Є ще 86 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Суміш, яка містить як активні компоненти:

1) щонайменше одну сполуку формули I

 , I

де

n являє собою ціле число і являє собою 0, 1, 2, 3, 4 або 5; і

R який може бути однаковим або відрізнятися від будь-якого іншого R, являє собою галоген, гідроксил, карбоксил, C1-C4-алкіл, C2-C4-алкеніл, C2-C8-алкініл, C1-C4-галогеналкіл, C1-C4-алкокси, C1-C4-галогеналкокси, C1-C4-алкілсульфаніл, C1-C4-галогеналкілсульфаніл, C1-C6-алкоксііміно-C1-C4-алкіл, C2-C6-алкенілоксііміно-C1-C4-алкіл, C2-C6-алкінілоксііміно-C1-C4-алкіл, C1-C4-алкоксііміно-C1-C4-алкіл, C1-C6-алкоксііміно-, C2-C6-алкенілоксііміно-, C2-C6-алкінілоксііміно-, C2-C6-галогеналкенілоксііміно-, C3-C6-циклоалкіл, C3-C6-циклоалкеніл, феніл або 5-членний насичений, частково ненасичений або ароматичний гетероцикліл який, крім атомів вуглецю, містить від одного до трьох гетероатомів із групи, яка складається із N, O і S як членів кільця; де вищезазначені циклічні групи R приєднані через прямий зв'язок, атом кисню або сірки і де аліфатичні або циклічні групи Rc в свою чергу можуть нести 1, 2, 3 або до максимальної можливої кількості однакових або різних груп Ra:

Ra який може бути однаковим або відрізнятися від будь-якого іншого Ra, являє собою галоген, C1-C4-алкіл або C1-C4-галогеналкіл;

і

2) щонайменше одну фунгіцидно активну сполуку або біопестицид II, вибрані із груп A) - I):

A) інгібітори C14 деметилази, вибрані із наступних:

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пентан-2-ол,

1-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-циклопропіл-2-(1,2,4-триазол-1-іл)етанол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-3-метил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3-метил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пентан-2-ол,

2-[4-(4-фторфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

3-(4-хлор-2-фторфеніл)-5-(2,4-дифторфеніл)ізоксазол-4-іл]-(3-піридил)метанол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-3-ин-2-ол,

1-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-циклопропіл-2-(1,2,4-триазол-1-іл)етанол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метоксипент-3-иніл]-1,2,4-триазол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-циклопропіл-2-метоксіетил]-1,2,4-триазол,

1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метоксипропіл]-1,2,4-триазол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3,3-диметил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-циклопропіл-2-метоксіетил]-1,2,4-триазол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метокси-3,3-диметилбутил]-1,2,4-триазол,

1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метоксибутил]1,2,4-триазол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-3-ин-2-ол,

1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метоксипент-3-иніл]-1,2,4-триазол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бут-3-ин-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-фторфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метоксипропіл]-1,2,4-триазол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метоксибутил]-1,2,4-триазол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метоксипентил]-1,2,4-триазол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1,1,1-трифтор-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3-фтор-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу гідрохлорид,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-4-ин-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-метокси-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-фторфенокси)феніл]-1-метокси-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол;

B) інгібітори комплексу II, вибрані із наступних:

3-(дифторметил)-1-метил-N-(1,1,3-триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід,

3-(трифторметил)-1-метил-N-(1,1,3-триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід,

1,3-диметил-N-(1,1,3-триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід,

3-(трифторметил)-1,5-диметил-N-(1,1,3-триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід,

1,3,5-триметил-N-(1,1,3-триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід,

N-(7-фтор-1,1,3-триметиліндан-4-іл)-1,3-диметилпіразол-4-карбоксамід,

N-[2-(2,4-дихлорфеніл)-2-метокси-1-метилетил]-3-(дифторметил)-1-метилпіразол-4-карбоксамід;

C) сполуки з невідомим механізмом дії, вибрані із наступних:

2,6-диметил-1H,5H-[1,4]дитіїно[2,3-c:5,6-c']дипірол-1,3,5,7(2H,6H)-тетраон,

етил (Z)-3-аміно-2-ціано-3-фенілпроп-2-еноат,

трет-бутил N-[6-[[(Z)-[(1-метилтетразол-5-іл)-фенілметилен]аміно]оксиметил]-2-піридил]карбамат,

пентил N-[6-[[(Z)-[(1-метилтетразол-5-іл)-фенілметилен]аміно]оксиметил]-2-піридил]карбамат,

2-[2-[(7,8-дифтор-2-метил-3-хіноліл)окси]-6-фтор-феніл]пропан-2-ол,

2-[2-фтор-6-[(8-фтор-2-метил-3-хіноліл)oкси]феніл]пропан-2-ол,

3-(5-фтор-3,3,4,4-тетраметил-3,4-дигідроізохінолін-1-іл)хінолон,

3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигідроізохінолін-1-іл)хінолін,

3-(4,4,5-трифтор-3,3-диметил-3,4-дигідроізохінолін-1-іл)хінолон;

D) мікробні пестициди з фунгіцидною, бактерицидною, віруліцидною дією і/або впливом захисного активатора рослин, вибрані із наступних: Bacillus altudinis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum MBI 600, B. amyloliquefaciens ssp. plantarum D747, B. megaterium, B. mojavensis, B. mycoides, B. pumilus INR-7, B. pumilus GHA 180, B. simplex, B. solisalsi, Bacillus subtilis, Burkholderia sp., Clavibacter michiganensis (бактеріофаги), Gliocladium roseum, Microsphaeropsis ochracea, Muscodor albus, Paenibacillus alvei, Paenibacillus polymyxa, Pantoea agglomerans, Pantoea vagans, Penicillium bilaiae, Pseudomonas sp., Pseudomonas chloraphis, P. fluorescens, Sphaerodes mycoparasitica, Streptomyces lydicus, S. violaceusniger, Trichoderma fertile JM41R, Typhula phacorrhiza, Verticillium dahlia, вірус жовтої мозаїки кабачка (авірулентний штам);

E) біохімічні пестициди з фунгіцидною, бактерицидною, віруліцидною дією і/або впливом захисного активатора рослин, вибрані із наступних:

білок гарпін, ламінарин, жасмонова кислота або її солі або похідні, ламінарин, жир риби менхеден, натаміцин, білкової оболонки віруса шарки слив, бікарбонат натрію або калію, саліцилова кислота, олія чайного дерева;

F) мікробні пестициди з дією проти комах, кліщів, молюсків і/або нематод, вибрані із наступних:

Agrobacterium radiobacter, Bacillus cereus, Bacillus firmus, B. thuringiensis ssp. israelensis, B. t. ssp. galleriae, B. t. ssp. kurstaki, Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, Burkholderia sp., Chromobacterium subtsugae, Cydia pomonella грануловірус, Isaria fumosorosea, Lecanicillium longisporum, L. muscarium (раніше Verticillium lecanii), Metarhizium anisopliae, M. anisopliae var. anisopliae, M. anisopliae var. acridum, Paecilomyces fumosoroseus, P. lilacinus, Paenibacillus popilliae, Pasteuria spp., P. nishizawae, P. reneformis, P. usagae, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, Steinernema feltiae, Steinernema kraussei, Streptomces galbus, Streptomyces microflavus;

G) біохімічні пестициди з дією проти комах, акарицидів, молюсків, феромонів і/або нематод, вибрані із наступних:

L-карвон, цитраль, (E,Z)-7,9-додекадієн-1-іл-ацетат, етилформіат, (E,Z)-2,4-етилдекадієноат (грушевий ефір), (Z,Z,E)-7,11,13-гексадекатрієналь, гептилбутират, ізопропілміристат, лаванулілсенеціоат, 2-метил-1-бутанол, метилевгенол, метилжасмонат, (E,Z)-2,13-октадекадієн-1-ол, (E,Z)-2,13-октадекадієн-1-ол-ацетат, (E,Z)-3,13-октадекадієн-1-ол, R-1-октен-3-ол, пентатерманон, силікат калію, сорбітол актаноат, (E,Z,Z)-3,8,11-тетрадекатриєніл ацетат, (Z,E)-9,12-тетрадекадієн-1-іл-ацетат, Z-7-тетрадецен-2-он, Z-9-тетрадецен-1-іл-ацетат, Z-11-тетрадеценаль, Z-11-тетрадецен-1-ол, екстракт Acacia negra, екстракт грейпфрутового насіння і м'якоті, екстракт Chenopodium ambrosiodae, олія котячої м'яти, олія нім, екстракт квілаї (II-47), олія чорнобривців;

H) мікробні пестициди з дією, що знижує стрес рослин, що регулює рост рослин, що сприяє росту рослин і/або дією, що підвищує врожай, вибрані із наступних:

Azospirillum amazonense, A. brasilense, A. lipoferum, A. irakense, A. halopraeferens, Bradyrhizobium sp., B. japonicum, B. elkanii, B. lupini, B. liaoningense, Delftia acidovorans, Glomus intraradices, Mesorhizobium sp., M. ciceri, M. huakii, M. loti, Paenibacillus alvei, Penicillium bilaiae, Rhizobium leguminosarum bv. phaseolii, R. l. trifolii, R. l. bv. viciae, Sinorhizobium meliloti;

I) біохімічні пестициди з дією, що знижує стрес рослин, що регулює рост рослин і/або дією, що підвищує врожай, вибрані із наступних:

абсцизова кислота, силікат алюмінію (каолін), 3-нонен-2-он, гомобрасинолід, гумати, індол-3-оцтова кислота, лізофосфатидилетаноламін, полімерні полігідроксикислоти, екстракт Ascophyllum nodosum (норвезькі водорості, коричневі водорості) і екстракт Ecklonia maxima (водорості).

2. Суміш за п. 1, яка містить сполуку I і сполуку або біопестицид II в синергетично ефективній кількості.

3. Суміш за п. 1 або 2, яка містить сполуку I і сполуку або біопестицид II в масовому співвідношенні від 100:1 до 1:100.

4. Суміш за одним із п. 1-3, де компонент 2) вибраний із наступних:

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пентан-2-ол,

1-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-циклопропіл-2-(1,2,4-триазол-1-іл)етанол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-3-метил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3-метил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пентан-2-ол,

2-[4-(4-фторфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-3-ин-2-ол,

1-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-циклопропіл-2-(1,2,4-триазол-1-іл)етанол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метоксипент-3-иніл]-1,2,4-триазол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-циклопропіл-2-метоксіетил]-1,2,4-триазол,

1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метоксипропіл]-1,2,4-триазол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3,3-диметил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-циклопропіл-2-метоксіетил]-1,2,4-триазол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метокси-3,3-диметил-бутил]-1,2,4-триазол,

1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метоксибутил]1,2,4-триазол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-3-ин-2-ол,

1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метоксипент-3-иніл]-1,2,4-триазол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бут-3-ин-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

2-[2-хлор-4-(4-фторфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метоксипропіл]-1,2,4-триазол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метоксибутил]-1,2,4-триазол,

1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метоксипентил]-1,2,4-триазол,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1,1,1-трифтор-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол,

2-[2-хлор-4‑(4-хлорфенокси)феніл]-3-фтор-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-олу гідрохлорид,

2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-4-ин-2-ол,

2-[2-хлор-4‑(4-хлорфенокси)феніл]-1-метокси-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол і

2-[2-хлор-4‑(4-фторфенокси)феніл]-1-метокси-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол.

5. Суміш за п. 4, де компонент 2) вибраний із наступних:

1-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-циклопропіл-2-(1,2,4-триазол-1-іл)етанол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-3-метил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол,

2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол і

1-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-циклопропіл-2-(1,2,4-триазол-1-іл)етанол.

6. Суміш за одним із пп. 1-5, де компонент 1) і компонент 2) присутні в загальному масовому співвідношенні від 100:1 дo 1:100, де загальна маса компонента 2) на основі кількості твердого матеріалу (сухої речовини) компонента 2).

7. Суміш за одним із пп. 1-3 або 6, де біопестицид II є вибраним із груп D), F) і H) і де компонент 1) і компонент 2) присутні в загальному масовому співвідношенні від 100:1 до 1:10000, де загальна маса компонента 2) розраховується на основі кількості КУО компонента 2), де 1×1010 КУО відповідає одному граму загальної маси компонента 2).

8. Суміш за одним із пп. 1-7, де щонайменше одна сполука формули I є вибраною із наступних:

(Z,2E)-5-[1-(4-хлорфеніл)піразол-3-іл]oкси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(2,4-дифторфеніл)піразол-3-іл]oкси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(2,4-дихлорфеніл)піразол-3-іл]oкси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(2-хлор-4-метилфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-2-метоксііміно-N,3-диметил-5-[1-(п-толіл)піразол-3-іл]оксипент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(2-метил-4-фторфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-2-метоксііміно-N,3-диметил-5-[1-[4-(трифторметил)феніл]піразол-3-іл]оксипент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(3,4-дихлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(3,4-диметилфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(4-фтор-3-метилфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(3-хлор-4-фтор-феніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(3-фтор-4-хлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(4-хлор-2-фторфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-[4-(дифторметокси)феніл]піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(3-циклопропілфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-[4-хлор-3-(трифторметил)феніл]піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-2-метоксііміно-N,3-диметил-5-[1-(3,4,5-трифторфеніл)піразол-3-іл]оксипент-3-енамід і (Z,2E)-2-метоксііміно-N,3-диметил-5-[1-[4-(трифторметилсульфаніл)феніл]піразол-3-іл]оксипент-3-енамід.

9. Суміш за п. 8, де компонент 1) є вибраним із наступних:

(Z,2E)-5-[1-(4-хлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід,

(Z,2E)-5-[1-(2,4-дихлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід і (Z,2E)-5-[1-(4-хлор-2-фторфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід.

10. Суміш за будь-яким із пп. 1-9, яка додатково містить ще активну сполуку III як компонент 3).

11. Суміш за п. 10, яка містить сполуку I і сполуку II в масовому співвідношенні від 100:1 дo 1:100, і сполуку I і сполуку III в масовому співвідношенні від 100:1 дo 1:100.

12. Агрохімічна композиція, яка містить розчинник або твердий носій і суміш за будь-яким із пп. 1-11.

13. Композиція за п. 12, що додатково містить насіння в кількості від 1 до 1000 г активних компонентів на 100 кг насіння.

14. Застосування суміші за будь-яким із пп. 1-11 або композиції за п. 12 для боротьби із фітопатогенними шкідливими грибками.

15. Спосіб боротьби з фітопатогенними грибками на рослинах, що включає обробку грибків, їх середовище перебування або насіння, ґрунту або рослин, які повинні бути захищені від ураження грибками, за допомогою ефективної кількості суміші за будь-яким із пп. 1-11 або композиції за п. 12.

16. Матеріал для розмноження рослин покритий сумішшю за будь-яким із пп. 1-11 або композицією за п. 12.

