B62D 57/032 — з по черзі або послідовно піднімаються опорами або стійками; з по черзі або послідовно піднімаються лапами або башмаками