Спосіб лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/віл із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів, що включає призначення в інтенсивну фазу хіміотерапії щоденно ізоніазиду, рифампіцину, піразинаміду, протягом підтримуючої фази - ізоніазиду і рифампіцину та проведення антиретровірусної терапії, який відрізняється тим, що протягом 2-х місяців інтенсивної фази хіміотерапії додатково призначають моксифлоксацин, після чого розпочинають підтримуючу фазу тривалістю 4 місяці, на фоні якої призначають антиретровірусну терапію.

Текст

Реферат: Спосіб лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів включає призначення в інтенсивну фазу хіміотерапії щоденно ізоніазиду, рифампіцину, піразинаміду, протягом підтримуючої фази ізоніазиду і рифампіцину та проведення антиретровірусної терапії. Протягом 2-х місяців інтенсивної фази хіміотерапії додатково призначають моксифлоксацин, після чого розпочинають підтримуючу фазу тривалістю 4 місяці, на фоні якої призначають антиретровірусну терапію. UA 77087 U (12) UA 77087 U UA 77087 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до фтизіатрії, і може бути застосована для лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу (МБТ) до антимікобактеріальних препаратів (АМБП). На сьогодні розробка способів лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ є дуже актуальною, тому що кількість хворих із такою патологією збільшується, а ефективність лікування за основним показником - частотою припинення бактеріовиділення залишається низькою. Майже половина таких хворих помирає протягом першого року від моменту виявлення захворювання [див. Туберкульоз в Україні [Текст] / під ред. З.М. Митника. - К., 2010.-93 с.]. В Україні в теперішній час існує несприятлива епідеміологічна ситуація з туберкульозу. Одним із загрозливих факторів є зростання кількості хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ. За даними ВООЗ в країнах з високим тягарем туберкульозу та ВІЛ-інфекції, до яких також належить Україна, питома вага ко-інфекції серед нових випадків туберкульозу становить 15 % та більше [див. World Health Organization. WHO report, 2009: global tuberculosis control, epidemiology, strategy, financing [Text] / WHO. - Geneva: WHO, 2009.-411 p.]. В Україні туберкульоз є основною причиною смерті ВІЛ-інфікованих осіб через несвоєчасне діагностування захворювання та низьку ефективність лікування внаслідок імунодефіциту. Ефективність лікування цих хворих може підвищити тільки антиретровірусна терапія (APT), яку слід призначати протягом інтенсивної фази протитуберкульозної терапії або зразу ж після її завершення [див. Наказ МОЗ України № 551 від 12.07.2010 "Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих"]; [British HIV Association guidelines for the treatment of TB/HIV coinfection, 2011 [Electronic resource] // http://www.bhiva.org/documents/Guidelines/ТВ/hiv_954_online_final.pdf]. Одночасне призначення антиретровірусної і протитуберкульозної терапії у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ ускладнюється трьома проблемами. Перша - це лікарські взаємодії між рифампіцином та ненуклеозидними інгібіторами зворотної транскриптази та інгібіторами протеаз за рахунок активації системи цитохрому-450, що призводять до зниження ефективності антиретровірусної терапії та збільшення кількості побічних реакцій від сумісної терапії [див. Outcomes of nevirapine-and efavirenz-based antiretroviral therapy when coadministered with rifampicin-based antitubercular therapy [Text] / A. Boulle [et al.] // JAMA.-2008. - V. 6. - № 5. - P. 530539]. Друга - це необхідність призначення великої кількості таблеток протягом тривалого часу, що сприяє перериванню лікування за рахунок сумації побічних реакцій від антимікобактеріальної та антиретровірусної терапії та зниження прихильності до лікування з боку хворих [див. Intensive phase non-compliance to anti tubercular treatment in patients with HIV-TB co-infection: a hospitalbased cross-sectional study [Text] / P. Sardar [et al.] // J. Com. Health.