Швец Віталій Івановіч

Спосіб одержання рибонуклеотидів

Завантаження...

Номер патенту: 66706

Опубліковано: 17.04.2006

Автори: Краснопольський Юрій Михайлович, Швец Віталій Івановіч, Теміров Юрій Павлович

МПК: C12P 19/34, A61K 38/02, A61K 31/785 ...

Мітки: спосіб, рибонуклеотидів, одержання

Формула / Реферат:

Спосіб визначення температурної залежності параметра порядку фазового переходу у твердих тілах, який включає визначення параметра порядку  шляхом температурних ізоабсорбційних досліджень краю оптичного поглинання, який відрізняється тим, що, із експериментально отриманої температурної залежності ширини оптичної псевдощілини

Спосіб одержання ліпосомальної форми протипухлинного препарату платини

Завантаження...

Номер патенту: 66633

Опубліковано: 15.02.2006

Автори: Краснопольський Юрій Михайлович, Теміров Юрій Павлович, Сеннікова Ірина Георгіївна, Швец Віталій Івановіч, Дудниченко Олександр Сергійович

МПК: A61K 47/26, A61K 9/127, A61K 31/282 ...

Мітки: одержання, ліпосомальної, протипухлинного, платини, препарату, форми, спосіб

Формула / Реферат:

Спосіб неоад'ювантної хіміотерапії хворих на рак молочної залози, що включає призначення курсів лікування за схемою ФДЦ (фторурацил+доксорубіцин+циклофосфамід) у стандартних дозах, який відрізняється тим, що кількістькурсів хіміотерапії за вказаною схемою зменшують до двох і проводять їх на фоні впливу локальної гіпертермії на пухлину при температурі 39-40°С впродовж 1 години.

Спосіб одержання ліпосомального антибактеріального засобу хлорофіліпту

Завантаження...

Номер патенту: 69303

Опубліковано: 15.02.2006

Автори: Теміров Юрій Павлович, Швец Віталій Івановіч, Краснопольський Юрій Михайлович, Сеннікова Ірина Георгіївна

МПК: A61K 47/14, A61K 47/44, A61K 36/00 ...

Мітки: одержання, хлорофіліпту, спосіб, антибактеріального, засобу, ліпосомального

Формула / Реферат:

Даний винахід відноситься до конструкції сопла для надзвукових рушійних установок.Ракетні стартові літальні апарати потребують великої тяги при зльоті з метою подолання інерції, зокрема тому, що літальний апарат має найбільшу масу внаслідок неспаленого палива. Звичайно зліт здійснюється на рівні моря, однак на великій висоті, де літальний апарат виконує свою первинну задачу, бажаний високий питомий імпульс (Isp). Це особливо просто...

Спосіб одержання ліпосомальної форми протипухлинного антибіотика

Завантаження...

Номер патенту: 64591

Опубліковано: 16.01.2006

Автори: Краснопольський Юрій Михайлович, Дудниченко Олександр Сергійович, Швец Віталій Івановіч, Теміров Юрій Павлович, Сеннікова Ірина Георгіївна

МПК: A61K 9/127, A61K 47/36, A61K 47/44 ...

Мітки: антибіотика, ліпосомальної, одержання, спосіб, форми, протипухлинного

Формула / Реферат:

Спосіб одержання ліпосомальної форми протипухлинного антибіотика шляхом висушування фосфатидилхоліну у вакуумі, його емульгування у водному середовищі, що містить антибіотик, диспергування емульсії, стерилізуючої фільтрації та розливу, який відрізняється тим, що співвідношення антибіотик - фосфатидилхолін у водному середовищі емульгування становить 1:(53-60) мас. ч., диспергування емульсії виконують з додаванням лактози у кількості 2,3-3,0...

Спосіб отримання ліпосомального антибактеріального засобу

Завантаження...

Номер патенту: 69303

Опубліковано: 16.08.2004

Автори: Сеннікова Ірина Георгіївна, Швец Віталій Івановіч, Краснопольський Юрій Михайлович, Теміров Юрій Павлович

МПК: A61K 47/14, A61K 36/00, A61K 47/44 ...

