Настільний універсальний верстат для механічної обробки

Номер патенту: 38389

Опубліковано: 16.02.2004

Автор: Дендебера Олександр Васильович

Є ще 1 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Настільний універсальний верстат для механічної обробки матеріалів, що включає основу, яка виконує функції стола і в якій закріплена колона, консольний підйомний механізм з лімбом на кінці консолі, насадженої на колону по ковзній посадці з можливістю повороту навколо її осі і фіксації в будь-якому положенні, конструктивно зібрані в поворотний відносно горизонтальної осі агрегат вузол шпинделя, електропривід з пасовою передачею і натяжний пристрій паса, причому поворотний агрегат закріплений з допомогою фіксуючого затискача на консольному підйомному механізмі, робочі органи обробки, які включають змінні інструменти, їх тримачі і опори для заготовок, а також засіб керування приводом, який відрізняється тим, що поворотний агрегат містить горизонтально розміщений несучий корпус з покажчиком шкали лімба на кінці, консольно прикріплений до лімба підйомного механізму з можливістю плавного повороту навколо своєї горизонтальної осі і фіксації в будь-якому положенні, на кінці несучого корпусу з боку покажчика шкали лімба перпендикулярно до нього встановлена з можливістю плавного повороту навколо своєї осі і жорсткого закріплення в будь-якому положенні стійка з ексцентрично прикріпленим до неї електродвигуном, а на протилежному кінці змонтований вузол шпинделя, зв’язаний з електродвигуном за допомогою ступінчатої зубчато-пасової передачі, між вузлом шпинделя і стійкою розташований натяжний пристрій паса, виконаний як кривошипно-повідковий механізм з обмеженим кутом повороту у вигляді шарнірно з'єднаних одними кінцями повідка і гвинтового штовхача, який приводиться в рух обертанням розміщеної на ньому регулюючої гайки, контактуючої з встановленим на несучому корпусі упором, через який вільно проходить другий кінець штовхача, при цьому другий кінець повідка жорстко закріплений на стійці.

2. Верстат по п. 1, який відрізняється тим, що змінні робочі органи обробки, крім фугувально-рейсмусового ножового барабана, патронів, свердел, кінцевих і дискових фрез, круглих пил, заточувальних, відрізних і шліфувальних кругів з їхніми тримачами, додатково включають швидкознімний робочий стіл, гнучкий вал і полозки.

3. Верстат по п. 2, який відрізняється тим, що швидкознімний робочий стіл, який служить опорою для заготовок при розпилювальних, токарних, заточувальних, відрізних і шліфувальних операціях, має в поперечному перерізі Г-подібну форму, причому для розміщення змінних інструментів в його горизонтальній полиці є проріз, паралельний вертикальній полиці, в якій виконані два вертикальні регулювальні прорізи, які відповідають фіксуючим гвинтам, закріпленим на несучому корпусі.

4. Верстат по п. 2, який відрізняється тим, що гнучкий вал обладнаний з одного боку адаптером, а з другого - ручкою-шпинделем з тримачами інструментів.

5. Верстат по п. 2, який відрізняється тим, що полозки, які служать опорою для заготовки при фрезерних операціях, містять основу, ходовий гвинт і координатний стіл, переміщуваний відносно основи як вздовж, так і поперек.

6. Верстат по п. 1 або 2, який відрізняється тим, що приводом консольного підйомного механізму служить гайка, надіта на колону і спряжена з нею за допомогою ходової упорної різьби.

7. Верстат по п. 1 або 2, який відрізняється тим, що має стопор шпинделя у вигляді гвинта-баранчика.

8. Верстат по п. 1 або 2, який відрізняється тим, що упор натяжного пристрою паса виконаний поворотним відносно своєї осі.

9. Верстат по п. 8, який відрізняється тим, що упор натяжного пристрою паса спряжений з несучим корпусом різьбовим з'єднанням.

10. Верстат по п. 1 або 2, який відрізняється тим, що вузол шпинделя має нанесену на маточину його рукояток циліндричну шкалу, одна поділка якої відповідає осьовому переміщенню вала шпинделя на 1мм.