Текст

Реферат: Даній винахід належить до фунгіцидних сумішей, які містять щонайменше одну фунгіцидно активну сполуку I стробілуринового типу і щонайменше одну фунгіцидно активну сполуку або біопестицид II, як визначено в описі, і до композицій, що містять ці суміші. Rn N N O CH 3 O N O CH 3 N CH 3 (I) UA 116146 C2 (12) UA 116146 C2 I, UA 116146 C2 Винахід відноситься до сумішей, які містять як активні компоненти 1) щонайменше, одну сполуку формули I I, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 де n представляє собою ціле число і представляє собою 0, 1, 2, 3, 4 або 5; і R який може бути однаковим або відрізнятися від будь-якого іншого R, представляє собою галоген, гідроксил, карбоксил, C 1-C4-алкіл, C2-C4-алкеніл, C2-C8-алкініл, C1-C4-галогеналкіл, C1C4-алкокси, C1-C4-галогеналкокси, C1-C4-алкілсульфаніл, C1-C4-галогеналкілсульфаніл, C1-C6алкоксііміно-C1-C4-алкіл, C2-C6-алкенілоксііміно-C1-C4-алкіл , C2-C6-алкінілоксііміно-C1-C4-алкіл, C1-C4-алкоксііміно-C1-C4-алкіл, C1-C6-алкоксііміно-, C2-C6-алкенілоксііміно-, C2-C6-алкінілоксііміно, C2-C6-галогеналкенілоксііміно-, C3-C6-циклоалкіл, C3-C6-циклоалкеніл, феніл або 5-членний насичений частково ненасичений ароматичний гетероцикліл який, крім атомів вуглецю, містить від одного до трьох гетероатомів із групи, яка складається із N, O і S в якості членів кільця; де зазначені вище циклічні групи R приєднані через прямий зв`язок, атом кисню або сірки і де c аліфатичні або циклічні групи R в свою чергу можуть нести 1, 2, 3 або до максимальної a можливої кількості однакових або різних груп R : a a R який може бути однаковим або відрізнятися від будь-якого іншого R , представляє собою галоген, C1-C4-алкіл або C1-C4-галогеналкіл; і 2) щонайменше, одну фунгіцидно активну сполуку або біопестицид II вибрані із груп A) - I): A) інгібітори C14 деметилази, вибрані із наступних: 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пентан-2-ол (II-1), 1-[4-(4-хлорфенокси)2-(трифторметил)феніл]-1-циклопропіл-2-(1,2,4-триазол-1-іл)етанол (II-2), 2-[4-(4-хлорфенокси)2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол (II-3), 2-[2-хлор-4-(4хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол (II-4), 2-[4-(4-хлорфенокси)-2(трифторметил)феніл]-3-метил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол (II-5), 2-[4-(4-хлорфенокси)-2(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-6), 2-[2-хлор-4-(4хлорфенокси)феніл]-3-метил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол (II-7), 2-[4-(4-хлорфенокси)-2(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пентан-2-ол (II-8), 2-[4-(4-фторфенокси)-2(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-9), 3-(4-хлор-2-фтор-феніл)-5-(2,4дифторфеніл)ізоксазол-4-іл]-(3-піридил)метанол (II-10); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1(1,2,4-триазол-1-іл)пент-3-ин-2-ол (II-56); 1-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-циклопропіл-2(1,2,4-триазол-1-іл)етанол (II-57); 1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метокси-пент-3-иніл]1,2,4-триазол (II-58); 1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-циклопропіл-2-метокси-етил]-1,2,4триазол (II-59); 1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метокси-пропіл]-1,2,4-триазол (II-60); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3,3-диметил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол (II-61); 1[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-циклопропіл-2-метокси-етил]-1,2,4-триазол (II62); 1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метокси-3,3-диметил-бутил]-1,2,4-триазол (II-63); 1[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метокси-бутил]1,2,4-триазол (II-64); 2-[4-(4хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-3-ин-2-ол (II-65); 1-[2-[4-(4хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метокси-пент-3-иніл]-1,2,4-триазол (II-66); 2-[4-(4хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бут-3-ин-2-ол (II-67); 2-[2-хлор-4-(4хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-68); 2-[2-хлор-4-(4фторфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-69); 1-[2-[2-хлор-4-(4хлорфенокси)феніл]-2-метокси-пропіл]-1,2,4-триазол (II-70); 1-[2-[2-хлор-4-(4хлорфенокси)феніл]-2-метокси-бутил]-1,2,4-триазол (II-71); 1-[2-[2-хлор-4-(4хлорфенокси)феніл]-2-метокси-пентил]-1,2,4-триазол (II-72); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]1,1,1-трифтор-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-73); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3фтор-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол гідрохлорид (II-74); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1(1,2,4-триазол-1-іл)пент-4-ин-2-ол (II-75); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-метокси-3-(1,2,4триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-76); 2-[2-хлор-4-(4-фторфенокси)феніл]-1-метокси-3-(1,2,4-триазол1-іл)пропан-2-ол (II-77); 1 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 B) інгібітори комплекса II, вибрані із наступних: 3-(дифторметил)-1-метил-N-(1,1,3-триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід (II-11), 3-(трифторметил)-1-метил-N-(1,1,3-триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід (II-12), 1,3диметил-N-(1,1,3-триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід (II-13), 3-(трифторметил)-1,5диметил-N-(1,1,3-триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід (II-14), 1,3,5-триметил-N-(1,1,3триметиліндан-4-іл)піразол-4-карбоксамід (II-15), N-(7-фтор-1,1,3-триметил-індан-4-іл)-1,3диметил-піразол-4-карбоксамід (II-16), N-[2-(2,4-дихлорфеніл)-2-метокси-1-метил-етил]-3(дифторметил)-1-метил-піразол-4-карбоксамід (II-17); C) сполуки з невідомим механізмом дії, вибрані із наступних: 2,6-диметил-1H,5H-[1,4]дитііно[2,3-c:5,6-c']дипірол-1,3,5,7(2H,6H)-тетраон (II-18), етил (Z)-3-аміно-2-ціано-3-феніл-проп-2-еноат (II-19), трет-бутил N-[6-[[(Z)-[(1-метилтетразол-5-іл)феніл-метилен]аміно]оксиметил]-2-піридил]карбамат (II-20), пентил N-[6-[[(Z)-[(1-метилтетразол5-іл)-феніл-метилен]аміно]оксиметил]-2-піридил]карбамат (II-21), 2-[2-[(7,8-дифтор-2-метил-3хіноліл)oкси]-6-фтор-феніл]пропан-2-ол (II-22), 2-[2-фтор-6-[(8-фтор-2-метил-3хіноліл)oкси]феніл]пропан-2-ол (II-23), 3-(5-фтор-3,3,4,4-тетраметил-3,4-дигідроізохінолін-1іл)хінолон (II-24), 3-(4,4-дифтор-3,3-диметил-3,4-дигідроізохінолін-1-іл)хінолін (II-25), 3-(4,4,5трифтор-3,3-диметил-3,4-дигідроізохінолін-1-іл)хінолон (II-26); D) мікробні пестициди з фунгіцидною, бактерицидною, віруліцидною дією і/або впливом захисного активатора рослин, вибрані із наступних: Bacillus altudinis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum MBI 600 (II27), B. amyloliquefaciens ssp. plantarum D747, B. megaterium, B. mojavensis (II-28), B. mycoides, B. pumilus INR-7 (II-29), B. pumilus GHA 180, B. simplex (II-30), B. solisalsi (II-31), Bacillus subtilis, Burkholderia sp., Clavibacter michiganensis (бактеріофаги) (II-32), Gliocladium roseum (II-33), Microsphaeropsis ochracea, Muscodoralbus, Paenibacillus alvei, Paenibacillus polymyxa (II-34), Pantoea agglomerans (II-35), Pantoea vagans, Penicillium bilaiae, Pseudomonas sp., Pseudomonas chloraphis, P. fluorescens, Sphaerodes mycoparasitica (II-36), Streptomyces lydicus (II-37), S. violaceusniger (II-38), Trichoderma fertile JM41R (II-39), Typhula phacorrhiza (II-40), Verticillium dahlia (II-42), вірус жовтої мозаїки кабачка (авірулентний штам); E) біохімічні пестициди з фунгіцидною, бактерицидною, віруліцидною дією і/або впливом захисного активатора рослин, вибрані із наступних: білок гарпін, ламінарин, жасмонова кислота (II-43) або її солі або прохідні, ламінарин, жир риби менхеден, натаміцин, прихована мозаїка сливи білкової оболонки, бікарбонат натрію або калію, саліцилова кислота, масло чайного дерева; F) біохімічні пестициди з дією проти комах, кліщів, молюсків і/або нематод, вибрані із наступних: Agrobacterium radiobacter, Bacillus cereus, Bacillus firmus (II-44), B. thuringiensis ssp. israelensis, B. t. ssp. galleriae, B. t. ssp. kurstaki, Beauveria bassiana (II-45), Beauveria brongniartii, Burkholderia sp., Chromobacterium subtsugae, Cydia pomonella грануловірус, Isaria fumosorosea, Lecanicillium longisporum, L. muscarium (раніше Verticillium lecanii), Metarhizium anisopliae (II-46), M. anisopliae var. anisopliae, M. anisopliae var. acridum, Paecilomyces fumosoroseus, P. lilacinus, Paenibacillus popilliae, Pasteuria spp., P. nishizawae, P. reneformis, P. thornea, P. usagae, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, Steinernema feltiae, Steinernema kraussei, Streptomces galbus, Streptomyces microflavus; G) біохімічні пестициди з дією проти комах, акарицидів, молюсків, феромонів і/або нематод, вибрані із наступних: L-карвон, цитраль, (E,Z)-7,9-додекадієн-1-іл ацетат, етил форміат, (E,Z)-2,4-етил декадієноат (грушевий ефір), (Z,Z,E)-7,11,13-гексадекатрієналь, гептил бутират, ізопропіл міристат, лавануліл сенеціоат, 2-метил 1-бутанол, метил евгенол, метил жасмонат, (E,Z)-2,13-октадекадієн-1-ол, (E,Z)-2,13- октадекадієн -1-ол ацетат, (E,Z)-3,13- октадекадієн -1ол, R-1-октен-3-ол, пентатерманон, сілікат калію, сорбітол актаноат, (E,Z,Z)-3,8,11тетрадекатрієніл ацетат, (Z,E)-9,12-тетрадекадієн-1-іл ацетат, Z-7-тетрадецен-2-он, Z-9тетрадецен -1-іл ацетат, Z-11-тетрадеценаль, Z-11- тетрадецен -1-ол, екстракт Acacia negra, екстракт грейпфрутового насіння і м'якоті, екстракт Chenopodium ambrosiodae, масло котячої м’яти, масло нім, екстракт квілаї (II-47), масло чорнобривців; H) мікробні пестициди з дією, що знижує стрес рослин, регулятором росту рослин, що сприяє зростанню рослин і/або, що підвищує врожай дією, вибрані із наступних: Azospirillum amazonense, A. brasilense (II-48), A. lipoferum, A. irakense, A. halopraeferens, Bradyrhizobium sp. (II-49), B. japonicum (II-50), B. elkanii, B. lupini, B. liaoningense, Delftia acidovorans, Glomus intraradices, Mesorhizobium sp. (II-51), M. ciceri, M. huakii, M. loti, Paenibacillus alvei, Penicillium bilaiae (II-52), Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli (II-53), R. l. 2 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 trifolii, R. l. bv. viciae (II-54), R. tropici, Sinorhizobium meliloti (II-55); I) біохімічні пестициди з дією, що знижує стрес рослин, регулятором росту рослин і/або дією, що підвищує врожай, вибрані із наступних: абсцизова кислота, сілікат алюмінію (каолін), 3нонен-2-он, гомобрасінолід, гумати, індол-3-оцтова кислота, лізофосфатидилетаноламін, полімерні полігідроксикислоти, екстракт Ascophyllum nodosum (норвезькі водорості, коричневі водорості) і екстракт Ecklonia maxima (водорості). Сполуки I і їх одержання, і їх застосування в якості фунгіцидно активних сполук були описані в WO 2013/092224. Відповідно до одного варіанта здійснення винаходу, n представляє собою 1, 2 або 3 в формулі I. Відповідно до другого варіанта здійснення, R представляє собою галоген, C 1-C4-алкіл, C1-C4-галогеналкіл, C1-C4-алкокси, C1-C4-галогеналкокси, C1-C4-алкілсульфаніл, C1-C4галогеналкілсульфаніл або C3-C6-циклоалкіл в формулі I. Відповідно до одного варіанта здійснення винаходу, сполуки формули I являються вибраними із наступних: (Z,2E)-5-[1-(4-хлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід (I-1), (Z,2E)-5-[1-(2,4-дифторфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід (I-2), (Z,2E)-5-[1-(2,4-дихлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід (I-3), (Z,2E)-5-[1-(2-хлор-4-метил-феніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3диметил-пент-3-енамід (I-4), (Z,2E)-2-метоксііміно-N,3-диметил-5-[1-(п-толіл)піразол-3-іл]оксипент-3-енамід (I-5), (Z,2E)-5-[1-(2-метил-4-фтор-феніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3диметил-пент-3-енамід (I-6), (Z,2E)-2-метоксііміно-N,3-диметил-5-[1-[4-(трифторметил)феніл]піразол-3-іл]окси-пент-3-енамід (I-7), (Z,2E)-5-[1-(3,4-дихлорфеніл)піразол-3-іл]окси2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-8), (Z,2E)-5-[1-(3,4-диметилфеніл)піразол-3-іл]окси2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-9), (Z,2E)-5-[1-(4-фтор-3-метил-феніл)піразол-3іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-10), (Z,2E)-5-[1-(3-хлор-4-фторфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-11), (Z,2E)-5-[1-(3-фтор-4хлор-феніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-12), (Z,2E)-5-[1-(4хлор-2-фтор-феніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-13), (Z,2E)-5[1-[4-(дифторметокси)феніл]піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-14), (Z,2E)-5-[1-(3-циклопропілфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I15), (Z,2E)-5-[1-[4-хлор-3-(трифторметил)феніл]піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід (I-16), (Z,2E)-2-метоксііміно-N,3-диметил-5-[1-(3,4,5-трифторфеніл)піразол-3іл]окси-пент-3-енамід (I-17) і (Z,2E)-2-метоксііміно-N,3-диметил-5-[1-[4-(трифторметилсульфаніл)феніл]піразол-3-іл]окси-пент-3-енамід (I-18). Відповідно до другого варіанта здійснення винаходу, сполуки формули I являються вибраними із наступних: (Z,2E)-5-[1-(4-хлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід (I-1), (Z,2E)-5-[1-(2,4-дихлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметилпент-3-енамід (I-3), і (Z,2E)-5-[1-(4-хлор-2-фтор-феніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3диметил-пент-3-енамід (I-13). Більш переважно, компонент 1) в сумішах відповідно до винаходу є вибраним із наступних: (Z,2E)-5-[1-(4-хлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-1), (Z,2E)5-[1-(2,4-дихлорфеніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-3), і (Z,2E)5-[1-(4-хлор-2-фтор-феніл)піразол-3-іл]окси-2-метоксііміно-N,3-диметил-пент-3-енамід (I-13). Переважно, компоненти 1) і 2) в цих сумішах присутні в синергетично ефективній кількості. Винахід також відноситься до способу боротьби з фітопатогенними грибками використовуючи суміші, щонайменше, однієї сполуки I і, щонайменше, однієї сполуки або біопестициду II і до застосування сполук I і сполук або біопестицидів II для одержання подібних сумішей, і до композицій, що містять ці суміші і насіння, що містять ці суміші або покриття цими сумішами. Практичний досвід в сільському господарстві показав, що повторне і виключне застосування окремої активної сполуки в боротьбі зі шкідливими грибками призводить у багатьох випадках до швидкої селекції цих штамів грибків, які розвинули природний або адаптований опір проти активної сполуки, про яку йде мова. Ефективна боротьба з цими грибками за допомогою активної сполуки, про яку йде мова, таким чином, вже неможлива. Щоб зменшити ризик селекції стійких штамів грибків, суміші різних активних сполук в даний час зазвичай використовують для боротьби зі шкідливими грибками. Об'єднавши активні сполуки, які мають різні механізми дії, можна забезпечити успішну боротьбу протягом відносно тривалого періоду часу. Завданням цього винаходу є забезпечення, з метою ефективної боротьби з резистентністю і ефективну боротьбу з фітопатогенними шкідливих грибками, при нормах витрати, які якомога 3 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 нижчі, композиціями, які, при зниженій загальній кількості застосовних активних сполук посилили дію проти шкідливих грибків в (синергетичні суміші) і розширили спектр активності, зокрема, для визначених показань. Ми виявили, що, відповідно, ця мета досягається за допомогою композицій, визначених тут, що включають, щонайменше, одну сполуку I і, щонайменше, одну сполуку або біопестицид II. Крім того, було виявлено, що одночасне, тобто спільне або окреме застосування сполуки I і сполуки або біопестициду II або послідовного застосування сполуки I і сполуки або біопестициду II дозволяє краще здійснювати боротьбу зі шкідливими грибками, ніж це можливо з окремими сполуками (синергетичні суміші). Сполуки I і/або сполуки II можуть бути присутніми в різних кристалічних модифікаціях, які можуть відрізнятися в біологічній активності. Сільськогосподарсько прийнятні солі сполук I охоплюють особливо солі тих катіонів або кислотно-адитивні солі тих кислот, чиї катіони і аніони, відповідно, не мають негативного впливу на фунгіцидну дію сполуки І. Прийнятні катіони, таким чином, зокрема, іони лужних металів, в основному натрію і калію, лужно-земельних металів, в основному кальцію, магнію і барію, перехідних металів, в основному марганцю, міді, цинку і заліза, а також іон амонію, який, при бажанні, може нести від 1 до 4 C1-C4-алкільних замісників і/або один фенільній або бензильний замісник, в основному іони діізопропіламонію, тетраметиламонію, тетрабутиламонію, триметилбензиламонію, крім того, іони