Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлення засульфатованих свинцево-кислотних акумуляторів, який включає злив електроліту із зарядженого акумулятора, промивку водою, заливку водоаміачного розчину етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б), витримку протягом певного часового інтервалу, злив розчину, що прореагував, промивку акумулятора дистильованою водою, заповнення його свіжим електролітом нормальної густини і зарядку акумулятора звичайним або специфічним зарядним струмом, який відрізняється тим, що послідовність операцій десульфатації додатково включає пропускання через акумулятор, заповнений водоаміачним розчином етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б), слабкого струму, рівного 10-15 % значення зарядного струму для даного типу акумулятора, при одночасній дії протягом 20-25 хвилин вихровим магнітним полем, що має подовжню, поперечну і тангенціальну компоненти, створюваним специфічною комбінацією високоенергетичних постійних магнітів (магнітоїдів), при цьому індукція подовжньої компоненти у водоаміачному середовищі знаходиться в межах 1-5 мТл.

Текст

Реферат: Спосіб відновлення засульфатованих свинцево-кислотних акумуляторів включає злив електроліту із зарядженого акумулятора, промивку водою, заливку водоаміачного розчину етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б), витримку протягом певного часового інтервалу, злив розчину, що прореагував, промивку акумулятора дистильованою водою, заповнення його свіжим електролітом нормальної густини і зарядку акумулятора звичайним або специфічним зарядним струмом. Послідовність операцій десульфатації додатково включає пропускання через акумулятор, заповнений водоаміачним розчином етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б), слабкого струму, рівного 10-15 % значення зарядного струму для даного типу акумулятора, при одночасній дії протягом 20-25 хвилин вихровим магнітним полем, що має подовжню, поперечну і тангенціальну компоненти, створюваним специфічною комбінацією високоенергетичних постійних магнітів (магнітоїдів), при цьому індукція подовжньої компоненти у водоаміачному середовищі знаходиться в межах 1-5 мТл. UA 84443 U (12) UA 84443 U UA 84443 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до електротехніки, саме до хімічних джерел струму свинцевих акумуляторів, і може бути використана для відновлення працездатності свинцево-кислотних акумуляторних батарей, функціонування яких порушено або унаслідок неправильного догляду при експлуатації, або при тривалому зберіганні на складах торгуючих організацій, при цьому статистично однієї з найпоширеніших причин, які зумовлюють несправності автомобільних акумуляторних батарей, є сульфатація їх пластин. В нормі - під час розряду акумуляторної батареї, яка реалізовує відповідні функції в технічному засобі, на поверхні і в порах активного матеріалу позитивних і негативних пластин утворюється сульфат свинцю. Цей процес є закономірним, обумовленим отриманням електричної енергії, а інтенсивність процесу сульфатації визначається рівнем технологій акумуляторних заводів, і кожний виробник акумуляторної батареї прагне знайти оптимальні технології, що забезпечують мінімальний темп сульфатації і, відповідно, гарантувати максимальні терміни експлуатації за допомогою різноманітних технологічних прийомів, наприклад попередньою (до збірки) обробкою електродів або введенням в електроліт фторвмісних поверхнево активних речовин (ФТОР-ПАВ) на основі перфторсульфокислот, перфторкарбокислот або їх сумішей [Дасоян М.А., Агур И.А. Современная теория свинцового аккумулятора. - Л.: Энергия, 1975. - С. 273-275; авт. свід. № 637771 SU, 1979; DE1817147, 1978; патент 4569854 US, 1986; патент 2142179 RU, 1999], або введенням в акумулятор сумішей просторово утруднених фенолів [патент 2050644 RU, 1996; патент 2142179 RU, 1999; патенти 5451475 US, 1995; 5260148 US, 1993; 5246798 US, 1993; патент 2166815 RU, 2001], або за рахунок використовування спеціальних режимів зарядки акумуляторних батарей, переважно реверсивними струмами [авт. свід. № 1374335, 1986; патент № 2091957 RU, 1977; патент № 67618 UА, 2006; патент WO 20/05048392 РСТ, 2005] при динамічному контролі стану зарядженості [патент № 78327 UA, 2007], при цьому деякі технологічні прийоми базуються на надійній технологічній основі [В.