Текст

1. Настільний універсальний верстат для механічної обробки матеріалів, що включає основу, виконуючу функції стола, в якій закріплена колона, консольний підйомний механізм з лімбом на кінці консолі, насадженої на колону по ковзній посадці з можливістю повороту навколо її осі і фіксації в будь-якому положенні, конструктивно зібрані в поворотний відносно горизонтальної осі агрегат вузол шпинделя, електропривод з пасовою передачею і натяжний пристрій паса, причому поворотний агрегат закріплений з допомогою фіксуючого затискача на консольному підйомному механізмі, робочі органи обробки, які включають змінні інструменти, їх тримачі і опори для заготовок, а також засіб керування приводом, який відрізняється тим, що поворотний агрегат містить горизонтально розміщений несучий корпус з покажчиком шкали лімба на кінці, консольне прикріплений до лімба підйомного механізму з можливістю плавного повороту навколо своєї горизонтальної осі і фіксації в будь-якому положенні, на кінці несучого корпусу з боку покажчика шкали лімба перпендикулярно до нього встановлена з можливістю плавного повороту навколо своєї осі і жорсткого закріплення в будь-якому положенні стійка з ексцентрично прикріпленим до неї електродвигуном, а на протилежному кінці змонтований вузол шпинделя, зв'язаний з електродвигуном за допомогою ступінчатої зубчато-пасової передачі, між вузлом шпинделя і стійкою розташований натяжний пристрій паса, виконаний як кривошипно-поводковий механізм з обмеженим кутом повороту у вигляді шарнірно з'єднаних одними кінцями повідка і гвинтового штовхача, який приводиться в рух обертанням розміщеної на ньому регулюючої гайки, контактуючої з встановленим на несучому корпусі упором, через який вільно проходить другий кінець штовхача, при цьому другий кінець повідка жорстко закріплений на стійці. A (54) НАСТІЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ ДЛЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ 38389 Винахід відноситься до універсального устаткування для механічної обробки різних матеріалів і може бути використаний на малих підприємствах, в майстернях і в побуті, де недоцільно утримувати великий верстатний парк. В теперішній час серійно випускається підприємством ЗАТ "Станкоднепр" універсальний деревообробний верстат СДУ-1, який містить верхній консольний поворотно-нахильний оброблювальний вузол [1]. Верстат призначений для поздовжнього і поперечного розпилювання дощок, брусів і щитів під різними кутами, для фрезерних, шипорізних і свердлильних робіт. Ріжучі інструменти (пили круглі, фрези, пазорізні ножі, свердла) закріплюються на шпинделі, який разом з електродвигуном приводу встановлений на цапфах у вилкоподібній підвісці. Підвіска змонтована на каретці, яка може переміщуватися на роликах вручн у по напрямних горизонтальної траверси, встановленої на вертикальній колоні. Шпиндель верстата може займати горизонтальне, вертикальне положення і під кутом у дво х площинах. Траверса з кареткою може переміщува тися в колоні вверх-вниз і повертатися на кут навколо вертикальної осі. Недоліками цього верстата є невисокі функціональні можливості, великі габарити (висота - більше 1,5 м) і велика маса (понад 500 кг). Відомий комбінований деревообробний верстат, який включає станину із столом і поворотним блоком з вузлами стругання, розпилювання і привод [2]. Недоліками такого верстата є його невеликі технологічні можливості, а також складність переналадки з одного виду робіт на інший. Відомий також універсальний настільний деревообробний верстат, що включає станину у вигляді А-подібного корпусу, поворотний блок, встановлений у корпусі шарнірно, вузли стругання, розпилювання робочими столами, зв'язані з приводом зубчатими шестернями, і вузли свердління і точіння, з'єднані з приводом з допомогою гнучкого вала [3]. Порівняно з попереднім, цей верстат має ширші функціональні можливості, його можна використовувати поза структурою верстату для різних