Кроленко Анатолій Володимирович

Полімерна композиція для покриттів та герметиків

Завантаження...

Номер патенту: 11268

Опубліковано: 25.12.1996

Автори: Пукас Микола Дмитрович, Файнлейб Олександр Маркович, Шевчук Олександр Володимирович, Кроленко Анатолій Володимирович, Прокопенко Володимир Анатолійович

МПК: C08L 9/00, C08L 63/00

Мітки: герметиків, композиція, полімерна, покриттів

Текст:

...4 0 0-4 5 0, в к ач ест ве ка р бокс ил с од ер ж а щ ег о кау чу ка с од е рж ит бу т ад и е н о в ы й к ау чу к М . м. 2 8 0 0- 3 1 0 0, п р и чем эпокс ид н ая д иа нов ая с мол а и к аучу к п р и 2 5 си н т ез е ЭК вз я т ы в м асс о во м со о т н о ш е н и и 5: 1 с о от ве тс тв ен н о, в к а чес тв е т рех ф у н к ц ио н а л ь н о г о э п о к с ид н о г о с о е д и н е н и я - п р о д укт ко нд е нс а ц и и по л и о кс ип р о п ил ен т...