А. Дзензерский, С.В. Плаксин, И.И. Соколовский Радиофизический подход к измерению скорости газовыделения в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2009. - № 2. - С. 7-12]. Проте, не дивлячись на значні зусилля, направлені на поліпшення початкових експлуатаційних параметрів акумуляторних батарей, при недостатньо кваліфікованій експлуатації (особливо небезпечним є тривале надходження їх в розрядженому стані) поверхня пластин покривається великокристалічним сірчанокислим свинцем, кристали закривають пори активної маси, що веде до різкого збільшення внутрішнього опору акумулятора, при цьому через зменшення активної поверхні пластин, ємність батареї знижується і, відповідно, знижуються її експлуатаційні характеристики. Крім цього, при сильній сульфатації при заряді температура електроліту підвищується, відбувається бурхливе виділення газів і можливий вибух акумулятора, в якому не передбачені відповідні конструктивні рішення, що запобігають вибуху акумуляторних батарей навіть при нормативних режимах заряду [патент № 40473 UA, 2004]. Процеси заряду-розряду свинцево-кислотних акумуляторів, процеси сульфатації і десульфатації електродів належать до категорії найскладніших нестаціонарних фізико-хімічних процесів [Электрокинетика и тепломасспepeнoc. http//www.megabat.ru/company/pressroom/publication/98.html], і сучасні фізико-хімія, електрохімія як наукові дисципліни не можуть до кінця обійняти суть процесу сульфатації, що і зумовлює наявність безлічі прийомів відновлення засульфатованих свинцево-кислотних акумуляторів. Відомий традиційний спосіб відновлення засульфатованих свинцево-кислотних акумуляторів, який полягає в багатократній заміні електроліту на новий [Т.Н. Попова, Б.Н. Кабанова. Журнал прикладной химии. - 1959. - Т. 32, № 2; А.И. Русин, Л.Д. Хегай. Свинцовые аккумуляторы. Справочное пособие. - М.: Петрополис. - 2009. - С. 180]. З цією метою з акумуляторів з пониженою ємністю зливається електроліт, забруднений шкідливими домішками і акумулятори заливаються новим електролітом. При цьому для гарантованого видалення старого електроліту процедуру заміни здійснюють багато разів. Такий процес відновлення засульфатованого акумулятора є трудомістким, дорогим і неефективним, оскільки електроліт, що злили, потребує ретельного очищення для подальшого використання, а більшість металевих домішок при подальшому заряді акумулятора електролітично осідає в поверхневому шарі негативної активної маси. Вилучення адсорбованих речовин з поверхні електродів частково може бути досягнуте досить сильною катодною поляризацією при струмах, в 10 разів перевищуючих звичайні зарядні струми [М.И. Дасоян Химические источники тока. Справочное пособие. Издание 2-е. - М.: Энергия, 1960. - С. 110111], а відносно ефективна адсорбція торкається переважно органічних речовин. Сурма, що входить до складу свинцево-сурм'янистих пластин, частково реагуючи з воднем, утворює при 1 UA 84443 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 високих потенціалах поляризації токсичний газ стибін. Крім цього високі струми заряду не завжди допустимі через обмежений переріз виводів акумуляторів (можливе їх оплавлення) або через можливе пошкодження пластин. Процедура вилучення адсорбованих хімічних і органічних речовин з поверхні електродів до певної міри може бути реалізована за рахунок використання режиму чергування великих і малих зарядних струмів [авт. свід. № 838828 SU, 1981], при цьому рекомендується співвідношення значень вказаних струмів, рівне 5-10 [патент № 31947 UA, 2000], проте відсутність апріорних оцінок в кількості чергувань затрудняє використання такого способу, в своїй основі достатньо