипіперидину

Формула / Реферат:

Спосіб утилізації електроліту відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів полягає в нейтралізації електроліту содовим розчином й осадженні важких металів з нього 2 % розчином сульфіду натрію. Вводиться стадія електрохімічного очищення відпрацьованої акумуляторної кислоти, що припускає на першому ступені очищення від іонів міді, а на другому ступені - очищення розчину поміщеного в катодну область електродіалізатора від іонів заліза,...

Спосіб одержання комплексоутворюючого іоніту

Завантаження...

Номер патенту: 19115

Опубліковано: 25.12.1997

Автори: Заруєва Маргаріта Ніколаєвна, Антокольская Іда Ігнатьєвна, Данілова Фаіна Іллінічна, Воронков Олександр Петрович, Крилова Іріна Львовна, Сіра Віра Іванівна, Мясоєдова Галіна Владіміровна

МПК: C07C 45/45, C07C 211/07, C07C 47/02 ...

Мітки: спосіб, одержання, іоніту, комплексоутворюючого

Формула / Реферат:

Способ получения комплексообразующего ионита путем конденсации смеси ароматического амина и формальдегида при нагревании, отличающийся тем, что в смесь, добавляют 3(5)-метилпиразол, а качестве ароматического амина используют анилин или м-фенилендиамин и конденсацию проводят при 95-100°С в присутствии минеральной или органической кислоты.

Спосіб одержування 1, 4-бутандіолу

Завантаження...

Номер патенту: 11334

Опубліковано: 25.12.1996

Автори: Масалова Ліоніла Сергіївна, Шамьоткіна Валентина Василівна, Воронков Олександр Петрович

МПК: C07C 29/132, B01J 23/86, C07C 29/17 ...

Мітки: 4-бутандіолу, спосіб, одержування

Формула / Реферат:

Способ получения 1,4-бутандиола двухста­дийным каталитическим гидрированием диалки-лового эфира бутендиовой кислоты при повышен­ных температуре и давлении с использованием на второй стадии медьхромового катализатора и при 190-290°С, отличающийся тем, что, с целью повы­шения качества целевого продукта, гидрирование на первой стадии осуществляют на никельсодержащем катализаторе при температуре 50-150°С, давлении 100-300 ат, объемной скорости...

Спосіб отримання збагачуваних розчинів діацетилену

Завантаження...

Номер патенту: 11335

Опубліковано: 25.12.1996

Автори: Черепнов Євген Олександрович, Непоротовська Валентина Анатолівна, Воронков Олександр Петрович

МПК: C07C 7/00, C07C 11/00

Мітки: збагачуваних, розчинів, діацетилену, спосіб, отримання

Формула / Реферат:

1. Способ получения концентрированных растворов диацетилена путем абсорбции диацетилена из газов термоокислительного пиролиза при­родного газа М-метилпирролидоном-2 при пониженной температуре с последующим выделе­нием концентрированных растворов диацетилена из абсорбата, отличающийся тем, что, с целью уп­рощения технологии процесса, выделение концен­трированных растворов диацетилена проводят пу­тем смешивания абсорбата с водой или водным...

Спосіб одержування алкадіінів c-5 – c-8 з спряженними зв’язками

Завантаження...

Номер патенту: 7129

Опубліковано: 30.06.1995

Автори: П'ятнова Юлія Борисівна, Завізіон Сергій Якович, Воронков Олександр Петрович, Шевцов Микола Григорович, Черепнов Євген Олександрович

МПК: C07C 11/00

Мітки: одержування, алкадіінів, спосіб, спряженними, зв'язками

Формула / Реферат:

Способ получения алкадиинов С5-C8 с со­пряженными связями путем взаимодействия ще­лочного металла с жидким аммиаком при пониженной температуре в присутствии железосо­держащего катализатора с последующим взаимо­действием полученного амида щелочного металла с диацетиленом при пониженной температуре с получением диацетиленида щелочного металла и его алкилирования галоидалкилами или алкил-сульфатами при пониженной температуре с после­дующим...

Спосіб одержання н-алкінов-1 з числом атомів вуглецю від 5 до 12

Завантаження...

Номер патенту: 7114

Опубліковано: 30.06.1995

Автори: П'ятнова Юлія Борисівна, Придачин Олег Анатольович, Буток Людмила Яковлівна, Завізіон Любов Петрівна, Воронков Олександр Петрович

МПК: C07C 11/00

Мітки: н-алкінов-1, одержання, спосіб, атомів, вуглецю, числом

Формула / Реферат:

1. Способ получения н-алкинов-1 с числом углеродных атомов от 5 до 12 путем взаимодействия ацетилена с металлическим натрием в среде жидко­го аммиака с получением ацeтилснида натрия с по­следующим отделением аммиака и добавлением органического растворителя, алкилированиeм сус­пензии ацeтиленида натрия галоидным алкилом с последующим разложением полученной реакцион­ной массы алкилирования и выделением целевого н-алкина-1 из продуктов...