-2010. - V. 35. - № 5. - P. 471478]. Третя - це розвиток синдрому імунної реконституції в перші 2-8 тижнів від моменту призначення антиретровірусної терапії, що ускладнює лікування хворих, є причиною погіршення перебігу туберкульозу та розвитку інших опортуністичних захворювань, що в деяких випадках (при загостренні вірусного гепатиту) є причиною відміни гепатотоксичних антимікобактеріальних препаратів або смерті пацієнтів внаслідок прогресування туберкульозного процесу [див. Complications of antiretroviral therapy in patients with tuberculosis: drug interaction, toxicity and immune reconstitution inflammatory syndrome [Text] / H. Melilleron [et al.] // J. Infect. Dis.-2007. - V. 196, Supl. 1. - P. 563-575; Complications of antiretroviral therapy in patients with tuberculosis: drug interactions, toxicity, and immune reconstitution inflammatory syndrome [Text] / H. Melilleron [et al.] // J. Infect. Dis.-2007. - V. 196, Suppl. 1. - P. 63-75.]. Для лікування синдрому реконституції імунітету призначають преднізолон в дозі 15-20 мг протягом 2-3 тижнів на фоні протитуберкульозної та антиретровірусної терапії. Тяжкість синдрому реконституції імунітету залежить від вираженості імунодефіциту (чим гірше стан імунітету, тим тяжче прояви цього синдрому) та ефективності протитуберкульозної терапії на момент призначення APT. Якщо лікування туберкульозу відбувається ефективно, то прояви синдрому реконституції імунітету нетяжкі. Якщо ефективність лікування туберкульозу недостатньо висока (зберігаються симптоми захворювання, бактеріовиділення, поширений процес у легенях), як правило, синдром реконституції імунітету має більш тяжкий перебіг і може призвести до смерті хворого внаслідок прогресування туберкульозу або інших опортуністичних захворювань [див. Olalla, J. Paradoxical responses in a cohort of HIV-1-infected patients with mycobacterial disease / J. Olalla [et al.] // Int. J. Inf. Dis.-2002. - V. 6, № 1. - P. 71-75.]. Проте, на сьогодні є достатня доказова база щодо користі призначення APT у хворих з тяжкими формами туберкульозу і вираженим імунодефіцитом, оскільки виживаність пацієнтів більша за летальність від туберкульозу [Outcome of HIV 1 UA 77087 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 associated tuberculosis in the era of highly active antiretroviral therapy [Text] / K. Dheda [et al.] // J. Infect. Dis.-2005. - V. 192. - № 9. - P. 1673-1675.]. Для уникнення цих ускладнень необхідно зменшити період одночасного прийому антимікобактеріальних та антиретровірусних препаратів в інтенсивному режимі лікування хворих. Відтермінування призначення антиретровірусної терапії у хворих на туберкульоз є поганою альтернативою, що знижує ефективність лікування туберкульозу та сприяє заглибленню імунодефіциту, приєднанню інших опортуністичних захворювань або прогресуванню туберкульозу через заглиблення імунодефіциту, що призводить до смерті пацієнтів. Кращим варіантом є інтенсифікація антимікобактеріальної хіміотерапії та зменшення її тривалості для підвищення ефективності та безпечного приєднання антиретровірусної терапії. Ефективність антимікобактеріальної терапії залежить від властивості антимікобактеріальних препаратів створювати бактерицидні концентрації у крові та вогнищі ураження. Відомо, що на МБТ, які активно розмножуються, бактерицидно впливають ізоніазид і рифампіцин, бактеріостатично - стрептоміцин і етамбутол [див. Nuermberger, E. Pharmacokinetic and pharmacodynamic issues in treatment of Mycobacterium infection [Text] / E. Nuermberger, J. Grosset // Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.