фосфонію, сульфонію, переважно три(C 1-C4алкіл)сульфонію і іони сульфоксонію, переважно три(C1-C4-алкіл)сульфоксонію. Аніони корисних кислотно адитивних солей в основному представляють собою хлорид, бромід, фторид, гідросульфат, сульфат, дигідрофосфат, гідрофосфат, фосфат, нітрат, бікарбонат, карбонат, гексафторсілікат, гексафторфосфат, бензоат і аніони C1-C4-алканових кислот, переважно форміат, ацетат, пропіонат, і бутират. Вони можуть бути одержані за допомогою реакції сполуки I з кислотою відповідного аніона, переважно соляної кислоти, бромисто-водневої кислоти, сірчаної кислоти, фосфорної кислоти або азотної кислоти. Об’єм даного винаходу включає в себе суміші (R)- і (S)- ізомерів і рацематів сполук I і/або II, що володіють одним або більше хіральними центрами. В результаті утрудненого обертання асиметрично заміщених груп, можуть бути присутніми атропні ізомери сполук I і/або II. Вони також утворюють частину предмета винаходу. Фунгіцідно активні сполуки II описані за допомогою стандартних назв, їх одержання і їх активність проти шкідливих грибків відомі (див.: http://www.alanwood.net/pesticides/); ці речовини є комерційно доступними. Сполуки, описані в номенклатурі ІЮПАК, їх одержання і їх фунгіцідна дія також відомі (Can. J. Plant Sci. 48(6), 587-94, 1968; EP-A 141 317; EP-A 152 031; EP-A 226 917; EP-A 243 970; EP-A 256 503; EP-A 428 941; EP-A 532 022; EP-A 1 028 125; EP-A 1 035 122; EP-A 1 201 648; EP-A 1 122 244, JP 2002316902; DE 19650197; DE 10021412; DE 102005009458; US 3,296,272; US 3,325,503; WO 98/46608; WO 99/14187; WO 99/24413; WO 99/27783; WO 00/29404; WO 00/46148; WO 00/65913; WO 01/54501; WO 01/56358; WO 02/22583; WO 02/40431; WO 03/10149; WO 03/11853; WO 03/14103; WO 03/16286; WO 03/53145; WO 03/61388; WO 03/66609; WO 03/74491; WO 04/49804; WO 04/83193; WO 05/120234; WO 05/123689; WO 05/123690; WO 05/63721; WO 05/87772; WO 05/87773; WO 06/15866; WO 06/87325; WO 06/87343; WO 07/82098; WO 07/90624, WO 11/028657, WO2012/168188, WO 2007/006670, WO 11/77514; WO13/047749, WO 10/069882, WO 13/047441, WO 03/16303, WO 09/90181, WO 13/007767, WO 13/010862, WO 13/024009 і WO 13/024010). Зокрема, сполуки від II-1 дo II-9 і від II-56 до II-77 можуть бути одержані різними способами за аналогією з відомим в рівні техніки способами (див. J. Agric. Food Chem. (2009) 57, 4854 4860; ЕР 0 275 955 А1; DE 40 03 180 А1; ЕР 0 113 640 А2; ЕР 0 126 430 А2; US 4940720; ЕР 354183 А2). Крім того, сполуки від II-1 дo II-9 і від II-56 дo II-77 або подібні сполуки з класу триазолів, їх одержання і використання для захисту рослин описані в WO 2013/024076, WO 2013/024075, WO 2013 / 024077, WO 2013/024080, WO 2013/024083, WO 2013/007767 и WO 2013/010862, які також розкривають деякі композиції з іншими активними сполуками. Один варіант здійснення винаходу відноситься до сумішей, де компонент 2) представляє собою інгібітори C14 деметилази, вибрані із наступних: 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1(1,2,4-триазол-1-іл)пентан-2-ол (II-1), 1-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1циклопропіл-2-(1,2,4-триазол-1-іл)етанол (II-2), 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол (II-3), 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1іл)бутан-2-ол (II-4), 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-3-метил-1-(1,2,4-триазол-1іл)бутан-2-ол (II-5), 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан2-ол (II-6), 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3-метил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол (II-7), 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пентан-2-ол (II-8), 4 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2-[4-(4-фторфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-9), 2-[2-хлор4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-3-ин-2-ол (II-56); 1-[2-хлор-4-(4хлорфенокси)феніл]-1-циклопропіл-2-(1,2,4-триазол-1-іл)етанол (II-57); 1-[2-[2-хлор-4-(4хлорфенокси)феніл]-2-метокси-пент-3-иніл]-1,2,4-триазол (II-58); 1-[2-[2-хлор4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-циклопропіл-2-метокси-етил]-1,2,4-триазол (II-59); 1-[2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метокси-пропіл]-1,2,4-триазол (II-60); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3,3-диметил-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол (II-61); 1-[2-[4(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-циклопропіл-2-метокси-етил]-1,2,4-триазол (II-62); 1[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метокси-3,3-диметил-бутил]-1,2,4-триазол (II-63); 1-[2-[4(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метокси-бутил]1,2,4-триазол (II-64); 2-[4-(4хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-3-ин-2-ол (II-65); 1-[2-[4-(4хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-2-метокси-пент-3-иніл]-1,2,4-триазол (II-66); 2-[4-(4хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бут-3-ин-2-ол (II-67); 2-[2-хлор-4-(4хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-68); 2-[2-хлор-4-(4фторфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-69); 1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метокси-пропіл]-1,2,4-триазол (II-70); 1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2метокси-бутил]-1,2,4-триазол (II-71); 1-[2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-2-метокси-пентил]1,2,4-триазол (II-72); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1,1,1-трифтор-3-(1,2,4-триазол-1іл)пропан-2-ол (II-73); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-3-фтор-1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2ол гідрохлорид (II-74); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-(1,2,4-триазол-1-іл)пент-4-ин-2-ол (II-75); 2-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-метокси-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-76) і 2[2-хлор-4-(4-фторфенокси)феніл]-1-метокси-3-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-77). Внаслідок основного характеру атомів азоту що містяться, компонент 2), вибраний із II-1, II2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, II-56, II-57, II-58, II-59, II-60, II-61, II-62, II-63, II-64, II 65, II 66, II67, II-68, II-69, II-70, II-71, II-72, II-73, II-74, II-75, II-76 і II-77 або будь-якої групи цих сполук, які вказані в даному описі, може утворювати солі або адукти з неорганічними або органічними кислотами або іонами металів, зокрема солі з неорганічними кислотами. Прикладами неорганічних кислот є гідрофільні кислоти, такі як фтористий водень, хлористий водень, бромистий водень і йодид водню, вугільна кислота, сірчана кислота, фосфорна кислота і азотна кислота. Придатними органічними кислотами є, наприклад, мурашина кислота і алканові кислоти, такі як оцтова кислота, трифтороцтова кислота, трихлороцтова кислота і пропіонова кислота, а також гліколева кислота, тіоціанова кислота, молочна кислота, бурштинова кислота, лимонна кислота, і бензойна кислота та інші арилкарбонові кислоти, корична кислота, щавлева кислота, алкілсульфонові кислоти (сульфокислоти з лінійними або розгалуженими алкільними радикалами від 1 до 20 атомами вуглецю), арилсульфокислоти або арилдисульфонові кислоти (ароматичні радикали, такі як феніл і нафтил, які несуть одну або дві сульфокислотні групи), алкілфосфонові кислоти (фосфонові кислоти з нерозгалуженими або розгалуженими алкільними радикалами з 1 до 20 атомами вуглецю), арилфосфонові кислоти, або арилдифосфонові кислоти (ароматичні радикал, такі як феніл і нафтил, які несуть один або два радикала фосфорної кислоти), де алкільні або арильні радикали можуть нести додаткові замісники, наприклад: п-толуолсульфонова кислота, саліцилова кислота, п-аміносаліцилова кислота, 2-феноксибензойна кислота, 2 -ацетоксибензойна кислота і т.д. Придатними іонами металів є, зокрема, іони елементів другої головної групи, зокрема, кальцію і магнію, третьої і четвертої головних груп, зокрема алюмінію, олова і свинцю, а також з елементів перехідних груп від одного до восьми, зокрема хрому, марганцю, заліза, кобальту, нікелю, міді, цинку, та інші. Особлива перевага віддається іонам металів елементів перехідних груп четвертого періоду. Металеві можуть бути присутніми в різних валентностях, які можуть бути передбачувані. Сполуки II-1, II-2, II-3, II-4, II -5, II -6, II -7, II-8, II -9, II -56, II -57, II -58, II -59, II-60, II-61, II 62, II63, II-64, II-65, II-66, II-67, II-68, II-69, II-70, II-71, II-72, II-73, II-74, II-75, II-76 і II-77 містять хіральні центри і вони, як правило, одержані у вигляді рацематів. R- і S-енантіомери зазначених сполук можуть бути розділені і виділені в чистому вигляді за допомогою методів, відомих спеціалістам у цій галузі, наприклад, за допомогою хіральної ВЕРХ. Придатні для використання в якості антимікробних агентів є як енантіомери, так і їх композиції. Це відноситься відповідно до композицій. Крім того, компоненти 2), а саме сполуки II-1, II-2, II-3, II -4, II-5, II-6, II -7, II-8, II -9, II 56, II-57, II-58, II-59, II-60, II-61, II-62, II-63, II-64, II-65, II-66, II-67, II-68, II-69, II-70, II-71, II-72, II-73, II-74, II-75, II-76 і II-77, можуть бути присутніми в різних кристалічних модифікаціях, які можуть відрізнятися по біологічній активності. Зокрема, в кожному разі, рацемічна композиція присутня. Крім того, будь-які інші пропорції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера можуть бути присутніми у відповідності до даного винаходу. 5 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Це відноситься і до кожної композиції, що містить сполуки, вибраної із II-1, II-2, II-3, II-4, II-5, II-6, II-7, II-8, II-9, II-56, II-57, II-58, II-59, II-60, II-61, II-62, II-63, II-64, II-65, II 66, II-67, II-68, II-69 , II-70, II-71, II-72, II-73, II-74, II-75, II-76 і II-77 які вказані в даному описі. Відповідно до одного варіанта здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-1. Сполука II-1 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні в будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) -енантіомер II-1. Відповідно до одного варіанта здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-1. Сполука II-1 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S) -енантіомер можуть також бути присутні в будь-який іншій пропорції, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (и) II-1. Відповідно до окремого варіанту здійснення, сполуку II-1 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, в основному, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, сполуку II-1 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, в основному, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-2. Сполука II-2 може бути присутня у вигляді рацемічної композиції (R)енантіомера і (S)-енантіомера, але (R) -енантіомер і (S) -енантіомер можуть також бути присутні в будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-2. Відповідно до окремого варіанту здійснення, сполуку II-2 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, в основному, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, сполуку II-2 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, в основному, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-3. Сполука II-3 може бути присутня у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R) -енантіомер і (S) -енантіомер можуть також бути присутні в будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-3. Відповідно до окремого варіанту здійснення, сполуку II-3 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, в основному, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, сполуку II-3 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, в основному, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-4. Сполука II-4 може бути присутня у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R) -енантіомер і (S) -енантіомер можуть також бути присутні в будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-4. Відповідно до окремого варіанту здійснення, сполуку II-4 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, в основному, щонайменше, 90%, більш переважно, 6 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, сполуку II-4 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, в основному, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-5. Сполука II-5 може бути присутня у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R) -енантіомер і (S) -енантіомер можуть також бути присутні в будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-5. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-5 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-5 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-6. Сполука II-6 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-6. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-6 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-6 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-7. Сполука II-7 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-7. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-7 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-7 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-8. Сполука II-8 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-8. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-8 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, 7 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-8 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2 представляє собою сполуку II-9. Сполука II-9 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-9. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-9 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-9 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-56. Сполука II-56 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-56. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-56 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-56 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-57. Сполуку II-57 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-57. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-57 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-57 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2)I представляє собою сполуку II-58. Сполука II-58 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-58. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-58 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, 8 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-58 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-59. Сполука II-59 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-59. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-59 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-59 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-60. Сполука II-60 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-60. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-60 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-60 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-61. Сполука II-61 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-61. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-61 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-61 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-62. Сполука II-62 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-62. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-62 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, 9 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-62 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-63. Сполука II-63 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-63. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-63 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-63 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-64. Сполука II-64 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-64. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-64 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-64 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-65. Сполука II-65 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-65. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-65 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-65 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-66. Сполука II-66 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-66. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-66 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, 10 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-66 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-67. Сполука II-67 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-67. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-67 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-67 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-68. Сполука II-68 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-68. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-68 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-68 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-69. Сполука II-69 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-69. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-69 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-69 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-70. Сполука II-70 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-70. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-70 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, 11 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-70 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-71. Сполука II-71 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-71. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-71 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-71 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-72. Сполука II-72 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-72. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-72 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-72 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-73. Сполуку II-73 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-73. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-73 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-73 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-74. Сполука II-74 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-74. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-74 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, 12 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-74 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-75. Сполука II-75 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-75. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-75 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-75 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку I-76. Сполуку II-76 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-76. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-76 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-76 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) представляє собою сполуку II-77. Сполука II-77 може бути присутньою у вигляді рацемічної композиції (R)-енантіомера і (S)-енантіомера, але (R)-енантіомер і (S)-енантіомер можуть також бути присутні у будь-якому іншому співвідношенні, наприклад, чистий енантіомер (R) або чистий енантіомер (S) II-77. Відповідно до окремого варіанта здійснення, сполуку II-77 забезпечують і використовують в якості (R)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до додаткового окремого варіанту здійснення, сполуку II-77 забезпечують і використовують в якості (S)-енантіомера з енантіомерним надлишком (e.e.) щонайменше, 40%, наприклад, щонайменше, 50%, 60%, 70% або 80%, переважно, щонайменше, 90%, більш переважно, щонайменше, 95%, ще більш переважно, щонайменше, 98% і найбільш переважно, щонайменше, 99%. Відповідно до одного варіанта здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук II-68, II-69, II-7, II-73, II-75 і II-9. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук II-7, II-73, II75, II-8, II-9, II-4 і II-1. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук II-68, II-69, II-76 і II-77. Відповідно до ще одного варіанту здійснення даного винаходу, компонент I являється вибраним із сполук II-70, II71, II-72 і II-74. 13 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук II-56, II-57, II-6, II-2, II-5, II-58, II-3, II-59, II-60, II-61, II-62, II-63, II-64, II-65, II-66 і I-67. Відповідно до іншого окремого варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук II-56, II-57, II-58, II-59 і II-63. Відповідно до іншого відповідного варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук II-6, II-2, II-5, II-3, II-60, II-62, II-64, II-65, II-66 і II-67. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук II-56, II-57, II-6, II-2, II-5 і II-68. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук II-56, II-57, II-6, II-2 і II-5. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук II-68 і II-69. Відповідно до ще одного додаткового варіанту здійснення даного винаходу, компонент 2) являється вибраним із сполук 1-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-1-циклопропіл-2(1,2,4-триазол-1-іл)етанол (II-2), 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]-3-метил1-(1,2,4-триазол-1-іл)бутан-2-ол (II-5), 2-[4-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)феніл]1-(1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (II-6), і 1-[2-хлор-4-(4-хлорфенокси)феніл]-1-циклопропіл-2(1,2,4-триазол-1-іл)етанол (II-57). Біопестициди були визначені як форма пестицидів на основі мікроорганізмів (бактерії, грибки, віруси, нематоди і т.д.) або натуральних продуктів (сполуки або екстракти з біологічних джерел). Біопестициди звичайно створюються шляхом зростання і концентрації природних організмів і/або їх метаболітів в тому числі бактерій та інших мікробів, грибків, вірусів, нематод, білків і т.д. Вони часто вважаються важливими компонентами комплексних (IPM) програм боротьби з шкідників, і отримали велику практичне увагу, як замінники синтетичних продуктів хімічного захисту рослин (PPPs). Пестициди діляться на два основних класи, мікробні і біохімічні пестициди: (1) мікробні пестициди складаються з бактерій, грибків або вірусів (і часто включають в себе метаболіти, які виробляють бактерії і грибки). Ентомопатогенні нематоди також класифікуються як мікробні пестициди, хоча вони і є багатоклітинні. (2) біохімічні пестициди є речовинами що природно зустрічаються, які беруть участь в боротьбі з шкідниками або забезпечують інші засоби захисту рослин як визначено нижче, але відносно не токсичні для ссавців. Пестициди II із групи D) і/або E) можуть також мати дію, пов'язану з боротьбою з комахами, кліщами, молюсками, феромонами, нематодами, пов'язану з придушенням стресу у рослин, регулятором росту рослин, стимулюванням зростання рослин і/або підвищенням врожаю. Біопестициди із групи F), і/або G), можуть також мати фунгіцидну, бактерицидну, віруліцидну дію, вплив активатора захисту рослин, зменшення стресу рослин, регулятора росту рослин, стимулювання росту рослин і/або підвищення врожаю. Біопестициди із групи С) і/або Н), можуть також мати фунгіцидну, бактерицидну, віруліцидну дію, вплив активатора захисту рослин, зменшення стресу рослин, регулятора росту рослин, дію пов’язану з боротьбою з комахами, кліщами, молюсками, феромонами, нематодами. Багато з цих біопестицидів II і III були поміщені під номерами зберігання, згаданими тут (префікс відносяться до абревіатури відповідної колекції культур), називаються в літературі, зареєстровані і/або є комерційно доступними: силікат алюмінію (Screen™ Duo фірми Certis LLC, USA), Agrobacterium radiobacter K1026 (наприклад, NoGall® фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), A. radiobacter K84 (Nature 280, 697-699, 1979; наприклад, GallTroll® фірми AG Biochem, Inc., C, USA), Ampelomyces quisqualis M-10 (наприклад, AQ 10® фірми Intrachem Bio GmbH & Комп. KG, Germany), Ascophyllum nodosum (норвезькі водорості, бурі водорості) екстракт або фільтрат (наприклад, ORKA GOLD фірми BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd., South Africa; або Goemar® фірми Laboratoires Goemar, France), Aspergillus flavus NRRL 21882 виділений із арахіса в Грузії в 1991 USDA, National Peanut Research Laboratory (наприклад, в Afla-Guard® фірми Syngenta, CH), суміші Aureobasidium pullulans DSM 14940 і DSM 14941 (наприклад, бластоспори в BlossomProtect® фірми bio-ferm GmbH, Germany), Azospirillum th st amazonense SpY2 (DN: BR 11140; Proc. 9 Int. і 1 Latin American PGPR meeting, Quimara, Medellín, Colombia 2012, p. 60, ISBN 978-958-46-0908-3), A. brasilense AZ39 (також називаний Az 39; INTA Az-39; Eur. J. Soil Biol 45(1), 28-35, 2009), A. brasilense XOH (наприклад, AZOS фірми Xtreme Gardening, USA або RTI Reforestation Technologies International; USA), A. brasilense BR th st 11002 (Proc. 9 Int. і 1 Latin American PGPR meeting, Quimara, Medellín, Colombia 2012, p. 60, ISBN 978-958-46-0908-3), A. brasilense Sp245 (BR 11005; наприклад, в GELFIX Gramíneas фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Brazil), A. brasilense штами Ab-V5 і Ab-V6 (наприклад, в AzoMax 14 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 фірми Novozymes BioAg Produtos papra Agricultura Ltda., Quattro Barras, Brazil або SimbioseMaíz® фірми Simbiose-Agro, Cruz Alta, RS, Brazil; Plant Soil 331, 413-425, 2010), A. th st lipoferum BR 11646 (Sp31) (Proc. 9 Int. і 1 Latin American PGPR meeting, Quimara, Medellín, Colombia 2012, p. 60), Bacillus altitudinis 41KF2b (DSM 21631; Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 56(7), 1465-1473, 2006), Bacillus amyloliquefaciens штами AP-136 (NRRL B-50614 і B-50330), AP-188 (NRRL B-50615 і B-50331), AP-218 (NRRL B-50618), AP-219 (NRRL B-50619 і B-50332), і AP-295 (NRRL B-50620 і B-50333) всі відомі із US 8,445,255; B. amyloliquefaciens IT-45 (CNCM I-3800) (наприклад, Rhizocell C фірми ITHEC, France), B. amyloliquefaciens IN937a (J. Microbiol. Biotechnol. 17(2), 280–286, 2007; наприклад, BioYield® фірми Gustafson LLC, TX, USA), B. amyloliquefaciens spp. plantarum D747 (US 20130236522 A1; FERM BP-8234; наприклад, Double Nickel™ 55 WDG або Double Nickel™ LC фірми Certis LLC, USA), B. amyloliquefaciens spp. plantarum FZB24 виділений із рослини патоген-зараженого грунту, поля цукрового буряку в Бранденбурзі, Німеччина (також називаний SB3615; DSM ID 96-2; J. Plant Dis. Prot. 105, 181– 197, 1998; наприклад, Taegro® фірми Novozyme Biologicals, Inc., USA), B. amyloliquefaciens spp. plantarum SB3615vPPI при тому що є фагостійким варіантом FZB24 (MRRL B-50349; US 2011/023045 A1; фірми Novozyme Biologicals, Inc., USA), B. amyloliquefaciens ssp. plantarum FZB42 виділений із рослини патоген-зараженого грунту, поля цукрового буряку в Бранденбурзі, Німеччина (J. Plant Dis. Prot. 105, 181–197, 1998; DSM 23117; наприклад, RhizoVital® 42 фірми AbiTEP GmbH, Berlin, Germany), B. amyloliquefaciens ssp. plantarum GB03 (також називаний GBO3; ATCC SD-1397; Phytopathol. 86(11), S36, 1996; наприклад, Kodiak® або BioYield® фірми Gustafson, Inc., USA; або Companion® фірми Growth Products, Ltd., White Plains, NY 10603, USA), B. amyloliquefaciens ssp. plantarum MBI600 також згадується як 1430 (NRRL B-50595; Int. J. Microbiol. Res. 3(2) (2011), 120-130; US 2012/0149571 A1; наприклад, Integral®, Subtilex® NG фірми BASF Corp., USA), B. amyloliquefaciens spp. plantarum TJ1000 (також називаний 1BE; CA 2471555 A1; ATCC BAA-390; наприклад, QuickRoots™ фірми TJ Technologies, Watertown, SD, USA), B. cereus CNCM I-1562 (US 6,406,690), B. chitinosporus AQ746 виділений из корней в Саскатчеван, Канада (NRRL B-21618; US 5,733,544; AgraQuest зараз Bayer CropScience LP, USA), B. firmus CNCM I-1582 (WO 2009/126473, WO 2009/124707, US 6,406,690; наприклад, Votivo® фірми Bayer CropScience LP, USA), B. megaterium штами H491 (NRRL B-50769), M018 (NRRL B-50770) і J142 (NRRL B-50771) всі відомі із US 2014/0051571 A1 фірми Marrone BioInnovations, Inc., USA; B. mojavensis AP-209 (NRRL B-50616; US 8,445,255), B. mycoides AQ726 (NRRL B-21664; US 5,906,818; фірми Bayer Crop Science, Germany), B. mycoides штам J (наприклад, BmJ WG фірми Certis, USA против віруса картоплі Y), B. pumilus GB34 (ATCC 700814; наприклад, YieldShield® фірми Gustafson LLC, TX, USA), B. pumilus GHA 180 виділений із різосфери яблуні в Мексиці (IDAC 260707-01; наприклад, в PRO-MIX® BX фірми Premier Horticulture, 1, avenue Premier, Rivie`re-du-Loup, Quebec, Canada G5R6C1), B. pumilus KFP9F (NRRL B-50754; WO 2014/029697; наприклад, BAC-UP або FUSION-P фірми BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd., South Africa), B. pumilus INR-7 інакше називають BU-F22 і BU-F33 (NRRL B50185, NRRL B-50153; US 8,445,255), B. pumilus QST 2808 (NRRL B-30087; наприклад, Sonata® або Ballad® Plus фірми AgraQuest Inc., USA), B. solisalsi AP-217 (NRRL B-50617; US 8,445,255), B. subtilis CX-9060 (Federal Register 77(7), 1633-1637; фірми Certis U.S.A., L.L.C.), B. subtilis FB17 також називаний UD 1022 або UD10-22 виділений із коренів червоного буряку в Північній Америці (ATCC PTA-11857; System. Appl. Microbiol. 27, 372-379, 2004; US 2010/0260735; WO 2011/109395); B. subtilis GB07 (Phytopathol. 86(11), S36, 1996; Epic® фірми Gustafson, Inc., USA), B. subtilis QST-713 виділений із Каліфорнійського садового персика 1995 (NRRL B-21661; наприклад, Rhapsody®, Serenade® MAX або Serenade® ASO фірми AgraQuest Inc., USA), B. thuringiensis ssp. aizawai ABTS-1857 (також називаний ABG-6346; ATCC SD-1372; наприклад, XenTari® фірми BioFa AG, Münsingen, Germany), B. t. ssp. aizawai SAN 401 I, ABG-6305 (WO 2013/087709); Bacillus t. ssp. israelensis AM65-52 сіротипу H-14 (ATCC SD-1276; наприклад, VectoBac® фірми Valent BioSciences, IL, USA), Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SB4 (NRRL B50753; наприклад, Beta Pro® фірми BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd., South Africa), B. t. ssp. kurstaki ABTS-351 ідентичний HD-1 (ATCC SD-1275; наприклад, Dipel® DF фірми Valent BioSciences, IL, USA), B. t. ssp. kurstaki EG 2348 (NRRL B-18208; наприклад, Lepinox® або Rapax® фірми CBC (Europe) S.r.l., Italy), B. t. ssp. tenebrionis DSM 2803 сіротипу H 8a, 8b (ідентичний NRRL B-15939; EP 0 585 215 B1; Mycogen Corp.), B. t. ssp. tenebrionis NB-125 (також називають SAN 418 I илиBG-6479; EP 0 585 215 B1; DSM 5526; колишнє виробництво штама Ново-Нордиськ), B. t. ssp. tenebrionis NB-176 (або NB-176-1; гама-опромінений, індукований високоврожайний мутант штама NB-125; EP 585 215 B1; DSM 5480; наприклад, Novodor® фірми Valent BioSciences, Switzerland), Beauveria bassiana JW-1 (ATCC 74040; наприклад, Naturalis® фірми CBC (Europe) S.r.l., Italy), B. bassiana DSM 12256 (US 200020031495; наприклад, 15 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 BioExpert® SC фірми Live Sytems Technology S.A., Colombia), B. bassiana GHA (ATCC 74250; наприклад, BotaniGard® 22WGP фірми Laverlam Int. Corp., USA), B. bassiana PPRI 5339 (ARSEF 5339; NRRL 50757; наприклад, BroadBand® фірми BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd., South Africa), B. brongniartii для боротьби з майськими жуками (J. Appl. Microbiol. 100(5),1063-72, 2006; наприклад, Melocont® фірми Agrifutur, Agrianello, Italy), Bradyrhizobium sp. (наприклад, Vault® фірми BASF Corp., USA), B. sp. (Arachis) CB1015 імовірно спочатку зібрали в Індії (IITA 1006, USDA 3446; фірми Australian Inoculants Research Group; http://www.qaseeds.com.au/inoculant_applic.php). B. sp. (Arachis) штами здані на зберігання в SEMIA і відомі із FEMS Microbiol. Letters 303(2), 123–131, 2010; Revista Brasileira de Ciencia do Solo 35(3), 739-742, 2011, ISSN 0100-0683: SEMIA 6144, SEMIA 6462 (BR 3267) і SEMIA 6464 (BR 3262); B. sp. (Vigna) PNL01 (Bisson і Mason, April 29, 2010, Project report, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA, USA: http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-042810163614/; наприклад, Vault® Peanut Liquid фірми BASF Corp., USA ), B. elkanii SEMIA 587 (Appl. Environ. Microbiol. 73(8), 2635, 2007; наприклад, GELFIX 5 фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Brazil), B. elkanii SEMIA 5019 (=29W; Appl. Environ. Microbiol. 73(8), 2635, 2007; наприклад, GELFIX 5 фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Brazil), B. elkanii USDA 76, B. elkanii USDA 94B. elkanii USDA 3254, B. elkanii U-1301 і U-1302 (наприклад, Nitragin® Optimize фірми Novozymes Bio As S.A., Brazil, або NIitrasec для сої фірми LAGE y Cia, Brazil), B. japonicum (наприклад, VAULT® фірми BASF Corp., USA), B. japonicum 532c виділений из Wisconsin field (Nitragin 61A152; Can. J. Plant. Sci. 70, 661-666, 1990; наприклад, в Rhizoflo®, Histick®, Hicoat® Super фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Canada), B. japonicum E-109 варіант штаму USDA 138 (INTA E109, SEMIA 5085; Eur. J. Soil Biol. 45, 28–35, 2009; Biol. Fertil. Soils 47, 81–89, 2011), B. japonicum G49 (MSDJ G49; C. R. Acad. Agric. Fr. 73, 163-171, 1987); B. japonicum штами здані на зберігання в SEMIA відомі із Appl. Environ. Microbiol. 