токарних і свердлильних робіт в межах довжини гнучкого вала. Однак цей верстат має складну конструкцію і потребує багато часу на переналадку. Крім того, відомий універсальний настільний деревообробний верстат, що включає станину, поворотний блок, вузли стругання, розпилювання, свердління і точіння з робочими органами і привод [4]. Верстат обладнаний рухомою кареткою і додатковими поворотними блоками, станина виконана у вигляді двох столів з розташованими між ними напрямними. Каретка змонтована з можливістю переміщення на напрямних, а поворотні блоки і привод встановлені на каретці, при цьому останній встановлений з можливістю повороту. Цей винахід дозволяє скоротити час на переналадку верстата, однак такий верстат не може бути швидко розібраний на окремі вузли для транспортування, подальшого складання і переналадки. Крім того, він складний за своєю конструкцією, тому що містить чотири шпиндельні головки, закріплені попарно на двох додаткових поворотних блоках. Найбільш близьким за технічною суттю і досягнутим результатом до винаходу є деревооброб ний універсальний верстат "МАЛЕНА", що містить станину, в основі якої закріплена колона, консольний підйомний механізм з лімбом на кінці консолі, насаджений на колону по ковзній посадці з можливістю повороту навколо її осі і фіксації в будьякому положенні [5]. Основа виконує функції стола рейсмусу. Верстат включає в себе також поворотний відносно горизонтальної осі агрегат, що об'єднує шпиндель, електропривод з пасовою передачею і натяжний пристрій паса. Поворотний агрегат закріплений з допомогою фіксуючого затискача на консольному підйомному механізмі. Верстат містить також робочі органи обробки, які включають змінні інструменти, їхні тримачі і опори для заготовок та засіб керування приводом. Недоліком прототипу є невисокі функціональні можливості верстата, що не дозволяє, наприклад, виконувати різні операції (свердління, зачистку шарошками, наждачну обробку) за межами структури верстата в корпусних деталях типа кожухів, шаф. На цьому верстаті також неможливо виконувати такі види обробки, як фрезерування і шліфування похилих площин, свердління і розпилювання під любими кутами, виборка четверті в дерев'яних заготовках, шліфування абразивною стрічкою. Крім того, верстат недостатньо компактний, що важливо при використанні його у побутових умовах. Задачею, на вирішення якої спрямований винахід, є розробка простого і компактного універсального настільного верстата для механічної обробки різних матеріалів з великими технологічними можливостями. Створена для вирішення поставленої задачі конструкція такого верстата дозволяє одержати технічний результат, який полягає в розширенні технологічних можливостей, спрощенні верстата, зменшенні його габаритів і маси. Суть технічного рішення за винаходом полягає в тому, що у відомому універсальному верстаті для механічної обробки матеріалів, який включає основу, що виконує функції стола, в якій закріплена колона, консольний підйомний механізм з лімбом на кінці консолі, насаджений на колону по ковзній посадці з можливістю повороту навколо її осі і фіксації в будь-якому положенні, конструктивно зібрані в поворотний відносно горизонтальної осі агрегат вузол шпинделя, електропривод з пасовою передачею і натяжний пристрій паса, причому поворотний агрегат закріплений з допомогою фіксуючого затискача на консольному підйомному механізмі, робочі органи обробки, які включають змінні інструменти, їх тримачі, опори для заготовок і засіб керування приводом, відповідно до запропонованого технічного рішення, поворотний агрегат містить горизонтально розміщений несучий корпус з покажчиком шкали лімба на кінці, консольно прикріплений до лімба підйомного механізму з можливістю плавного повороту навколо своєї горизонтальної осі і фіксації в будь-якому положенні. На кінці несучого корпусу з боку покажчика шкали лімба перпендикулярно до нього встановлена з можливістю плавного повороту навколо