енерговитратного і не гарантуючого досягнення заявленої мети. Тому необхідний пошук інших технологічних прийомів, що базуються на використанні електрохімічних, матеріалознавчих, електромагнітних і магнітогідродинамічних закономірностей, для прискореної і енергозберігаючої десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів при різних ступенях сульфатації. Відомий хімічний спосіб відновлення засульфатованих свинцево-кислотних акумуляторів, що є найближчим до способу, що заявляється, технічним рішенням (прототипом), який включає злив електроліту з акумулятора, промивку водою, заливку водоаміачного розчину етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б) і витримку протягом 40-60 хв., злив вказаного розчину, багатократну промивку акумулятора дистильованою водою, заповнення його свіжим електролітом нормальної густини і зарядку акумулятора звичайним зарядним струмом [авт. свід. № 208062 SU, 1967]. Хімічний спосіб десульфатації слід визнати енергетично і функціонально ефективним, оскільки в ньому використовується енергія хімічних зв'язків і видалення сульфату свинцю з пластин акумулятора досягається за рахунок утворення добре розчиненого у воді комплексу свинцю з трилоном Б. Очевидний недолік способу-прототипу: трудомісткість, висока вартість і довготривалість процедури десульфатації. Останнє обумовлене тим, що при середньому і високому ступені сульфатації процедуру заливки акумулятора аміачним розчином етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б), витримку протягом довгого часу і його злив здійснюють багато разів, що збільшує витрату матеріалів і тривалість технологічної процедури десульфатації. Недоліком способу-прототипу є і недостатньо високі терміни експлуатації відновлених акумуляторів. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлена задача прискорення процедури десульфатації при будь-якому ступені сульфатації при одночасному зниженні матеріало- і енерговитрат, поліпшення енергетичних і експлуатаційних характеристик відновлених свинцевих акумуляторів. Поставлена задача вирішується тим, що в способі відновлення засульфатованих свинцевокислотних акумуляторів, який включає злив електроліту із зарядженого акумулятора, промивку водою, заливку водоаміачного розчину етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б), витримку протягом певного часового інтервалу, злив розчину, що прореагував, промивку акумулятора дистильованою водою, заповнення його свіжим електролітом нормальної густини і зарядку акумулятора звичайним або специфічним зарядним струмом, відповідно до корисної моделі, послідовність операцій десульфатації додатково включає пропускання через акумулятор, заповнений водоаміачним розчином, етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б), слабкого струму, рівного 10-15 % значення зарядного струму для даного типу акумулятора, при одночасній дії протягом 20-25 хвилин вихровим магнітним полем, що має подовжню, поперечну і тангенціальну компоненти, створюваним специфічною комбінацією високоенергетичних постійних магнітів (магнітоїдів), при цьому індукція подовжньої компоненти у водоаміачному середовищі знаходиться в межах 1-5 мТл. Необхідність введення додаткових технологічних прийомів обумовлена тим, що реально повної заміни електроліту не відбувається, оскільки електроліт, що залишається після зливу, міцно утримується усередині структури акумуляторних пластин (в активній масі) і в сепараторах за рахунок капілярних і адгезійних сил і не усувається при простій (пасивній) промивці дистильованою водою і водоаміачним розчином трилону Б навіть при багатократній промивці і при тривалому знаходженні розчину в акумуляторі (міра залишковості електроліту в сепараторах визначається з використанням технічного рішення по патенту № 31947 UA, 1998), як не усуваються і адсорбовані в поверхні електродів органічні і металеві домішки. Вихрове магнітне поле, що активує процеси видалення забрудненого електроліту і водоаміачного розчину трилону Б з електродних