Спосіб диференційованого лікування та вторинної профілактики уражень органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу серця при цукровому діабеті 2 типу

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб диференційованого лікування та вторинної профілактики уражень органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу серця при цукровому діабеті 2 типу, у якому до лікування поряд з антропометричними, біохімічними, ехокардіографічними показниками визначають, як предиктор ранніх уражень органів-мішеней, наявність та вираженість мікроальбумінурії (МАУ) за рівнем екскреції альбуміну з сечею і на підставі даних обстеження здійснюють стратифікацію ризику розвитку серцево-судинних (СС) подій у найближчі 10 років та призначають у складі базової терапії поєднаної патології різні комбінації антигіпертензивних лікарських засобів (ЛЗ) 1-го ряду з кардіо- та нефропротективними властивостями, який відрізняється тим, що при наявності у хворих високого та дуже високого ризику розвитку СС подій додатково визначають індивідуальний 4-річний ризик СС ускладнень та концентрацію ендогенного пептиду - апеліну у сироватці крові, здійснюють сумісну кількісну оцінку рівня екскреції альбуміну з сечею (МАУ) та концентрації апеліну у сироватці крові, і якщо у групі високого/дуже високого ризику розвитку СС подій визначений індивідуальний 4-річний ризик СС ускладнень менш ніж 8 %, рівень екскреції альбуміну з сечею (МАУ) становить не більш ніж 100±7,2 мкг/мл, а концентрація апеліну у сироватці крові, у порівнянні з нормою, знижена не менш ніж на 10 %, як раціональну комбінацію антигіпертензивних ЛЗ призначають блокатор рецепторів ангіотензину II (БРА II), наприклад, олмесартан та антагоніст кальцію (АК) III покоління, наприклад лерканідипін, а якщо у групі високого або дуже високого ризику розвитку СС подій визначений індивідуальний 4-річний ризик СС ускладнень більш або дорівнює 8 %, рівень екскреції альбуміну з сечею (МАУ) становить більш ніж 100±7,2 мкг/мл, а концентрація апеліну у сироватці крові, у порівнянні з нормою, знижена більш ніж на 10 %, до вищевказаної комбінації антигіпертензивних ЛЗ додають високоселективний бета-адреноблокатор з NO-вивільнюючими здатностями, наприклад небіволол, при цьому антигіпертензивні ЛЗ призначають у терапевтично ефективній і безпечній дозі протягом 12-ти тижнів.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що індивідуальний 4-річний ризик СС ускладнень у хворих з поєднаною патологією додатково оцінюють, використовуючи сучасну схему за рівнянням моделі дослідження ADVANCE в Україні (програма СТАТУС).