своєї осі і жорсткого закріплення в будь-якому положенні стійка з ексцентрично прикріпленим до неї електродвигуном, а на протилежному кінці змонтований вузол шпинделя, зв'язаний з електродвигуном за 2 38389 допомогою ступінчатої зубчато-пасової передачі. Між вузлом шпинделя і стійкою розташований натяжний пристрій паса, виконаний як кривошипноповідковий механізм з обмеженим кутом повороту у вигляді шарнірно з'єднаних одними кінцями повідка і гвинтового штовхача, який приводиться в рух обертанням розміщеної на ньому регулюючої гайки, контактуючої з встановленим на несучому корпусі упором, через який вільно проходить другий кінець штовхача. Др угий кінець повідка жорстко закріплений на стійці. Верстат відрізняється від прототипу ще й тим, що змінні робочі органи обробки, крім ножового барабана, застосовуваного при стругальних і рейсмусних операціях, патронів, свердел, кінцевих і дискових фрез, кругли х пил, заточних, відрізних і шліфувальних кругів з їхніми тримачами, додатково включають швидкознімний робочий стіл, гнучкий вал і салазки. Швидкознімний робочий стіл служить опорою для заготовок при розпилювальних, токарних, заточних, відрізних і шліфувальних операціях. В поперечному перерізі він має Г-подібну форму і прикріплюється своєю вертикальною полицею до несучого корпусу. Для розміщення змінних інструментів робочий стіл має в горизонтальній полиці прорізь, паралельну вертикальній полиці. У вертикальній полиці стола виконані дві вертикальні регулювальні прорізі, які відповідають фіксуючим гвинтам, закріпленим на несучому корпусі. За допомогою цих прорізей стіл встановлюється на потрібній висоті, яка залежить від висоти заготовки, або необхідної глибини обробки. Гнучкий вал служить для виконання різних операцій (свердління, зачистка шарошками, наждачна обробка гнучкими дисками, заточка) у важкодоступних місцях за межами структури верстата, наприклад в кожуха х, ша фа х і т.д. З одного боку гнучкий вал обладнаний адаптером з цанговим затискачем для закріплення на шпинделі верстата і хвостовиком для передачі обертання від шпинделя до робочого інструменту. З др угого боку гнучкий вал закінчується ручкою-шпинделем з тримачами інструментів. Салазки застосовуються при механічній обробці, яка потребує великих механічних зусиль і підвищеної точності, наприклад, при фрезеруванні металевих заготовок. Вони мають ручний привод у вигляді ходового гвинта, по конструкції нагадують слюсарні лекальні лещата і містять нерухому основу, яка кріпиться до основи верстата. На основі змонтована рухома частина - координатний стіл, який служить опорою для заготовки з можливістю переміщення відносно основи як вздовж, так і поперек. Приводом консольного підйомного механізму може служити гайка, надіта на колону і спряжена з нею за допомогою ходової упорної різьби. Для зручності керування верстатом під час операцій, що потребують переміщення інструменту вздовж осі шпинделя з подальшим його стопорінням, стопор шпинделя виконаний у вигляді гвинтабарашка. Плавна робота натяжного пристрою паса забезпечується виконанням упора натяжного пристрою поворотним відносно своєї осі. Підвищенню точності при виконанні глухих отворів, а також при шипонарізанні сприяє те, що вузол шпинделя має нанесену на маточину його рукояток циліндричну шкалу, одна поділка якої відповідає осьовому переміщенню вала шпинделя на 1 мм. Вищевказані істотні ознаки, які відрізняють технічне рішення за винаходом від прототипу, не виявлені в інших рішеннях і не відомі із рівня техніки при вивченні автором цієї і інших суміжних областей техніки в процесі проведення патентних досліджень. Це дозволяє зробити висновок про наявність нових істотних ознак, тобто про відповідність винаходу критерію "новизна". Проведений пошук по всіх видах необхідних і доступних джерел науково-технічної і патентної інформації і аналіз рівня техніки не дозволив встановити залежність наведеної сукупності ознак запропонованого винаходу