структур і із сепараторів, створюється конструктивом, що містить корпус з кришкою, привід, на валу якого розміщений опорний диск і джерело магнітного поля, виконане у вигляді диска з магнітопрозорого матеріалу з симетрично відносно центра диска розташованими на ньому уздовж радіуса рухомими магнітами і 2 UA 84443 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 нерухомого магніту, розташованого в магнітопрозорій кришці корпусу, причому торцеві грані магнітів, розташованих на опорному диску, що звернені до бічних стінок акумулятора, скошені у напрямі кільцевих ліній, при цьому в диску з магнітопрозорого матеріалу виконані пази з обмежувальними стінками, орієнтовані уздовж радіусів, з розміщеними в них рухомими магнітами, переважно у формі тетрагональної призми, і спіралеподібними зворотними пружинами, при цьому кожний з магнітів одним своїм торцем, що лежить в площині поперечного перерізу паза, примикає до ближньої відносно центра диска обмежувальної стінки, другим - до зворотної спіралеподібної пружини, видалений від центра диска кінець якої примикає до дальньої обмежувальної стінки, розташованої на периферії диска, причому поперечний переріз паза відповідає перерізу рухомого магніту в площині, перпендикулярній основі диска, при цьому рухомі магніти, розташовані на різних радіальних лініях, виконані різновеликими з чергуючою від радіусу до радіусу полярністю і розмірами, причому магніти, розташовані на радіальних лініях одного діаметра, мають однакову масу, а нерухомий магніт, переважно у формі гексагональної призми, зверненої до акумулятора, виконаний з анізотропного матеріалу, причому кут між вектором намагніченості і подовжньою віссю магніту складає ±(15…60°). На Фіг. 1 зображено джерело вихрового магнітного поля, загальний вигляд (кришка умовно не показана), на Фіг. 2 - розріз по радіусах розташування рухомих і нерухомого магнітів, де 1 корпус, 2 - кришка корпусу, 3 - опорний диск, 4 - вал приводу, 5,6,7 - рухомі магніти, 8 нерухомий магніт, 9 - паз, 10 - поворотна спіралеподібна пружина, 11, 12 - обмежувальні передня і задня стінки. В статичному стані магнітні силові лінії, що виходять з північних полюсів рухомих магнітів 5, 6, 7, проходять через акумулятор і замикаються на південних полюсах нерухомого магніту 8 і рухомих магнітів на сусідньому радіусі. При цьому і густина і орієнтація силових ліній індукції в об'ємі акумулятора, що омагнічується, неоднакові і визначаються орієнтацією вектора намагніченості анізотропного нерухомого магніту, розмірами площі рухомих магнітів при заданій намагніченості і відстанню між нерухомим магнітом і рухомими магнітами, при цьому унаслідок вказаного взаємного розташування магнітів магнітне поле в омагнічуваному середовищі акумулятора має три компоненти - подовжню (аксіальну), радіальну і тангенціальну, їх величини можуть бути визначені чисельно і виміряні експериментально. При обертанні диска з масивом магнітів відцентрові сили впливають на рухомі магніти, унаслідок чого останні переміщаються по пазах уздовж радіальних ліній, і величина цього переміщення залежить від конструктивних особливостей пристрою. З рівняння Лагранжа для руху тіла масою m по колу, що визначає момент інерції тіла щодо осі I  mR 2 , де R - відстань тіла від осі, і потенційну енергію, що є функцією маси і просторового положення тіла, видно, що при рівному кутовому прискоренні для системи тіл різних мас, розташованих на диску, який обертається, віддалення тіл різних мас від осі при заданих пружних властивостях поворотних пружин пропорційне їх масі і залежить від просторової орієнтації осі обертання. Так, при горизонтальному положенні диска тіла всіх мас здійснюють кругові траєкторії з радіусом, залежним від маси тіла, при відхиленні від горизонтального - еліптичні з фокусною відстанню, залежною від маси тіла (див., напр. [А.А. Андронов, А.А. Витт, С.