Мітки: антибактеріального, отримання, засобу, ліпосомального, спосіб

Формула / Реферат:

Даний винахід відноситься до конструкції сопла для надзвукових рушійних установок.Ракетні стартові літальні апарати потребують великої тяги при зльоті з метою подолання інерції, зокрема тому, що літальний апарат має найбільшу масу внаслідок неспаленого палива. Звичайно зліт здійснюється на рівні моря, однак на великій висоті, де літальний апарат виконує свою первинну задачу, бажаний високий питомий імпульс (Isp). Це особливо просто...

Спосіб одержання лецитину

Завантаження...

Номер патенту: 19697

Опубліковано: 25.12.1997

Автори: Краснопольський Юрій Михайлович, Петров Василь Іванович, Сеннікова Ірина Георгіївна, Орлова Гітана Львівна, Швец Віталій Івановіч, Теміров Юрій Павлович, Іванова Ніна Миколаївна

МПК: A61K 35/54

Мітки: одержання, спосіб, лецитину

Формула / Реферат:

Способ получения лецитина из желтковкуриных яиц, включающий обработку ацетоном, экстракцию этанолом, фильтрацию, осаждение вод­ным раствором хлорида кадмия, переосаждение их хлороформа этанолом, содержащим хлорид кадмия, растворение осадка в хлороформе и обработку 30%-ным раствором этанола, отличающийся тем, что обработку ацетоном проводят при температуре от -20 до -25°С, а экстракцию этанолом — при температуре 24-28°С.

Спосіб одержання липосомальної форми протипухлинного цитостатика

Завантаження...

Номер патенту: 10187

Опубліковано: 25.12.1996

Автори: Теміров Юрій Павлович, Дудниченко Олександр Сергійович, Швец Віталій Івановіч, Краснопольський Юрій Михайлович

МПК: A61K 31/688, A61K 9/10

Мітки: одержання, форми, цитостатика, спосіб, ліпосомальної, протипухлинного

Формула / Реферат:

Способ получения липосомальной формы противоопухолевого цитостатика, включающий высушивание липидов в вакууме, эмульгирование липидов в водной среде, содержащей цитостатик, получение липосом, стерилизующую фильтрацию и разлив, отличающийся тем, что эмульгирование проводят в среде, содержащей глюкозу в ко­личестве 10-20 мас.% или лактозу в количестве 10-15 мас. % и поливииилпироллидон в количестве 0,2-0,6 мас.%, при соотношении цитостатик:...

Спосіб одержання липосомальної форми протипухлинного антибіотика

Завантаження...

Номер патенту: 6700

Опубліковано: 29.12.1994

Автори: Краснопольський Юрій Михайлович, Шальков Юлій Леонідович, Дудниченко Олександр Сергійович, Швец Віталій Івановіч, Теміров Юрій Павлович

МПК: A61K 9/50, A61K 31/688

Мітки: антибіотика, форми, ліпосомальної, спосіб, одержання, протипухлинного

Формула / Реферат:

Способ получения липосомальной формы про­тивоопухолевого антибиотика, включающий высушивание фосфолипидов в вакууме, эмульгирование их в воДной среде, содержащей антибиотик, получе­ние липосом, стерилизующую фильтрацию, отлича­ющийся тем, что эмульгирование проводят в среде, содержащей глюкозу в количестве 18-22 мас. %, при соотношении антибиотик: фосфолипиды 1:(17-20), а процесе получения липосом осуществляют гомоге­низацией липидной...

Cпосіб одержання гангліозиду gmз

Завантаження...

Номер патенту: 2371

Опубліковано: 26.12.1994

Автори: Мензелеєв Раміль Ферідович, Швец Віталій Івановіч, Краснопольський Юрій Михайлович, Сеннікова Ірина Георгіївна

МПК: A61K 35/18

Мітки: гангліозиду, одержання, cпосіб

Формула / Реферат:

Способ получения ганглиозида GМ3 путем гемолиза эритроцитов, экстракции из  раствора хлороформ-метанольной смесью, хроматографией экстракта, очистки и сушки, отличающийся тем, что гемолиз эритроцитов проводят смесью ледяной уксусной кислоты и воды при соотношении (0,9-1,1):(90-110) с последующим осаждением ацетоном при соотношении раствор:ацетон 1:(2,8-3,2), после экстракции осадка смесью хлороформ-метанол дополнительную экстракцию проводят...