і проявленого ними технічного результату. Це свідчить про те, що те хнічне рішення за винаходом не випливає із відомого рівня техніки, а отже, можна зробити висновок про відповідність його критерію "винахідницький рівень". Промислова придатність підтверджена виготовленням дослідного зразка верстата, який пройшов випробування з позитивними результатами. Документація передана на Київський верстатобудівний завод для технологічної підготовки виробництва і серійного виготовлення. На фіг. 1 зображений запропонований настільний універсальний верстат для механічної обробки, загальний вид; на фіг. 2 - те саме, вид зверху; на фіг. 3 - вид А на фіг. 1, натяжний пристрій паса (умовно показані: переріз стійки електродвигуна і зубчато-пасова передача); на фіг. 4 - операція фрезерування деревини (виборка четверті); на фіг. 5 - позиція свердління під кутом, вид збоку; на фіг. 6 - операція вертикального фрезерування металевої заготовки дисковою фрезою; на фіг. 7 операція фугування в режимі рейсмуса; на фіг. 8 позиція різання дисковою пилою (заточним, відрізним або шліфувальним кругом); на фіг. 9 - застосування гнучкого вала; на фіг. 10 - операція намотки-розмотки бухт дроту. Запропонований настільний універсальний верстат для механічної обробки включає основу 1 (фіг. 1 і 2), що виконує функції стола, в якій закріплена колона 2, консольний підйомний механізм, що містить консоль 3, яка має на вільному кінці лімб 4 і насаджена на колону по ковзній посадці з можливістю повороту навколо її осі. Консольний підйомний механізм містить також ходову опорну гайку 5, яка служить приводом для переміщення консолі 3 вверх-вниз і фіксації її в будь-якому потрібному положенні. Внутрішня поверхня гайки 5 і відповідна їй зовнішня поверхня колони 2 мають прямокутну ходову упорну різьбу. Для запобігання обертання консолі навколо колони служить цанговий затискний пристрій, який приводиться в дію важелем 6. Верстат включає також поворотний відносно горизонтальної осі агрегат, який містить горизонтально розміщений несучий корпус 7 з покажчиком 8 шкали лімба на кінці, консольно прикріплений до лімба 4 підйомного механізму з можливістю плавного повороту навколо своєї горизонтальної осі і фіксації в будь-якому положенні фіксуючим затискачем з допомогою двох симетрично розміщених на покажчику 8 гайок 9. На кінці несучого корпусу з боку покажчика 8 шкали лімба пер 3 38389 пендикулярно до нього встановлена з можливістю плавного повороту навколо своєї осі і жорсткого закріплення гайкою 10 в будь-якому положенні стійка 11 з ексцентричне прикріпленим до неї електродвигуном 12. На протилежному, вільному кінці несучого корпуса змонтований вузол шпинделя 13, зв'язаний з електродвигуном за допомогою ступінчатої зубчато-пасової передачі, що включає в себе кілька зубчатих шківів 14, насаджених на вал шпинделя, і кілька аналогічних шківів 15, насаджених на вал електродвигуна. Шківи шпинделя і електродвигуна з'єднані зубчатим пасом 16. Між вузлом шпинделя 13 і стійкою 11 розташований натяжний пристрій паса 16 (див. фіг. 1 і 3), виконаний як кривошипно-повідковий механізм з обмеженим кутом повороту у вигляді шарнірно з'єднаних одними кінцями повідка 17 і гвинтового штовхача 18, який приводиться в рух обертанням розміщеної на ньому регулюючої гайки 19, контактуючої з встановленим на несучому корпусі 7 упором 20. Через отвір в упорі вільно проходить другий кінець штовхача 18, а другий кінець повідка жорстко закріплений на стійці 11. Керування осьовим переміщенням шпиндельного вала з робочим інструментом здійснюється рукоятками 21, при цьому можливе його стопоріння в будь-якому потрібному положенні з допомогою гвинта-барашка 22. Для закріплення на шпинделі змінних інструментів (свердла, фрези, пили, заточного або відрізного кругів, ножового барабана) служить хвостовик 23 з різьбою і ступінчаті посадочні місця 24. До корпусу електродвигуна прикріплений електронний блок 25 керування приводом з елементами 