Э. Хайкин. Теория колебаний. М.: Наука, 1981. - С. 137-143]). При збільшенні швидкості обертання диска рухомі магніти будуть віддалятися від центра диска, при зниженні - під дією поворотних пружин - наближатися до центра, утворюючи при динамічній зміні швидкостей обертання магнітні поля, які розширяються R звужуються, тобто біжні поля. Причому, оскільки рухомі магнітні скошені у напрямі кільцевих ліній, то подовжня (аксіальна) складова магнітної індукції змінюється як плавно - при проходженні кожного з рухомих магнітів змінної висоти і, відповідно, зі змінною відстанню між омагнічуваним середовищем акумулятора і полюсом магніту, зверненим до акумулятора, так і стрибкоподібно - при переході від магніту на одній радіальній лінії до магніту на іншій, сусідній, радіальній лінії, відмінного від попереднього геометричною формою і полярністю. Відповідно до першого електромагнітного рівняння Максвела часові зміни магнітної індукції   55  B так, що в t оброблюваному середовищі буде створений і достатньо широкий спектр частот і амплітуд електричних полів. Математичне моделювання і експериментальне вивчення структури електричних магнітних полів показує, що в оброблюваному середовищі виникають електричні і магнітні поля складної енергочастотної і поляризаційної структури, які створюють об'ємний електромагнітний вихор, параметри якого - площа омагнічення, величина магнітного і електричного полів, різних просторових компонент з урахуванням електричного поля, B породжують в навколишньому середовищі вихрові електричні поля rot E   3 UA 84443 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 створюваного прикладеною до електродів акумулятора тяговою напругою, і в цілому спектральна густина стимулюючих дій - можуть бути задані і оптимізовані формою і мірою анізотропії нерухомого і рухомого магнітів і в динаміці можуть бути змінені швидкістю обертання масиву рухомих магнітів. Можливість змінювати площу (об'єм) омагнічуваного середовища і швидкість цієї зміни дозволяє створювати магнітні поля, які розширяються  звужуються, тобто біжні поля, без зміни взаємного розташування акумулятора і джерела магнітного вихрового поля - останній може бути встановлений безпосередньо на корпусі акумулятора. Причому за рахунок зміни швидкості обертання приводу дістаємо можливість пересувати в ту або іншу сторону спектр генерованих електромагнітних полів (змінюючи їх поляризаційні характеристики), і тим самим охопити впливом широкий набір структурних мікронеоднорідностей оброблюваних водокислотних (електролітів) і водоаміачних розчинів - кластерів, гідродисперсних структур, клатратів, гідратних оболонок з різним числом гідратації, ротаторів і т.д., що мають різну форму, розміри, орієнтацію. Під дією вихрових електромагнітних полів іони водних розчинів скоюють коливання по складних траєкторіях, сприяючи інтенсивному вимиванню залишків електроліту і водоаміачного розчину з пористої структури електродів і сепараторів протягом короткого часу, а скачки індукції магнітного поля при переході від магнітів на одній радіальній лінії до магнітів на сусідній радіальній лінії приводять до збудження в електроліті або водоаміачному розчині, як в середовищах гетерогенних, механічних коливань (закон Гуї), перемінних як по силі, так і по напряму, тобто до виникнення кавітаційних коливань, спостережуваних в модельних експериментах. Тобто, по суті, реалізується магнітогідродинамічна активація рідини - вплив здійснюється не тільки електромагнітними полями, але і акустичними, що згідно концепції про одночасну дію магнітних і акустичних полів [В.