-2004. - V. 23. - № 4. - P. 243-255]. На персистуючі внутрішньоклітинно розташовані МБТ встановлено бактерицидний вплив піразинаміду. Нещодавно встановлена бактерицидна протитуберкульозна дія моксифлоксацину на МБТ, що активно розмножуються та персистують [див. In vitro activity of moxifloxacin, gatifloxacin, linezolid against Mycobacterium tuberculosis [Text] / J. C. Rodrigues [et al.] // Int. J. Antimicrob. Agents.-2002. - V. 20. - № 6. - P. 464-467.]. Стандартні режими хіміотерапії для лікування хворих на туберкульоз, у тому числі на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ, включають 3 бактерициднодіючі препарати - ізоніазид, рифампіцин, піразинамід. За даними рандомізованих контрольованих досліджень серед нових протитуберкульозних препаратів фторхінолони є найбільш перспективними препаратами для посилення режиму хіміотерапії [див. New drugs against tuberculosis: problem, progress and evolution of agents in clinical development [Text] / Van den Boogaarrd [et al.] // Antimicrob. Agent Chemother.-2003. - V. 53. - № 3. P. 849-862.]. Нові клінічні та експериментальні дані демонструють, що моксифлоксацин в комбінації з іншими антимікобактеріальними препаратами може скоротити загальну тривалість лікування хворих на туберкульоз, підвищити ефективність лікування [див. Early bactericidal activity of moxifloxacin in treatment of pulmonary tuberculosis: a prospective, randomized study [Text] / M.W. Pletz [et al.] // Antimicrob. Agents Chemother.-2004. - V. 48. - P. 780-782; ISRCTN85595810Controlled comparison of two moxifloxacin containing treatment shortening regimens in pulmonary tuberculosis [Electronic resourse] // http://www.controlled-trials.com/ISRCTN85595810]. На тваринних моделях доведена більш висока ефективність режимів хіміотерапії з включенням моксифлоксацину порівняно зі стандартним режимом лікування [див. AlivirezFreites, Е. Activity of Moxifloxacin in the Treatment of Tuberculosis in a Murine Model [Text] / E. Alivirez-Freites, J.L. Carter, M.H. Cynamon // Antinicrob. Agent Chemother.-2000. - V. 17. - № 9. - P. 40-55.]. Триває II фаза клінічних випробувань щодо скорочення терміну основного курсу хіміотерапії за рахунок введення в режим лікування четвертого бактерициднодіючого протитуберкульозного препарату - моксифлоксацину або гатифлоксацину замість етамбутолу [див. Moxifloxacin versus ethambutol in the initial treatment of tuberculosis: a double blind randomized controlled phase II trail [Text] / M.B. Conde [et al.] // Lancet.-2009. - V. 373. - № 4. - P. 1183-1189.]. Необхідно отримати віддалені результати щодо частоти загострень та рецидивів туберкульозу після завершення основного курсу хіміотерапії. Слід зазначити, що всі клінічні дослідження щодо скорочення основного курсу хіміотерапії стосуються переважно лише ВІЛнегативних пацієнтів. У ВІЛ-інфікованих такі дослідження не проводились. За прототип вибраний спосіб лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів, що полягає у застосуванні 5-компонентного 8-ми місячного режиму хіміотерапії на фоні антиретровірусної терапії, який складається з інтенсивної і підтримуючої фаз. В перші 2 місяці інтенсивної фази щоденно застосовують ізоніазид, рифампіцин, етамбутол, піразинамід, стрептоміцин. Потім стрептоміцин відміняють і протягом останнього 3-го місяця інтенсивної фази лікування проводять вищепереліченими препаратами. Після 3-х місяців інтенсивної фази розпочинають підтримуючу фазу, яка триває ще 5 місяців. Перші 3 місяці підтримуючої фази застосовують щоденно ізоніазид, рифампіцин, етамбутол, а потім ще 2 місяці, до завершення підтримуючої фази, ізоніазид та рифампіцин [див. Наказ МОЗ та АМН України № 276 від 28.05.2008 р. "Про затвердження Клінічного протоколу "Надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання - туберкульоз та ВІЛ-інфекцію". - К., 2008.-80 с.]