Спосіб одержання цитохрому с

Завантаження...

Номер патенту: 1110

Опубліковано: 30.12.1993

Автори: Євстігнєєва Ріма Порфірієвна, Миронов Андрій Федорович, Сенніков Георгій Антонович, Швец Віталій Івановіч, Петров Василь Іванович, Гольбець Ірина Ізраілєвна, Адров Олександр Федосійович

МПК: A61K 35/34

Мітки: цитохрому, одержання, спосіб

Формула / Реферат:

Способ получения цитохрома С путем экс­трагирования измельченной сердечной мышцы млекопитающих водным раствором сульфатов, подщелачивания, очистки на ионообменных смо­лах с последующим выделением целевого продук­та, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества целевого продукта, экстракцию проводят 0,25-0,75% раствором сульфата аммония, затем подкисляют серной кислотой при рН 4-5 и подще­лачивают гидроокисью бария до рН 8-9.

Спосіб одержання біоспецифічних адсорбентів для виділення фібронектину та колагеназ

Завантаження...

Номер патенту: 1238

Опубліковано: 30.12.1993

Автори: Клящицький Борис Абрамович, Французова Наталія Олексіївна, Краснопольський Юрій Михайлович, Мітіна Валентина Харисівна, Швец Віталій Івановіч, Сенніков Георгій Антонович, Єзикян Тируі Йосиповна, Солов'єва Ніна Іванівна, Орехович Василь Миколайович

МПК: B01J 20/32, B01J 20/22, B01J 20/281 ...

Мітки: адсорбентів, виділення, фібронектину, колагеназ, одержання, спосіб, біоспецифічних

Формула / Реферат:

Формула изобретенияСпособ получения биоспецифических адсорбентов для выделения фибронектина и коллагеназ путем активирования нерастворимого носителя и последующего ковалентного связывания его со специфическим лигандом, отличающийся тем, что, с целью повышения емкости адсорбентов по фибронектину и коллагеназам, в качестве специфического лиганда используют a-цепи молекулы коллагена или a 1СВ7-бромциановый пептид коллагена.

Спосіб виділення аніонних фосфоліпідів

Завантаження...

Номер патенту: 1221

Опубліковано: 30.12.1993

Автори: Швец Віталій Івановіч, Сенніков Георгій Антонович, Межова Ірина Володимирівна, Шамякова Олена Адамівна, Клящицький Борис Абрамович, Краснопольський Юрій Михайлович, Мірошников Анатолій Іванович

МПК: B01D 15/08, B01J 20/283, B01J 20/281 ...

Мітки: аніонних, спосіб, виділення, фосфоліпідів

Формула / Реферат:

Формула изобретенияСпособ выделения анионных фосфолипидов путем хроматографирования экстрактов природного сырья на твердых носителях с использованием для элюирования систем на основе хлороформа и метанола, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода и чистоты продукта, экстракт, содержащий смесь фосфолипидов, наносят на колонку с аминосилохромом или макропористым силикагелем, модифицированным неомицином или L-лизином, а элюацию...

Спосіб одержання сфінгомієліну

Завантаження...

Номер патенту: 1220

Опубліковано: 30.12.1993

Автори: Краснопольський Юрій Михайлович, Швец Віталій Івановіч, Пінчук Анатолій Миколайович, Сенніков Георгій Антонович

МПК: A23J 7/00, A61K 35/30, C11B 1/10 ...

