C07C 209/04 — заміщенням функціональних груп аминогруппами

3-феніл-3,7-діазабіцикло[3,3,1]нонанові сполуки, спосіб їх одержання та лікувальні засоби, які містять ці сполуки

Завантаження...

Номер патенту: 76707

Опубліковано: 15.09.2006

Автори: Шен Уве, Мессінгер Йозеф, ЦІГЛЕР Дітер, Брюкнер Рейнхард

МПК: C07C 209/22, A61K 31/4375, A61P 9/00, C07C 209/04 ...

Мітки: спосіб, 3-феніл-3,7-діазабіцикло[3,3,1]нонанові, одержання, засоби, сполуки, лікувальні, містять

Формула / Реферат:

1. Сполуки загальної формули І, (І)у якій R1 означає алкільну групу з 1-6 атомами вуглецю або циклоалкілалкільнугрупу з 4-7 атомами вуглецю, R2 означає нижчий алкіл, R3 означає нижчий алкіл абоR2 і R3 разом утворюють алкіленовий ланцюг з 3-6 атомами вуглецю і R4 означає феніл, монозаміщений в орто- або параположенні нітро-, ціаногрупою або нижчим алканоїлом або дизаміщений в орто- і...

Спосіб одержання орто-амінотолуолу

Завантаження...

Номер патенту: 74763

Опубліковано: 16.01.2006

Автори: Вигоняйло Олександр Іванович, Плахута Владислав Іванович

МПК: B01J 23/835, B01J 23/16, B01J 23/06 ...

Мітки: одержання, орто-амінотолуолу, спосіб

Формула / Реферат:

Спосіб одержання орто-амінотолуолу, який відрізняється тим, що його здійснюють шляхом пропускання метану та орто-нітротолуолу протягом 0,2-12 секунд через спіральний змійовик, занурений в композиційний матеріал - сплав Вуда або сплав Розе, нагрівання композиційного матеріалу до температури 80-175°С та постійного перемішування із забезпеченям фазового переходу другого роду, в результаті якого здійснюють розпад метану на вільний вуглець і...

Спосіб амінування

Завантаження...

Номер патенту: 59419

Опубліковано: 15.09.2003

Автор: Гюнтер-Ханссен Йохан

МПК: C07B 61/00, C07C 209/04, C07C 209/16 ...

Мітки: амінування, спосіб

Формула / Реферат:

1. Спосіб амінування для виробництва поліамінів у присутності каталітично ефективної кількості каталізатора дегідрогенізації/гідрогенізації, який відрізняється тим, що амінування на першому етапі способу здійснюють до ступеня перетворення 50-98% за вагою, що підраховується відносно загального виходу поліамінів, при пропорційно зваженій за часом середній температурі, яка, принаймні, на 15°С перебільшує пропорційно зважену за часом середню...

Спосіб одержання фінілалкіламінів або їх фармакологічно прийнятних солей

Завантаження...

Номер патенту: 19171

Опубліковано: 25.12.1997

Автори: Йожеф Кнолл, Золтан Тьорьок, Карой Можолітш, Єва Шомфаї, Антал Шимаі, Єва Сіннеї, Янош Бергманн

МПК: C07C 211/27, A61K 31/137, C07C 209/04, A61P 25/28 ...

Мітки: фінілалкіламінів, фармакологічно, одержання, прийнятних, спосіб, солей

Формула / Реферат:

Способ получения фенилалкиламинов общей формулыгде R1 - прямой или разветвленный алкил С2-С8, фенилалкил C7-C10, фенил или цикло-алкил С3-С8; R2 - группагде R3 - водород или алкил C1-C7, который может быть замещен галогеном, гидроксилом, алкоксигруппой С1-С4 или фенилалкилом С2.R4 - водород или группавместе - циклоалкильное кольцо С3-C8, при условии, что группы R1 и R2 совместно содержат...

Спосіб одержання alрha, omega – діамінооксіолігооксаалканів

Завантаження...

Номер патенту: 10041

Опубліковано: 30.09.1996

Автори: Скобелев Олег Леонідович, Штамбург Василь Георгійович

МПК: C07C 209/04, C08F 20/00, C08F 22/00 ...

Мітки: діамінооксіолігооксаалканів, спосіб, одержання, alрha, omega

Формула / Реферат:

Способ получения а, w-диаминооксиолигооксаалканов общей формулы H2NOCH2(CH2OCH2)nCH2ONH2, где n=1-3, взаимодействием бифункцио­нальных производных а, w-диоксиолигооксаалканов с азотсодержащими соединениями, отличающийся тем, что в качестве бифункциональных произ­водных а, w -диоксиолигооксаалканов используют а, w - дифталимидооксиолигооксаалканы, а в каче­стве азотсодержащего соединения - гидразин.

Спосіб одержання n-[2-(4-фторфеніл)-1-метил]-етил-n-метил-n-пропініламіну

Завантаження...

Номер патенту: 3534

Опубліковано: 27.12.1994

Автори: Золтан Тьорьок, Золтан Ечері, Єва Сіньєї, Йожеф Кнол, Єва Шомфаі, Карой Можоліч

МПК: A61K 31/135, A61K 31/13, A01N 33/04 ...

Мітки: одержання, спосіб, n-[2-(4-фторфеніл)-1-метил]-етил-n-метил-n-пропініламіну

Формула / Реферат:

Способ получения N- [2- (4-фторфенил) -1 -ме­тил ]-этил- N -метил -N-пропиниламина формулы                                   или его фармакологически приемлемых солей в виде рацемата или оптически активного изомера, отличающийся тем, что амин общей формулы   где R1 - атом водорода или пропинил; R2 - атом водорода или метил, подвергают взаимодействию с п-фторфенилацетоном формулыс последующим...