. Протягом інтенсивної 2 UA 77087 U 5 10 15 20 25 30 фази або після її завершення приєднують антиретровірусну терапію із застосуванням схеми І лінії, яка включає ламівудин, зидовудин та ефавіренз. До недоліків способу слід віднести: - невисоку ефективність щодо зникнення клінічних проявів хвороби і припинення бактеріовиділення - лише у 60-70 % хворих; - високу частоту побічних реакцій від поєднання антимікобактеріальної та антиретровірусної терапії - у 45 % хворих. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити спосіб лікування хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів, в якому шляхом застосування моксифлоксацину в режимі хіміотерапії досягається підвищення його бактерицидної дії, що дозволяє скоротити термін інтенсивної фази до 2 місяців, а підтримуючої фази - до 4 місяців лікування і тим самим підвищити ефективність лікування даної категорії хворих за показником частоти припинення бактеріовиділення, зникнення клінічних симптомів захворювання, повного розсмоктування інфільтративних змін у легенях та знизити частоту побічних реакцій від поєднання меншої кількості антимікобактеріальних препаратів і антиретровірусної терапії та меншого періоду їх сумісного призначення. Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів, що включає призначення в інтенсивну фазу хіміотерапії щоденно ізоніазиду, рифампіцину, піразинаміду, протягом підтримуючої фази - ізоніазиду і рифампіцину та проведення антиретровірусної терапії, згідно з корисною моделлю, протягом 2-х місяців інтенсивної фази хіміотерапії додатково призначають моксифлоксацин, після чого розпочинають підтримуючу фазу тривалістю 4 місяці, на фоні якої призначають антиретровірусну терапію. Для обґрунтування можливості призначення моксифлоксацину замість етамбутолу і стрептоміцину в режимі хіміотерапії, вивчалась ефективність і переносимість більш інтенсивного за бактерицидною дією режиму хіміотерапії, згідно з корисною моделлю, у 20 хворих (І група), порівняно з ефективністю і переносимістю режиму хіміотерапії у 20 хворих за способом-прототипом (II група). Ці дані наведені в таблиці 1. Таблиця 1 Ефективність і переносимість режимів хіміотерапії у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів на фоні антиретровірусної терапії Показники ефективності та переносимості лікування Припинення бактеріовиділення Зникнення клінічних симптомів хвороби Розсмоктування інфільтративних змін в легенях Побічні реакції від антимікобактеріальних антиретровірусних препаратів та Кількість хворих І група (n=20) II група (n=20) Абс. % Абс. % 16 80,0* 10 50,0 18 90,0* 12 60,0 18 90,0* 12 60,0 5 25,0* 11 50,0 Примітка. * - міжгрупове значення показника вірогідно відрізняється, р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating patients with tuberculosis/hivcoinfection with remaining sensitivity of mycobacteria to antimycobacterial drugs

Автори англійською

Cherenko Svitlana Oleksandrivna, Pohrebna Maryna Vitaliivna, Senko Yuliia Oleksandrivna, Roienko Halyna Mykolaivna, Marchenko Nataliia Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ лечения больных ко-инфекцией туберкулез/вич с сохраненной чувствительностью микобактерий туберкулеза к антимикобактериальным препаратам

Автори російською

Черенько Светлана Александровна, Погребная Марина Витальевна, Сенько Юлия Александровна, Роенко Галина Николаевна, Марченко Наталья Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61P 31/00

Мітки: лікування, ко-інфекцію, мікобактерій, збереженою, туберкульозу, спосіб, чутливістю, антимікобактеріальних, препаратів, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-77087-sposib-likuvannya-khvorikh-na-ko-infekciyu-tuberkuloz-vil-iz-zberezhenoyu-chutlivistyu-mikobakterijj-tuberkulozu-do-antimikobakterialnikh-preparativ.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/віл із збереженою чутливістю мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів</a>

Подібні патенти