Текст

Реферат: Спосіб диференційованого лікування та вторинної профілактики уражень органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу серця при цукровому діабеті 2 типу, у якому до лікування поряд з антропометричними, біохімічними, ехокардіографічними показниками визначають, як предиктор ранніх уражень органів-мішеней, наявність та вираженість мікроальбумінурії (МАУ) за рівнем екскреції альбуміну з сечею і на підставі даних обстеження здійснюють стратифікацію ризику розвитку серцево-судинних (СС) подій у найближчі 10 років та призначають у складі базової терапії поєднаної патології різні комбінації антигіпертензивних лікарських засобів (ЛЗ) 1-го ряду з кардіо- та нефропротективними властивостями. При наявності у хворих високого та дуже високого ризику розвитку СС подій додатково визначають індивідуальний 4-річний ризик СС ускладнень та концентрацію ендогенного пептиду - апеліну у сироватці крові, здійснюють сумісну кількісну оцінку рівня екскреції альбуміну з сечею (МАУ) та концентрації апеліну у сироватці крові, і якщо у групі високого/дуже високого ризику розвитку СС подій визначений індивідуальний 4-річний ризик СС ускладнень менш ніж 8 %, рівень екскреції альбуміну з сечею (МАУ) становить не більш ніж 1007,2 мкг/мл, а концентрація апеліну у сироватці крові, у порівнянні з нормою, знижена не менш ніж на 10 %, як раціональну комбінацію антигіпертензивних ЛЗ призначають блокатор рецепторів ангіотензину II (БРА II), наприклад олмесартан, та антагоніст кальцію (АК) III покоління, наприклад лерканідипін, а якщо у групі високого або дуже високого ризику розвитку СС подій визначений індивідуальний 4-річний ризик СС ускладнень більш або дорівнює 8 %, рівень екскреції альбуміну з сечею (МАУ) становить більш ніж 1007,2 мкг/мл, а концентрація апеліну у сироватці крові, у порівнянні з нормою, знижена більш ніж на 10 %, до вищевказаної комбінації антигіпертензивних ЛЗ додають високоселективний бета-адреноблокатор з NO-вивільнюючими здатностями, UA 94400 U (12) UA 94400 U наприклад небіволол, при цьому антигіпертензивні ЛЗ призначають у терапевтично ефективній і безпечній дозі протягом 12-ти тижнів. UA 94400 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до терапії і може бути використана для диференційованого лікування та вторинної профілактики субклінічних уражень органівмішеней у хворих на гіпертонічну хворобу(ГХ) серця при цукровому діабеті (ЦД)2 типу. Поєднання ГХ та ЦД 2 типу значно підвищує ризик ураження органів-мішеней (нирок, судин, серця) та призводить до більш високої частоти серцево-судинних ускладнень та смертності. Так, у хворих з наявністю і ГХ і ЦД 2 типу у 2 рази частіше розвивається гіпертрофія лівого шлуночка та інсульт, у 3 рази частіше виникає ішемічна хвороба серця та серцева недостатність, ніж у пацієнтів з ЦД без ГХ. Це диктує необхідність удосконалення відомих методів лікування та розробки нових підходів до терапії поєднаної патології. Ведення хворих на ГХ серця при ЦД 2 типу передбачає вторинну профілактику захворювання та індивідуалізований вибір сучасних антигіпертензивних лікарських засобів (ЛЗ) першої лінії з урахуванням їх органопротективних можливостей. (Артериальная гипертензия как фактор риска развития сахарного диабета / Романова И.П., Казаков А.В., Ильина И.М. и др. // Международный эндокринологический журнал.- 2013.-№ 7(55).- С. 14-19; Морозова Т.Е., Андрушина Т.Б. Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом - индивидуализированный выбор антигипертензивных лекарственных средств// Российский кардиологический журнал. - 2011. - № 2. - С. 72-77.). Відоме відкрите неконтрольоване клінічне дослідження нефропротективного, гіпотензивного і судинного ефектів антигіпертензивної фіксованої комбінації ЛЗ лізиноприлу (інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту (інгібітор АПФ)) і амлодипіну (антагоніст кальцію (АК)), яку призначали у складі базової терапії у 24 хворих на ЦД 2-го типу і артеріальну гіпертензію (АГ) з мікроальбумінурією (МАУ) (див. К.В.Протасов, О.В. Федоришина, А.А. Дзизинский, Н.Б. Антоненко, В.Б. Воронова, Т.А. Мамонова, Л.А. Царева, Е.О. Пантелеева. Нефропротективный эффект фиксированной комбинации лизиноприла и амлодипина у больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией. "Системные гипертензии", №1 - 2011 - c.52-58). Тривалість дослідження становила 24 тижні. Оцінювали вплив терапії на рівень альбумінурії, швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ), офісне та середньодобове значення артеріального тиску (AT), ступінь ендотелійзалежної вазодилатації (ЕЗВД) і результати активної ортостатичної проби. Визначено достовірне зниження альбумінурії на 47,0 %, відношення альбумін/креатинін сечі - на 51,8 %, офісного AT - на 18,7/15,7 мм рт. ст., середньодобового AT - на 9,9/7,5 мм рт. ст. Нормоальбумінурію досягнуто у 10 осіб (41,7 %), цільовий рівень АТ

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Koval Serhiy Mykolayovych, Myloslavskyi Dmytro Kyrylovych, Scheniavska Olena Mykolaivna, Shut Inna Valentynivna

Автори російською

Коваль Сергей Николаевич, Милославский Дмитрий Кириллович, Щенявская Елена Николаевна, Шуть Инна Валентиновна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48, A61K 31/00, A61K 31/04, A61K 31/06

Мітки: серця, вторинної, хворих, типу, гіпертонічну, профілактики, уражень, цукровому, органів-мішеней, діабеті, хворобу, диференційованого, лікування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-94400-sposib-diferencijjovanogo-likuvannya-ta-vtorinno-profilaktiki-urazhen-organiv-mishenejj-u-khvorikh-na-gipertonichnu-khvorobu-sercya-pri-cukrovomu-diabeti-2-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб диференційованого лікування та вторинної профілактики уражень органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу серця при цукровому діабеті 2 типу</a>

Подібні патенти