73(8), 2635, 2007: SEMIA 566 виділений із Північноамериканського інокулянта в 1966 і використовуються в бразильских комерційних інокулятах з 1966 пo 1978, SEMIA 586 першочергово виділений в штаті Меріленд, США, в 1961 році, але одержаний із Австралії в 1966 і використовується в бразильских інокулятах в 1977 році (CB 1809, USDA 136, Nitragin 61A136, RCR 3407), SEMIA 5079 натуральний варіант SEMIA 566 використовується в комерційних інокулятах з 1992 (CPAC 15; наприклад, GELFIX 5 або DHERE 60 фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Brazil), B. japonicum SEMIA 5080 натуральний варіант SEMIA 586 використовується в комерційних інокулятах з 1992 (CPAC 7; наприклад, GELFIX 5 + або DHERE 60 фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Brazil); B. japonicum TA-11 (TA11 NOD ) (NRRL B-18466; US 5,021,076; Appl. Environ. Microbiol. 56, 2399-2403, 1990; наприклад, VAULT® NP, фірми BASF Corp., USA), B. japonicum штамах що зберігаються в USDA відомі із US 7,262,151 і Appl. Environ. Microbiol. 60, 940-94, 1994: USDA 3 виділений із Glycine max в Вірджинії (USA) в 1914, USDA 31 (= Nitragin 61A164) сірогрупи 31 виділений із Glycine max у Вісконсині (USA) в 1941, USDA 76 виділений із проходження рослиною штама USDA 74 (сіркогрупа 76) який був виділений із G. max в Каліфорнії (USA) в 1956, USDA 110 (= IITA 2121, SEMIA 5032, RCR 3427, ARS I-110 і Nitragin 61A89; сіркогрупа 110) виділений із G. max у Флориді в 1959, USDA 121 виділений із G. max в Огайо (USA) в 1965 (Crop Science 26(5), 911-916, 1986); B. japonicum WB74 (наприклад, Eco-Rhiz Soya фірми Plant Health Products (Pty) Ltd, South Africa; або інокулянт сої фірми Stimuplant CC, South Africa), B. lupini LL13 виділений із Lupinus iuteus nodules фірми French soils (зберігається в INRA, France; http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ch20060216.pdf), B. lupini штами фірми Australia і відомі із Palta th J.A., Berger J.B. (eds), Proceed. 12 International Lupin Conference, 14-18 Sept. 2008, Fremantle, Western Australia, International Lupin Association, Canterbury, New Zealand, 47-50, http://www.lupins.org/pdf/conference/2008/Agronomy%20and%20Production/John%20Howieson%20 and%20G%20OHara.pdf; Appl. Environ. Microbiol. 71, 7041-7052, 2005; Australian J. Exp. Agricult. 36(1), 63-70, 1996: штами WU425 виделені в Есперанс, Західна Австралія із не-австралійських бобових Ornithopus compressus, WSM471 виділений із Ornithopus pinnatus в Ойстер Харбор, Західна Австралія, і WSM4024 виділений із люпінов в Австралії CRS під час дослідження 2005; Burkholderia sp. A396 (NRRL B-50319; WO 2013/032693; Marrone Bio Innovations, Inc., USA), Candida oleophila I-182 (NRRL Y-18846; Phytoparasitica 23(3), 231-234, 1995; наприклад, Aspire® фірми Ecogen Inc., USA;), C. oleophila штам O (NRRL Y-2317; Biological Control 51, 403–408, 2009), Candida saitoana (наприклад, Biocure® [в суміші з лізосимом] і BioCoat® фірми Micro Flo Company, USA (BASF SE) і Arysta), хітосан (наприклад, Armour-Zen® фірми BotriZen Ltd., NZ), Clonostachys rosea f. catenulate (також називаний Gliocladium catenulatum) J1446 виділений із Фінского польового грунту (NJF seminar No 389: Pest, disease і weed management in strawberry; Finland 8-9. Nov. 2006 in NJF Report 2(10), 15-15, 2006; DSM 9212; наприклад, Primastop® або Prestop® фірми Verdera Oy, Finland), Chromobacterium subtsugae PRAA4-1 виділений із грунту 16 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 під східним боліголов (Tsuga canadensis) в Катокнік гірському регіоні центрального Меріленда (NRRL B-30655; наприклад, Grandevo® фірми Marrone Bio Innovations, USA), Coniothyrium minitans CON/M/91-08 (WO 1996/021358; DSM 9660; наприклад, Contans® WG, Intercept® WG фірми Prophyta Biologischer Pflanzenschutz GmbH, Germany), Cryphonectria parasitica (гіповірулентні штами; Microbiol. Reviews 56(4), 561-576, 1992; наприклад, продукт Endothia parasitica фірми CNICM, France), Cryptococcus albidus (наприклад, YIELD PLUS® фірми Anchor Bio-Technologies, South Africa), Cryptophlebia leucotreta грануловірус (CrleGV) (наприклад, CRYPTEX фірми Adermatt Biocontrol, Switzerland), Cydia pomonella грануловірус (CpGV) V03 (DSM GV-0006; наприклад, Madex® Max фірми Andermatt Biocontrol, Switzerland), CpGV V22 (DSM GV-0014; наприклад, Madex® Twin фірми Adermatt Biocontrol, Switzerland), Delftia acidovorans RAY209 (ATCC PTA-4249; WO 2003/57861; наприклад, BioBoost® фірми Brett Young, Winnipeg, Canada), Dilophosphora alopecuri (FarmNote 396, Feb. 2010, Department of Agriculture і Food, Government of Western Australia; наприклад, Twist Fungus фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), Ecklonia maxima (водорості) екстракт (J. Ecological Engineering 14(1), 48–52, 2013; наприклад, KELPAK SL фірми Kelp Products Ltd, South Africa), Flavobacterium sp. H492 (ATCC B-505584; WO 2013/138398; наприклад, MBI-302 фірми Marrone Bio Innovations, USA для боротьби з соєвою нематодою), формононетин (US 5,002,603; наприклад, Myconate® фірми Plant Health Care plc, U.K.), Fusarium oxysporum Fo47 (непатогений штам виділений із супресивного грунту, розташованого в Чатеренард, Франція; Appl. Environ. Microbiol 68(8), 4044– 4060, 2002; Fusaclean® фірми Natural Plant Protection, N.P.P. (société anonyme) Route d'Artix F64150 Nogueres, France), F. oxysporum 251/2RB (Prevention Today Vol. 2, n. 1-2, 47-62, 2006; наприклад, Biofox® C фірми S.I.A.P.A., Italy); Glomus intraradices (наприклад, Myc® 4000 фірми ITHEC, France), Glomus intraradices RTI-801 (наприклад, MYKOS фірми Xtreme Gardening, USA або RTI Reforestation Technologies International; USA), насіння грейпфрута і екстракт м`якоті (наприклад, BC-1000 фірми Chemie S.A., Chile), гарпін (альфа-бета) білок (Science 257, 85-88, 1992; наприклад, Messenger™ або HARP-N-Tek фірми Plant Health Care plc, U.K.), Helicoverpa armigera нуклеополігедровірус (HearNPV) (J. Invertebrate Pathol. 107, 112–126, 2011; наприклад, Helicovex® фірми Adermatt Biocontrol, Switzerland), Heterorhabditis bacteriophora (наприклад, Nemasys® G фірми BASF Agricultural Specialities Limited, UK), Isaria fumosorosea Apopka-97 (ATCC 20874; Biocontrol Science Technol. 22(7), 747-761, 2012; наприклад, PFR-97™ або PreFeRal® фірми Certis LLC, USA), I. fumosorosea FE 9901 (ARSEF 4490; Biocontrol Science Technol. 22(7), 747-761, 2012; наприклад, бластоспори в NoFly™ WP фірми Natural Industries, Inc., Houston, TX, USA або фірми Novozymes, U.S.A.), цис-жасмон (US 6,890,525; US 8,221,736; Plant Bioscience Limited, Norwich, U.K.), ламінарин (наприклад, в Vacciplant® фірми Laboratoires Goemar, St. Malo, France або Stähler SA, Switzerland), Lecanicillium longisporum KV42 і KV71 (наприклад, Vertalec® фірми Koppert BV, Netherlands), L. muscarium Ve6 (також називаний KV01; IMI 19-79, CABI 268317, CBS 102071, ARSEF 5128; наприклад, Mycotal® фірми Koppert BV, Netherlands), Lysobacter antibioticus 13-1 (Biological Control 45, 288-296, 2008), L. antibioticus HS124 (Curr. Microbiol. 59(6), 608-615, 2009), L. enzymogenes 3.1T8 (Microbiol. Res. 158, 107-115, 2003; Biological Control 31(2), 145-154, 2004); Mesorhizobium spp. штами відомі із Soil Biol. Biochem. 36(8), 1309-1317, 2004; Plant і Soil 348(1-2), 231-243, 2011: M. sp. WSM1271 зібрані в Сардинії, Італія, із рослини-хазяїна Biserrula pelecinus, M. sp. WSM 1497 зібрані в Міконосі, Греція, фірми Biserrula pelecinus, Mesorhizobium ciceri CC1192 зібрані в Ізраїлі із Cicer arietinum nodules (UPM 848, CECT 5549; Can. J. Microbiol. 48, 279-284, 2002; фірми Horticultural Research Station, Gosford, Australia), M. huakuii HN3015 виділений із Astralagus sinicus в рисовому полі області Південного Китая (World J. Microbiol. Biotechn. 23(6), 845-851, 2007, ISSN 0959-3993), M. loti CC829 виділений із L. ulginosus nodules в США (NZP 2012; комерційний інокулянт для Lotus pedunculatus і L. ulginosus в Австралії), і M. loti SU343 виділений із клубеньки господаря в США (комерційний інокулянт для Lotus corniculatus в Австралії); Metarhizium anisopliae FI-1045 (AGAL V10/0104285; WO 2012/018266; наприклад, Biocane® фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), M. anisopliae var. anisopliae F52 також називаний 275 або V275 (DSM 3884, ATCC 90448; наприклад, Met52® Novozymes Biologicals BioAg Group, Canada), M. anisopliae ICIPE 69 виділений із зразка грунта одержаного ізз Демократичної Республіки Конго (DRC) і з використанням метода Galleria приманки в 1990 (наприклад, Metathripol фірми ICIPE, Nairobe, Kenya), M. anisopliae var. acridum IMI 330189 виділений із Ornithacris cavroisi in Niger (NRRL 50758; наприклад, Green Muscle® фірми BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd., South Africa), M. a. var. acridum FI-985 виділений із отрого-горлої сарани, Austracris guttulosa (Walker), поряд із Рокхемптоном, Квінсленд, Австралія, в 1979 (ARSEF 324; Memoirs of the Entomological Society of Canada 171, 287-300, 1997; наприклад, Green Guard® SC фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), Metschnikowia fructicola 277 виділений із поверхні плодів винограда (cv. Superior) 17 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 що виріс в центральній частині Ізраїля (US 6,994,849; NRRL Y-30752; наприклад, Shemer® фірми Agrogreen, Israel, теперь поставляється Bayer CropSciences, Germany), Microdochium dimerum L13 (CNCM I-3141; наприклад, Antibot® фірми Agrauxine, France), Microsphaeropsis ochracea P130A виділений із листя яблуні закинутого саду, Санкт-Жозеф-дю-Лак, Квебек, Канада, в 1993 (ATCC 74412; Mycologia 94(2), 297-301, 2002), Muscodoralbus QST 20799 також називаний 620 першочергово виділений із кори коричного дерева в Гондурасі (NRRL 30547; наприклад, Muscudor™ або QRD300 фірми AgraQuest, USA), Muscodorlbus SA-13 (NRRL B50774; US 2014/0086879 A1; наприклад, MBI-601-EP фірми Marrone BioInnovations, Inc., USA), масло Нім (наприклад, Trilogy®, Triact® 70 EC фірми Certis LLC, USA), Nomuraea rileyi штами SA86101, GU87401, SR86151, CG128 і VA9101 (Braz. Arch. Biol. Technol. 46(1), 13-19, 2003; WO 2013/110594), Paecilomyces lilacinus 251 виділений із заражених яєць нематод на Філіпінах (AGAL 89/030550; WO1991/02051; Crop Protection 27, 352-361, 2008; наприклад, BioAct®/MeloCon® фірми Prophyta, Germany), P. lilacinus DSM 15169 (наприклад, Nemata® SC фірми Live Systems Technology S.A., Colombia), P. lilacinus BCP2 (NRRL 50756; Acta agriculturae Slovenica, 101 - 2, 263-275, 2013; наприклад, PL Gold фірми BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd., South Africa), Paenibacillus alvei NAS6G6 (WO 2014/029697; NRRL B-50755; наприклад, BAC-UP фірми BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd., South Africa в суміші с Bacillus pumilus KFP9F), P. polymyxa PKB1 (ATCC 202127; Can. J. Microbiol. 48(2), 159-169, 2002), Pantoea agglomerans E325 (NRRL B-21856; Phytopathol. 101(10), 1234-41, 2011; Trees 26, 227-238, 2012; Bloomtime Biological™ фірми Northwest Agricultural Products, Inc., USA), Pantoea vagans (раніше agglomerans) C9-1 першочергово виділений в 1994 із стовбурової тканини яблука для боротьби з носіями штамів бактеріального опіку в яблуці (J. Bacteriol. 192(24), 6486–6487, 2010; наприклад, BlightBan C9-1® фірми NuFrams America Inc., USA), Pasteuria sp. ATCC PTA-9643 (WO 2010/085795), Pasteuria sp. Ph3 виділений із зразка грунту газона, зібрані на Debary Golf Course в центральній Флориді (ATCC SD-5832; WO 2012/064527; для боротьби з Hoplolaimus galeatus нематодой фірми Pasteuria Bioscience, Inc. зараз Syngenta Crop Protection, LLC, USA), Pasteuria sp. Pr3 виділений із зразка грунту, зібраних на південному сході США (ATCC SD-5834; для боротьби з Rotylenchulus reniformis нематодою потенціально видів P. ramosa; Naviva® ST фірми Syngenta Crop Protection, LLC, USA), P. nishizawae (WO 2010/80619), P. nishizawae Pn1 (Federal Register 76(22), 5808, February 2, 2011; ATCC SD-5833; наприклад, Clariva™ PN фірми Syngenta Crop Protection, LLC, USA), P. penetrans (US 5,248,500; Del Monte Corp.), P. ramosa (WO 2010/080619), P. thornea (WO 2010/080619), P. usgae BL1 (ATCC SD-5835; J. Nematol. 42(2): 87–90, 2010; ibid. 43(2), 101–109, 2011; наприклад, Econem™ для боротьби із Belonolaimus longicaudatus фірми Pasteuria BioScience зараз Syngenta продаваемий Harell`s LLC, Florida, USA для використання на торфе для боротьби із Belonolaimus longicaudatus), Penicillium bilaiae (також називаний P. bilaii) штами ATCC 18309 (= ATCC 74319), ATCC 20851 і/илиTCC 22348 (= ATCC 74318) першочергово виділений из почви в Південній части провинции Альберта (Fertilizer Res. 39, 97-103, 1994; Can. J. Plant Sci. 78(1), 91-102, 1998; US 5,026,417, WO 1995/017806; наприклад, Jump Start®, Provide® фірми Novozymes Biologicals BioAg Group, Canada), P. bilaiae NRRL 50162 і NRRL 50169 (W0 2010/037228), Phlebiopsis gigantea (наприклад, RotStop® фірми Verdera Oy, Finland), Pichia anomala WRL-076 (NRRL Y-30842; US 8,206,972), бікарбонат калію (наприклад, Amicarb® фірми Stähler SA, Switzerland), сілікат калію (наприклад, Sil-MATRIX™ фірми Certis LLC, USA), Pseudozyma flocculosa PF-A22 UL (наприклад, Sporodex® L фірми Plant Products Комп. Ltd., Canada), Pseudomonas sp. Proradix (DSM 13134; WO 2001/40441, наприклад, PRORADIX фірми Sourcon Padena GmbH & Комп. KG, Hechinger Str. 262, 72072 Tübingen, Germany), P. chloraphis MA 342 (Microbiology Monographs 18, 21-43, 2011; наприклад, Cerall® або Cedemon® фірми BioAgri AB, Uppsala, Sweden або Intrachem Bio Deutschland GmbH & Комп. KG, Bad Camberg, Germany), P. fluorescens (наприклад, в Bio Cure-B фірми T. Stanes & Company Limited, India; або в Blight-End фірми Agri Naturals, Mumbai, India), P. fluorescens A506 (Phytopathol 97(2), 244-249, 2007; ATCC 31948; наприклад, BlightBan® фірми NuFarm Americas, Inc., Morrisville, NC, USA), P. fluorescens ATCC 13525 біоваріанта I = біотипу A; першочергово виділений із передфільтрувальних танків в Англії (DSM 50090; зареєстрирований для використання в Канаді), P. fluorescens CHA0 (Mol. Plant Microbe Interact. 5(1), 4-13, 1992), P. fluorescens CL 145A (J. Invertebr. Pathol. 113(1), 104-14, 2013; наприклад, Zequanox® фірми Marrone BioInnovations, Davis, CA, USA), P. fluorescens NCIB 12089 (EP 0210734 A!; Victus® фірми Mauri Laboratories, 9 Moorebank Ave., Moorebank, NSW 2170, Australia), P. fluorescens Pf-5 виділений із поверхні коріння бавовни (ATCC BAA-477), P. putida ATCC 202153 (EMBRAPA 63/88 4 B; WO 2004/0245865), Pythium oligandrum DV 74 (US 2013/0035230; ATCC 38472; наприклад, Poyversum® фірми Remeslo SSRO, Biopreparaty, Czech Rep. і фірми Gowan, USA), Reynoutria sachalinensis екстракт (EP 0307510 B1; наприклад, Regalia® SC фірми Marrone BioInnovations, 18 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Davis, CA, USA або Milsana® фірми BioFa AG, Germany), Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli (наприклад, RHIZO-STICK фірми BASF Corp., USA), R. leguminosarum bv. phaseoli RG-B10 (USDA 9041; фірми Int. J. Syst. Bacteriol. 46(1), 240-244, 1996; Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 50, 159170, 2000; наприклад, Nodulator® Dry Bean в Африке, HiStick NT Dry bean в США, і Nodulator® Dry Bean в канаде фірми BASF Corp., USA, або BASF Agricultural Specialties Ltd., Canada), R. l. bv. trifolii CB782 (Nodulaid® торф для Кенийского белого клевера фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), R. l. bv. trifolii CC275e (Nodulaid® торф для новозеландської білої конюшини фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), R. l. bv. trifolii CC283b (ICMP 4073b; Proc. New Zealand Grassland Assoc. 56, 101-105, 1994; Microbiol. 153, 3184-3195, 2007; Nodulaid® торф для Кавказької конюшини фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), R. l. bv. trifolii CC1099 (Бобові щеплення: A Practical Guide, ed. Grain Research і Development Corporation, 2012, ISBN 978-1-921779-45-9; наприклад, Nodulaid® торф для еспарцета фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), R. l. bv. trifolii RP113-7 (Appl. Environ. Microbiol. 44(5), 1096-1101, 1982; наприклад, Dormal® фірми BASF Corp., USA), R. l. bv. trifolii TA1 (Appl. Environ. Microbiol. 49(1), 127-131, 1985; наприклад, Nodulaid® торф для білої конюшини фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), R. l. bv. trifolii штам WSM1325 виділений в 1993 фірми the Greek Island of Serifos (Stand. Genomic Sci. 2(3), 347-356, 2010; Inoculating Legumes: A Practical Guide, ed. Grain Research і Development Corporation, 2012, ISBN 978-1-921779-45-9; Nodulaid® торф для південної конюшини і Nodulator® гранули для південної конюшини фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia, або широкий діапазон літньї конюшини середземного походження), R. l. bv. trifolii штам WSM2304 виділений із Trifolium polymorphum в Уругваї в 1998 (Stand. Genomic Sci. 2(1), 66-76, 2010), R. l. bv. viciae P1NP3Cst при тому що є стрептоміцин-резистентним мутантом P1NP3C виділеним із кореневих вузликів гороху в Бретеньєре, (також називають 1435; New Phytol. 