26 перемикання і регулювання. При розпилюванні, а також для здійснення заточних, відрізних і шліфувальних операцій, як опору для заготовок використовують швидкознімний робочий стіл 27 (фіг. 8) з поперечним перерізом Гподібної форми і проріззю для розміщення змінних інструментів в його горизонтальній полиці, паралельною вертикальній полиці. У вертикальній полиці стола 27 виконані дві вертикальні регулювальні прорізі (на кресленнях не показані), які відповідають фіксуючим гвинтам, закріпленим на несучому корпусі в різьбових отворах 28 (фіг. 7). Для виконання операцій свердління, зачистки шарошками, обробки наждачною шкуркою у важкодоступних місцях за межами структури верстата служить гнучкий вал 29 (фіг. 9). З одного боку гнучкий вал має адаптер 30, а з другого - р учкушпиндель 31 з тримачами інструментів. При виконанні операцій, потребуючих значних механічних зусиль і підвищеної точності, наприклад при фрезеруванні металевих заготовок, опорою для заготовки служать салазки (фіг. 6). Вони включають основу 32, яка кріпиться до основи 1 верстата. На основі 32 рухомо змонтований координатний стіл 33, на якому закріплена оброблювана металева заготовка 34. Салазки мають ручний привод у вигляді ходового гвинта 35. Робота на верстаті здійснюється таким чином. Для виконання операцій: вертикального свердління, торцювання, вертикального фрезерування кінцевою фрезою, горизонтального фрезерування (шипонарізання) дисковою фрезою, горизонтального шліфування наждачною шкуркою або кругом, виборки четверті в деревинних заготовках (фіг. 1, 2 і 4) переналагоджувати верстат не потрібно, користуються лише ходовою опорною гайкою 5 для переміщення консолі 3 вверх-вниз, а також рукоятками 21 осьового переміщення шпиндельного вала з робочим інструментом. При операціях фрезерування, шипонарізання, виборки четверті, які потребують фіксації шпиндельного вала, користуються стопорним гвинтом-барашком 22. При виконанні глухи х отворів, а також при шипонарізанні зручно користуватися шкалою, нанесеною на циліндричну поверхню маточини 36 рукояток 21 (див. фіг. 5). Для полегшення визначення глибини свердління, або ширини шипів одна поділка шкали шпинделя відповідає осьовому переміщенню вала шпинделя на відстань 1 мм. Для виконання операцій свердління отворів під кутом, фрезерування і шліфування похилих поверхонь, заточки інструмента (пил, фрез, свердел) кругами, нарізки шипів під кутом потребується мінімальна переналагоджування верстата з допомогою двох гайок 9, фіксуючих несучий корпус 7 відносно лімба 4 консольного підйомного механізму. Для цього гайковим ключем відпускають гайки 9, повертають несучий корпус 7 на потрібний кут, який визначають по лімбу 4. На фіг. 5 показаний поворот несучого корпусу відносно вертикалі по годинниковій стрілці. Це доцільно при таких операціях, коли необхідно управляти осьовим переміщенням шпиндельного вала з допомогою рукояток 21. Після повороту несучого корпусу гайки 9 затискують знову, забезпечуючи цим фіксацію інструмента по відношенню до оброблюваної заготовки під потрібним кутом. При необхідності можна переміщувати і електродвигун. Для цього відпускають гайку 19 натяжного пристрою паса 16, згвинчуючи її в напрямку шарнірного з'єднання штовхача 18 і повідка 17. Потім відпускають стопорну гайку 10 кріплення стійки 11 електродвигуна. Після цього поводок 17, а отже і електродвигун, легко повертають вправо або вліво відносно осі несучого корпусу 7, що відповідає положенню І або II на фіг. 3. Для фіксації електродвигуна в новому положенні спочатку натягують зубчатий пас 16 гайкою 19, а потім стопорять стійку 11 гайкою 10. На фіг. 5 електродвигун 12 знаходиться в положенні, що відповідає положенню І зубчатих шківів 15 електродвигуна на фіг. 3. При такому взаємному розташуванні несучого корпуса і електродвигуна управління осьовим переміщенням вала шпинделя з інструментом рукоятками 21 найбільш зручне. Для виконання операцій вертикального фрезерування (шипонарізання) дисковою фрезою, горизонтального свердління, стругання (фугування) в розмір в режимі рейсмуса (див. фіг. 6 і 7) переналагоджування верстата здійснюють таким чином. Відпускають гайки 9, несучий корпус 7 повертають відносно лімба 4 по годинниковій стрілці на 90 градусів від початкового положення і затискують гайки 9. Електродвигун 12 при цьому знаходиться в нижньому положенні (в положенні І на фіг. 3) і не заважає при управлінні рукоятками 21. Потім гайкою 5 встановлюють глибину обробки заготовок. При шипонарізанні дерев’яних заготовок часто приходиться переміщувати фрезу вздовж осі вала шпинделя. Тому така операція потребує управління валом шпинделя рукоятками 21 з фіксацією його гвинтом-барашком 22. В цьому випад 4 38389 ку також користуються шкалою на маточині 36. Якщо фрезерують металеву заготовку 34 дисковою фрезою 37, то, враховуючи значні зусилля, що прикладаються до заготовки, і необхідну підвищену точність обробки, доцільно застосовувати салазки (фіг. 6). Цей пристрій, який служить опорою для заготовки, включає основу 32, закріплену на основі 1 верстата. На основі 32 рухомо змонтований координатний стіл 33, на якому закріплена оброблювана заготовка 34. Координатний стіл приводиться в рух обертанням ходового гвинта 35 вручн у. При фугуванні положення ножового барабана 38 в процесі роботи не змінюється і управління ним рукоятками 21 не потрібне. Тому, закріпивши вал шпинделя гвинтом-барашком 22, можна зняти рукоятки 21, викрутивши їх із маточини 36 (див. фіг. 7). Для здійснення розпилювальних робіт і проведення заточних, відрізних і шлі фувальних операцій використовують швидкознімний робочий стіл 27 (фіг. 8). Переналагоджування верстата при цьому здійснюють так. Відпускають гайки 9, несучий корпус повертають проти годинникової стрілки на 90 градусів від початкового положення і затискують гайки 9. Ходовою гайкою 5 піднімають несучий корпус 7 у верхнє положення і стопорять рукояткою 6 консоль 3 її цанговим затискачем. Щоб електродвигун не заважав роботі, його переміщують вниз (положення II на фіг. 3). Вал шпинделя стопорять гвинтом-барашком 22 і знімають рукоятки 21. На посадочні місця 24 шпинделя надівають необхідний інструмент 39 (пилу, круг або фрезу) і закріплюють тримачами. На інструмент горизонтальною проріззю надівають швидкознімний робочий стіл 27 і з допомогою вертикальних прорізей регулюють його положення по висоті відносно несучого корпусу, після чого закріплюють двома гвинтами, вкрученими у корпус 7. Висота закріплення стола обумовлюється товщиною перерізуваних заготовок, умовами заточки або шліфування, або глибиною прорізуваних пазів. Верстат можна використовувати для виконання різних робіт (свердління, обробка шарошками, очистка поверхні від іржі металевими щітками, обробка гнучкими наждачними кругами, полірування пастою, заточка ріжучого інструменту, художня різьба і гравірування по дереву, каменю, кераміці з допомогою бор-інструменту) поза його структурою. Для цього він споряджений гнучким валом 29 (фіг. 9), здатним передавати обертання під великими кутами і на великі відстані різним пристроям, які в процесі роботи змінюють своє положення в просторі. Гнучкий вал 29 з одного боку має адаптер 30, який з'єднаний із зовнішньою оболонкою валу і кріпиться до нерухомого корпусу вузла шпинделя 13 з допомогою цангового затискача. При цьому різьбовий хвостовик внутрішнього валика, що обертається, угвинчується в різьбове гніздо шпиндельного вала. На другому кінці гнучкий вал має ручку-шпиндель 31 з тримачами інструментів 40 (свердлильним патроном, цанговими затискачами, тримачами дисків, кругів). Крім того, з допомогою верстату можна виконувати дрібні токарні роботи, наприклад виточувати дерев’яні ручки для інструментів, дверей, меблів. Для цього в горизонтально розміщений шпиндель встановлюють патрон і закріплюють в ньому заготовку. При цьому швидкознімний стіл 27 використовують як опору для ріжучого інструмента. Застосування для привода верстата двигуна постійного струму дозволяє одержати на шпинделі широкий діапазон крутильного моменту і обертів: від нуля до 7000 об./хв. Тому верстат можна застосовувати і для виконання операцій, які потребують дуже повільного обертання різних пристроїв, наприклад при намотуванні котушок трансформаторів, дроселів. При повороті несучого корпуса відносно лімба 4 на 180 градусів від його початкового положення верстат можна використовувати на повільних обертах для намотки-розмотки бух дроту, дроту, стрічок і т.