И. Миненко. Электромагнитная обработка воды в теплотехнике. Изд-во Харьковского университета, 1981. - 96 с.] сприяє прискореній активації рідин, підвищенню хімічної активності водних розчинів. Віброзбуджування, яке здійснюються внаслідок цього, також сприяє вимиванню залишків електроліту з пористих мас електродів і сепараторів. Конструктивно - використання в джерелі вихрових магнітних полів рухомих магнітів у вигляді тетрагональної призми забезпечує стійке їх переміщення по пазам без задирів і перекосів. Використання нерухомого магніту у вигляді гексагональної призми із зміщеною віссю намагніченості відносно її подовжньої осі забезпечує достатньо високу густину і рівномірність спектра магнітних полів навіть при малих швидкостях обертання приводу. Оптимальний інтервал кутів між віссю намагніченості і подовжньою віссю нерухомого магніту (15-60°) навіть по нижній межі (15°) дозволяє помітно модифікувати, збагатити частотний спектр електромагнітних полів. Ефект зростає із зростанням вказаного кута і знижується при кутах більше 60°. Виконання рухомих магнітів, розташованих на одному діаметрі, рівними по масі дозволяє уникнути гіроскопічних ефектів, забезпечити геометричну і вагову симетрію і, відповідно, мінімальне навантаження на привід, відсутність биття, тривалі терміни експлуатації. Відстань між обмежувальними стінками в пазах визначає діапазон оброблюваної площі акумулятора. При практичній реалізації генератора магнітних полів з використанням традиційних методів теоретичної механіки і технічної електродинаміки вдається провести точний розрахунок динаміки системи магніт - поворотна пружина для різних коефіцієнтів пружності пружини і з урахуванням коефіцієнта тертя між гранями рухомого магніту і стінками паза та визначити структуру полів. Спосіб реалізується таким чином. Із зарядженого акумулятора зливають електроліт, промивають акумулятор водою, після чого в нього заливають аміачний розчин трилону Б, саме водний розчин, що містить 2 ваг. % трилону Б і 5 % аміаку, пропускають через акумулятор слабкий струм, що становить 10-15 % від значення номінального зарядного струму для даного типу акумулятора, до бічних подовжніх стінок якого примикають генератори вихрових магнітних полів, при цьому для десульфатації великогабаритних акумуляторів генератори полів доцільно встановлювати на маніпуляторах, що забезпечують поступальне синхронне переміщення генераторів уздовж стінок акумулятора. Зустрічна дія магнітних полів від двох джерел, нерухомі магніти яких звернені один до одного різнойменними полюсами, підвищує густину магнітного потоку в оброблюваному середовищі, так що при індукції подовжньої магнітної компоненти 1…5 мТл, в кожному джерелі і при частоті генерування магнітного поля Fg  (80 ... 100 ) Гц, зв'язаної із F швидкістю обертання приводу N об/хв. співвідношенням N об/хв.  60 g , де k - кількість k радіальних ліній з рухомими магнітами, повна десульфатація при слабкому або середньому 4 UA 84443 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ступені засульфатованості досягається протягом 20…22 хв., а при запущеному ступені тривалість процедури слідує збільшити до 35-40 хв. Електрохімічна суть процедури десульфатації полягає в тому, що сульфат свинцю PbSO4, що утворився, завдяки утворенню добре розчинного у воді комплексу свинцю з трилоном Б і під дією електричних і магнітних полів зі складною енергочастотною і поляризаційною структурою виводиться з пластин. Роль аміаку при цьому полягає в підвищенні розчинності трилону Б у воді, що прискорює процес десульфатації і нейтралізує сірчану кислоту, яка залишилася в порах активної маси і в сепараторах унаслідок неповної промивки акумулятора водою, і іони водню, що з'являються при утворенні комплексу сульфату свинцю з трилоном, а також сприяє пролонгації процесу десульфатації, який міг би сповільнитися унаслідок утворення в кислому середовищі із трилону Б малорозчинної етилендіамінтетраоцтової кислоти. Після зливання розчину, що прореагував, акумулятор промивають 1-2 рази дистильованою водою, заповнюють електролітом нормальної густини і заряджають звичайним зарядним струмом. Розроблений спосіб відновлення засульфатованих свинцево-кислотних акумуляторів, який включає специфічні хімічні взаємодії важкорозчинних великокристалічних утворень з нетоксичними розчинниками, активовані електромагнітними полями, слід вважати продуктивним, оскільки в порівнянні із способом-прототипом вимагає значно меншого часу (майже удвічі). Крім цього електромагнітна обробка всієї структури