176, 680-690, 2007; ibid. 179(1), 224-235, 2008; наприклад, Nodulator® PL Peat Granule фірми BASF Corp., USA; або Nodulator® XL PL фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Canada), R. l. bv. viciae RG-P2 також називаний P2 виділений із кореневих вузликів гороху в Саскачеван, Канада (наприклад, RhizUP торф для гороху і сочевиці в Канаді фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Canada), R. l. bv. viciae SU303 (наприклад, Nodulaid® Group E фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), R. l. bv. viciae WSM1455 (наприклад, Nodulaid® Group F фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia), R. tropici CC511 (Agronomy, N.Z. 36, 4-35, 2006; наприклад, Nodulaid® торф для квасолі фірми BASF Agricultural Specialties Pty Ltd, Australia)R. tropici CIAT 899 виділений в Колумбії (SEMIA 4077; Rev. Ciênc. Agron. 44(4) Fortaleza Oct./Dec. 2013; наприклад, Nitrafix® FEIJÃO торф для бобів фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Brazil в суміші з штамом SEMIA 4080), R. tropici H12 виділений в Planaltina, DF, Cerrados, Brazil (SEMIA 4088; Appl. Microbiol. Biotechnol. 93(5), 203549, 2012; наприклад, Nitrafix® FEIJÃO фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Brazil), R. tropici PRF 81 виділений в Paraná, Brazil (SEMIA 4080; Soil Biology & Biochemistry 39, 867–876, 2007; BMC Microbiol. 12, 84, 2012; Nitrafix® FEIJÃO торф для бобів фірми BASF Agricultural Specialties Ltd., Brazil в суміші зі штамом SEMIA 4077), Sinorhizobium meliloti RCR2011 також називаний 2011 або SU47 (MSDJ0848; Mol. Gen. Genomics 272, 1–17, 2004; наприклад, Dormal® Alfalfa & Luzerne фірми BASF Corp., USA; Nitragin® Gold фірми Novozymes Biologicals BioAg Group, Canada), Sphaerodes mycoparasitica SMCD2220 також називаний SMCD2220-01 (IDAC 30100801; WO 2011/022809), Spodoptera littoralis нуклеополігедровірус (SpliNPV) (наприклад, в LITTOVIR фірми Adermatt Biocontrol, Switzerland), Steinernema carpocapsae (наприклад, Millenium® фірми BASF Agricultural Specialities Limited, UK), S. feltiae (Nemashield® фірми BioWorks, Inc., USA; Nemasys® фірми BASF Agricultural Specialities Limited, UK), S. kraussei L137 (Nemasys® L фірми BASF Agricultural Specialities Limited, UK), Streptomyces galbus AQ6047 (NRRL 30232; WO 2012/135763; AgraQuest зараз Bayer CropScience LP, USA); S. galbus M1064 (NRRL 50334; WO 2012/135763; AgraQuest зараз Bayer CropScience LP, USA); S. griseoviridis K61 (Crop Protection 25, 468-475, 2006; наприклад, Mycostop® фірми Verdera Oy, Espoo, Finland), S. lydicus WYEC 108 (US 5,403,584; наприклад, Actinovate® фірми Natural Industries, Inc., USA), S. violaceusniger YCED-9 (US 5,968,503; наприклад, DT-9® фірми Natural Industries, Inc., USA), Talaromyces flavus V117b виділений із грунту (наприклад, Protus® WG фірми Prophyta, Germany), Trichoderma asperellum SKT-1 виділений із різосфери японского газону (FERM P16510; J. Gen. Plant Pathol. 71(5), 351-356, 2005; наприклад, Eco-Hope® фірми Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Japan), T. asperellum ICC 012 виділений із грунту в центральній Італії, який як виявилося здійснює супресивну дію н азахворювання рослин (IMI 392716; наприклад, Tenet WP, Remdier WP або Bioten WP фірми Isagro NC, USA, Bio-Tam™ фірми AgraQuest, USA), T. asperellum TV1 в минулому T. viride (MUCL 43093; наприклад, T. viride TV1 фірми Agribiotec srl, Italy або Xedavir фірми Xeda Italia, Italy), T. atroviride LC52 (наприклад, Sentinel® фірми Agrimm 19 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Technologies Ltd, NZ), T. atroviride CNCM I-1237 (наприклад, Esquive® WG фірми Agrauxine S.A., France, наприклад, против захворювань обрізнаих ран на винограді і кореневих патогенів рослин), T. fertile JM41R (NRRL 50759; наприклад, Trichoplus™ фірми BASF Agricultural Specialities (Pty) Ltd., South Africa), T. gamsii ICC 080 (IMI 392151; наприклад, Tenet WP, Remdier WP, Bioten WP фірми Isagro NC, USA, Bio-Tam™ фірми AgraQuest, USA), T. harzianum T-22 також називаний KRL-AG2 (ATCC 20847; BioControl 57, 687-696, 2012; наприклад, Plantshield® фірми BioWorks Inc., USA або SabrEx™ фірми Advanced Biological Marketing Inc., Van Wert, OH, USA), T. harzianum T-35 і T-315 (ATCC 20691; EP 0133878 B1; наприклад, Root Pro® фірми Mycontrol Ltd., Israel), T. harzianum T-39 (CNCM I-952; EP 0466133 B2; наприклад, Trichodex® або Trichoderma 2000® фірми Mycontrol Ltd., Israel і Makhteshim Ltd., Israel), суміш T. harzianum і T. viride (наприклад, Trichopel® фірми Agrimm Technologies Ltd, NZ), суміш T. harzianum ICC012 і T. viride ICC080 (наприклад, Remdier® WP фірми Isagro Ricerca, Italy), T. polysporum IMI 206039 (ATCC 20476; наприклад, Binab® фірми BINAB Bio-Innovation AB, Sweden в суміші с T. atroviride IMI 206040), T. stromaticum (наприклад, Tricovab® фірми C.E.P.L.A.C., Brazil), T. virens GI-3 також називаний G1-3 або GL-3 (CA 2471555 A1; ATCC 58678; наприклад,QuickRoots™ фірми TJ Technologies, Watertown, SD, USA в суміші с B. amyloliquefaciens TJ1000), T. virens GL-21 також називаний G1-21 виділений із склероцій Sclerotinia minor (US 7,429,477; наприклад, Soilguard® 12G фірми Certis LLC, USA; EPA Registration Number: 70051-3 і EPA Establishment Number: 067250-IL-001), T. virens G-41 також називаний 041, #41X або BM 127 виділений із зразків грунту із Aphanomyces- пригнічують полів бобових в Лівінгстон, штат Нью-Йорк (ATCC 20906; US 4,996,157; наприклад, Rootshield® PLUS фірми BioWorks, Inc., USA), T. viride (J. Biological Control 23(1), 31-36, 2009; наприклад, Trieco® фірми Ecosense Labs. (India) Pvt. Ltd., India; або BioCure® F фірми T. Stanes & Комп. Ltd., India), і Ulocladium oudemansii HRU3 (Agronomy 3, 632647, 2013; наприклад, Botry-Zen® фірми Botry-Zen Ltd, NZ). Штами можуть бути одержані із коллекций культур і центрів зберігання (перерахування по їх абревіатурі = штама префікса тут: http://www.wfcc.info/ccinfo/collection/by_acronym/) такі як штами з префіксами AGAL або NMI із: National Measurement Institute, 1/153 Bertie Street, Port Melbourne, Victoria, Australia 3207; ATCC: American Type Culture Collection, 10801 University Blvd., Manassas, VA 20110-2209, USA; BR: Embrapa Agrobiology Diazothrophic Microbial Culture Collection, P.O.Box 74.505, Seropedica, Rio de Janeiro, 23.851-970, Brazil; CABI або IMI: CABI Europe - International Mycological Institute, Bakeham Lane, Egham, Surrey, TW20 9TYNRRL, UK; CB: The CB Rhizobium Collection, School of Environment і Agriculture, University of Western Sydney, Hawkesbury, Locked Bag 1797, South Penrith Distribution Centre, NSW 1797, Australia; CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal Biodiversity Centre, Uppsalaan 8, PO Box 85167, 3508 AD Utrecht, Netherlands; CC: Division of Plant Industry, CSIRO, Canberra, Australia; CNCM: Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, Institute Pasteur, 25 rue du Docteur Roux, F75724 PARIS Cedex 15; CPAC: Embrapa-Cerrados, CX.Postal 08223,Planaltina,DF,73301-970, Brazil; DSM: Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Inhoffenstraße 7 B, 38124 Braunschweig, Germany; IDAC: International Depositary Authority of Canada Collection, Canada; ICMP: Interntional Collection of Micro-organisms фірми Plants, Landcare Research, Private Bag 92170, Auckland Mail Centre, Auckland 1142, New Zealand; IITA: IITA, PMB 5320, Ibadan, Nigeria; INTA: Agriculture Collection Laboratory of the Instituto de Microbiologia y Zoologia Agrıcola (IMYZA), Instituto Nacional de Tecnologı´a Agropecuaria (INTA), Castelar, Argentina; MSDJ: Laboratoire de Microbiologie des Sols, INRA, Dijon, France; MUCL: Mycothèque de l’Université catholique de Louvain, Croix du Sud 2, box L7.05.06, 1348 Louvain-laNeuve, Belgium; NCIMB або NICB: The National Collections of Industrial і Marine Bacteria Ltd., Torry Research Station, P.O. Box 31, 135 Abbey Road, Aberdeen, AB9 8DG, Scotland; Nitragin: коллекция штамів Nitragin, The Nitragin Company, Milwaukee, Wisconsin, USA, NRRL або RSEF (колекція ентомопатогених грибків): ARS Culture Collection of the National Center forgricultural Utilaization Research, Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, 1815 North University Street, Peoria, Illinois 61604, USA; NZP: Department of Scientific і Industrial Research Culture Collection, Applied Biochemistry Division, Palmerston North, New Zealand; PPRI: ARC-Plant Protection Research Institute, Private Bag X134, Queenswood Pretoria, Gauteng, 0121, South Africa; SEMIA: FEPAGRO-Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Rua Gonçalves Dias, 570, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, Brazil; SRDI: SARDI, Adelaide, South Australia; USDA: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Soybean і Alfalfa Research Laboratory, BARCWest, 10300 Baltimore Boulevard, Building 011, Beltsville, MD 20705, USA (Beltsville Rhiz. Cult. Catalog: http://pdf.usaid.gov/ pdf_docs/PNAAW891.pdf); і WSM: Murdoch University, Perth, Western Australia. Further штами можуть бути знайдені в: http://gcm.wfcc.info/; http://www.landcareresearch.co.nz/resources/ collections/ icmp. 20 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Жасмонова кислота, її солі (жасмонати) або похідні включають без обмеження жасмонат калію, натрію, літію, амонію, диметиламонію, ізопропіламонію, діоламонію і дієттриетаноламонію; а також метиловий ефір жасмонової кислоти, амід жасмонової кислоти, метиламід жасмонової кислоти, кон`югати жасмонової кислоти- L-аміно кислоти (амід-зв`язані) (наприклад, кон`югати з L-ізолейцином, L-валіном, L-лейцином, або L-фенілаланіном), 12-оксофітодієнова кислота, коронатин, короналон, коронафакоїл-L-серин, коронафакоїл-L-треонін, метилові ефіри 1-оксо-інданoіл-ізолейцину, метилові ефіри 1-оксо- інданoїл- лейцину, цисжасмон, лінолева кислота або їх похідні, і комбінації будь-яких із вищеперерахованих. Відповідно до одного із варіантів сумішей відповідно до винаходу, компонент 2) являється біопестицидом II із груп D) - I), який вибраний із: D) Мікробні пестициди, які мають фунгіцидну, бактерицидну, вируліцидну дію і/або вплив активатора захисту рослин: Bacillus altitudinis 41KF2b, Bacillus amyloliquefaciens AP-136, B. amyloliquefaciens AP-188, B. amyloliquefaciens AP-218, B. amyloliquefaciens AP-219, B. amyloliquefaciens AP-295, B. amyloliquefaciens IN937a, B. amyloliquefaciens IT-45, B. amyloliquefaciens ssp. plantarum D747, B. amyloliquefaciens ssp. plantarum MBI600 (NRRL B50595), B. amyloliquefaciens ssp. plantarum TJ1000, B. mojavensis AP-209, B. mycoides AQ726, B. mycoides штам J, B. pumilus INR-7, B. pumilus GHA 180, B. simplex ABU 288 , B. solisalsi AP-217, B. subtilis CX-9060, B. subtilis FB17, B. subtilis GB07, Clavibacter michiganensis (бактеріофаги), Gliocladium roseum 321U, Microsphaeropsis ochracea P130A, Muscodoralbus QST 20799, Muscodoralbus SA-13, Paenibacillus alvei NAS6G6, Paenibacillus polymyxa PKB1, Pantoea agglomerans E325, Pantoea vagans C9-1, Penicillium bilaiae ATCC 22348, P. bilaiae ATCC 20851, Penicillium bilaiae ATCC 18309, Phlebiopsis gigantea, Pichia anomala WRL-76, Pseudomonas sp. Proradix, Pseudomonas chloraphis MA 342, P. fluorescens A506, P. fluorescens CL 145A, P. fluorescens NCIB 12089, P. fluorescens Pf-5, P. fluorescens WCS 374, P. fluorescens ATCC 13525, P. fluorescens CHA0, P. putida ATCC 202153, Sphaerodes mycoparasitica SMCD2220, S. lydicus WYEC 108, S. violaceusniger XL-2, S. violaceusniger YCED-9, Trichoderma fertile JM41R, Typhula phacorrhiza 94671, Verticillium dahlia, вірус жовтої мозаїки кабачка (авірулентний штам); E) Біохімічні пестициди, які мають фунгіцидну, бактерицидну, вируліцидну дію і/або вплив активатора захисту рослин: білок гарпін, ламінарин, жир риби менхеден, натаміцин, прихована мозаїка білкової оболонки, бікарбонат калію, саліцилова кислота, бікарбонат калію або натрію, масло чайного дерева; F) Мікробні пестициди, які мають інсектицидну, акаріцидну, молюскоцидну і/або нематоцидну дію: Agrobacterium radiobacter K1026, A. radiobacter K84, Bacillus firmus I-1582; B. thuringiensis ssp. aizawai штами: ABTS-1857, SAN 401 I, ABG-6305 і ABG-6346; B. t. ssp. israelensis AM65-52, B. t. ssp. israelensis SUM-6218, B. t. ssp. galleriae SDS-502, B. t. ssp. kurstaki EG 2348, B. t. ssp. kurstaki SB4, B. t. ssp. kurstaki ABTS-351 (HD-1), Beauveria bassiana ATCC 74040, B. bassiana GHA, B. bassiana H123, B. bassiana DSM 12256, B. bassiana PPRI 5339, B. brongniartii, Burkholderia sp. A396, Chromobacterium subtsugae PRAA4-1, Cydia pomonella грануловірус V22, Cydia pomonella грануловірус V1, Cryptophlebia leucotreta грануловірус (CrleGV), Flavobacterium sp. H492, Helicoverpa armigera нуклеополігедровірус (HearNPV), Isaria fumosorosea Apopka-97, Lecanicillium longisporum KV42, L. longisporum KV71, L. muscarium KV01, Metarhizium anisopliae FI-985, M. anisopliae FI-1045, M. anisopliae F52, M. anisopliae ICIPE 69, M. anisopliae var. acridum IMI 330189; Nomuraea rileyi штами: SA86101, GU87401, SR86151, CG128 і VA9101; Paecilomyces fumosoroseus FE 9901, P. lilacinus 251, P. lilacinus DSM 15169, P. lilacinus BCP2, Paenibacillus popilliae Dutky-1940 (NRRL B-2309 = ATCC 14706), P. popilliae Dutky 1, P. popilliae KLN 3, Pasteuria sp. Ph3, Pasteuria sp. ATCC PTA-9643, Pasteuria sp. ATCC SD-5832, P. nishizawae Pn1, P. penetrans, P. ramosa, P. sp. Pr-3, P. thornea, P. usgae, Pseudomonas fluorescens CL 145A, Spodoptera littoralis нуклеополігедровірус (SpliNPV), Steinernema carpocapsae, S. feltiae, S. kraussei L137; G) Біохімічні пестициди які мають інсектицидну, акаріцидну, молюскоцидну, феромонну і/або нематоцидну дію: L-карвон, цитраль, (E,Z) -7,9-додекадієн-1-іл ацетат, етил форміат, (E,Z) -2,4етил декадієноат (грушовий ефір), (Z,Z,Е)-7,11,13-гексадекатрієналь, гептил бутират, ізопропіл міристат, цис-жасмон, лавануліл сенециоат, 2-метил 1-бутанол, метил євгенол, метил жасмонат, (E,Z) -2,13-октадекадієн-1-ол, (E, Z) -2,13- октадекадієн -1-ол ацетат, (E,Z)-3,13октадекадієн-1-ол, R-1-октен-3-ол, пентатерманон, сілікат калію, сорбіт актаноат, (Е,Z,Z)-3,8,11тетрадекатрієніл ацетат, (Z, Е)-9,12-тетрадекадієн-1-іл ацетат, Z-7-тетрадецен-2-он, Z-9 тетрадецен -1-іл ацетат, Z-11- тетрадеценаль, Z-11- тетрадецен -1-ол, екстракт Acacia Negra, екстракт насяння грейпфрута і м`якоті, екстракт Chenopodium ambrosiodes, масло котячої м`яти, масло нім, екстракт квілаї, масло чорнобривців; H) Мікробні пестициди з дією зменшення стресу рослин, регулятора росту рослин, 21 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 стимулювання росту рослин і/або збільшення врожаю: Azospirillum amazonense BR 11140 (SpY2), A. brasilense Ab-V5, A. brasilense Ab-V6, A. brasilense AZ39, A. brasilense XOH, A. brasilense Sp245 (BR 11005), A. brasilense BR 11002, A. lipoferum BR 11646 (Sp31), A. irakense, A. halopraeferens, Bradyrhizobium sp. PNL01, B. sp. (Arachis) CB1015, B. sp. (Arachis) USDA 3446, B. sp. (Arachis) SEMIA 6144, B. sp. (Arachis) SEMIA 6462, B. sp. (Arachis) SEMIA 6464, B. sp. (Vigna), B. elkanii SEMIA 587, B. elkanii SEMIA 5019, B. elkanii U-1301, B. elkanii U-1302, B. elkanii USDA 74, B. elkanii USDA 76, B. elkanii USDA 94, B. elkanii USDA 3254, B. japonicum 532c, B. japonicum CPAC 15, B. japonicum E-109, B. japonicum G49, B. japonicum TA-11, B. japonicum USDA 3, B. japonicum USDA 31, B. japonicum USDA 76, B. japonicum USDA 110, B. japonicum USDA 121, B. japonicum USDA 123, B. japonicum USDA 136, B. japonicum SEMIA 566, B. japonicum SEMIA 5079, B. japonicum SEMIA 5080, B. japonicum WB74, B. liaoningense, B. lupini LL13, B. lupini WU425, B. lupini WSM471, B. lupini WSM4024, Glomus intraradices RTI-801, Mesorhizobium sp. WSM1271, M. sp. WSM1497, M. ciceri CC1192, M. huakii, M. loti CC829, M. loti SU343, Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli RG-B10, R. l. bv. trifolii RP113-7, R. l. bv. trifolii 095, R. l. bv. trifolii TA1, R. l. bv. trifolii CC283b, R. l. bv. trifolii CC275e, R. l. bv. trifolii CB782, R. l. bv. trifolii CC1099, R. l. bv. trifolii WSM1325, R. l. bv. viciae SU303, R. l. bv. viciae WSM1455, R. l. bv. viciae P1NP3Cst, R. l. bv. viciae RG-P2, R. tropici PRF 81, R. tropici SEMIA 4077, R. tropici CC511(L.5.70), Sinorhizobium meliloti RCR2011, S. meliloti NRG185, S. meliloti RRI128; I) Біохімічні пестициди з дією зменшення стресу рослин, регулятора росту рослин, стимулювання росту рослин і/або збільшення врожаю: абсцизова кислота, сілікат алюмінію (каолін), 3-децен-2-он, формононетин, геністеїн, гесперетин, гомобрасінолід, гумати, метил жасмонат, цис-жасмон, лісофосфатиділ етанламін, нарінгенін, полімерна полігідроксильна кислота, саліцилова кислота, екстракт Ascophyllum nodosum (норвезькі водорості, коричневі водорості) і екстракт Ecklonia maxima (водорості). Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum MBI600 в якості біопестициду II що має реєстраційний номер NRRL В-50595 зберігається в Міністерстві сільского хазяйства США, 10 листопада 2011 р. під позначенням штама Bacillus subtilis 1430. Він також зберігається в Національній Колекції промислових і морських бактерій Ltd. (NCIB), Torry Research Station, P.O. Box 31, 135 Abbey Road, Aberdeen, AB9 8DG, Scotland під реєстраційним номером 1237 від 22 декабря 1986 г. Bacillus subtilis MBI600 відомий як відпрацювання насіння рису, що сприяє росту рослин, фірми Int. J. Microbiol. Res. ISSN 0975-5276, 3(2) (2011), 120-130 і далі описується наприклад, в US 2012/0149571 A1. Цей штам MBI600 є комерційно доступним в рідкому вигляді препарату integral® (Becker Underwood-Inc., USA). Metarhizium anisopliae IMI33 є комерційно доступним від фірми Becker Underwood як продукт Green Guard. і M. anisopliae var acridium штам IMI 330189 (NRRL-50758) є комерційно доступним від фірми Becker Underwood як продукт Green Muscle. Відповідно до одного варіанту здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum MBI600. Ці суміші являються найбільш придатними для сої. Відповідно до другого варіантом здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою B. pumilus штам INR-7 (інакше називають BU-F22 (NRRL B-50153) і BU-F33 (NRRL B-50185). Ці суміші являються найбільш придатними для сої і кукурудзи. Відповідно до другого варіантом здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Bacillus simplex, переважно B. simplex штам ABU 288 (NRRL B-50340). Ці суміші являються найбільш придатними для сої і кукурудзи. Відповідно до другого варіантом здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Trichoderma fertile штам JM41R. Ці суміші являються найбільш придатними для сої і кукурудзи. Відповідно до другого варіантом здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Sphaerodes mycoparasitica, переважно Sphaerodes mycoparasitica штам IDAC 301008-01 (також називають штам SMCD2220-01). Ці суміші являються найбільш придатними для сої і кукурудзи. Відповідно до другого варіантом здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Beauveria bassiana, переважно Beauveria bassiana штам PPRI5339. Ці суміші являються найбільш придатними для сої і кукурудзи. Відповідно до другого варіантом здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Metarhizium anisopliae або M. anisopliae var. acridium, переважно вибрано из M anisolpiae штама IMI33 і M. anisopliae var. acridium штама IMI 330189. Ці суміші являються найбільш придатними для сої і кукурудзи. 22 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Відповідно до другого варіантом здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, Bradyrhizobium sp. (означає будь-який Bradyrhizobium вид і/або штам) в якості біопестицида II представляє собою Bradyrhizobium japonicum (B. japonicum). Ці суміші особливо придатні для соєвих бобів. Переважно В. japonicum не являється одним із штамів TA-11 і/або 532c. B. japonicum штами культивують з використанням середовища і методик ферментації, відомих в даній області, наприклад, в рідкому середовищі дріжджового екстракту маніту (YEM) при 27 °C протягом приблизно 5 днів. Посилання на різноманітні штами B. japonicum дані наприклад, в US 7,262,151 (штами B. japonicum USDA 110 (= IITA 2121, SEMIA 5032, RCR 3427, ARS I-110, Nitragin 61A89; виділено із сої у Флориді в 1959 році, сіркогрупа 110; Appl Environ Microbiol 60, 940-94, 1994), USDA31 (= Nitragin 61A164; виділено із сої у Вісконсіні в 1941 році, США, сіркогрупа 31), USDA76 (перенесення рослиною штама USDA 74, який був виділений із сої в Каліфорнії, США, в 1956 році, сіркогрупа 76), USDA121 (виділено із сої в Огайо, США, в 1965 році), USDA3 (виділено із сої в Вірджинії, США, в 1914 році, сіркогрупа 6) і USDA 136 (= CB 1809, SEMIA 586, Nitragin 61A136, RCR 3407; виділено із сої в Белтсвіллі, штат Меріленд в 1961 році; Appl Environ Microbiol 60, 940-94, 1994). USDA відноситься до державний департамент колекції культур сільського господарства Сполучених Штатів, Белтсвілль, штат Меріленд, США (див. наприклад, Beltsville Rhizobium Culture Collection Catalog March 1987 ARS-30). Крім того, придатний штам B. japonicum G49 (INRA, Angers, France) описаний в Fernandez-Flouret, D. & Cleyet-Marel, J. C. (1987) C R Acad Agric Fr 73, 163-171), в особливості для сої що виросла в Європі, зокрема + Франції. Інший придатний штам В. japonicum ТА-11 (TA11 NOD ) (NRRL B-18466) являється між всім описаним в патенті US 5,021,076; Appl Environ Microbiol (1990) 56, 2399-2403 і комерційно доступним у вигляді рідкого прищепного засобу для сої (VAULT® NP, Becker Underwood, USA). Додаткові B. japonicum штами як, наприклад, для біопестицида II описані в US2012/0252672A. Інший придатний і особливо комерційно доступний в Канаді штам 532c (The Nitragin Company, Milwaukee, Wisconsin, USA, польовий ізолят із Вісконсіна; штам Nitragin колекція №. 61A152; Can J Plant Sci 70 (1990), 661-666). Інші придатні і комерційно доступні штами B. japonicum (див. наприклад, Appl Environ Microbiol 2007, 73(8), 2635) представляють собою SEMIA 566 (виділено із Північноамериканського прищепного засобу в 1966 році і використовується в бразильських комерційних прищепних засобах з 1966 по 1978 р.), SEMIA 586 (= СВ 1809; вперше виділений в Меріленді, США, але одержаний із Австралії в 1966 році і використовується в бразильських прищепних засобах в 1977 році), CPAC 15 (=SEMIA 5079; природний варіант SEMIA 566 використовується в комерційних прищепних засобах з 1992 року) і CPAC 7 (= SEMIA 5080; природний варіант SEMIA 586 використовується в комерційних прищепних засобах з 1992 року). Ці штами особливо придатні для сої, вирощеної в Австралії або Південній Америці, зокрема в Бразилії. Деякі із вказаних штамів були повторно класифіковані як нові види Bradyrhizobium elkanii, наприклад, штам USDA 76 (Can. J. Microbiol., 1992, 38, 501-505). Інший придатний і комерційно доступний штам B. japonicum представляє собою Е-109 (варіант штаму USDA 138, див. наприклад, Eur. J. Soil Biol. 45 (2009) 28-35; Biol Fertil Soils (2011) 47: 81-89 , збережених в Agriculture Collection Laboratory of the Instituto de Microbiologia y Zoologia Agrıcola (IMYZA), Instituto Nacional de Tecnologı'a Agropecuaria (INTA), Castelar, Argentina). Цей штам є особливо придатним для сої, вирощеної в Південній Америці, зокрема в Аргентині. Даний винахід також відноситься до сумішей, де, щонайменше, один біопестицид II являється вибраним із Bradyrhizobium elkanii і Bradyrhizobium liaoningense (B. elkanii і B. liaoningense), більш переважно із B. elkanii. Ці суміші є особливо придатними для соєвих бобів. B. elkanii і B. liaoningense культивують з використанням середовища і методик ферментації, відомих в даній області, наприклад, в рідкому середовищі дріжджового екстракту маніту (YEM) при 27 °C протягом приблизно 5 днів. Відповідні комерційно доступні і B. elkanii штами представляють собою SEMIA 587 і SEMIA 5019 (= 29W) (див. наприклад, Appl Environ Microbiol 2007, 73 (8), 2635) і USDA 3254 і USDA 76 і USDA 94. Крім того комерційно доступні штами B. elkanii представляють собою U-1301 і U-1302 (наприклад, продукт Nitroagin® Optimize фірми Novozymes Bio як S.A., Brazil або NITRASEC для соєвих бобів фірми LAGE y Cia, Brazil). ці штами особливо придатні для соєвих бобів, вирощених в Австралії або Південній Америці, зокрема в Бразилії. Даний винахід також відноситься до сумішей, де, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний з Bradyrhizobium japonicum (B. japonicum) і додатково містить сполуку III, де сполука III являється вибраною із жасмонової кислоти або її солей або похідних, включаючи цис-жасмон, в основному метил-жасмонат або цис-жасмон. Даний винахід також відноситься до сумішей, де біопестицид II являється вибраним із 23 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Bradyrhizobium sp. (Arachis) (B. sp. Arachis), який описує суміші коров'ячого гороху кросінокульованої групи, яка включає в себе, серед іншого, bradyrhizobia на місцевому коров'ячому горосі (Vigna unguiculata), сіратро (Macroptilium atropurpureum), квасолю ліма (Phaseolus Lunatus), і арахіс (Arachis hypogaea). Ці суміш, яка містить сполуку I і B. sp. Arachis особливо підходить для застосування на арахіс, коров'ячий горох, маш, квасолю аконітолисту, вігну морську, рисову квасолю, спаржеву квасолю і повзучий горох, зокрема арахіс. Придатний і комерційно доступний B. sp. (Arachis) штам представляє собою CB1015 (= IITA 1006, USDA 3446, імовірно, спочатку зібраний в Індії, від австралійської дослідницької групи щепних речовин; див. наприклад, http://www.qaseeds.com.au/inoculant_applic.php; Beltsville Rhizobium Culture Collection Catalog March 1987 USDA-ARS ARS-30). Ці штами особливо придатні для арахісу, вирощеного в Австралії, Північній Америці і Південній Америці, зокрема в Бразилії. Крім того підходить штам, який представляє собою Bradyrhizobium sp. PNL01 (Becker Underwood; ISO Rep Marita McCreary, QC Manager Padma Somasageran; IDENTIFICATION OF RHIZOBIA SPECIES THAT CAN ESTABLISH NITROGEN-FIXING NODULES IN CROTALARIA LONGIROSTRATA. April 29, 2010, University of Massachusetts Amherst: http://www.wpi.edu/Pubs/Eproject/Available/E-project042810163614/unrestricted/Bisson.Mason._Identification_of_Rhizobia_Species_That_can_Establish_ Nitrogen-Fixing_Nodules_in_Crotalia_Longirostrata.pdf). Придатні і комерційно доступні Bradyrhizobium sp. (Arachis) штами, особливо для коров'ячого гороху и арахісу, але також для сої є Bradyrhizobium SEMIA 6144, SEMIA 6462 (= BR 3267) і SEMIA 6464 (= BR 3262) (зберігається в FEPAGRO-MIRCEN, R. Gonçalves Dias, 570 Porto Alegre - RS, 90130-060, Brazil; див. наприклад, FEMS Microbiology Letters (2010) 303(2), 123–131; Revista Brasileira de Ciencia do Solo (2011) 35(3);739-742, ISSN 0100-0683). Даний винахід також відноситься до сумішей де, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний з Bradyrhizobium sp. (Arachis) і додатково містить сполуку III, де сполука III являється вибраною із жасмонової кислоти або її солей або похідних, включаючи цис-жасмон, в основному метил-жасмонат або цис-жасмон. Даний винахід також відноситься до сумішей, де біопестицид II являється вибраним із Bradyrhizobium sp. (Lupine) (також називаний B. lupini, B. lupines або Rhizobium lupini). Ця суміш особливо придатна для використання для сухих бобів і люпінів. Відповідний і комерційно доступний B. lupini штам представляє собою LL13 (виділено із Lupinus iuteus nodules з грунту у Франції; зберігається в INRA, Dijon і Angers, France; http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ch20060216.pdf) . Цей штам є особливо придатним для люпінів, вирощених в Австралії, Північній Америці або Європі, зокрема в Європі. Інші відповідні і комерційно доступні штами B. lupini WU425 (виділено в Есперанса, Західна Австралія з неавстралійських бобових Ornthopus compressus), WSM4024 (виділено із люпінів в Австралії за допомогою CRS в ході дослідження 2005 року) і WSM471 (виділено із Ornithopus pinnatus в Ойстер Харбор, Західна Австралія) описані наприклад, в Palta J.A. і Berger J.B. (Eds), 2008, Proceedings 12th International Lupin Conference, 14-18 Sept. 2008, Fremantle, Western Australia. International Lupin Association, Canterbury, New Zealand, 47-50, ISBN 0-86476-153-8: http://www.lupins.org/pdf/conference/2008/Agronomy%20and%20Production/John%20Howieson %20and%20G%20OHara.pdf; Appl Environ Microbiol (2005) 71, 7041-7052 і Australian J. Exp. Agricult. (1996) 36(1), 63-70. Даний винахід також відноситься до сумішей де, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Bradyrhizobium sp. (Lupine) (B. lupini) і додатково містить сполуку III, де сполука III являється вибраною із жасмонової кислоти або її солей або похідних, включаючи цис-жасмон, переважно метил-жасмонат або цис-жасмон. Даний винахід також відноситься до сумішей, де, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Mesorhizobium sp. (означає будь-який Mesorhizobium вид і/або штам), більш переважно Mesorhizobium ciceri. Ці суміші особливо придатні для коров`ячого гороху. Придатні і комерційно доступні штами M. spp. наприклад, М. ciceri CC1192 (= UPM 848, CECT 5549, від науково-дослідницької станції садівництва, Госфорд, Австралія; що зібрано в Ізраїлі із наростів Cicer arietinum; Can J Microbial (2002) 48, 279-284) і Mesorhizobium sp. штами WSM1271 (зібрані в Сардинії, Італія, рослина-хазяїн Biserrula pelecinus), WSM 1497 (зібрані в Міконосі, Греція, від рослини-хазяїна Biserrula pelecinus), M. loti штами CC829 (комерційний прищепний засіб для Lotus pedunculatus і L. ulginosus в Австралії, виділено із L. ulginosus наростів в США) і SU343 (комерційний прищепний засіб для Lotus corniculatus в Австралії; виділено із бруньок хазяїна в США), всі з яких, зберігають в Колекції культур грунтової мікробіології Західної Австралії (WSM), Австралія і/або колекції CSIRO (СС), Канбера, 24 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Австралійська столична територія (див. наприклад, Soil Biol Biochem (2004) 36(8), 1309-1317; Plant and Soil (2011) 348(1-2), 231-243). Придатні і комерційно доступні M. loti штами представляють собою, наприклад, M. loti CC829 для Lotus pedunculatus. Даний винахід також відноситься до сумішей де, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Bradyrhizobium sp. (Lupine) (B. lupini) і додатково містить сполуку III, де сполука III являється вибраною із жасмонової кислоти або її солей або похідних, включаючи цис-жасмон, переважно метил-жасмонат або цис-жасмон. Даний винахід також відноситься до сумішей, які містять біопестицид II, де біопестицид II являється вибраним із Mesorhizobium huakuii, також називають Rhizobium huakuii (див., наприклад, Appl. Environ. Microbiol. 2011, 77(15), 5513-5516). Ці суміші являються особливо придатними для Astralagus, наприклад, Astalagus sinicus (Chinese milkwetch), Thermopsis, наприклад, Thermopsis luinoides (Goldenbanner) і подібне. Придатний і комерційно доступний штам М. huakuii представляє собою HN3015, який був виділений із Astralagus sinicus в області рисоводства Південного Китаю (див. наприклад, World J. Microbiol. Biotechn. (2007) 23(6), 845851, ISSN 0959-3993). Даний винахід також відноситься до сумішей де, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Mesorhizobium huakuii і додатково містить сполуку III, де сполука III вибрана із солей жасмонової кислоти або їх похідних, включаючи цис-жасмон, переважно метил-жасмонат або цис-жасмон. Даний винахід також відноситься до сумішей, де, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Azospirillum amazonense, А. brasilense, lipoferum, А. irakense, А. halopraeferens, більш переважно із А. brasilense, зокрема, вибраний із А . brasilense штамів BR 11005 (SP 245) і AZ39, які являються комерційно використовуваними в Бразилії і можуть бути одержані із EMBRAPA, Brazil. Ці суміші особливо придатні для сої. Гумати є гуміновими кислотами і сульфокислотами, екстрагованими із форми бурого вугілля і глини, що відомо як леонардит. Гумінові кислоти є органічними кислотами, які зустрічаються в гумусі та іншими органічно одержаними матеріалами, такими як торф і визначене м'яке вугілля. Було показано, що вони підвищують ефективність добрив в фосфаті і поглинання поживних мікроелементів рослинами, а також сприяють розвитку кореневої системи рослин. Солі жасмонової кислоти (жасмонат) або похідні включають, без обмеження, жасмонатні солі жасмонату калію, жасмонату натрію, жасмонату літію, жасмонату амонію, жасмонату диметиламонію, жасмонату ізопропіламонію, жасмонату діоламонію, жасмонату діеттріетаноламонію, метиловий ефір жасмонової кислоти, амід жасмонової кислоти, метиламід жасмонової кислоти, кон'югати жасмонової кислоти-L-аміно кислоти (амідне зв`язування) (наприклад, кон`югати з L-ізолейцином, L-валіном, L-лейцином, або L-фенілаланіном), 12-оксофітодієнова кислота, коронатин, коронафакоїл- L-серин, коронафакоїл-L-треонін, метилові ефіри 1-оксо-інданoїл-ізолейцин, метилові ефіри 1-оксо-інданoїл-лейцину, короналон (метиловий ефір 2-[(6-етил-L-оксо-індан-4-карбоніл)-аміно]-3-метил –пентанoвої кислоти), лінолева кислота або її похідні і цис-жасмон, або комбінацїї будь-яких із вищеперерахованих. Більш переважно, похідні жасмонової кислоти є вибраними з жасмонової кислоти, метил жасмонату и цис-жасмону. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, суміш містить в якості компонента 3) біопестицид із групи Т), переважно вибраний із абсцизової кислоти, силікату алюмінію (каолін), гуматів, індол-3-оцтової кислоти, Ascophyllum nodosum (норвезькі водорості, коричневі водорості) екстракт і Ecklonia maxima (водорості) екстракт. Суміші відповідно до винаходу, що містять в якості біопестицида II мікробний пестицид з груп D), Е) i Н) можуть бути сформульовані як інокулянт для рослини. Термін "інокулянт" означає препарат, який включає ізольовану культуру мікробного пестициду і при необхідності носій, який може включати біологічно прийнятне середовище. Зазначені мікробні пестициди можуть бути виділені або фактично очищені. Терміни "виділений" або "фактично очищений" відноситься до мікробних пестицидів, які були видалені з природного і навколишнього середовища і були виділені або розділені, і які, щонайменше, на 60% вільні, переважно, щонайменше, на 75% вільні, і більш переважно, щонайменше, на 90% вільні, навіть більш переважно, щонайменше, на 95% вільні, і найбільш переважно, щонайменше, на 100% вільні від інших компонентів, з якими вони, природно зв'язані."Виділена культура" відноситься до культури, яка не включає значні кількості інших матеріалів, таких як інші матеріали, які зазвичай знайдені в природному середовищі, в якому мікробні пестициди ростуть і/або з якого мікробні пестициди, як правило, можуть бути отримані. "Виділена культура" може бути культурою, яка не включає будь-яких інших біологічних видів, мікроорганізмів, і/або 25 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 бактеріальних видів в кількостях, достатніх для того щоб втручатися в реплікації "виділені культури". Виділені культури мікробних пестицидів можуть бути об'єднані, аби отримати змішану культуру мікробних пестицидів. При цьому мікробні пестициди можуть бути поставлені в будь-якому фізіологічному стані, такому як активний або в стані спокою. Сплячі мікробних пестициди можуть бути поставлені наприклад, в замороженому, сушеному, або ліофілізованому або частково зневодненому (процедури для отримання цих частково зневоднених організмів наведені в WO2008 / 002371) вигляді або у вигляді спор. Перевага віддається також сумішам, які містять в якості біопестицида II (компонент 2) біопестицид із групи D), переважно вибраний із Bacillus amyloliquefaciens тут навіть більш переважно із штамів AP-136, AP-188, AP-218, AP-219, AP-295, IN937a, IT-45; B. amyloliquefaciens ssp. plantarum тут навіть більш переважно із штамів MBI600, D747 і TJ1000; B. mojavensis AP209; B. pumilus GHA 180 і INR-7; B. simplex і більш переважно штаму ABU 288; B. solisalsi і більш переважно штаму AP-217; B. subtilis тут навіть більш переважно вибраний із штамів CX-9060, FB17 і GB07; Muscodorlbus тут більш переважно штамів QST 20799 і SA-13; Paenibacillus alvei тут більш переважно штаму NAS6G6, Paenibacillus polymyxa тут більш переважно штаму PKB1, Penicillium bilaiae тут більш переважно штамів ATCC 22348, ATCC 20581 і ATCC 18309; Pseudomonas fluorescens тут більш переважно штаму A506; Sphaerodes mycoparasitica тут більш переважно штаму SMCD2220; Trichoderma fertile тут більш переважно штаму JM41R. Перевага також віддається сумішам, які містять в якості біопестицида II (компонент 2) біопестицид із групи D), навіть більш переважно вибраний із B. amyloliquefaciens AP-188, B. amyloliquefaciens ssp. plantarum MBI600, B. pumilus INR-7, B. simplex ABU 288, B. subtilis FB17, Paenibacillus alvei NAS6G6 і Trichoderma fertile JM41R. Відповідно до одного із варіантів здійснення сумішей відповідно до винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum MBI600. Ці суміші особливо придатні для сої. Відповідно до другого варіанту здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою B. pumilus INR-7. Ці суміші особливо придатні для сої і кукурудзи. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Bacillus simplex, переважно B. simplex ABU 288. Ці суміші особливо придатні для сої і кукурудзи. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Bacillus subtilis, переважно B. subtilis штам FB17. Відповідно до одного із варіантів здійснення сумішей відповідно до винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Bacillus amyloliquefaciens AP-136, B. amyloliquefaciens AP-188, B. amyloliquefaciens AP-218, B. amyloliquefaciens AP-219, B. amyloliquefaciens AP-295, B. amyloliquefaciens ssp. plantarum TJ1000, B. amyloliquefaciens ssp. plantarum D747, B. amyloliquefaciens ssp. plantarum MBI600, B. mojavensis AP-209, B. pumilus INR-7, B. pumilus GHA 180, B. simplex ABU 288, B. solisalsi AP-217, B. subtilis CX-9060, B. subtilis FB17 і B. subtilis GB07. Ці суміші особливо придатні для сої і кукурудзи, зокрема для обробки насіння. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Streptomyces spp., переважно із S. griseoviridis, S. lydicus і S. violaceusniger, зокрема из штамів S. griseoviridis K61, S. lydicus WYEC 108, S. violaceusniger XL-2 і S. violaceusniger YCED-9. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Pseudomonas spp., переважно вибраний із P. chloraphis тут більш переважно штама MA 342 і Pseudomonas sp. DSM 13134; P. fluorescens тут більш переважно вибраний із штамів A506, WCS 374 і Pf-5; і P. putida тут більш переважно штаму ATCC 202153. Даний винахід також відноситься до сумішей де, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із грибкових видів Muscodoralbus переважно із штамів SA-13 і QST 20799, які являються особливо придатними для обробки насіння в ґрунті і проти ґрунтових патогенів і/або нематод. Перевага також віддається сумішам, що містять в якості біопестицида II (компонент 2) біопестицид із групи BL) переважно вибраний із: метил-жасмонат, цис-жасмон, ламінарин, екстракт Reynoutria sachalinensis і масло чайного дерева; навіть більш переважно із метил жасмонату, цис-жасмону і ламінарину. Даний винахід також відноситься до сумішей де, щонайменше, один біопестицид II 26 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 представляє собою вибраний із грибкових видів Muscodoralbus переважно із штамів С.-13 і QST 20799, які особливо придатні для обробки насіння в ґрунті і проти ґрунтових патогенів і/або нематод. Перевага також віддається сумішам, що містять в якості біопестицида II (компонент 2) біопестицид із групи L2) переважно вибраний із: метил-жасмонат, цис-жасмон, ламінарин, екстракт Reynoutria sachalinensisі і масло чайного дерева; навіть більш переважно із: метил жасмонат, цис-жасмон і ламінарин. Перевага також віддається сумішам, що містять в якості біопестицида II (компонент 2) біопестицид із групи L3), переважно вибраний із Agrobacterium radiobacter тут переважно штам K1026, Bacillus firmus тут переважно штам I-1582, Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki тут переважно штам SB4, Beauveria bassiana тут переважно вибраний із штамів GHA, H123, DSM 12256 і PPRI 5339; Burkholderia sp. і тут переважно штам A396, Metarhizium anisopliae var. acridum тут переважно штам IMI 330189, M. anisopliae тут переважно вибраний із штамів FI-985, FI-1045, F52 і ICIPE 69; Paecilomyces lilacinus тут переважно вибраний із штамів 251, DSM 15169 і BCP2, Paenibacillus popilliae тут переважно вибраний із штамів Dutky-1940, KLN 3 і Dutky 1; Pasteuria nishazawa і тут переважно штам Pn1. Перевага також віддається сумішам, що містять в якості біопестицида II (компонент 2) біопестицид із групи L3), навіть більш переважно із Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki SB4, B. bassiana DSM 12256, B. bassiana PPRI 5339, Metarhizium anisopliae var. acridum IMI 330189, M. anisopliae FI-985, M. anisopliae FI-1045, Paecilomyces lilacinus DSM 15169, P. lilacinus BCP2, P. lilacinus 251, Paenibacillus popilliae Dutky-1940, P. popilliae KLN 3 і P. popilliae Dutky 1. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Beauveria brongniartii. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Metarhizium anisopliae або M. anisopliae var. acridium, переважно вибраний із M. anisopliae FI-1045, M. anisopliae F52, M. anisopliae var. acridum штами FI-985 і IMI 330189; зокрема штам IMI 330189. Ці суміші особливо придатні для боротьби із членистоногими шкідниками сої і кукурудзи. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Lecanicillium sp., переважно вибраний із Lecanicillium longisporum KV42, L. longisporum KV71 і L. muscarium KV01. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Paecilomyces fumosoroseus, переважно штам FE 9901 особливо для боротьби із білокрилкою. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Nomuraea rileyi, переважно штамів SA86101, GU87401, SR86151, CG128 і VA9101; і P. lilacinus, переважно штами 251, DSM 15169 або BCP2, зокрема BCP2, причому штами особливо придатні для боротьби із ростом рослина-патогених нематод. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Bacillus firmus, переважно спори штама CNCM I-1582, переважно корисні для обробки насіння сої і кукурудзи проти нематод і комах. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою Bacillus cereus, переважно спори CNCM I-1562, переважно корисні для обробки насіння сої і кукурудзи против нематод і комах. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою суміш спор B. firmus і B. cereus, переважно суміші спор вищевказаних штамів CNCM I-1582 і CNCM I-1562, переважно корисних для обробки насіння сої і кукурудзи против нематод і комах. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Bacillus t. ssp. kurstaki переважно із штаму EG 2348, SB4 і ABTS351 (HD-1), зокрема B. t. ssp. kurstaki SB4. Ці штами використовуються для боротьби із лускокрилими личинками, але не совками. Відповідно до одного із варіантів здійснення сумішей відповідно до винаходу, щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Bacillus firmus CNCM I-1582, Paecilomyces lilcinus 251, Pasteuria nishizawa Pn1 і Burkholderia sp. A396 з нематоцидною, акарицидною і/або інсектицидною активністю. Ці суміші являються найбільш придатними для сої і кукурудзи, зокрема для обробки насіння. Перевага також віддається сумішам, які містять в якості біопестицида II (компонент 2) біопестицид із групи L4), переважно вибраний із метил жасмонату, екстракта Acacia negra, екстракта грейпфрутових кісточок і м`якоті, масла котячої м’яти, масла нім, екстракту квілаї, 27 UA 116146 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 масла чорнобривців, зокрема метил жасмонату або екстраку квілаї на основі води. Перевага також віддається сумішам, які містять в якості біопестицида II (компонент 2) біопестицид із групи L5), переважно вибраний із Azospirillum amazonense, A. brasilense, A. lipoferum, A. irakense, A. halopraeferens, Bradyrhizobium sp. (Arachis), Bradyrhizobium sp. (Vigna), B. elkanii, B. japonicum; Paenibacillus alvei, Penicillium bilaiae, Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli, R. l. bv. trifolii, R. l. bv. viciae, і Sinorhizobium meliloti. Перевага також віддається сумішам, які містять в якості біопестицида II (компонент 2) біопестицид із групи L5) вибраний із Azospirillum amazonense SpY2, A. brasilense XOH, A. brasilense Sp245, A. brasilense Cd, A. brasilense Ab-V5, A. brasilense Ab-V6, A. lipoferum Sp31, Bradyrhizobium sp. (Vigna) PNL1, B. elkanii SEMIA 587, B. elkanii SEMIA 5019, B. japonicum SEMIA 5079, B. japonicum SEMIA 5080, B. japonicum TA-11, B. japonicum 532c, Paenibacillus alvei NAS6G6, Peniciillium bilaiae штами ATCC 18309, ATCC 20851 і ATCC 22348; Rhizobium G leguminosarum bv. phaseoli RG-B10, R. l. bv. viciae P1NP3Cst, R. l. bv. viciae R -P2, R. l. bv. trifolii RP113-7, R. l. bv. viciae SU303, R. l. bv. viciae WSM1455, R. tropici SEMIA 4077, R. tropici PRF 81 і Sinorhizobium meliloti; навіть більш переважно вибраний із Azospirillum brasilense Sp245, Bradyrhizobium sp. (Vigna) PNL1, B B. elkanii SEMIA 587, B. elkanii SEMIA 5019, B. japonicum SEMIA 5079, B. japonicum SEMIA 5080, B. japonicum TA-11 і B. japonicum 532c. Даний винахід також відноситься до сумішей, де щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Azospirillum amazonense, A. brasilense, A. lipoferum, A. irakense і A. halopraeferens, більш переважно із A. brasilense, зокрема вибраний із A. brasilense штамів Sp245 і AZ39 які являються комерційно використовуваними в Бразилії і можуть бути одержані із EMBRAPA-Agribiologia, Brazil, і штамів Ab-V5 і Ab-V6; зокрема суміші цих штамів Ab-V5 і Ab-V6. Ці суміші являються найбільш придатними для сої, особливо в обробці насіння. Даний винахід також відноситься до сумішей, де щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із A. amazonense, A. brasilense, A. lipoferum, A. irakense і A. halopraeferens, більш переважно A. brasilense, і додатково містить пестицид III, де пестицид III являється вибраним із жасмонової кислоти, її солей і похідних, переважно метил-жасмонату або цис-жасмону. Відповідно до другого варіанту здійснення сумішей відповідно до даного винаходу, Bradyrhizobium spp. (означає будь-які види Bradyrhizobium і/або штам) в якості біoпестицида II представляє собою B. japonicum. Ці суміші являються найбільш придатними для сої. Конкретні B. japonicum штами були класифіковані як нові види в B. elkanii, наприклад, штам USDA 76 (Can. J. Microbiol. 38, 501-505, 1992). Bradyrhizobium spp. культивують з використанням середовища і методів ферментації відомих в рівні техніки, наприклад, в дріжджовому екстракті розчину маніту (YEM) при 27 °C або приблизно 5 днів. Даний винахід також відноситься до сумішей, де щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Bradyrhizobium spp., навіть більш переважно із B. sp. (Arachis), B. elkanii, B. japonicum, B. liaoningense і B. lupini, і додатково містить пестицид III (компонент 3), де пестицид III являється вибраним із жасмонової кислоти, її солей і похідних, переважно метил-жасмонату або цис-жасмону. Переважно, B. japonicum являється вибраним із штамів E-109, SEMIA 5079, SEMIA 5080, TA11 і 532c. Відповідно до додаткового варіанту здійснення, суміші B. japonicum штамів TA-11 і 532c або B. japonicum штамів SEMIA 5079 і 5080 застосовуються. Штами з префіксом SEMIA особливо придатні для сої, вирощеної в Австралії або Південній Америці, зокрема в Бразилії. Більш переважно, суміші B. japonicum SEMIA 5079 і SEMIA 5080 застосовуються. B. japonicum WB74 особливо придатний для сої вирощеної в Південній Америці і Африці, зокрема в Південній Африці. Штам E-109 особливо приданий для сої, вирощеної в Південній Америці, зокрема в Аргентині. Даний винахід також відноситься до сумішей, де щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із B. japonicum і додатково містить пестицид III, де пестицид III являється вибраним із жасмонової кислоти, її солей і похідних, переважно метилжасмонату або цис-жасмону. Даний винахід також відноситься до сумішей, де щонайменше, один біопестицид II представляє собою вибраний із Bradyrhizobium elkanii і Bradyrhizobium liaoningense, більш переважно із B. elkanii навіть більш переважно B. elkanii штами SEMIA 587 і SEMIA 5019; зокрема суміші обох. Ці суміші являються найбільш придатними для сої в Австралії або Південній Америці, зокрема в Бразилії. Даний винахід також відноситься до сумішей, де біопестицид II являється вибраним із Bradyrhizobium sp. (Arachis) і B. sp. (Vigna) що має описувати коров'ячого гороху збірник кросінокульованої групи, яка включає в себе, серед іншого, коров'ячий корінний Bradyrhizobium на коров'ячому горосі (Vigna unguiculata), сіратро (Macroptilium atropurpureum), лімську квасолю 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Fungicidal mixtures i comprising strobilurin-type fungicides

Автори англійською

Grammenos, Wassilios, Rohrer, Sebastian Georgios, Rheinheimer, Joachim, Winter, Christian, Escribano Cuesta, Ana, Haden, Egon, Montag, Jurith

Автори російською

Граммэнос Вассилиос, Рорэр Себастьян Гэоргиос, Райнхаймер Йоахим, Винтер Кристиан, Эскрибано Куэста Ана, Хаден Эгон, Монтаг Юрит

МПК / Мітки

МПК: A01N 43/56, A01N 43/653

Мітки: містять, типу, фунгіциди, фунгіцидні, суміші, стробілуринового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/94-116146-fungicidni-sumishi-i-yaki-mistyat-fungicidi-strobilurinovogo-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фунгіцидні суміші і, які містять фунгіциди стробілуринового типу</a>

Подібні патенти