п. довгомірних матеріалів (фіг. 10). Використовуючи верстат як силовий привод для приведення в дію агрегатів, що застосовуються в побуті, можна подрібнювати коренеплоди, овочі, фр укти, корм для домашньої худоби, одержувати стиснене повітря, перекачувати рідини, приготовляти різні суміші, очищувати дрібні деталі в миючому розчині, застосовувати як міксер і т.д. Конструкція верстата відрізняється простотою і компактністю, невеликою масою. Він зручний в користуванні, переналагоджування на будь-який вид робіт здійснюється легко і швидко. Конструкція натяжного пристрою паса дозволяє застосовувати круглі, плоскі і зубчаті паси в широкому діапазоні розмірів (діаметром від 100 до 160 мм). В транспортному стані верстат легко розміщується в багажнику автомобіля або чемодані. В теперішній час виготовлений і пройшов випробування дослідний зразок верстата за винаходом з такими характеристиками. Призначення: свердління, фрезерування, розпилювання, точіння, шліфування заготовок з деревини, пластмаси, металу; фугування (в т.ч. в режимі рейсмуса), шипонарізання, виборка четверті в дерев’яних заготовках; заточка ріжучого інструменту; використання як привод з великим діапазоном числа обертів і крутильного моменту для приведення в дію побутови х агрегатів. Технічні характеристики. Привод регульований, електромеханічний, електродвигун постійного струму потужністю 0,3 кВт. Крутильний момент на шпиндельний вал передається від електродвигуна з допомогою зубчато-пасової передачі. Живлення: від однофазної мережі напругою 220 В. Умовний діаметр свердління - 9 мм. Виліт шпинделя від твірної колони - 180 мм. Відстань від торця шпинделя до стола – 0240 мм. Хід шпинделя - 45 мм. Хід шпинделя на 1 поділку шкали шпинделя – 1 мм. Діаметр пил, фрез, кругів – 6-150 мм. Габарити верстата, мм - 310х240х400. Маса верстата, кг – 25. Швидкість, об./хв. – 0-7000. Проведені випробування підтвердили високі технологічні і функціональні можливості, а також зручність користування запропонованим універсальним верстатом без істотного переналагоджування. Це, а також зменшені масо-габаритні пока 5 38389 зники, дозволяє йому знайти широке застосування на малих підприємствах, в майстернях і в побуті. Джерела інформації 1. Верстат деревообробний універсальний СДУ-1. Проспект виставки "Примус: Деревообробна промисловість", 11-15 квітня 2000 p., м. Київ, Торгово-промислова палата України. 2. Патент Франції № 2032572, кл. В27С9/00, опубл. 1970. 3. Авторське свідоцтво СРСР № 1020234, MKB3 В27С9/00, опубл. 30.05.1983, бюл. № 20. 4. Авторське свідоцтво СРСР № 1273245, МКВ4 В27С9/00, опубл. 30.11.1986, бюл. №44. 5. Авторське свідоцтво СРСР № 1824305, MKB5 В27С9/00, опубл. 30.06.1993, бюл. № 24 прототип. Фіг. 1 Фіг. 2 6 38389 Фіг. 3 Фіг. 4 7 38389 Фіг. 5 Фіг. 6 Фіг. 7 8 38389 Фіг. 8 Фіг. 9 Фіг. 10 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 9

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

General purpose desktop machining bench

Назва патенту російською

Настольный универсальный станок для механической обработки

МПК / Мітки

МПК: B23P 23/00, B27C 9/00

Мітки: верстат, обробки, механічної, універсальний, настільний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/9-38389-nastilnijj-universalnijj-verstat-dlya-mekhanichno-obrobki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Настільний універсальний верстат для механічної обробки</a>

Подібні патенти