акумулятора, супроводжувана протіканням струму через акумулятор, ще на стадії десульфатації, сприяє управлінню відновними реакціями і структурними змінами активної маси пластин, що в подальшому дозволяє полегшити, прискорити процеси зарядки акумулятора. Технологія відновлення засульфатованих свинцевих акумуляторів достатньо забезпечена необхідними матеріалами: трилон Б високої якості виробництва Голландії, Китаю, Росії (ТУ 2484-055-05015207-98, ГОСТ 10652-73) достатньо представлений на ринку (www.petrochemical bizator ru/ruleads/mineral-oil/other/a 1038708360 html), а джерела вихрових магнітних полів можуть бути побудовані на вітчизняній матеріальній базі: на підприємствах НВО "Експромаг" (м. Дніпродзержинськ) і НПФ "Полюс-Н" (м. Харків) освоєно виробництво високоенергетичних магнітів системи неодим-залізо-бір різноманітних форм і розмірів, у тому числі що виготовляються по індивідуальному замовленню. В магнітах, що серійно випускаються, величина індукції на поверхні складає 300-400 мТл, по спецзамовленню - до 2 Тл. Судячи з того, що відновлені за способом, що заявляється, акумуляторні стартерні батареї нормально функціонували ще більше півроку, а їх ємність навіть стала вище, представляється доцільним дослідження можливостей прискорення заряду акумуляторів з використанням вихрових магнітних полів і на стадії серійного виробництва. А з урахуванням того, що омагнічуване середовище - водний розчин етилендіамінтетраоцтового натрію з домішками сульфату свинцю, сірчаної кислоти і комплексів свинцю з трилоном Б - є достатньо складним хімічно і структурно гетерогенним середовищем, потенційно володіючим хиральною асиметрією (суперхиральністю - в трактуванні [Кинг Р. Химические приложения топологии теории графов. М.: Мир, 1989. - С. 47-52]), то значний науковий і практичний інтерес представляє вивчення фізико-хімічних процесів у вказаному середовищі при різних напрямах вихрового магнітного поля - лівому і правому. Конструкція розробленого джерела вихрових магнітних полів дозволяє реалізувати вказані варіації. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб відновлення засульфатованих свинцево-кислотних акумуляторів, який включає злив електроліту із зарядженого акумулятора, промивку водою, заливку водоаміачного розчину етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б), витримку протягом певного часового інтервалу, злив розчину, що прореагував, промивку акумулятора дистильованою водою, заповнення його свіжим електролітом нормальної густини і зарядку акумулятора звичайним або специфічним зарядним струмом, який відрізняється тим, що послідовність операцій десульфатації додатково включає пропускання через акумулятор, заповнений водоаміачним розчином етилендіамінтетраоцтового натрію (трилону Б), слабкого струму, рівного 10-15 % значення зарядного струму для даного типу акумулятора, при одночасній дії протягом 20-25 хвилин вихровим магнітним полем, що має подовжню, поперечну і тангенціальну компоненти, створюваним специфічною комбінацією високоенергетичних постійних магнітів (магнітоїдів), при цьому індукція подовжньої компоненти у водоаміачному середовищі знаходиться в межах 1-5 мТл. 5 UA 84443 U 6 UA 84443 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 7

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dzendzerskyi Viktor Oleksandrovych, Sokolovskyi Ivan Ivanovych, Kravchenko Oleksandr Vasyliovych, Pohorila Liubov Mykhailivna, Khachapuridze Mykola Mykhailovych

Автори російською

Дзензерский Виктор Александрович, Соколовский Иван Иванович, Кравченко Александр Васильевич, Погорила Любовь Михайловна, Хачапуридзе Николай Михайлович

МПК / Мітки

МПК: H01M 10/44

Мітки: свинцево-кислотних, відновлення, акумуляторів, спосіб, засульфатованих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-84443-sposib-vidnovlennya-zasulfatovanikh-svincevo-kislotnikh-akumulyatoriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлення засульфатованих свинцево-кислотних акумуляторів</a>

Подібні патенти