Марченко Анатолій Павлович

[імідазол-5-іл]галогенофосфіни

Завантаження...

Номер патенту: 34484

Опубліковано: 11.08.2008

Автори: Толмачов Андрій Олексійович, Чайковська Олександра Олексіївна, Марченко Анатолій Павлович, Койдан Георгій Миколайович, Гур'єва Анастасія Миколаївна, Юрченко Олександр Олексійович

МПК: C07F 9/00, C07D 233/00

Мітки: імідазол-5-іл]галогенофосфіни

Формула / Реферат:

1. [Імідазол-5-іл]галогенофосфіни загальної формули (І):, (I)де R1 та R2 незалежно один від одного являють собою С1-С6алкіл, необов'язково, заміщений один або декілька разів галогеном, С1-С6алкокси, С3-С7циклоалкілом або фенілом; С3-С7циклоалкіл, необов'язково, заміщений один або декілька разів галогеном, С1-С6алкілом, С1-С6алкокси, С3-С7циклоалкілом або...

Спосіб одержання 2,3,4,5-тетрафторбензоїлфториду та 2,3,4,5-тетрафторбензотрифториду

Завантаження...

Номер патенту: 61901

Опубліковано: 15.12.2003

Автори: Койдан Георгій Миколайович, Коломійцев Олександр Олександрович, Ягупольський Юрій Львович, Полудненко Вадим Григорович, Малєтіна Ірина Ісааківна, Ягупольський Лев Мусійович, Пінчук Олександр Михайлович, Марченко Анатолій Павлович

МПК: C07C 63/00, C07C 25/00

Мітки: 2,3,4,5-тетрафторбензотрифториду, 2,3,4,5-тетрафторбензоїлфториду, спосіб, одержання

Формула / Реферат:

Спосіб одержання сполуки формули,де R означає -COF або -CF3, шляхом обробки сполуки формули,де R' означає -COCl або -CF3, фторидом калію в присутності каталізатора при підвищеній температурі, який відрізняється тим, що як каталізатор використовують четвертинні...

Тетрафтороборати тетракіс(n,n – діалкіламідо)фосфонію як електроліти

Завантаження...

Номер патенту: 26919

Опубліковано: 29.12.1999

Автори: Миронова Антоніна Андріївна, Стрижакова Наталя Григорівна, Рошенталер Герд-Фолкер, Койдан Георгій Миколайович, Малєтін Юрій Андрійович, Марченко Анатолій Павлович, Коломейцев Олександр Олександрович

МПК: C01B 35/00, H01G 9/00

Мітки: діалкіламідо)фосфонію, тетракіс(n,n, електроліти, тетрафтороборати

Текст:

...тетракис (N.N-диалкиламидо)фосфония общей формулы + [(Alk)2NJ4P BF4-, где Alk - СН3, С2Н5, С4Н9, в качестве электролитов для высокоемких Os о 26919 конденсаторов двойного слоя или адсорбентов. Приводятся конкретные примеры синтеза и использования целевых продуктов - тетрафтороборатов тетракис(М,М-диэтиламидо)фосфония (пример 1), Tpnc(N,Nдиэтиламидо)-М'-метил-М'-этиламидофосфония (пример 2) и тетракис-(Ы,М-дибутиламидофосфония...

Електроліт для електрохімічного конденсатору подвійного шару

Завантаження...

Номер патенту: 21528

Опубліковано: 16.12.1997

Автори: Рошенталер Герд, Коломейцев Олександр Олександрович, Малетін Юрій Андрійович, Козачков Сергій Генадійович, Миронова Антоніна Андріївна, Стрижакова Наталя Григорівна, Ізотов Володимир Юрійович, Койдан Георгій Миколайович, Марченко Анатолій Павлович

МПК: H01G 9/058

Мітки: подвійного, шару, електроліт, електрохімічного, конденсатору

Формула / Реферат:

1. Электролит для электрохимического кон­денсатора двойного слоя, содержащий раствор соли тетрафторбората в органическом апротонном рас­творителе, отличающийся тем, что в качестве соли электролит содержит тетрафтороборат тетракис (N, N-диалкиламидо) -фосфония, выбранный из рядаа в качестве апротонного растворителя - ацетонит-рил, пропиленкарбонат или...

Спосіб одержання гексаалкілтриамідофосфазогідридів

Завантаження...

Номер патенту: 3463

Опубліковано: 27.12.1994

Автори: Пінчук Олександр Михайлович, Завацький Володимир Миколайович, Койдан Георгій Миколайович, Марченко Анатолій Павлович, Солонін Володимир Миколайович, Семеній Валерій Яковлевич, Солодущенко Галина Федорівна

МПК: C07F 9/22

Мітки: гексаалкілтриамідофосфазогідридів, спосіб, одержання

Формула / Реферат:

Способ получения гексаалкилтриамидофосфазогидридов общей формулыгде R - алкил, взаимодействием гексаалкилтриамидохлорфосфоний хлорида с аммиаком в среде органического растворителя с последующей обра­боткой реакционной массы 40-45 %-ным водным раствором гидроксида натрия, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса и повышения выхода целевых продуктов, в качестве гексаалкил-триамидохлорфосфоний хлорида используют...

Спосіб одержання тетра(діорганоамідо)фосфонійгалогенідів

Завантаження...

Номер патенту: 3141

Опубліковано: 26.12.1994

Автори: Маловик Владлен Васильович, Семеній Валерій Яковлевич, Солодущенко Галина Федорівна, Марченко Анатолій Павлович, Буланович Альберт Володимирович, Койдан Георгій Миколайович, Солонін Володимир Миколайович, Пінчук Олександр Михайлович

МПК: C07F 9/22, C07F 9/54

Мітки: спосіб, тетра(діорганоамідо)фосфонійгалогенідів, одержання

Формула / Реферат:

Способ получения тетра (диорганоамидо)фосфонийгалогенидов общей формулыгде R == R1— алкил С2—С8 или R — алкил, R1 — фенил, Х — бром или йод, заключающийся в том, что трис (диорганоамидо) фосфазогидрид подверга­ют взаимодействию с галоидным алкилом при мо­лярном соотношении реагентов, равном 1 : 2,0—2,2, в присутствии 40—45%-ного водного раствора щелочи при комнатной температуре с последующим повышением температуры до 100—120...