Мітки: одержання, сфінгомієліну, спосіб

Формула / Реферат:

Способ получения сфингомиелина из мозга крупного рогатого скота, включающий очистку сырья, его измельчение, гомогенизацию в ацетоне, центрифугирование, экстракцию осадка этиловым спиртом и петролейным эфиром, гидролиз экс­тракта, хроматографию, на силикагеле с последу­ющим элюированием целевого продукта смесью хлороформа и метанола и сушкой в вакууме, отличающийся тем, что, с целью повышения вы­хода целевого продукта, экстракцию проводят...

Спосіб одержання фосфатиділетаноламіну

Завантаження...

Номер патенту: 1219

Опубліковано: 30.12.1993

Автори: Краснопольський Юрій Михайлович, Сенніков Георгій Антонович, Мензелеєва Гульжан Казбеківна, Мензелеєв Раміль Ферідович, Швец Віталій Івановіч

МПК: C07F 9/10, A61K 38/22

Мітки: спосіб, фосфатиділетаноламіну, одержання

Формула / Реферат:

Способ получения фосфатидилэтаноламина путем гомогенизации тканей головного мозга крупного рогатого скота, экстракции липидов органическими растворителями с последующими очисткой от балластных примесей и выделением целевого продукта колоночной хроматографией на сорбенте, отличающийся тем, что, с целью повы­шения выхода целевого продукта, перед хромато­графией  раствор липидов обрабатывают диэти-ловым эфиром при объемных соотношениях...

Спосіб одержання фосфатиділсеріну

Завантаження...

Номер патенту: 1218

Опубліковано: 30.12.1993

Автори: Мензелеєва Гульжан Казбеківна, Швец Віталій Івановіч, Краснопольський Юрій Михайлович, Мензелеєв Раміль Ферідович, Теміров Юрій Павлович

МПК: G07F 9/10

Мітки: одержання, спосіб, фосфатиділсеріну

Формула / Реферат:

Способ получения фосфатидилсерина путем гомогенизации тканей головного мозга крупного рогатого скота, экстракции, концентрирования экстракта, растворения его в хлороформе, хроматографии, элюции, осаждения целевого продукта с последующим его высушиванием, отличающийся тем, что с целью повышения выхода целевого про­дукта, перед хроматографией к эстракту добавля­ют ацетон до объемного соотношения к хло­роформу (0,9-1,1):(19-21), отделяют осадок,...

Спосіб одержання гангліозидів

Завантаження...

Номер патенту: 1217

Опубліковано: 30.12.1993

Автори: Мезін Ігор Олександрович, Краснопольський Юрій Михайлович, Мензелеєв Раміль Ферідович, Теміров Юрій Павлович, Швец Віталій Івановіч

МПК: A61K 35/30, A61K 31/7012

Мітки: одержання, спосіб, гангліозидів

Формула / Реферат:

Способ получения ганглиозидов путем гомо­генизации мозговой ткани животных, двукратной экстракции гомогената смесью хлороформа и ме­танола, фильтрации, инкубации, упаривания, хроматографии с последующей элюцией целевого продукта, отличающийся тем, что, с целью повы­шения выхода целевого продукта и интенсификации способа, к осадку ткани после фильтрации добавляют смесь 70% -ного изопропилового спирта и гексана в объемных соотношениях...

Спосіб отримання цитохрому с

Завантаження...

Номер патенту: 1112

Опубліковано: 30.12.1993

Автори: Миронов Андрій Федорович, Гриднєв Олексій Олексійович, Сенніков Георгій Антонович, Адров Олександр Федосійович, Швец Віталій Івановіч, Гольбець Ірина Ізраілєвна, Петров Василь Іванович, Євстігнєєва Ріма Порфірієвна

МПК: A61K 35/34

Мітки: цитохрому, спосіб, отримання

Формула / Реферат:

Способ получения цитохрома С путем его осаждения из водного раствора, очистки и лиофилизации, отличающийся тем, что с целью упро­щения процесса и повышения чистоты целевого продукта, осаждение проводят смесью хлористого кадмия и йодистого натрия, взятых в соотношении 5:10—50:100 ммолей при рН 4-5, полученный оса­док «отделяют, растворяют в воде, содержащей 0,01-0,1% аммиака иэлюирование проводят 1-2% раствором аммиака.